ارزیابی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

ارزیابی انطباق و تائید صلاحیت

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

عنوان اصلی: B.Riahy.Accreditation And conformity assessment

مولف: بهروز ریاحی

ارزیابی اثربخشی آموزش های سازمانی(راهنمای عملیاتی)

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: اباصلت خراسانی، هومن دوستی

مدیریت ارزیابی کارکنان

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

عنوان اصلی: The managing your appraisal pocketbook, 1966

مولف: ماکس ای اگرت

مترجم: یزدان محمد بیگی

آموزش نظام مند در سازمانها (به همراه cd)

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: یزدان محمدبیگی

بازرسی و ارزیابی شبکه های لوله کشی

ناشر: یزدا

مولف: جیل. ال. تیلور

مترجمین: نیره شمشیری، روح الله واصف

روش های علمی ارزیابی و تعیین عمر قفسه ای در صنایع غذایی

ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولفین: محمدرضا شاه بنده ، وحید مفید