ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
93 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 678,000 تومان

ناشر: نوآور

مولف: محمد صفرپناه، محمد مهدی حری

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

  • خلاصه دروس بسیار مهم و نکات امتحانی مورد نیاز برای آزمون
  • سؤالات طبقه بندی شده به تفکیک هر مبحث
  • پوشش دهی سؤالات آزمونهای دورههای مختلف ار سال ۸۹ تا اردیبهشت 97
  • بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان
  • پاسخنامه کاملاً تشریحی به صورت روان و گام به گام با ارائه توضیحات تکمیلی و اشکال مختلف و نکات جامع مرتبط با هر سوال


فهرست مطالب

پیشگفتار
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان :
کتاب آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار مرده

نکات مهم و کلیدی بار مرده

نکات مهم و کلیدی بار زنده

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار زنده

نکات مهم و کلیدی بار نرده

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار نرده

نکات مهم و کلیدی بار برف

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار معادل برف

نکات مهم و کلیدی بار باران

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كاهش بار یخ

نکات مهم و کلیدی بار یخ

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار باد

نکات مهم و کلیدی بار باد

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار انفجار

نکات مهم و کلیدی بار انفجار

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ترکیبات بارگذاری
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مـربـوط بـه مبـحث هفتـم، پـی و پی‌سازی  :

نكات مهم و كلیدی رده ژئوتكنیكی ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رده ژئوتكنیكی ساختمان

نكات مهم و كلیدی طراحی شمع
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی شمع

نكات مهم و كلیدی ظرفیت باربری پی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ظرفیت باربری پی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش زیر پی

نكات مهم و كلیدی طراحی دیوار حائل
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دیوار حائل

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی زاویه اصطكاك بین دیوار و خاك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كاربرد آزمایشات خاك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی رفتار خاك در زلزله

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی فشار دینامیكی خاك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی پایدارسازی خاك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش مؤثر در خاك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بارگذاری جانبی خاک

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عمق گمانه‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی سازه نگهبان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نشست مجاز پی‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب اطمینان میل مهار

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ارزیابی خطر گود

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی گودبرداری
 نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مـربـوط بـه مبـحث هشتـم، طرح و اجرای
کتاب آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختما های بنائی محصور شده با كلاف ـ طرح و اجرا

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات عمومی محصور در كلاف

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان های بنائی محصور در كلاف – کلاف قائم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ دیوار باربر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ بازشو

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان‌های بنایی غیرمسلح ـ بازشو

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ سقف

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ كرسی‌چینی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ كلاف افقی و قائم

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ دیوار نسبی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محصور در كلاف ـ شالوده
 نـكات مهـم و سـؤالات آزمـون‌هـای نـظام مهندسی مربوط به مبحث نهم، طـرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه :

نكات مهم و كلیدی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر لنگر خمشی

نكات مهم و كلیدی مقاطع تحت اثر نیروی برشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر نیروی برشی

نكات مهم و كلیدی عرض ترك خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عرض ترك خمشی

نكات مهم و كلیدی برش دو طرفه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی برش دو طرفه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی آرماتور عرضی اعضای خمشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی منحنی اندر كنش لنگر خمشی ـ نیروی محوری ستون‌ها

نكات مهم و كلیدی طراحی ستون‌ها
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی ستون‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر خمشی ترك‌خوردگی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای لنگر خمشی تیر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی میزان آرماتور طولی ستون‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ارتفاع مجاز تیر رابط

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی لرزه‌ای دیوارهای برشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ملاحظات لرزه‌ای آرماتورهای در ناحیه بحرانی ستون‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول وصله در ستون‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نوع سنگدانه‌ها در قطعات بتنی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش اختلاط بتن

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر شكل آنی در تیرهای بتنی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دال‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی پی‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی دیوارهای برشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه مركز پلاستیك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل و طراحی مقاطع بتنی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی آرماتورها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر پیچشی ترك‌خوردگی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی آرماتور حرارت و جمع‌شدگی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضوابط پذیرش بتن

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و پیچشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انحراف مجاز میلگردها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول مهاری میلگردها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كیفیت بتن

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاطع تحت اثر برشی و خمشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طول همپوشانی میلگردها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كنترل عرض ترك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی تیرچه‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی عرض موثر تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ممان اینترسی ترک خورده

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تیر همبند

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات لرزه ای ستون ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی سختی موثر تیر و ستون ها
نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به مبحث دهم، طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی :

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی لنگر پلاستیك

نكات مهم و كلیدی اتصالات پیچی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات پیچی

نكات مهم و كلیدی طول موثر کمانش اعضاء
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه طول مؤثر ستون‌ها

نكات مهم و كلیدی اتصالات جوشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات جوشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب لاغری
نكات مهم و كلیدی فشردگی لرزه‌ای

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی فشردگی و غیر فشردگی

نکات مهم و کلیدی طراحی اعضای فشاری
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت فشاری ستون‌ها

نكات مهم و كلیدی تیر مختلط
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تیر مختلط

نكات مهم و كلیدی ستون مركب
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ستون مركب با بست موازی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی تیر پیوند

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت خمشی و برشی تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی لرزه‌ای اتصال تیر به ستون

نكات مهم و كلیدی ضریب یكنواختی لنگر خمشی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ضریب یكنواختی لنگر خمشی

نكات مهم و كلیدی كمانش موضعی تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی كمانش موضعی تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی اتصالات مفصلی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی اعضای كششی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات تیر به ستون

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مكان مجاز تیرها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی تیر پیوند

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تار خنثی الاستیك و پلاستیك

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی چشمه اتصال

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی مهاربندها

نكات مهم و كلیدی گسیختگی قالبی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی گسیختگی قالبی

نكات مهم و كلیدی طراحی كف ستون
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی كف ستون

نكات مهم و كلیدی طراحی چشمه اتصال
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی چشمه اتصال

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت برشی وصله

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات از پیش تأیید شده

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اتصالات كف ستون

نكات مهم و كلیدی سقف مركب عرشه فولادی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی سقف مركب عرشه فولادی

نكات مهم و كلیدی تسلیم موضعی جان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تسلیم موضعی جان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی وصله

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی طراحی مهار جانبی تیرها در قاب خمشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی الزامات لرزه‌ای قاب‌های ساختمانی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تنش مجاز خمشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی بار جرثقیل

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مقاومت پیچشی تیرها

نكات مهم و كلید مقاطع فولادی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی مهاربندها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی ثابت پیچش تابیدگی
 نكات مهم و سؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به آئین‌‌نامه ۲۸۰۰ کتاب آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریفات اولیه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی توزیع نیروهای جانبی در طبقات

نكات مهم و كلیدی توزیع نیروی جانبی در طبقات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی اثر ترك‌خوردگی بتن در ممان اینرسی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی میزان درز انقطاع

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای ساختمان

نكات مهم و كلیدی محاسبه ضریب زلزله ساختمان
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب زلزله ساختمان


سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه زمان تناوب سازه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه مركز سختی ساختمان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر طره‌ها

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نیروی وارد بر اجزای غیرساختمانی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی شاخص پایداری

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مكان نسبی طبقات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تغییر مكان جانبی طبقات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تركیب نیروهای زلزله

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تعریف منظمی و نامنظمی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه برش پایه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی برون مركزی اتفاقی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی توزیع نیروی جانبی به نسبت سختی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه ضریب رفتار سیستم ساختمان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی انواع سیستم‌ مهار جانبی ساختمان

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی زلزله سطح بهره‌برداری

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه سرعت موج برشی در عمق زمین

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی روش محاسبه نیروی قائم زلزله

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی محاسبه وزن موثر
 نـكات مهـم و سـؤالات آزمون‌های نظام مهندسی مربوط به تحلیل سازه کتاب آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ نمودار لنگر خمشی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ برش زدن

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل سازه ـ معین

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ تیر پایه

نکات مهم و کلید معین – تیرپایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ انرژی

نكات مهم و كلیدی معین ـ كار مجازی
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ كار مجازی

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی معین ـ تیر مزدوج
نكات مهم و كلیدی تحلیل سازه ـ نامعین

نكات مهم و كلیدی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل‌سازی با فنر

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی تحلیل سازه ـ نامعین ـ سختی ـ معادل‌سازی با فنر

نكات مهم و كلیدی نامعین ـ شیب اُفت
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ شیب اُفت

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ درجه آزادی

نكات مهم و كلیدی نامعین ـ تیرهای پایه
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ تیرهای پایه

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ سازگاری تغییر شكل

سوالات آزمون‌های نامعین ـ سازگاری تغییر شكل

سوالات آزمون‌های نظام مهندسی نامعین ـ تقارن

نكات مهم و كلیدی خط تأثیر
سوالات آزمون‌های نظام مهندسی خط تأثیر

کلید‌واژه

منابع و مآخذ کتاب آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات

مشخصات تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: محمد صفرپناه محمد مهدی حری
تعداد صفحه: 428
قطع : رحلی
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001682612
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682612

نظرات کاربران درباره تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات اثر صفرپناه

آزمون عمران محاسبات منابع آزمون نظام مهندسی عمران محاسبات مبحث نظام مهندسی آزمون نظام مهندسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام