قوانین و مقررات و دعاوی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان)

ناشر: نشر توسعه ایران

مولف: دفتر امور مقررات ملی ساختمان

قیمت: 80,000 ریال

قوانین و مقررات فوتبال ساحلی (بر اساس آخرین تغییرات قوانین فوتبال ساحلی)

ناشر: علم و حرکت

مولف: فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)

مترجم: محمد علی نژاد

قوانین و مقررات فوتسال (بر اساس آخرین تغییرات 2011-2010 قوانین فوتسال)

ناشر: علم و حرکت

مترجمین: محمد علی نژاد، علیرضا بهرامی

راهنمای مبحث هفتم (پی و پی سازی)

ناشر: نشر توسعه ایران

مولف: دفتر امور مقررات ملی ساختمان

آشنایی با مفاهیم حقوقی اصول و مقررات پیمان

ناشر: آدینه

مولف: محمدرضا فرشیدنژاد