آزمون های استخدامی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمون های استخدامی آموزش و پرورش(عمومی و تخصصی) اثر ذبیحی

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

وزارت علوم و آموزش و پرورش

مطابق با آخرین تغییرات آزمون های استخدامی کشور


ناشر: پرستش

مولف: هادی ذبیحی

قیمت: 330,000 ریال

آزمون های استخدامی اتاق عمل(عمومی و تخصصی) اثر نژادقنبری

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو

بیمارستان های دولتی و خصوصی

آزمایشگاه های دولتی و خصوصی


ناشر: پرستش

مولفین: فاطمه نژاد قنبری ، فریبا زمانی امیر

 

قیمت: 280,000 ریال

آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی (استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کل کشور) اثر صحیفی

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کلیه ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی

بیمارستان ها، وزارت بهداشت درمان و غیره

مطابق با آخرین تغییرات آزمون های استخدامی کشور


ناشر: پرستش

مولفین: کوروش صحیفی، نسترن رنجبر

قیمت: 270,000 ریال

آزمون های استخدامی اطلاعات عمومی(عمومی تخصصی) اثر رنجبر

 

 

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، کلیه ارگان ها و شرکت های دولتی و خصوصی


ناشر: پرستش

مولف: نسترن رنجبر، کوروش صحیفی

آزمون های استخدامی بانکها (عمومی تخصصی) اثر دنیایی

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، کلیه ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی


ناشر: پرستش

مولف: فریبا دنیایی

قیمت: 220,000 ریال

آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و HSE (عمومی و تخصصی) استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کل کشور اثر شمس

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کلیه ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی

بیمارستان ها، وزارت بهداشت درمان و غیره


ناشر: پرستش

مولف: مبینا شمس

قیمت: 380,000 ریال

آزمون های استخدامی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت(عمومی و تخصصی) استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کل کشور اثر شمس

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کلیه ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی

بیمارستان ها، وزارت بهداشت درمان و غیره


ناشر: پرستش

مولف: مبینا شمس

قیمت: 380,000 ریال

آزمون های استخدامی بهداشت محیط(عمومی و تخصصی) استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کل کشوراثر شمس

ویژه داوطلبان آزمون های استخدامی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

کلیه ارگانها و سازمان های دولتی و خصوصی

بیمارستان ها، وزارت بهداشت درمان و غیره

مطابق با آخرین تغییرات آزمون های استخدامی کشور


ناشر: پرستش

مولف: مبینا شمس

قیمت: 380,000 ریال

آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه(عمومی تخصصی) اثر ملکی

ویژه داوطلبان آزمونهای استخدامی، کلیه ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی


ناشر: پرستش

مولف: سعید ملکی

قیمت: 160,000 ریال