ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب آسیب شناسی روانی 1 (یک) بر اساس طبقه بندی DSM-5 (ویرایش سوم) اثر حسین آزاد

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
22 رای
ناشر بعثت
قیمت: 250,000 تومان

ناشر: بعثت

مولف: دکتر حسین آزاد (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

ویرایش جدید

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب

پیشگفتار ویرایش اول.. 10

پیشگفتار ویرایش دوم.. 11

پیشگفتار ویرایش سوم.. 12

فصل اول : زمینه‌ی تاریخی آسیب‌شناسی روانی.. 13

موضوع آسیبشناسی روانی.. 19

تعریف آسیب‌شناسی روانی.. 20

منظور از «رفتار نابههنجار» چیست؟ 20

ملاکهایی برای تشخیص بههنجار از نابه‌هنجار 21

نمونههای تاریخی و برجسته‌ی رفتارهای نابههنجار 22

بعضی مفاهیم رایج غلط درباره‌ی رفتار نابههنجار 24

آیا ما هم بیمار روانی خواهیم شد؟ 26

گسترش مرزهای اختلال روانی.. 26

تأثیرات فرهنگی اجتماعی.. 26

بیماری زار 26

هیستری و افسردگی یا (مالیخولیا) در خلال قرون متمادی.. 26

پرسش‌های فصل اول. 29

فصل دوم: دیدگاههای مختلف دربارهی رفتار نابه‌هنجار. 31

1- دیدگاه زیستشناختی.. 32

2- دیدگاه روان پویایی.. 33

فروید و تحلیل روانی(روانکاوی) 33

نو فرویدیها 37

3- دیدگاه یادگیری.. 45

4- دیدگاه شناختی.. 46

5- دیدگاه انسانگرایی و اصالت وجودی.. 48

6- دیدگاه اجتماعی.. 49

عوامل سببی دوربرد 49

دیدگاههای روانپویایی جدیدتر 49

پرسش‌های فصل دوم. 51

فصل سوم: انگیزه‌ها، فشارهای روانی، ناکامی، تعارض..... 53

انگیزههای فیزیولوژیایی.. 54

انگیزه‌های روانی در سطح بقای نفس... 57

انگیزههای روانی در سطح تحقق نفس... 59

انگیزه‌های اجتماعی (نیروهای اجتماعی در انگیزش) 61

انگیزههای باطنی.. 64

پرسش‌های فصل سوم. 67

فصل چهارم: عوامل مؤثر بر فشارروانی و واکنش‌های مربوط به آن.. 69

انواع فشارهای روانی.. 70

فشار روانی و آسیبپذیری.. 72

سازگاری با استرس... 72

شدت فشار روانی و عوامل مربوط به آن. 73

موقعیت‌های استرسزای روانی.. 73

اصول کلی واکنش‌های استرسی.. 76

گامهایی که در واکنش‌های استرسی وجود دارد 79

الگوهای سازشی.. 81

مکانیزمهای دفاعی معمولی.. 84

ویژگیهای کلی مکانیزمهای دفاعی.. 89

پیشگیری از اختلال‌های استرسی.. 89

پرسش‌های فصل چهارم. 91

فصل پنجم : اختلال‌های اضطرابی بر اساس DSM-5. 93

مقدمه: نظامهای رایج طبقهبندی.. 94

خطرات و مزایای تشخیص و طبقه‌بندی.. 95

خطای تشخیص.... 96

اختلال‌های اضطرابی.. 98

علل اختلال‌های اضطرابی.. 98

تفاوت‌ها و تشابه‌های اختلال‌های اضطرابی.. 103

انواع اختلال‌های اضطرابی بر اساس DSM-5. 108

1-  اختلال اضطراب جدایی.. 108

2- اختلال اضطراب سکوت (لالی) انتخابی.. 110

3- اختلال هراس خاص(فوبی) یا اختصاصی.. 111

4- اختلال اضطراب اجتماعی (جمعیت‌هراسی) 115

5- اختلال وحشت‌زدگی.. 117

6- اختلال جامعه یا گذر هراسی، وحشت از مکان‌های عمومی، سرباز و غیر قابل فرار 121

7- اختلال اضطراب فراگیر یا تعمیم‌یافته. 123

8- اختلال اضطرابی ناشی از مصرف مواد/دارو 126

9- اختلال اضطراب ناشی از یک عارضة پزشکی دیگر 127

پرسش‌های فصل پنجم. 130

فصل ششم: اختلال‌ وسواس فکری-عملی و اختلال‌های وابسته به آن.. 131

1- اختلال وسواس فکری- عملی.. 132

2- اختلال بدشکلی یا بدریختی بدن. 136

3- اختلال احتکار، انباشت‌گری یا ذخیره‌‌سازی.. 140

4- اختلال کندن مو یا موکنی.. 143

5- اختلال کندن-پوست یا پوست‌کنی.. 145

6- اختلال وسواسی عملی و اختلال‌های مرتبط با آن ناشی از مواد/دارو 146

پرسش‌های فصل ششم. 148

فصل هفتم: اختلال‌های نشانه‌های جسمی، اختلال‌های تجزیه‌ای و اختلال‌های وابسته. 149

1- اختلال نشانههای جسمی. 151

2- اختلال اضطراب بیماری.. 156

3- اختلال تبدیلی (اختلال علامت عصبی کارکردی) 158

4 - اختلال‌های ساختگی و تمارض.... 171

5- اختلال درد روانزاد 174

6- اختلال بد شکلی بدنی.. 175

7- اختلال بدنی شکل نامتفاوت.. 176

اختلال‌های افتراقی (تجزیهای) 176

فراموشی روانزاد (آمنزی) 176

فرا روانزاد (فیوگ) 177

اختلال هویت تجزیهای یا شخصیت‌های چندگانه. 178

اختلال ساختگی نیابتی یا وکالتی.. 179

تشخیص اختلال تبدیلی از اختلال ساختگی و تمارض (نگاهی دقیقتر) 179

پرسش‌های فصل هفتم. 181

فصل هشتم : اختلال‌های روانی فیزیولوژیایی.. 183

مفاهیم روانی، اجتماعی و شناختی اختلال‌های روانی فیزیولوژیایی.. 184

اختلال‌های معدی– رودهای.. 186

بی‌اشتهایی روانی.. 188

اختلال‌های مربوط به دفع. 190

اختلال‌های قلبی عروقی.. 190

فشار خون اساسی.. 191

بیماری کرونری قلب.. 192

سردردهای میگرنی.. 194

اختلالهای پوستی.. 195

اختلالهای مربوط به قاعدگی، حاملگی، و رفتار جنسی.. 195

اختلالهای مفصلی وماهیچهای.. 195

اختلالهای مربوط به غدد داخلی.. 196

آسم. 196

چه کسانی بیشتر دچار سرماخوردگی میشوند؟ 197

سرطان. 198

فربهی.. 200

پیامدهای ناخواسته‌ی رژیم غذایی.. 201

بیخوابی.. 202

دیدگاههای مختلف درباره‌ی اختلال‌های روانی فیزیولوژیایی.. 203

درمان اختلال‌های روانی فیزیولوژیایی.. 208

قابلیت پیشبینی و کنترل. 209

پرسش‌های فصل هشتم. 210

فصل نهم : اختلال‌های شخصیت... 213

1- اختلال‌های مربوط به طبقه‌ی اول. 215

2- اختلال‌های مربوط به طبقه‌ی دوم. 217

شیوع، سابقه‌ی تاریخی، و اختلال اراده 220

ویژگی‌های شخصیتهای ضداجتماعی.. 221

علل اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 222

بررسی دوقلوها 224

بررسی‌های فرزند خواندگی.. 224

اضافه بودن کروموزوم y. 225

بدعملکردهای فیزیولوژیایی.. 225

مثالی وحشتناک از اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 226

خلاصهای از بحث و بررسی اختلال شخصیت ضداجتماعی.. 228

اختلال‌های سلوکی و مخالفتورزی.. 228

3- اختلال‌های مربوط به طبقه‌ی سوم. 231

پنج معیار DSM-IV-TR برای اختلال‌های شخصیت.. 233

تغییرات در طبقات اختلال‌های شخصیت براساس DSM-IV-TR.. 233

طبقات پیشبینی شدهی اختلال‌های شخصیت در DSM-IV-TR.. 234

اختلال شخصیت انفعالی – پرخاشگری.. 234

اختلال شخصیت افسردگی.. 234

پرسش‌های فصل نهم. 235

فصل دهم: اختلال‌های خلقی.. 237

ویژگی‌های حمله‌های افسردگی و مانی.. 238

حمله‌ی افسردگی شدید. 241

شیوع افسردگی شدید. 244

اختلال دوقطبی.. 247

انواع افسردگی براساس DSM-IV-TR.. 249

اختلال سازگاری همراه با خلق افسرده 249

دیس تایمی و سیکلو تایمی.. 250

ابعاد اختلال‌های خلقی.. 251

سیکوتیک در برابر نوروتیک... 251

افسردگی درون‌زاد در مقابل افسردگی واکنشی.. 252

افسردگی دو قطبی نوع I و نوع II. 254

"غمگینی‌های" پس از زایمان. 254

هم‌ابتلایی اختلال‌های اضطرابی و اختلال‌های خلقی.. 255

به چه دلیل احتمال ابتلای زنان به افسردگی بیشتر از مردان است؟ 257

افسردگی فصلی.. 259

افسردگی در دانشجویان دانشگاه 260

تأثیرات پدر یا مادر مبتلا به افسردگی دوقطبی بر رشد کودک... 261

پرسش‌های فصل دهم. 263

فصل یازدهم: نظریه‌ها، تحقیق‌ها، و درمان افسردگی.. 265

نظریه‌های مربوط به افسردگی.. 266

نظریه‌های زیست‌شناختی.. 266

نقش وراثت در اختلال‌های دوقطبی.. 268

اثرات لیتیوم. 270

درمان بر اساس نظریه‌های زیست‌شناختی.. 272

الکتروشوک درمانی1 275

شبکه‌ی ارتباطی عصبی- بدنی و انتقالدهندگان آنها 277

نظریه‌های روان پویایی.. 281

نظریهها‌ی یادگیری.. 284

درمان افسردگی از نقطه نظر یادگیری.. 286

نظریه‌ی شناختی.. 289

نظریه‌ی شناختی بک درباره‌ی افسردگی.. 290

درمانگری شناختی افسردگی.. 294

اسناد (نسبت دادن) و بی‌پناهی در افسردگی.. 296

نظریهی تجدید نظر شدهی بی‌پناهی آموخته شده‌ی اولیه. 298

صحت و دقت شناختی در افسردگی.. 301

نظریه‌ی اصالت وجودی- انسان‌گرایی درباره‌ی افسردگی.. 302

نظریه‌های روان‌شناختی متضاد با یکدیگر درباره‌ی افسردگی.. 303

پرسش‌های فصل یازدهم. 303

فصل دوازدهم: خودکشی.. 305

خودکشی و پیراخودکشی.. 306

علل احتمالی خودکشی.. 310

خودکشی در جوانان و نوجوانان. 312

رسانه‌های گروهی و خودکشی.. 314

نظریهی تعاملی دربارهی خودکشی.. 317

آیا برای مردن حقی وجود دارد 319

اسطوره‌هایی درباره‌ی خودکشی.. 320

پرسش‌های فصل دوازدهم. 322

واژهنامه. 323

منابع و مآخذ فارسی.. 332

آثار دکتر حسین آزاد. 332

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

پیشگفتار ویرایش اول

بدون داشتن شالوده‌ی منسجمی از فرآیندهای شخصیت – جریان‌هایی که فهم آن­ها در همه‌ی ابعاد رفتار، به­هنجار یا نابه­هنجار، قابل کاربرد است- نمی­توانیم به فهم و درک عمیق مسایل آسیب­شناسی روانی نایل آییم. دلیل این امر آشکار است، زیرا آسیب­شناسی روانی جدا و متفاوت از سایر رشته­های روان‌شناسی نیست، بلکه نتیجه و محصولی است از قوانین رشد، یادگیری، انگیزش، هیجان، شناخت و تفکر که امکان شناخت واقعیت‌های روانی را برای ما فراهم می­سازند و می­توانند در تشخیص گروهی خاص که از مسایل ویژه­ای رنج می­برند سودمند افتند. این گروه کسانی هستند که از جهاتی از افراد دیگر متفاوت هستند و به بیان سنتی و قدیمی، آشفته‌اند. بنابراین لازم است که پس از بحث و بررسی مفهوم به­هنجاری و نابه‌هنجاری اطلاعاتی درباره‌ی آن­ها کسب کنیم.

این قوانین نه تنها در شناخت به­هنجاری و نابه­هنجاری قابل کاربردند، بلکه به ما می‌نمایانند که تفاوت‌های بین افراد به­هنجار و نابه­هنجار، بدان‌گونه که ما تصور می­کنیم نیست و در واقع ممکن است که اغلب در ارزیابی و تصدیق این موضوع که یک بزرگسال آشفته مراحل اجتماعی­شدن خویش را به‌خوبی طی کرده و شایستگی پاسخ دادن به خواست‌ها و نیازهای فرهنگ و جامعه را داراست، با اشتباه مواجه باشیم. مثلاً اگر یک فرد سایکوتیک را که رفتار و افکارش از بسیاری جهات، در مقایسه با همگنانش، دچار اشکال و انحراف است در نظر بگیریم، متوجه می­شویم که تنها جزء کوچکی از رفتار کلی وی آشکارا منحرف است و آن جزیی است که ما نسبت به آن بسیار حساسیم، درحالی که ممکن است رفتار وی از سایر جهات بی­عیب باشد. مثلاً، بسیاری از اوقات صحبت‌های درستی داشته باشد، مثل دیگران غذا بخورد، در آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی متداول شرکت کند، از تفریحات معمولی لذت ببرد و حتی بسیاری از مسؤولیت‌های خویش را بشناسد و به آن­ها پاسخ مناسب بدهد. همچنین توجه به بهداشت، پاکیزگی و نظم غذا خوردن و خوابیدن خود را بدان حد حفظ کرده باشد که بتوان گفت فقط یک درصد از رفتارهای وی آشکارا آشفته­اند و 99 درصد از رفتارها و روابط اجتماعی او با دیگران تفاوتی ندارند. حتی تماس و برخورد وی با محیط، واقعیت‌های زندگی و روابط اجتماعی در حدی باشد که به رغم رنج­بردن از استرس‌های شخصی شدید، دست نخورده تلقی شوند.

با این وجود او فردی است آشفته و دچار یک آشفتگی باور نکردنی. یعنی درحالی که رفتار آشکار وی ممکن است در بسیاری از اوقات بی­عیب به نظر برسد، ولی افکار، احساسات و ادراک‌هایش منبع عذاب و ناراحتی شدید برای او باشند. بنابراین، لازم است که علل ناراحتی‌های چنین فردی را بشناسیم. برای رسیدن به این مقصود باید به جنبه­های فیزیولوژیایی به‌ویژه مغز و دستگاه عصبی او بینش حاصل کنیم، پایه­های یادگیری و احساسات او را بشناسیم، پویایی‌های رفتار او را بدانیم، به شناخت‌های او آگاهی داشته باشیم و از هدف‌ها، ارزش‌ها، و معنایی که برای خود در زندگی قایل است، اطلاع داشته باشیم. به‌همین دلیل در سراسر کتاب پس از ارایه‌ی هر اختلال سعی شده است که علل آن­ها از دیدگاه‌های مختلف: زیست‌شناختی، روان­پویایی، یادگیری، شناختی، انسان­گرایی، اصالت وجودی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در آغاز تصمیم برآن بود که کلیه‌ی مطالب مربوط به آسیب­شناسی روانی در یک جلد ارایه شود، ولی به‌دلیل حجم زیاد آن­ها، در دو جلد گنجانیده شد که جلد اول آن هم اکنون در دسترستان قرار گرفته است.                                           

            حسین آزاد زمستان-1372

 پیشگفتار ویرایش دوم

      در آغاز و در ویرایش اول این کتاب، هدف اصلی عبارت بود از آشنا ساختن خوانندگان و دانشجویان با تشخیص، سبب‌شناسی و درمان اختلال‌های روانی با توجه به دیدگاه‌های مختلف زیست شناختی، روان پویایی، یادگیری، شناختی، انسان‌گرایی و اصالت وجودی و اجتماعی. با این وجود هنوز در آغاز فهم تعامل عوامل زیست‌شناختی و روان‌شناختی نسبت به تشخیص، سبب‌شناسی و درمان این اختلال‌ها هستیم.

بنابراین آن­چه در ویرایش دوم مورد تأکید و توجه واقع شده، نسبی‌گرایی فرهنگی است که کانون اصلی DSM-IV-TR (نسخه‌ی تجدیدنظر شده‌ی دستورالعمل تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی) را در سال 2000 میلادی تشکیل داده است. در دیدگاه نسبی‌گرایی فرهنگی این باور وجود دارد که قوانین یا استانداردهای بین‌المللی برای نام‌گذاری و تشخیص رفتار به‌عنوان نابه‌هنجار وجود ندارد، بلکه رفتار تنها می‌تواند با توجه به معیارهای فرهنگی، نابه‌هنجار به حساب آید. بدین‌دلیل به‌عقیده‌ی نسبی‌گرایان فرهنگی تعریف‌های متفاوتی درباره‌ی نابه‌هنجار بودن رفتار در فرهنگ‌های مختلف وجود دارد. قوانین و آداب و رسوم ازدواج، مرگ، تدفین، سوگواری، خودکشی و این­که آیا حقی برای مردن وجود دارد. مثال‌های خوبی هستند درباره‌ی نسبی‌گرایی فرهنگی که به‌صورت‌های متفاوت و حتی در بعضی موارد شگفت‌انگیز در کشورهای مختلف هند، ژاپن، چین، تبت، کشورهای آفریقایی و اروپایی به‌چشم می‌خورد. لذا در DSM-IV-TR حساسیت فزاینده‌ی نسبت به این واقعیت مبذول گردیده است که معیارهای فرهنگی تأثیر نیرومند بر افکار، احساسات، رفتار، و فعالیت افراد و در نتیجه بر تشخیص و نام‌گذاری اختلال‌های روانی دارند.

با توجه به موارد فوق سعی شده است تا در(ویرایش دوم) این کتاب کاستی‌های احتمالی مربوط به عوامل فرهنگی در ویرایش اول، مورد امعان نظر واقع گردیده، اطلاعات و نتایج بررسی‌های مختلف در این باره آورده شوند.

در این‌جا لازم می­دانم که از توجه و عنایت مسئولان موسسه انتشارات بعثت به‌ویژه از زحمات آقای مهندس عباس میقانی مدیرعامل و آقای  محسن میقانی در جریان نظارت بر چاپ، ویراستاری و امور فنی این کتاب صمیمانه قدردانی نمایم.  

 حسین آزاد پاییز- 1389

پیشگفتار ویرایش سوم

آنچه در ویرایش دوم صورت گرفت براساس نسخه تجدیدنظر شده دستورالعمل تشخیص آماری (DSM-4-TR) بود که مورد توجه قرار گرفت. ولی به دلیل تحولات و تغییرات روزافزون علمی و تحقیقی و نیز یافته‌های آسیب‌شناسی روانی  صورت گرفته و به جهت به‌روزرسانی این یافته‌ها، کوشش شده است که ویرایش سوم مطابق(DSM-5) انجام شود. امید است دانشجویان  و استادان عزیز و محترم این موارد را مورد امعان نظر قرار دهند و اگر نظری دارند که البته نظر آنان بسیار ارزشمند است به  نویسنده پیشنهاد نمایند تا با کمال احترام مورد عنایت و توجه قرار گیرد.

در این ویرایش فصل‌های 1 تا 4 با اندکی تغییرات و فصل 5 و6 و 7 به طور اساسی مورد بازنگری و تغییر  بر اساس DSM-5 قرار گرفت و به زودی بقیه  فصل‌ها هم انجام خواهد شد.

در این بازنگری سعی شده که مطالب به خاطر فرصت کم اساتید و دانشجویان مطالب مورد ارایه به صورت خلاصه و موجز بیان شود تا به حجم کتاب افزوده نشود، همچنین تمام مطالب مورد نیاز گفته شده باشد.

در اینجا لازم می‌دانم مجدداً از مدیریت موسسه انتشارات بعثت جناب آقای مهندس عباس میقانی وآقای محسن میقانی بابت نمونه­خوانی، مقابله و نظارت فنی و تمامی دست‌اندرکاران چاپ  و انتشار این کتاب صمیمانه قدردانی نمایم.

حسین آزاد-پاییز99

مشخصات کتاب آسیب شناسی روانی 1 (یک) بر اساس طبقه بندی DSM-5 (ویرایش سوم) اثر حسین آزاد

مشخصات کتاب
موضوع: روان شناسی - آسیب شناسی
مولف / مترجم: حسین آزاد
ناشر: بعثت
مولف: حسین آزاد
تعداد صفحه: 335
قطع : وزيري
نوبت چاپ: 14
سال چاپ : 1399
نوع جلد: وزيري
شابک: 9786005116403
ناشر بعثت
کد کتاب 9786005116403

نظرات کاربران درباره کتاب آسیب شناسی روانی 1 (یک) بر اساس طبقه بندی DSM-5 (ویرایش سوم) اثر حسین آزاد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب آسیب شناسی روانی 1 (یک) بر اساس طبقه بندی DSM-5 (ویرایش سوم) اثر حسین آزاد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب آسیب شناسی روانی 1 (یک) بر اساس طبقه بندی DSM-5 (ویرایش سوم) اثر حسین آزاد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب آسیب شناسی روانی 1 (یک) بر اساس طبقه بندی DSM-5 (ویرایش سوم) اثر حسین آزاد

روانشناسی خرید اینترنتی کتاب روانشناسی روان شناسی کتاب روانشناسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام