دفاع از خود

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

شیوه رزمی بروس لی: آموزش تکنیکهای پیشرفته (جلد 4)

ناشر: علم و حرکت

مولفین: بروس لی، ام. اویه ها را

مترجم: روبن شاهوردیان

قیمت: 25,000 تومان

شیوه رزمی بروس لی: آموزش مهارت در تکنیکها (جلد 3)

ناشر: علم و حرکت

عنوان اصلی: Bruce lees fighting method

مولف: بروس لی ام. اویه هارا

مترجم: روبن شاهوردیان

قیمت: 20,000 تومان

آموزش دفاع شخصی

ناشر: علم و حرکت

مولف: رضا آذوغ

 

آموزش دفاع شخصی در کونگ فو : تین شان پای کونگ فو (چین نا)

 

ناشر: علم و حرکت

عنوان اصلی: Chin-na: the grappling art self-defense

مولف: ویلی لین

مترجم: روبن شاهوردیان

شیوه رزمی بروس لی: آموزش تکنیکهای دفاع از خود (جلد 1)

ناشر: علم و حرکت

مولف: بروس لی، ام. اویه هارا

مترجم: روبن شاهوردیان

گونگ فوی چینی: هنر فلسفی دفاع از خود

ناشر: علم و حرکت

مولف: بروس لی

مترجم: روبن شاهوردیان