ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب طرحواره درمانی با زوجین (راهنمای بالینگران برای بهبود روابط) اثر چیارا سیموان ترجمه سبجاد پناهی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
12 رای
ناشر بعثت
قیمت: 170,000 تومان

ناشر : بعثت

مولفان : چیارا سیموان - اکهارد رودیگر - بروس استیونس

مترجم : سجاد پناهی فر - زینب شاه بختی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست

مقدمه. 11

فصل اول. 13

طرحواره درمانی چهچیزی ارائه میکند؟ 13

1-1 چه چیزی پنهان است، چه چیزی دیده می‌شود؟ 13

1-2 بررسی شواهد. 14

1-3 فراتر از درمان شناختی. 15

1-4 جفری یانگ و تدوین طرحواره درمانی. 15

1-5 مدل طرحوارهای.. 17

1-6 معرفی مدل ذهنیت.. 18

1-7 چالش کار با زوجین. 21

1-8 پیشینه‌ی پژوهشی تخصصی محدود 22

1-9 نمای مختصری از مراحل طرحواره درمانی برای زوجین. 23

خلاصه. 25

فصل دوم. 27

قرارداد اولیه و مصاحبه‌ی آغازین. 27

2-1 مصاحبه‌ی اولیه. 27

2-2 مشکلاتی که وجود دارند. 28

2-3 انتظارات.. 30

2-4 "قرارداد" برای درمان. 31

2-5 اول ایمنی. 33

2-6 نکات تکمیلی. 33

2-7 شروع با مداخله در بحران. 35

2-8 پایاندادن به جلسه نخست.. 35

2-9 شروع با یک شریک در وهله اول. 36

2-10 چه تعداد درمانگر؟ 37

2-11 با فرد یازوج؟ 39

خلاصه. 41

فصل سوم. 43

سنجش رابطه. 43

3-1 پرسشنامه. 43

3-2 ژئوگرام. 44

3-3 چرا ژنوگرام انجام شود؟ 46

3-4 شرححال روابط که توسط خود فرد ارائه شده است: 47

3-5 شناسایی طرحواره 47

3-5-1 بریدگی و طرد 48

3-5-2 خودگردانی و عملکرد مختلشده 49

3-5-3 محدودیت مختلشده 50

3-5-4 دیگر جهتمندی.. 51

3-5-5 گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 51

3-6 طرحواره‌های اصلی و جبرانی. 53

3-7 سبکهای مقابله‌ای طرحواره 54

3-8جذابیت طرحواره‌‌ای در درمان. 56

خلاصه. 58

فصل چهارم. 59

درک ریشههای سبک‌های ارتباطی. 59

4-1 هم‌کارکردی سالم و ناسالم. 59

4-2 میراث پنهان. 61

4-3 عشق بی‌قید و شرط؟ 62

4-4 حلوفصل گذشته. 63

4-5 نکته‌‌ای در مورد کشش و گیرایی. 64

4-6 "جذابیت" در مغز مرتبط آن با طرحوارهها 65

4-7 رویکرد طرحواره درهمتنیده 66

4-8 جمعبندی در صورتبندی موردی.. 67

4-9 اما چرا نظریه؟ 69

خلاصه. 70

فصل پنجم. 71

مبانی عمل مبتنی بر شواهد در زوج درمانی. 71

5-1 مطالعه‌ی موردی: بیل و بتی. 71

5-2 تلاش‌های اصلاحی. 73

5-3 دسترسی به طیف کاملی ازهیجانات اصلی. 76

5-4 بنبست؟ 78

5-5 افکار اضافی. 80

خلاصه. 81

فصل ششم. 83

طرحواره‌‌ها و ذهنیت‌ها 83

6-1 از طرحواره‌ها تا ذهنیت‌ها 83

6-2 جزئیات مدل ذهنیت.. 84

6-3ذهنیت‌های تکمیلی. 92

6-4 مفهوم ذهنیت نوزاد 95

6-4-1ویژگی‌های کلی ذهنیت‌های نوزاد 95

6-4-3 بررسی و کار با ذهنیت‌های نوزاد در زوجین. 99

6-4-3 توجه به درمان ذهنیت‌های نوزاد 101

6-5 برخی جنبه‌های اضافی مقابله با ذهنیت‌های کودک.. 104

6-6 چرخه‌های ذهنیت در زوجین. 106

خلاصه. 109

فصل هفتم. 111

رویکرد طرحواره درمانی برای زوجین. 111

7-1 توصیه‌های سودمند برای تبدیل جلسهی درمان به یک محیط امن برای زوج. 111

7-2 توجه متوازن به‌جای بی‌طرف ماندن. 112

7-3 فکرکردن در مورد زبان، تنظیم لحن صدا و استفاده از کلمات.. 113

7-4 استفاده از خود افشاگری و الگوهای خانواده‌‌‌‌‌‌ی سالم، قهرمانان، معنویت و مذهب.. 114

7-5 توازن سطح فعالسازی.. 115

7-6 سروکارداشتن با زوجین بی‌ثبات.. 116

7-7 کارکردن با افراد منفعل. 118

7-8 بهبود مهارت‌های ارتباطی. 120

7-10 طرحواره درمانی موجب چه چیزی در فرآیند ارتباط می‌شود؟ 122

خلاصه. 124

فصل هشتم. 125

ترسیم نقشه‌ی ذهنیت و کارت‌های آموزشی چرخه‌ی ذهنیت.. 125

8-1 معرفی مدل ذهنیت ابعادی و پویا 125

8- 2 نقشه‌های ذهنیت.. 129

8-3 استفاده از کارت‌های آموزشی چرخه‌ی ذهنیت.. 137

8-4 مثال موردی مشروح. 140

8-5 مزایای استفاده از نقشه‌های ذهنیت.. 145

8-6 تیم و کارول: دیگر مثال مشروح. 146

8-7 نقشه‌ی پیشروی.. 153

8-8 نقشهی راه 154

خلاصه. 155

فصل نهم. 157

مداخلات در درمان زوجین. 157

9-1 نقش همدلی. 157

9-2 تصویرسازی ذهنی. 158

9-3 شروع باز آفرینی تکنیک تصویرسازی ذهنی. 159

9-4 بی‌اعتبارسازی.. 163

9-5 مراقبت از کودک.. 165

9-6 ایمنسازی تصویرسازی ذهنی برای افراد و زوجین. 167

9-7 مطالعه‌ی موردی: مایکل و آماندا 170

9-8 ‌‌‌گفت‌وگوی ذهنیت‌ها روی صندلی‌های متعدد 173

9-9 پرداختن به خشم. 180

9-10 کار با ذهنیت‌های تکانشی و بی‌انضباط کودک.. 181

9-11 بازگرداندن ویدئو به عقب.. 182

9-12 الگوشکنی رفتاری و تعیین تکالیف.. 183

9-13 نقش توجه‌آگاهی. 185

9-14 برنامه‌ی طرحواره‌‌ای برای زوجین. 189

9-15 نتیجه‌‌‌گیری.. 191

خلاصه. 191

فصل دهم. 193

مشکلات رایج در زوج درمانی، از جمله رابطه‌ي نامشروع، بخشش و خشونت.. 193

10-1 رابطه‌ی نامشروع. 193

10-1-1 نشانه. 194

10-1-2 ماهیت رابطه‌ی نامشروع. 195

10-1-3 رابطه‌ی نامشروع مبتنی بر اجتناب از تعارض... 196

10-1-4 رابطه‌ی نامشروع مبتنی بر اجتناب از صمیمیت.. 197

10-1-5 رابطه‌ی نامشروع مبتنی بر اعتیاد جنسی. 199

10-1-6 رابطه‌ی نامشروع مبتنی بر آشیانه‌ي خالی. 202

10-1-7 رابطه‌ی نامشروع مبتنی بر روابط خارج از خانه. 202

10-1-8 طرحواره درمانی روابط نامشروع. 203

    10-1- 9 نقش ذهنیت در روابط نامشروع. 205

10-1-10 قوانین اصلی. 208

10-1-11 چه زمانی شما می‌بخشید؟ 209

10-1-12 بهبود رابطه پس از خیانت با آئینمندی.. 212

10-1-13 احتیاط. 212

10-1-14 خلاصه‌‌ای از رابطه‌های نامشروع. 213

10-2 آمادهشدن برای ازدواج یا داشتن یک رابطه متعهد. 214

10-3 خشونت خانگی. 214

10-4 مشکلات مرتبط با سوءمصرف مواد 219

10-5 بازگشت به زوج درمانی. 222

10 -6 همسر مقاوم. 224

10 -7 اختلال شخصیت عمیق‌تر 226

10 -8 جداشدن و طلاقگرفتن. 228

خلاصه. 233

فصل یازدهم. 235

تمایز نیازها از خواسته ها و چالش یکپارچه‌سازی.. 235

11 -1 نیازها 235

11 -2 تمایز بین نیازها و خواسته‌ها 236

11 -3 کاربرد عملی. 240

11 -4 مزایای تمایزگذاری نیازها از خواسته‌ها 243

11 -5 یک تمرین برای تمرکز بر نیازهای برآورده نشده 244

11 -6 کنار هم قراردادن همه‌ی آن‌ها 246

11 -7 ارتباط مجدد کودکان آسیب‌پذیر 253

11 -8 لحن صدا 256

11-9 آمادهشدن برای خاتمه‌ی درمان. 257

خلاصه. 260

فصل دوازدهم. 261

ایجاد رابطه‌‌ي دوستانه، ایجاد بزرگسال سالم. 261

12-1 نیازهای روابط دوستانه. 261

12-2 برقراری ارتباط به‌عنوان بزرگسال‌‌‌های سالم. 264

12-3 ساخت افکار مثبت.. 265

12-4 اعتمادسازی خارج از جلسه. 267

12-5 رابطه‌ی جنسی. 268

12-6 طرحواره‌‌‌‌‌‌ها و ذهنیت‌‌‌‌‌‌ها در سکس‌تراپی. 269

12-7 تقویت بزرگ‌سالِ سالم. 272

12-8 ارزشها در خدمت تقویت بزرگ‌سال سالم. 273

12-9 کودک شاد 274

خلاصه. 276

منابع. 277

مقدمه

خانواده نخستین و مهم‌ترین کانون اجتماعی است که به‌عنوان سنگ بنا و پایه‌ی اصلی جامعه از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. این نهاد ارزشمند با گذشت زمان و در دوره‌های گوناگون زندگی انسان، دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده که در بسیاری از موارد منجر به‌ شکل‌گیری یک ‌سری آسیب‌های اجتماعی ‌‌می‌شود.

گسست خانواده در قالب سازگاری، طلاق و جدایی نمونه‌‌ای از آسیب‌های‌‌ اجتماعی خطرناکی است که کانون خانواده را تهدید کرده و در جامعه پیامدهای ناخوشایند و جبران‌ناپذیری را به‌جای ‌‌می‌گذارد که یکی از دلایل این پیامدهای ویرانگر سبک الگوی ارتباطی‌‌ زوجین ‌‌است. زمانی که سخن از الگوی ارتباطی زوجین به میان ‌‌می‌آید غالباً تصویری از تفاهم و سازگاری و یا اختلاف و ناسازگاری ارایه ‌‌می‌گردد و جهت منفی این موضوع ‌‌می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را در جامعه، خانواده و همچنین برای هر یک از زوجین داشته باشد.

همین امر متولیان امر را بر این داشته که به کمک پژوهشگران و صاحب‌نظران حوزه سلامت روان به‌دنبال رویکردهای درمانی کارآمدی در جهت بهبود الگوی ارتباطی زوجین‌‌ باشند. در زمینه‌ی بهبود الگوی ارتباطی زوجین رویکردهای درمانی مختلفی وجود دارد که در این کتاب از رویکرد طرحواره درمانی استفاده شده است. رویکردی که دیدگاه شناختی به مشکلات زناشویی دارد و علت سبک و الگوی ارتباطی ناکارامد زوجین را ناشی از ادارکات تحریف شده و تفکر غیر‌منطقی ‌‌می‌داند. در این رویکرد فرض بر این است که هر یک از زوجین باورهای اصلی (طرحواره‌های ارتباطی) درباره‌ی خود‌‌ و الگوی ارتباطی‌شان دارند که با خود به رابطه‌ی زناشویی ‌‌می‌آورند. طرحواره‌ها شامل فرضیاتی است درباره‌ی همسر و رابطه‌ی زناشویی آن گونه که هستند و معیارهایی درباره‌ی ‌‌این‌که چگونه باید باشند. مفید‌بودن این رویکرد در درمان مشکلات‌‌ شدید زوجین و همچنین مشکلات رایج آن‌ها در تداوم روابط کارآمد و الگوی درست، تایید شده است. الگوی طرحواره محور، طرحواره را به‌عنوان طیفی گسترده و فراگیر از مسایل و موضوعاتی ‌‌می‌داند که بر خود‌‌ و روابط خود با دیگران تمرکز دارد؛ در دوران کودکی پرورش ‌‌می‌یابد و در طول زندگی پیچیده و تاحدودی ناکارآمد ‌‌می‌شود و به‌عبارتی طرحواره‌ها موجب سوگیری در تفسیرهای ما از رویدادها ‌‌می‌شوند و این سوگیری‌ها در آسیب‌شناسی روانی میان فردی (زوجین) به‌صورت سوءتفاهم، نگرش‌های تحریف شده، گمانه‌های نادرست، هدف‌ها و چشم‌داشت‌های غیر‌واقع‌بینانه خود را‌‌ نشان ‌‌می‌دهد و هدف از طرحواره درمانی تغییر و کسب بینش و بصیرت زوجین در شناسایی طرحواره‌های ناسازگار اولیه آنان است.

آن چه در این کتاب تشریح شده است مروری بر اطلاعات حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های علمی و مستند درباره این رویکرد است. در این کتاب رویکرد طرحواره درمانی به‌صورت یک الگوی راهنما توضیح داده شده است. سازمان‌بندی فصل‌ها و شیوه برخورد با مسئله، به‌گونه‌‌ای است که استفاده از مطالب را آسان ساخته است، اما این بدان معنی نیست که نیازی به آموزش منظم و دوره‌ی کارآموزی، زیر نظر یک متخصص بالینی کارآزموده، وجود ندارد، راهبرد‌ها و تکنیک‌های درمانی باید در یک مرکز علمی و بالینی فراگرفته شوند و بر اساس پسخوراند، دقت و ظرافت‌های موجود در کاربرد آن‌ها، موردتوجه قرار گیرند.

لازم به ذکر است که در این اثر پاره‌ای از الگوهای رفتاری در روابط زوجین مطرح شده است که با الگو‌های فرهنگی ما مغایرت‌هایی دارد، لیکن معنا و مفهوم عمومی نحوه‌ی شکل‌گیری طرحواره‌ها یکسان و متناسب با تجربیات و اتفاقات دردناک در حوزه‌های طرحواره و عدم ارضای هرکدام از نیازهای اساسی زوجین است.

در نهایت، امیدواریم این کتاب برای کسانی که در این حوزه فعالیت ‌‌‌‌می‌کنند یا علاقمند هستند مفید و سودمند باشد و ما را از نظرات و بازخورهای خود آگاه سازند.

 

مشخصات کتاب طرحواره درمانی با زوجین (راهنمای بالینگران برای بهبود روابط) اثر چیارا سیموان ترجمه سبجاد پناهی

مشخصات کتاب
موضوع: روانشناسی
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: کتاب طرحواره درمانی با زوجین (راهنمای بالینگران برای بهبود روابط)
تعداد صفحه: 284
قطع : وزیری
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786004370615
ناشر بعثت
کد کتاب 9786004370615

نظرات کاربران درباره کتاب طرحواره درمانی با زوجین (راهنمای بالینگران برای بهبود روابط) اثر چیارا سیموان ترجمه سبجاد پناهی

کتاب فوق العاده ایه برای زوج درمانگران

ارسال نظر درباره کتاب طرحواره درمانی با زوجین (راهنمای بالینگران برای بهبود روابط) اثر چیارا سیموان ترجمه سبجاد پناهی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب طرحواره درمانی با زوجین (راهنمای بالینگران برای بهبود روابط) اثر چیارا سیموان ترجمه سبجاد پناهی

روانشناسی روانشناسی ازدواج مشاوره زوج ها روابط زناشویی مشاوره

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام