• انتخاب واحد پول:

کتاب مجموعه شعر چلچراغ اثر محمد قولی میاب (کوثر)

وضعیت موجودی: قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش
2 رای
ناشر بعثت
قیمت: 140,000 تومان

ناشر: بعثت 

مولف: محمد قولی میاب (کوثر)

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
در کربلاي عشق! . .................... ................................ ................................ ................................ 15
آیا نگران نیستی از ما نگرانها؟! . .............................. ................................ ................................ 16
من از حوادث دیوار و در ... . ...... ................................ ................................ ................................ 18
رشک بر صبا! . ........................... ................................ ................................ ................................ 19
حلقی که در لطافت آن پرنیان کم است! . ................. ................................ ................................ 20
دو درد میشکند شانههاي صبر مرا! . ........................ ................................ ................................ 22
کجا به خیل ملک بار عام خواهی داد؟ . .................... ................................ ................................ 24
بوي شعر ناب ... . ...................... ................................ ................................ ................................ 25
با حُلّهاي از نور ... . ..................... ................................ ................................ ................................ 27
صاحب زمان من کو؟ . ............... ................................ ................................ ................................ 28
که تا مرا نکشد از سفر نمیآید! . .............................. ................................ ................................ 29
نگاه شرجی ... . .......................... ................................ ................................ ................................ 31
رقص غبار! . ............................... ................................ ................................ ................................ 32
بیا به بهجت او ... . .................... ................................ ................................ ................................ 33
تشنهي دیدار ... . ........................ ................................ ................................ ................................ 34
بهشت موعود! . .......................... ................................ ................................ ................................ 35
نواي ظفر . ................................ ................................ ................................ ................................ 37
مولاي منتظر...! . ....................... ................................ ................................ ................................ 38
چه نسبتی است مرا با گل و چمن بیدوست! . .......... ................................ ................................ 39
ساقی خدات خیر دهد...! . .......... ................................ ................................ ................................ 40
جهان به حرمت او آفریده شد! . ................................ ................................ ................................ 41
نقشی عجب! . ............................ ................................ ................................ ................................ 43
پیراهن خیال . ............................ ................................ ................................ ................................ 44
دست ما بگیر اي عشق! . .......... ................................ ................................ ................................ 45
در آن دل شب . ......................... ................................ ................................ ................................ 46
میلاد زیبایی . ............................. ................................ ................................ ................................ 48
ناز و نیاز . ... ................................ ................................ ................................ ................................ 50
سر سبز . .... ................................ ................................ ................................ ................................ 51
تو شاهکاري از همهي شاهکارها! . ............................ ................................ ................................ 52
چه غمها دارد این دل . .............. ................................ ................................ ................................ 54
زیباترین تجلی! . ........................ ................................ ................................ ................................ 55
چشم انتظارم . ............................ ................................ ................................ ................................ 56
سکان کشتی هجران بکش . ..... ................................ ................................ ................................ 57
رنگینکمان خلقت دادار . ........... ................................ ................................ ................................ 58
عید غدیر . .. ................................ ................................ ................................ ................................ 59
گلواژهي گلوي تو . ..................... ................................ ................................ ................................ 61
نی . ............ ................................ ................................ ................................ ................................ 62
بدون دوست . ............................. ................................ ................................ ................................ 63
تنگنا ... . .... ................................ ................................ ................................ ................................ 64
اي قتیل اشک! . ........................ ................................ ................................ ................................ 65
اي ابر چشم من! . ...................... ................................ ................................ ................................ 66
طمع مکن . ................................ ................................ ................................ ................................ 67
کاخ ستم به امر تو...! . ............... ................................ ................................ ................................ 68
جهان، تشنهي ...! . .................... ................................ ................................ ................................ 69
بیکیمیاي عشق! . ..................... ................................ ................................ ................................ 70
در هواي سودایش. . .................... ................................ ................................ ................................ 71
نکهت گیسوي دوست . .............. ................................ ................................ ................................ 72
چلچراغ گل . .............................. ................................ ................................ ................................ 73
حیدري و زهرایی . ..................... ................................ ................................ ................................ 74
جان منی باز به من ... . ............. ................................ ................................ ................................ 76
بهار بوي تو را میدهد! . ............ ................................ ................................ ................................ 78
یاد و خاطرهاي . ......................... ................................ ................................ ................................ 79
مرا شراب طهورا بریز در ساغر . ................................ ................................ ................................ 80
پیک بهار . .. ................................ ................................ ................................ ................................ 82
خرابم ... . ... ................................ ................................ ................................ ................................ 83
تو را براي ... . ............................ ................................ ................................ ................................ 84
روزي کن اي خدا ...! . ............... ................................ ................................ ................................ 85
قلم دستهاي تو! . .................... ................................ ................................ ................................ 86
تا کی؟! . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 88
نمیارزد به دنیا ...! . ................... ................................ ................................ ................................ 89
مولا- ساقی! . ............................ ................................ ................................ ................................ 90
گل روحپرور است . .................... ................................ ................................ ................................ 91
اي یوسف زمین و زمان! . .......... ................................ ................................ ................................ 93
مگر صفاي دلش ...! . ................ ................................ ................................ ................................ 94
خبري هست! . ........................... ................................ ................................ ................................ 95
هم درد و ...! . ............................ ................................ ................................ ................................ 96
عبور! . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 97
گناه نخست . .............................. ................................ ................................ ................................ 98
درك عمیق! . ............................. ................................ ................................ ................................ 99
عطر حضور . ........................... ................................ ................................ ................................ 101
نه دلی مانده خوش به تهرانم . ............................... ................................ ................................ 102
براي مبعث رسول اعظم اسلام)ص( . ..................... ................................ ................................ 104
سوزي است در دلم که ... ! . ... ................................ ................................ ................................ 105
ظهور . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 107
بشیر داد . ................................ ................................ ................................ ................................ 108
در ازدحام حرم . ....................... ................................ ................................ ................................ 110
مأمن دلها . ............................ ................................ ................................ ................................ 112
به یمن دولت ساقی . .............. ................................ ................................ ................................ 113
عشق حسن . ........................... ................................ ................................ ................................ 114
صاحبالامر . ........................... ................................ ................................ ................................ 115
رضاي گل ...! . ........................ ................................ ................................ ................................ 117
سر بلبلان سلامت . ................ ................................ ................................ ................................ 118
پر از آفتاب . ............................ ................................ ................................ ................................ 119
پیري . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 121
پیرو پریشانی! . ........................ ................................ ................................ ................................ 123
جان عالم! . ............................. ................................ ................................ ................................ 126
زخمهي غزل . ......................... ................................ ................................ ................................ 128
مقام مولا علی)ع( . ................. ................................ ................................ ................................ 129
تو و اتحاد چشمت . ................. ................................ ................................ ................................ 130
سفرهي احسان دوست! . ......... ................................ ................................ ................................ 131
طفل دبستان تو! . ................... ................................ ................................ ................................ 132
کدام جذبه؟ . ........................... ................................ ................................ ................................ 133
شوق حرم . .............................. ................................ ................................ ................................ 134
بنده لطف تو . .......................... ................................ ................................ ................................ 135
عصرهاي آدینه . ..................... ................................ ................................ ................................ 137
با یار من بگو ... . .................... ................................ ................................ ................................ 138
آب و عطش . .......................... ................................ ................................ ................................ 139
تمنّا . ....... ................................ ................................ ................................ ................................ 140
بیا وگر نه...! . .......................... ................................ ................................ ................................ 141
هزار دشمن اگر...! . ................. ................................ ................................ ................................ 142
درد بی کسی . ......................... ................................ ................................ ................................ 143
دلبر اوستایی . .......................... ................................ ................................ ................................ 144
رقص بال فرشته . ................... ................................ ................................ ................................ 147
یا مولا . ... ................................ ................................ ................................ ................................ 148
به عشق آل طاها ..! . .............. ................................ ................................ ................................ 151
هنوز ناپیداست! . ..................... ................................ ................................ ................................ 152
آیینه بگیرید . .......................... ................................ ................................ ................................ 153
عباس نامآور)ع( . .................... ................................ ................................ ................................ 155
رقیبان رند . ............................. ................................ ................................ ................................ 156
طلب . ...... ................................ ................................ ................................ ................................ 157
شک . ...... ................................ ................................ ................................ ................................ 159
زبان حال حضرت زینب)س( . ................................ ................................ ................................ 160
به یمن عشق تو . .................... ................................ ................................ ................................ 163
آیینهي حق نما . ..................... ................................ ................................ ................................ 164
طبع روان دیدگانش! . ............. ................................ ................................ ................................ 165
باغ و قفس . ............................. ................................ ................................ ................................ 167
غرض محبت توست . ............. ................................ ................................ ................................ 169
کنار کعبه وقتی ... ! . .............. ................................ ................................ ................................ 170
حرفهاي دلم . ....................... ................................ ................................ ................................ 171
تیغ . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 172
شرط بلاغ . ............................. ................................ ................................ ................................ 173
شکرستان . .............................. ................................ ................................ ................................ 174
اي گل نسترن ... . .................. ................................ ................................ ................................ 175
جبهه _ شهید و ... . ................ ................................ ................................ ................................ 177
کام تلخ . ................................ ................................ ................................ ................................ 179
مثلا طنز! . .............................. ................................ ................................ ................................ 180
به روز حادثه! . ......................... ................................ ................................ ................................ 181
کجاست هم نفسی؟ . .............. ................................ ................................ ................................ 182
آنگاه بیایی که ... . ................. ................................ ................................ ................................ 183
اي پیلتن چه فایده! . ............... ................................ ................................ ................................ 18
حضرت معصومه . ................... ................................ ................................ ................................ 185
نیمهي من! . ........................... ................................ ................................ ................................ 186
عاقل چرا! . .............................. ................................ ................................ ................................ 187
حتی میان یأس! . .................... ................................ ................................ ................................ 189
چون آینه . ............................... ................................ ................................ ................................ 190
عشق بلایی است! . ................ ................................ ................................ ................................ 191
بانو رقیه . ................................ ................................ ................................ ................................ 193
طایران خونین بال . ................. ................................ ................................ ................................ 194
سر زا برود! . ............................ ................................ ................................ ................................ 196
تنها و تنها! . .......................... ................................ ................................ ................................ 197
رفته سرِ سرکشان بباد . ........... ................................ ................................ ................................ 198
حالا عیاري نیست! . ................ ................................ ................................ ................................ 200
بهار خشک! . ........................... ................................ ................................ ................................ 201
به خلوت ما هم! . .................... ................................ ................................ ................................ 202
منت خداي را . ........................ ................................ ................................ ................................ 203
حساب عمر . ........................... ................................ ................................ ................................ 204
از دیده هر که میرود ... . ....... ................................ ................................ ................................ 206
محک. . .... ................................ ................................ ................................ ................................ 207
خوف و رجا! . ......................... ................................ ................................ ................................ 208
جان ما سپند شماست . ........... ................................ ................................ ................................ 210
این طایفه . .............................. ................................ ................................ ................................ 211
کولی . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 212
چه بخت بلندي! . .................... ................................ ................................ ................................ 213
عزیز خطهي عشق . ............... ................................ ................................ ................................ 214
دست مرا بگیر و ببر...! . .......... ................................ ................................ ................................ 215
شعر سرودم که چه باشد! . ...... ................................ ................................ ................................ 217
به دست عقل بده . .................. ................................ ................................ ................................ 218
قلب من اي مهربان تقدیم تو . ............................... ................................ ................................ 219
برگریزان . ............................. ................................ ................................ ................................ 220
شهریار . .. ................................ ................................ ................................ ................................ 221
آواز میدهد به رهایی جرس مرا! . .......................... ................................ ................................ 222
مجالی نمانده است! . ............... ................................ ................................ ................................ 223
جز با دل شکسته اگر ... . ........ ................................ ................................ ................................ 224
شرار عشق! . ........................... ................................ ................................ ................................ 225
نشان برتري! . ......................... ................................ ................................ ................................ 226
وقت رحیل! . ........................... ................................ ................................ ................................ 228
آستان رأفت دوست . ............... ................................ ................................ ................................ 229
براي شهید . ............................ ................................ ................................ ................................ 230
کربلا مظهر درخشانی است . .. ................................ ................................ ................................ 231
تنها . ....... ................................ ................................ ................................ ................................ 235
شهر ري . ................................ ................................ ................................ ................................ 236
در مقام معلم . ......................... ................................ ................................ ................................ 239
میلاد مادر گلها . ................... ................................ ................................ ................................ 240
نور چشمان محمد)ص( میرسد . ............................ ................................ ................................ 241
آخرین شعر . ............................ ................................ ................................ ................................ 243
در سخنهاي تو گوهر یافتیم . ............................... ................................ ................................ 245
باغی از شبنم و گل آکنده! . .... ................................ ................................ ................................ 248
سرود فلسطین . ....................... ................................ ................................ ................................ 251
شهر و روستا . ......................... ................................ ................................ ................................ 252
اي گرفتار خال بسم الله . ........ ................................ ................................ ................................ 254
رضیالدین آرتیمانی . .............. ................................ ................................ ................................ 258
براي بچهها . ........................... ................................ ................................ ................................ 261
تقدیم به پدري که براي خطاي فرزندش گریست . ................................ ................................ 263
سرود . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 2
سرود . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 265
سرود . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 267
سرود . ..... ................................ ................................ ................................ ................................ 268
براي دانشآموزانم . ................. ................................ ................................ ................................ 269
براي کودکان )خردسالان( . .... ................................ ................................ ................................ 270
دلشوره! . ................................ ................................ ................................ ................................ 271
کربلا در کربلا ...! . ................. ................................ ................................ ................................ 273
غم انتظار . .............................. ................................ ................................ ................................ 274
بوي خطر! . ............................. ................................ ................................ ................................ 276
باغبان و ... . ............................ ................................ ................................ ................................ 277
قصهي اُنس 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 278
قصهي انس 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 282
آب آبادانی است . .................... ................................ ................................ ................................ 285
سرود معلم . ............................ ................................ ................................ ................................ 288
رویا- حقیقت! . ........................ ................................ ................................ ................................ 290
جشن تکلیف . ......................... ................................ ................................ ................................ 294
گلبانگ اذان . .......................... ................................ ................................ ................................ 296
یا فاطمه)س( . ........................ ................................ ................................ ................................ 298
ترانهي دعا کن . ..................... ................................ ................................ ................................ 300
سرود براي آزادگان . ............... ................................ ................................ ................................ 302
میلاد کوثر . ............................ ................................ ................................ ................................ 304
زینت آسمان . ......................... ................................ ................................ ................................ 306
یا زهرا)س( . ........................... ................................ ................................ ................................ 308
خدا . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 310
طالع مسعود . ........................... ................................ ................................ ................................ 313
رباعیها . ................................ ................................ ................................ ................................ 315
دوبیتیها . ............................... ................................ ................................ ................................ 327
دوبیتها . ................................ ................................ ................................ ................................ 335
خواستگاري . ........................... ................................ ................................ ................................ 337
شهرنشینی! . ........................... ................................ ................................ ................................ 341
بازیگران . ................................ ................................ ................................ ................................ 343
انگار نه انگار که . .................... ................................ ................................ ................................ 344
دَم! . ........ ................................ ................................ ................................ ................................ 345
عمر و برف . ............................ ................................ ................................ ................................ 350
شعر و شاعر . ........................... ................................ ................................ ................................ 351
صادرات! . ................................ ................................ ................................ ................................ 353
دروغ . ...... ................................ ................................ ................................ ................................ 354
جنگلبان . ................................ ................................ ................................ ................................ 356
لحظهي دیدار . ........................ ................................ ................................ ................................ 357
براي غربت مادرت! . ............... ................................ ................................ ................................ 360
یا امام رضا)ع( . ....................... ................................ ................................ ................................ 361
بخشی از یک شعر . ................ ................................ ................................ ................................ 3

 

کتاب مجموعه شعر چلچراغ اثر محمد قولی میاب (کوثر)

ویژگی ها
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: مجموعه شعر چلچراغ
مولف: محمد قولی میاب کوثر
تعداد صفحه: 364
شابک: 9786004370455
ناشر بعثت
کد کتاب 9786004370455

نظرات کاربران درباره کتاب مجموعه شعر چلچراغ اثر محمد قولی میاب (کوثر)

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مجموعه شعر چلچراغ اثر محمد قولی میاب (کوثر) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مجموعه شعر چلچراغ اثر محمد قولی میاب (کوثر)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب مجموعه شعر چلچراغ اثر محمد قولی میاب (کوثر)

شعر شعر و ادب شعر و ادبیات ادبیات

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام