ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مجموعه 2 جلدی کتاب تحلیل و طراحی پی (ویرایش پنجم) ترجمه اردشیر اطیابی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
155 رای
ناشر جویبار
انتخاب ها
قیمت: 900,000 تومان

ناشر: جویبار

مولف: جوزف ای، بولز

مترجم: اردشیر اطیابی


سی دی به صورت مجزا به فروش میرسد.

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب جلد اول

پیش گفتار

درباره برنامه های کامپیوتری

فهرست نمادهای اولیه مورد استفاده کتاب

1 مقدمه

۱-۱ پی ها : اهمیت و کاربرد

1-2 مهندسی پی

۱-۳ پی ها : دسته بندی و تعاریف انتخابی

۱-۴ پی ها : الزامات کلی

1-5 پی ها : دیگر ملاحظات

1-6 پی ها : انتخاب نوع پی

1-7 سیستم واحدهای بین المللی (SI) و سیستم فوت - پوند ـ ثانیه (Fps)

1-8 دقت محاسبه در برابر دقت طرح

1-9 برنامه های کامپیوتری در تحلیل و طراحی پی 

2 خصوصیات ژئوتکنیکی و شاخص خاک: آزمونهای آزمایشگاهی ، همبستگی های نشست و مقاومت

همبستگی های نشست و مقاومت

۲-۱ مقدمه 

۲-۲ خاک های بستر پی

۲-۳ روابط وزنی - حجمی خاک

2-4 عوامل اصلی تأثیرگذار بر خصوصیات مهندسی خاک ها

2-5 آزمون های آزمایشگاهی معمول شاخص های خاک

2-6 روش های طبقه بندی خاک در طراحی پی

2-7 اصطلاحات طبقه بندی مواد خاک

2-8 تنش های درجا و شرایط K

2-9 رطوبت خاک ، هیدرولیک خاک

۲-۱۰ اصول تحكيم

۲-۱۱ مقاومت برشی

۲-۱۲ حساسیت و دگر روانی (Thixotropy)

۲-۱۳ مسیر تنش

۲-۱۴ خصوصیات الاستیک خاک

۲-۱۵ توده خاک های همسان و ناهمسان

3 شناسایی، نمونه گیری و اندازه گیری های درجای خاک

3-1 اطلاعات مورد نیاز

3-2 روش های شناسایی

3-3 برنامه ریزی عملیات شناسایی

3-4 گمانه زنی خاک

3-5 نمونه گیری از خاک

3-6 نمونه گیری زیر آبی 

3-7 آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)

3-8 همبستگی های آزمایش نفوذ استاندارد 

3-9 مقادیر N طراحی

۳-۱۰ دیگر روش های آزمایش نفوذ

۳-۱۱ آزمایش نفوذ مخروط (CPT)

۳-۱۲ آزمایش برش پره صحرایی (FVST)

۳-۱۳ آزمایش برش گمانه (BST) 

۳-۱۴ آزمایش انبساط سنج تخت (DMT)

۳-۱۵ آزمایش فشار سنج (PMT) 

3-16 روشهای دیگر برای تعیین درجا

۳-۱۷ نمونه گیری از سنگ

۳-۱۸ موقعیت سطح آب زیرزمینی (GWT) 

3-19 تعداد و عمق گمانه ها 

۳-۲۰ حفاری و / یا شناسایی خاکریزهای بسته یا زمینهای دفن زباله خطرناک

۳-۲۱ گزارش خاک

4 ظرفیت باربری پی ها

۴-۱ مقدمه 

۴-۲ ظرفیت باربری

۴-۳ معادلات ظرفیت باربری 

۴-۴ ملاحظات اضافی در زمان استفاده از معادلات ظرفیت باربری

۴-۵ مثال های ظرفیت باربری

۴-۶ شالوده های با بارگذاری برون محور یا مایل

۴-۷ تأثیر سطح ایستابی بر روی ظرفیت باربری

۴-۸ ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر خاک های لایه ای

۴-۹ ظرفیت باربری شالوده های مستقر بر شیب 

۴-۱۰ تعیین ظرفیت باربری با استفاده از آزمایش نفوذ استاندارد (SPT)

۴-۱۱ تعیین ظرفیت باربری با استفاده از آزمایش نفوذ مخروط (CPT)

۴-۱۲ تعیین ظرفیت باربری از روی آزمایشهای بارگذاری صحرایی

۴-۱۳ ظرفیت باربری پیهای تحت تأثیر نیروهای کششی یا برکنش

۴-۱۴ تعیین ظرفیت باربری بر اساس آیین نامه های ساختمانی (فشار مفروض)

۴-۱۵ ضرایب ایمنی در طراحی پی

١٦-٤ ظرفیت باربری سنگ

5 نشست های پی

5-1 مشکل نشست

5-2 تنش های ایجاد شده در توده خاک در اثر فشار شالوده

5-3 روش Boussinesq برای

5-4 حالت های بارگذاری ویژه در حل معادله Boussinesq

5-5 روش Westergaard برای محاسبه فشارهای خاک

5-6 محاسبات نشست آنی

5-7 چرخش پی

5-8 نشست های آنی : دیگر ملاحظات

5-9 تأثیرات اندازه بر روی نشست و ظرفیت باربری

۵-۱۰ روش های دیگر محاسبه نشست های الاستیک

۵-۱۱ تنش و تغییر شکل در خاک های لایه ای و ناهمسان

۵-۱۲ نشست های تحکیمی

۵-۱۳ اعتبار محاسبات نشست

۵-۱۴ سازه های روی خاکریزها

۵-۱۵ رواداری سازه ای برای نشست و نشست های نسبی

١٦-٥ توضیحات کلی در مورد نشست 

مسایل .

6 بهبود خاک محل برای استفاده پی

6-1 مقدمه

6-2 خاکریزهای سبک و سازهای

٣-٦ تراكم

٤-٦ - خاک ـ سیمان ، آهک و نرمه خاکستر

6-5 پیش فشردگی جهت بهبود خاک های ساختگاه

6-6 زهکشی با استفاده از روکش ها و زهکش های ماسه ای

6-7 ستون های ماسه ای جهت افزایش سفتی خاک

6-8 ستون های سنگی

7-9 شمع ها / ستون های خاک ـ سیمانی

١٠-6 تزریق دوغاب 

6-11 تزریق دوغاب در پی و تثبیت شیمیایی 

١٢-٦ روش های ارتعاشی برای افزایش تراکم خاک

6-13 استفاده از زمین پارچه (Geotextile) جهت بهبود خاک

١٤-٦ تغییر شرایط آب زیرزمینی

7 عواملی که باید در طراحی پی در نظر گرفت

7-1 عمق و فاصله شالوده ها

7-2  تأثيرات خاک جابه جا شده

7-3 فشار خاک خالص در مقابل ناخالص: فشارهای خاک طراحی

7-4 مسایل فرسایش در سازه های مجاور آب های جاری

7-5 حفاظت در مقابل خوردگی

7-6 نوسان سطح ایستابی

7-7 پی های مستقر در نهشت های ماسه ای و لای

7-8  پی های مستقر بر بادرفت و دیگر خاکهای ریزشی

۷-۹ پی های مستقر بر خاک های غیراشباعی که در اثر تغییر میزان رطوبت دچار تغییر حجم می شوند

۷-۱۰ پی های مستقر بر رس ها و لایه ای رس دار 

۷-۱۱ پی های مستقر بر خاک های برجا

۷-۱۲ پی های مستقر بر زمین های دفن زباله

۷-۱۳ عمق یخبندان و پی های مستقر بر زمین های همیشه منجمد

۷-۱۴ ملاحظات محیطی 

مسایل .

8 طراحی شالوده های منفرد

8-1 شالوده ها: دسته بندی و کاربرد

8-2 فشارهای مجاز خاک در طراحی شالوده های منفرد

8-3 فرض های مورد استفاده طراحی شالوده

8-4 طراحی بتن مسلح: طراحی بر اساس مقاومت نهایی (USD)

8-5 طراحی سازه ای شالوده های منفرد

8-6 صفحات تکیه گاه و پیچهای مهار

8-7 ستون پایه ها

8-8 طراحی صفحه زیرستون در زمان وجود لنگرهای واژگون کننده

8-9 شالوده های مستطیلی

۸-۱۰ شالوده های منفرد با بار برون

۸-۱۱ شالوده های غیر متقارن

۸-۱۲ شالوده دیوارها و شالوده ساختمان های مسکونی

مسایل

9 شالوده های ویژه و تیربربستر الاستیک

9-1 مقدمه

9-2 شالوده های مرکب مستطیلی

9-3 طراحی شالوده های ذوزنقه ای شکل

9-4 طراحی شالوده های کلافدار (یا طره ای)

9-5 شالوده تجهیزات صنعتی

9-6 ضریب واکنش بستر

9-7 حل کلاسیک تیر بر بستر الاستیک

9-8 حل تیر بر بستر الاستیک به روش اجزای محدود (FEM)

9-9 پی حلقه ای

9-10 توضیحات کلی در مورد روش اجزای محدود

10 پی های گسترده

۱۰-۱ مقدمه

۱۰-۲ انواع پی های گسترده

۱۰-۳ ظرفیت باربری پی های گسترده

۱۰-۴ نشست های پی گسترده

۱۰-۵ ضریب واکنش بستر برای پی های گسترده و صفحات

10-6 طراحی پی های گسترده

۱۰-۷ روش تفاوت های محدود در پی های گسترده

۱۰-۸ روش اجزای محدود در پی های گسترده

۱۰-۹ روش شبکه محدود (FGM)

۱۰-۱۰ مثال های پی گسترده با استفاده از FGM

۱۰-۱۱ اندرکنش روسازه پی گسترده

۱۰-۱۲ پی های گسترده با صفحات دایره ای

۱۰-۱۳ شرایط مرزی

فهرست مطالب جلد دوم

11 فشار جانبی خاک

11-1 مسئلۂ فشار جانبی خاک

۱۱-۲ فشار محرک خاک

۱۱-۳ فشار مقاوم خاک

۱۱-۴ نظریه فشار خاک Coulomb

۱۱-۵ فشار خاک Rankine

11-6 توضیحات کلی در مورد هر دو روش

۱۱-۷ فشار محرک ومقاوم خاک با استفاده از نظریه خمیری یا تئوری پلاستیسیته

۱۱-۸ فشار خاک روی دیوارها ، تأثیر کشش خاک ، منطقه گسیختگی

۱۱-۹ اعتبار فشارهای جانبی خاک

۱۱-۱۰ خصوصیات خاک برای محاسبات فشار جانبی خاک

۱۱-۱۱ نظریه های فشار خاک در مسایل دیوارهای حایل

۱۱-۱۲ حل نموداری و کامپیوتری فشار جانبی خاک

۱۱-۱۳ فشارهای جانبی با استفاده از نظرية الاستيسيته

۱۱-۱۴ دیگر دلایل فشار جانبی

۱۱-۱۵ فشارهای جانبی وارد بر دیوار در اثر زلزله

11-16 فشارهای موجود در سیلوها ، بالابرهای دانه ای و انبارهای زغال سنگ

مسایل.

12 خاک تثبیت شده به روش مکانیکی و دیوارهای حایل بتنی

۱۲-۱ مقدمه

۱۲-۲ دیوارهای خاکی مسلح مکانیکی

۱۲-۳ طراحی دیوارهای خاکی مسلح

۱۲-۴ دیوارهای حایل بتنی

۱۲-۵ دیوارهای حایل طرهای 

٦-۱٢ پایداری دیوار

۱۲-۷ درزهای دیوار 

۱۲-۸ زهکشی دیوار 

۱۲-۹ خصوصیات خاک برای دیوارهای حایل

۱۲-۱۰ ملاحظات کلی در طراحی دیوار حایل بتنی

۱۲-۱۱ ظرفیت باربری مجاز

۱۲-۱۲ نشست های دیوار. 

۱۲-۱۳ دیوارهای حایل با ارتفاع متغیر ، پایه کناری پل ها و دیوارهای کناری

۱۲-۱۴ دیوارهای حایل پشتگیر دار

۱۲-۱۵ دیوارهای زیر زمین یا پی ، دیوار ساختمان های مسکونی

١٦-١٢ عناصر روش طراحی تنش مجاز ۳۱۸ ACI

۱۲-۱۷ مثال های دیوار حایل طرهای

مسایل

13 طره ای و مهار شده

۱۳-۱ مقدمه 

۱۳-۲ انواع و مصالح مورد استفاده سپرکوبی

۱۳-۳ خصوصیات خاک در دیوارهای سپری

۱۳-۴ اعداد پایداری دیوارهای سپری

۱۳-۵خط لایروبی شیبدار

13-6 تحلیل اجزای محدود دیوارهای سپری

13-7 مثال های اجزای محدود

۱۳-۸ میل مهارها ، پشت بندهای افقی و مهارهای سپرکوبی

۱۳-۹ پایدار کلی دیوار و ضرایب ایمنی

مسایل

14 دیوار گودها

۱۴-۱ گودهای ساختمانی

۱۴-۲ فشارهای خاک بر روی دیوار گودهای مهاربندی شده.

۱۴-۳ طراحی مرسوم دیوار مهاربندی شده گودها

۱۴-۴ تخمین افت زمین در اطراف گودها

۱۴-۵ تحلیل اجزای محدود برای گودهای مهاربندی شده

٦-۱۴ ناپایداری ناشی از برآمدگی کف گود

۱۴-۷ دیگر دلایل ناپایداری فرازبند

۱۴-۸ خشک سازی ساختمانی

۱۴-۹ ساخت دیوار (یا ترانشه) دوغابی

مسایل

15 فرازبندهای محفظه ای

۱۵ فرازبندهای محفظه ای

۱۵-۱ فرازبندهای محفظه ای : انواع و موارد استفاده

۱۵-۲ پرسازی محفظه

۱۵-۳ پایداری و طراحی فرازبندهای محفظه ای 

۱۵-۴ ظرفیت باربری

۱۵-۵نشست محفظه 

٦-١٥ ملاحظات عملی در طراحی فرازبند محفظه ای

۱۵-۷ طراحی محفظه فرازبند دیافراگمی.

۱۵-۸ طراحی فرازبند دایره ای

۱۵-۹ طراحی فرازبند شبدری

16 شمعهای منفرد- ظرفیت ایستایی و بارهای جانبی کمانش شمع/ دیرک

16-1 مقدمه

٢-١٦ شمع های چوبی

16-3 شمع های بتنی

٤-١٦ شمع های فولادی

16-۵ خوردگی شمع های فولادی

16-6 خصوصیات خاک برای ظرفیت ایستایی شمع

16-7 ظرفیت ایستایی شمع

16-8 ظرفیت ایستایی نهایی نوک شمع

16-9 ظرفیت مقاومت جلدی شمع

6-10 نشست های شمع

16-11 ظرفیت ایستایی شمع : مثال ها

١٢-١٦ شمع در زمین همیشه منجمد

16-13 ظرفیت ایستایی شمع با استفاده از اطلاعات بار - انتقال آزمایش بارگذار

١٤-١٦ شمع های کششی - شمع های مورد نیاز مقاومت در برابر زیر فشار

١٥-16 شمع های تحت بار جانبی

16-16 مثال های شمع تحت بار جانبی

16-17 کمانش شمع ها و پایه پل های فرورفته کامل یا جزیی

مسایل

17 شمع های منفرد: تحلیل دینامیکی، آزمایش های بار

۱۷ شمع های منفرد : تحلیل دینامیکی ، آزمایش های بار

۱۷-۱ تحلیل دینامیکی

۱۷-۲ شمع کوبی

۱۷-۳ رابطه منطقی شمع

۱۷-۴ دیگر روابط دینامیکی و ملاحظات کلی

۱۷-۵ اعتبار روابط دینامیکی شمع کوبی

17-6 معادله موج

17-8 تنش های شمع کوبی

۱۷-۹ نکات کلی در شمع کوبی

۱۷-۷ آزمایش های بارگذاری شمع

18 پی های شمعی: گروه شمع ها

۱۸-۱ شمعهای منفرد در مقابل گروه شمع ها

18-2 گروه شمع های تحت بار قائم

۱۸-۳ کارایی گروه شمع ها

18-4 تنش های ناشی از شمع ها بر روی چینه زیرین

18-5 نشست گروه شمع ها

18-6 کلاهک شمع ها

18-7 شمع های مایل

18-8 اصطکاک جلدی منفی

۱۸-۹گروه شمع های تحت بار جانبی

۱۸-۱۰ تحلیل ماتریسی گروه شمع ها

۱۸-۱۱ طراحی کلاهک شمع با کامپیوتر

مسایل

19 پایه های عمیق یا صندوقه ها

۱۹-۱مقدمه

۱۹-۲ روش های فعلی ساخت

۱۹-۳ موارد استفاده پایه های عمیق

۱۹-۴ دیگر ملاحظات عملی پایه های عمیق

۱۹-۵ تحلیل ظرفیت پایه های عمیق

19-6 نشست پایه های عمیق

۱۹-۷ طراحی سازه ای پایه های عمیق

۱۹-۸ مثال های طراحی پایه عمیق

۱۹-۹ تحلیل پایه های عمیق تحت بار جانبی

۱۹-۱۰ بازرسی و آزمایش بار پایه های عمیق

20 طراحی پی های جهت کنترل ارتعاشات

۲۰-۱ مقدمه 

۲۰-۲ عناصر نظریۂ ارتعاش 

۲۰-۳ حالت کلی پی مرتعش

۲۰-۴ ثابت فنرهای معادل خاک و میرایی

۲۰-۵ خصوصیات خاک برای طراحی دینامیکی پی

٦-٢٠ نیروهای نامتوازن ماشين ها

۲۰-۷ مثال پی دینامیکی

۲۰-۸ ارتعاشات وابسته 

۲۰-۹ تأثیرات قرار گرفتن پی در . خاک بر روی پاسخ دینامیکی پی

۲۰-۱۰ ملاحظات کلی در طراحی پی های دینامیکی

۲۰-۱۱ پی های دینامیکی متکی به شمع

مسایل

پیوست A: مشخصات کلی شمع ها و سپرها و جداول چکش های شمع کوبی

پیوست B: ابعاد اسمی میلگردهای استاندارد آرماتوربندی متن

پیوست C: ضرایب تبدیل واحدهای مرسوم ایالات متحده SI

ترجمه فایل README DOCروی دیسکت برنامه

ترجمه فایل USERMANL DOCروی دیسکت برنامه

فهرست مراجع

واژه نامه
 

مشخصات مجموعه 2 جلدی کتاب تحلیل و طراحی پی (ویرایش پنجم) ترجمه اردشیر اطیابی

مشخصات کتاب
ناشر: جویبار
عنوان اصلی: Foundation analysis and desig 5th
مولف: جوزف ای، بولز
مترجم: اردشیر اطیابی
تعداد صفحه: 1446
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : CD دارد
شابک: 9789646745063
وضعیت : منتشر شده
ناشر جویبار
کد کتاب 9789646745063

نظرات کاربران درباره مجموعه 2 جلدی کتاب تحلیل و طراحی پی (ویرایش پنجم) ترجمه اردشیر اطیابی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مجموعه 2 جلدی کتاب تحلیل و طراحی پی (ویرایش پنجم) ترجمه اردشیر اطیابی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مجموعه 2 جلدی کتاب تحلیل و طراحی پی (ویرایش پنجم) ترجمه اردشیر اطیابی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با مجموعه 2 جلدی کتاب تحلیل و طراحی پی (ویرایش پنجم) ترجمه اردشیر اطیابی

شاخص خاک شالوده منفرد پی های گسترده طراحی پی نشستهای پی تحلیل و طراحی طراحی پی خاک مکانیک

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام