ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
 • انتخاب واحد پول:

کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی) اثر مهدی باصولی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
54 رای
قیمت: 55,000 تومان

ناشر : جهاد دانشگاهی یزد

مولف : مهدی باصولی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

معرفی کتاب:

 • فهرست مطالب کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی

پيشگفتار مولف  11
فصل اول: مفــاهيـــم  13

 • 1.1.مقدمه  15
 • 2.1. مفاهيم کلي در اقتصاد مهندسي  16

فصل دوم: ترسيم فرآيند مالي  23

 • 1.2. مقدمه  25

فصل سوم:جريان نقدي و تعادل  29

 • 1.3. مقدمه  31
 • 2.3. رابطه ي بين ارزش فعلي و ارزش آينده  31
 • 3.3. رابطه ي بين ارزش فعلي و ارزش يکنواخت  35
 • 4.3. رابطه ي بين ارزش يکنواخت و ارزش آينده  37
 • 5.3. جدول فاکتورها  38

فصل چهارم: سري هاي نقدي شيبدار  45

 • 1.4. مقدمه  47
 • 2.4. جريان نقدي با شيب ثابت  47
 • 3.4. جريان نقدي با شيب هندسي  54

فصل پنجم: محاسبات خاص در جريانهاي نقدي  57

 • 1.5. مقدمه  59
 • 2.5. روابط بين عامل هاي مختلف  59
 • 3.5. محاسبه ي نرخ بهره ي مجهول  60
 •  4.5. محاسبه ي تعداد سال هاي ناشناخته  63

فصل ششم: نرخ بهره ي اسمي و مؤثر  65

 • 1.6. مقدمه  67
 • 2.6. نرخ بهره ي اسمي و مؤثر  69
 • 3.6. ترکيب شدن پيوسته  74

فصل هفتم: تکنيک هاي اقتصاد مهندسي  77

 • 1.7. مقدمه  79
 • 2.7. روش اول: روش ارزش فعلي  80
 • 1.2.7. عمر پروژه ها برابر باشند.  82
 •  2.2.7. عمر پروژه ها يکسان نباشد.  85
 • 3.2.7. عمر پروژه ها نامحدود باشد.  90
 • 3.7. روش يکنواخت ساليانه  95
 • 4.7. روش نرخ برگشت سرمايه  102
 • 1.4.7. محاسبه ي نرخ برگشت سرمايه از طريق ارزش فعلي   103
 • 2.4.7. محاسبه ي نرخ برگشت سرمايه از طريق ارزش يکنواخت ساليانه   104
 • 3.4.7. مقايسه ي چند پروژه با استفاده از روش نرخ برگشت سرمايه   105
 • 4.4.7. تجزيه و تحليل سرمايه گذاري اضافي  106
 •  5.4.7. وجود چند نرخ برگشت سرمايه در محاسبات   117
 •  6.4.7. بررسي اقتصادي بودن پروژه با نرخ برگشت سرمايه ي چندگانه   119
 • 7.4.7. تحليل نرخ برگشت سرمايه ي افزايشي  122
 • 5.7. تحليل نسبت منافع به مخارج  127
 • 1.5.7. مقايسه ي چند پروژه با استفاده از روش نسبت منافع به مخارج   132

فصل هشتم: معيارهاي تصميم گيري  141

 • 1.8. مقدمه  143
 • 2.8. معيار حداکثر درآمد با هزينه ي ثابت   144
 • 3.8. معيار حداقل هزينه   144
 • 4.8. دوره ي برگشت سرمايه (PBP)  146
 • 5.8. تخصيص بودجه و انتخاب پروژه   149
 • 1.5.8. پروژه هاي مستقل   149
 • 2.5.8. پروژه هاي ناسازگار   151
 • 6.8. محاسبه ي ارزش فعلي براي بنگاه هاي کسب و کار  152

فصل نهم: استهلاک  155

 • 1.9. مقدمه  157
 • 2.9. محاسبات استهلاک   158
 • 1.2.9. روش خط مستقيم   158
 •  2.2.9. روش جمع ارقام سنوات. (SOYD)   160
 • 3.2.9. روش موجودي نزولي    162
 • 4.2.9. روش موجودي نزولي مضاعف  168
 • 5.2.9. روش وجوه استهلاکي    170
 • 6.2.9. روش تعداد توليد  171
 • 3.9. انتخاب اقتصادي ترين روش محاسبه ي استهلاک   174

فصل دهم: ماليات و تأثير آن بر محاسبات  177

 • 1.10. مقدمه   179
 • 2.10. فرآيند مالي پس از کسرماليات  179
 • 3.10. تأثير روش هاي محاسبه ي استهلاک در ماليات   182
 • 4.10. محاسبات اقتصادي با درنظر گرفتن ماليات و وام  186

فصل يازدهم: تجزيه و تحليل جايگزيني  189

 • 1.11. مقدمه  191
 • 2.11. هزينه و قيمت در تحليل جايگزيني  192
 •  3.11. تجزيه و تحليل جايگزيني با توجه به افق برنامه ريزي  197
 • 1.3.11. حالت اول. عمر باقيمانده ي پيش بيني شده ي مدافع با عمر مفيد رقيب برابر باشد.  197
 • 2.3.11. حالت ب. عمر مفيد دارايي رقيب بيشتر از عمر باقيمانده ي دارايي مدافع است  201

فصل دوازدهم: تورم و تأثير آن بر تحليل اقتصادي  205

 • 1.12. مقدمه  207
 • 2.12. نرخ تورم  209
 • 3.12. بررسي اثر تورم در مطالعات اقتصادي  211
 • 4.12. محاسبات اقتصادي با در نظر گرفتن ماليات و تورم  214
 • 5.12. تأثير تورم بر ارزش فعلي خالص  217

فصل سيزدهم: تحليل اقتصادي در شرايط عدم اطمينان  219

 • 1.13. مقدمه  221
 • 2.13. آمار و احتمالات   221
 • الف. احتمال  221
 • ب. متغير تصادفي.  222
 • ج. اميد رياضي.   222
 • د. واريانس.  223
 • ه. انحراف معيار  223
 • ر. ضريب تغييرات  223
 • ز. رويدادهاي مستقل   224
 • ح. پيشآمدهاي ناسازگار   224
 • 3.13. تصميم گيري اقتصادي براساس اميد رياضي  225
 • 4.13. درخت تصميم گيري  229
 • 5.13. تحليل واريانس در محاسبات اقتصاد مهندسي  231

پيوست: جدول فاکتورها  235
منابع  259

   پيشگفتار مولف
ارزيابي اقتصادي از جمله مسائل مهمي است که مي تواند در موفقيت کسب و کارها تأثيرگذار باشد. در صورتي که اين ارزيابي در زمان تصميم گيري براي راه اندازي يا توسعه ي کسب و کارها انجام پذيرد، مي توان اميدوار بود که کمترين آسيب به کسب و کار وارد خواهد شد.
براي اجراي ارزيابي اقتصادي به عنوان يک مهارت لازم براي ورود به دنياي کسب و کار نياز به دانش اقتصاد مهندسي است. اقتصاد مهندسي مجموعه اي از تکنيک ها بر مبناي رياضيات هستند که به فرد تصميم گير، کمک شاياني نموده و اقتصادي بودن يا نبودن طرح را مشخص مي نمايند. در واقع هر کسب و کار به صورت يک مسأله درآمده و توسط اين تکنيک ها مورد تحليل قرار مي گيرد.
کتاب حاضر با اين قصد که بتواند ارزيابي اقتصادي را با زبان ساده و با استفاده از مثال هاي متعدد بيان کند، تأليف شده است. مطالب در طول فصل هاي مختلف به تدريج بيان مي شود.
در فصل هاي ابتدايي، مفاهيم اوليه و اساسي که در اقتصاد مهندسي به عنوان زيربنا مورد استفاده قرار مي گيرند توضيح داده شده است.
و در فصل هاي مياني، تکنيک هاي ارزيابي اقتصادي به طور کامل تشريح شده است.
در فصل هاي پاياني، با بررسي استهلاک، تورم و احتمال، مثال هاي کاربردي براي استفاده از تکنيک ها، بيان شده است.
علاوه بر استفاده از اين کتاب براي طرح هاي عملي و تجربي، اين کتاب مي تواند به عنوان کتاب درسي براي رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت، و ساير رشته هايي که درس اقتصاد مهندسي يا ارزيابي طرح هاي صنعتي دارند، نيز مورد استفاده قرار گيرد. از مثال براي تفهيم و ساده سازي مطالب در طول کتاب بهره گرفته شده است.
کتاب حاضر اگر چه با تأمل بر روند ارائه ي مطالب و بيان مثال هاي متنوع، تدوين شده است ولي به يقين عاري از نارسايي و ايراد نمي باشد. درخواست مي شود خوانندگان فرهيخته، نظرات، پيشنهادها و ديدگاه هاي خود را جهت بهتر شدن اين نوشته به آدرس Basouli@acecr.ac.ir ارسال فرمايند.
از همکاران خوبم در انتشارات جهاد دانشگاهي استان يزد که براي چاپ اين کتاب متقبل زحمات شدند، صميمانه سپاسگزارم.                             با آرزوي توفيق/ مهدي باصـولي

مشخصات کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی) اثر مهدی باصولی

مشخصات کتاب
موضوع: صنایع
ناشر: جهاددانشگاهی یزد
عنوان اصلی: کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی)
مولف: مهدی باصولی
تعداد صفحه: 259
قطع : وزیری
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786229579367
کد کتاب 9786229579367

نظرات کاربران درباره کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی) اثر مهدی باصولی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی) اثر مهدی باصولی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی) اثر مهدی باصولی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب ارزیابی اقتصادی طرح های صنعتی و خدماتی (اقتصاد مهندسی) اثر مهدی باصولی

صنایع مهندسی صنایع دانشگاهی اقتصادی ارزیابی اقتصادی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام