تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

وضعیت موجودی منتشر شده
19 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت قبلی: 37,000 تومان
قیمت: 35,150 تومان

ناشر: نوآور

مولف: محمد صفرپناه، محمد مهدی حری

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

خرید آسان

ارسال به سراسر ایران

بررسی و انتخاب

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه


بر اساس استاندارد 2800ویرایش سوم و چهارم
به انضمام خلاصه دروس مورد نیاز آزمون ها
نکات جامع کاربردی و اجرایی مرتبط با هر سوال
پاسخنامه کاملا تشریحی تا آخرین آزمون
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای تدوین مقررات ملی ساختمان
فهرست مطالب


پيشگفتار
نكات مهم و سؤالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  مربوط به مبحث ششم، بارهاي وارد بر ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  بار برف
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  بار باد
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  بار انفجار
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  بار معادل تيغه‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  بار مرده
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  كاهش بار زنده
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  يخ‌زدگي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  بار نرده
نكات مهم و سؤالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  مـربـوط بـه مبـحث هفتـم، پـي و پي‌سازي    23
نكات مهم و كليدي  رده ژئوتكنيكي ساختمان
شناسایی ژئوتکنیکی زمین
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  رده ژئوتكنيكي ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مدول ارتجاعي خاك
نكات مهم و كليدي  طراحي شمع
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  طراحي شمع
نكات مهم و كليدي  ظرفيت باربري پي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  ظرفيت باربري پي
نكات مهم و كليدي  طراحي ديوار حائل
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي ديوار حائل
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت برشي خاك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي زاويه اصطكاك بين ديوار و خاك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي كاربرد آزمايشات خاك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي رفتار خاك در زلزله
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي فشار ديناميكي خاك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي پايدارسازي خاك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تنش مؤثر در خاك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي عمق گمانه‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي پي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي سازه نگهبان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي الزامات اوليه شروع طراحي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نشست مجاز پي‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  انواع حفاري
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ضريب اطمينان ميل مهار
نكات مهم و سؤالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  مـربـوط بـه مبـحث هشتـم، طرح و اجراي  ...
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ساختما های بنائی محصور شده با كلاف ـ طرح و اجرا
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي الزامات عمومي محصور در كلاف
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف الزامات معماري
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ساختمان های بنائی محصور در كلاف – کلاف قائم
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف ـ ديوار باربر
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف ـ بازشو
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ساختمان‌هاي بنايي غيرمسلح ـ بازشو
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف ـ سقف
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف ـ كرسي‌چيني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف ـ كلاف افقي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محصور در كلاف ـ ديوار نسبي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  محصور در كلاف ـ شالوده
نـكات مهـم و سـؤالات آزمـون‌هـاي  نـظام مهندسي مربوط به مبحث نهم،  طـرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن آرمه
نكات مهم و كليدي مقاطع تحت اثر لنگر خمشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاطع تحت اثر لنگر خمشي
نكات مهم و كليدي مقاطع تحت اثر نيروي برشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاطع تحت اثر نيروي برشي
نكات مهم و كليدي عرض ترك خمشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي عرض ترك خمشي
نكات مهم و كليدي برش دو طرفه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي برش دو طرفه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي آرماتور عرضي اعضاي خمشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طول همپوشاني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي منحني اندر كنش لنگر خمشي ـ نيروي محوري ستون‌ها
نكات مهم و كليدي طراحي ستون‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي ستون‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي لنگر خمشي ترك‌خوردگي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ملاحظات لرزه‌اي لنگر خمشي تير
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ميزان آرماتور طولي ستون‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت برشي تيرها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ارتفاع مجاز تير رابط
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي لرزه‌اي ديوارهاي برشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي رده مجاز فولاد براي تيرهاي بتني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ملاحظات لرزه‌اي آرماتورهاي در ناحيه بحراني ستون‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طول وصله در ستون‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت فشاري نمونه‌هاي بتني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نوع سنگدانه‌ها در قطعات بتني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  روش اختلاط بتن
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تغيير شكل آني در تيرهاي بتني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي دال‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي پي‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي ديوارهاي برشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه مركز پلاستيك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تيرهاي عميق
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تحليل و طراحي مقاطع بتني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طول همپوشاني آرماتورها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي لنگر پيچشي ترك‌خوردگي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي آرماتور حرارت و جمع‌شدگي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ضوابط پذيرش بتن
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاطع تحت اثر برشي و پيچشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي انحراف مجاز ميلگردها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  طول مهاري ميلگردها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي كيفيت بتن
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاطع تحت اثر برشي و خمشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طول همپوشاني ميلگردها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي كنترل عرض ترك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي تيرچه‌ها
نكات مهم و سؤالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مربوط به مبحث دهم، طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي لنگر پلاستيك
نكات مهم و كليدي اتصالات پيچي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي اتصالات پيچي
نكات مهم و كليدي محاسبه طول مؤثر ستون‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه طول مؤثر ستون‌ها
نكات مهم و كليدي اتصالات جوشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  اتصالات جوشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ضريب لاغري
نكات مهم و كليدي فشردگي لرزه‌اي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي اثر توأم لنگر خمشي و نيروي كششي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تركيب تنش‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت فشاري ستون‌ها
نكات مهم و كليدي تير مختلط
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  تير مختلط
نكات مهم و كليدي ستون مركب با بست موازي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ستون مركب با بست موازي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي تير پيوند
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت خمشي و برشي تيرها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي لرزه‌اي اتصال تير به ستون
نكات مهم و كليدي ضريب يكنواختي لنگر خمشي (ضريب اصلاح كمانش پيچشي ـ جانبي)
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ضريب يكنواختي لنگر خمشي (ضريب اصلاح كمانش پيچشي ـ جانبي)
نكات مهم و كليدي كمانش موضعي تيرها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي كمانش موضعي تيرها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي اتصالات مفصلي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي اعضاي كششي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تغيير مكان مجاز تيرها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ابعاد كف ستون
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ملاحظات لرزه‌اي طراحي اتصالات تير به ستون
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت برشي تير پيوند
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تار خنثي الاستيك و پلاستيك
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت برشي چشمه اتصال
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مشخصات قاب‌هاي ساختماني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي مهاربندها
نكات مهم و كليدي گسيختگي قالبي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي اتصالات تير به ستون
نكات مهم و كليدي طراحي كف ستون
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي كف ستون
نكات مهم و كليدي طراحي چشمه اتصال
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي چشمه اتصال
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي كنترل خيز
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاومت برشي وصله
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي اتصالات از پيش تأييد شده
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي اتصالات كف ستون
نكات مهم و كليدي سقف مركب عرشه فولادي
نكات مهم و كليدي تسليم موضعي جان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تسليم موضعي جان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي وصله
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي رواداري‌هاي مجاز نصب و ساخت
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي روش‌هاي طراحي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي پين‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي شكل‌پذيري قاب‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي طراحي مهار جانبي تيرها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي الزامات لرزه‌اي قاب‌هاي ساختماني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تنش مجاز خمشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي بار جرثقيل
نكات مهم و سؤالات آزمون‌هاي  نظام مهندسي مربوط به مبحث يازدهم، ...
نكات مهم و كليد مقاطع فولادي
ساختمانهای فولادی با مقطع گرم نورد شده
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مقاطع فولادي
نكات مهم و سؤالات آزمون‌هاي نظام مهندسي مربوط به آئين‌‌نامه 2800
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تعريفات اوليه
نكات مهم و كليدي توزيع نيروي جانبي در طبقات
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي اثر ترك‌خوردگي بتن در ممان اينرسي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي ميزان درز انقطاع
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نيروي وارد بر اجزاي ساختمان
نكات مهم و كليدي محاسبه ضريب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه ضريب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه زمان تناوب سازه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه مركز سختي ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  نيروي وارد بر طره‌ها
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نيروي وارد بر اجزاي غيرساختماني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي توزيع نيروي جابني در طبقات
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي شاخص پايداري
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تغيير مكان نسبي طبقات
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تركيب نيروهاي زلزله
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  تعريف منظمي و نامنظمي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه برش پايه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي برون مركزي اتفاقي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي توزيع نيروي جانبي به نسبت سختي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي تعريف طبقه نرم
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه ضريب رفتار سيستم ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه لنگر واژگوني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه ضريب رفتار سازه‌هاي غيرساختماني
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي سختي مؤثر تير و ستون
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي انواع سيستم‌ مهار جانبي ساختمان
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي زلزله سطح بهره‌برداري
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي محاسبه سرعت موج برشي در عمق زمين
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي روش محاسبه نيروي زلزله
نـكات مهـم و سـؤالات آزمـون‌هاي  نظام مهندسي مربوط به تحليل سازه
نكات مهم و كليدي تحليل سازه ـ معين
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  تحليل سازه ـ معين
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  معين ـ نمودار لنگر خمشي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  معين ـ برش زدن
نكات مهم و كليد معين ـ تير پايه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  معين ـ تير پايه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  معين ـ انرژي
نكات مهم و كليدي معين ـ كار مجازي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي معين ـ كار مجازي
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي معين ـ تير مزدوج
نكات مهم و كليدي تحليل سازه ـ نامعين
نكات مهم و كليدي تحليل سازه ـ نامعين ـ سختي ـ معادل‌سازي با فنر
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي  تحليل سازه ـ نامعين ـ سختي ـ معادل‌سازي با فنر
نكات مهم و كليدي نامعين ـ شيب اُفت
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نامعين ـ شيب اُفت
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نامعين ـ درجه آزادي
نكات مهم و كليدي نامعين ـ تيرهاي پايه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نامعين ـ تيرهاي پايه
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نامعين ـ سازگاري تغيير شكل
سوالات آزمون‌هاي نامعين ـ سازگاري تغيير شكل
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي نامعين ـ تقارن
نكات مهم و كليدي خط تأثير
سوالات آزمون‌هاي نظام مهندسي خط تأثير


 

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

ویژگی ها
ناشر: نوآور
مولف: محمد صفرپناه محمد مهدی حری
تعداد صفحه: 414
قطع : رحلی
نوبت چاپ: ششم
سال چاپ : 1396
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001682612
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682612

نظرات کاربران درباره تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

آزمون نظام مهندسی نظام مهندسی مبحث عمران محاسبات منابع آزمون نظام مهندسی آزمون عمران محاسبات

بر اساس سلیقه شما...