ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی اثر اکرم اسدی بیک زاده ناشر فدک ایساتیس

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
138 رای
ناشر فدک ایساتیس
انتخاب ها
قیمت قبلی: 390,000 تومان
قیمت: 351,000 تومان

ناشر: فدک ایساتیس

مولف: اکرم اسدی بیک زاده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

در این کتاب نکات فنی و شرح ابهامات فهرست بهای راه و باند سال 92 ارائه شده و نکات به تفکیک فصول و آیتم آورده شود که این امکان را برای خواننده فراهم می کند با توجه به نیاز خود، مستقیما به بخش و توضیح مورد نظر مراجعه نماید.
در انتهای هر فصل نمودار درختی ردیف های فصل به تفکیک موضوع کار و همچنین جدول فهرست بهای سال 87،88،92و 86 به همراه مقایسه و بیان تفاوتهای فهرست بهای هرسال آورده شده است.
سعی مولف بر این بوده علاوه بر تشریح فهرست بها، بخش ها و مفاهیم مرتبط با صورت وضعیت نویسی نیز در این کتاب شرح داده شود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- شرح فهرست بهای تجمعی
2- شرح ضرایب پیمان، آنالیز و تجزیه بها، مصالح پای کار
3- شرح تفاوت بهای مصالح و تغییر مقادیر کار
4- شرح نقشه های مسیر و حجم عملیاتی خاکی
5- شرح جرائم راهسازی
6- شرح آیتم های مرتبط


 


فهرست مطالب

فصل 1 تخريب 1
1.1 تعاريف 2
1.2 كليات 2
1.3 گروه 1 بوته‌كني- بريدن درختان- ريشه‌كن كردن درختان و اضافه بها (آيتم 101010 تا 010115) 2
1.4 گروه 2 تخريب كلي ساختمان (آيتم 010201 و 010202) 4
1.5 گروه 3 تخريب بنايي و بتن- مضرس كردن بتن- برچيدن جداول- دسته‌بندي و چيدن مصالح حاصل از تخريب (آيتم010301تا 010311) 4
1.6 گروه 4 تخريب آسفالت (آيتم 010401 تا 010410) 6
1.7 گروه 5 تراشيدن آسفالت (آيتم 010501 و 010502) 7


فصل 2 عمليات خاكي با دست 15
2.1 تعاريف 16
2.2 كليات 16
2.3 گروه 1 خاك‌برداري، پي‌كني و كانال كني (آيتم 020101) 17
2.4 گروه 2 اضافه بها (آيتم 020201 و 020202) 18
2.5 گروه 3 حفر چاه (آيتم 020301 و 020302) 20
2.6 گروه 4 بارگيري و اضافه‌بها (آيتم 020401و 020402) 20
2.7 گروه 5 تسطيح و رگلاژ و ريختن خاكها- آبپاشي- كوبيدن (آيتم 020501 تا 020503) 21


فصل 3 عمليات خاكي با ماشين 27
3.1 تعاريف 28
3.2 كليات 28
3.3 گروه1 شخم زدن و خاكبرداري (آيتم 030101 تا 030105) 29
3.4 گروه 2 خاكبرداري در زمين سنگي (آيتم 030201 تا 030203) 30
3.5 گروه 3 و 4 ريزش‌برداري (آيتم 030301 و 030401) 31
3.6 گروه 5 رگلاژ و پرفيله كردن (آيتم 030501) 31
3.7 گروه 6 اضافه‌بها (آيتم 030601 و 030602) 32
3.8 گروه 7 پي‌كني و كانال‌كني (آيتم 030701 تا 030703) 32
3.9 گروه 8 اضافه‌بها (آيتم 030801 و 030802) 32
3.10 گروه 9 بارگيري و حمل (آيتم 030901 تا 030906 و 030910) 33
3.11 گروه 10 تسطيح، آب‌پاشي و كوبيدن تحكيم (آيتم 031001 تا 031007) 36
3.12 گروه 11. پخش، آبپاشي، تسطح كوبيدن قشرهاي خاكريزي (آيتم 031101 تا 031107) 37
3.13 گروه 12 ريختن خاك به درون پي - اختلاط مصالح- پخش خاك، پخش خاك دپو شده- ترميم و تسطيح راه انحرافي بروف رولينگ سواره روي فردوگاه، (‌آيتم 031201 تا 031206) 38
3.14 گروه 13 تهيه پخش تسطيح غرقاب كردن و كوبيدن ماسه بادي (031301 تا 031305) 38


فصل 4 حفاري تونل 51
4.1 تعاريف 52
4.2 كليات 54
4.3 گروه 1 حفاري و حمل مصالح حاصل از حفاري (آيتم‌هاي 040101 تا 040105) 56
4.4 گروه 2 اضافه‌بها به رديف‌هاي حفاري (آيتم‌هاي 040201 تا 040203) 57
4.5 گروه 3 بارگيري و حمل مصالح ريزشي (آيتم 040301) 60
4.6 گروه 4 حفاري و تهيه مصالح و اجراي ميل مهار و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 040401 الي 040405) 61
4.7 گروه 5 تزريق تحكيمي و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 040501 تا 040505) 62
4.8 گروه 6 نصب و قرائت ابزار همگرايي و واگرايي‌سنج و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 040601 تا 040605) 63
4.9 اضافه‌بها به رديف‌هاي ابزار همگرايي و واگرايي‌سنج 64
4.10 گروه 7 حفر سوراخ آبچكان (آيتم 040701) 64


فصل 5 حفاري و شمع‌كوبي و سپركوبي 73
5.1 تعاريف 74
5.2 كليات 74
5.3 گروه 1 حفاري ماشيني محل شمع با مقطع دايره‌اي (آيتم 050101 تا 050105) 76
5.4 گروه 2 اضافه‌بهاي حفاري محل شمع در عمق‌هاي بيشتر از 20 متر (آيتم‌هاي 050201 تا 050202) 77
5.5 گروه 3 اجراي حفاري محل بارت (آيتم‌هاي 050301 تا 050303) 77
5.6 گروه 4 اجراي حفاري محل ديوار زيرزميني (آيتم‌هاي 050401 تا 050403) 77
5.7 گروه 5 اضافه‌بهاي حفاري محل بارت در عمق‌هاي بيش از 20 متر (آيتم‌هاي 050501 تا 050503) 78
5.8 گروه 6 لوله‌هاي فلزي (CASING) درز انقطاع (050601 تا 050603) 78
5.9 گروه 7 اضافه‌بها (آيتم‌هاي 050701 و 050703 و 050704) 79
5.10 گروه 8 اضافه‌بها (آيتم‌هاي 50801 و 050802) 79
5.11 گروه 10 بارگيري حمل از پاي كار، استقرار در محل و كوبيدن شمع فلزي (آيتم‌هاي 051001 تا 051004) 80
5.12 گروه 11 اضافه‌بها و خارج ‌كردن انواع شمع (آيتم‌هاي 0501101 تا 051107) 80
5.13 گروه12 بارگيري حمل و كوبيدن شمع بتني (آيتم‌هاي 051201 تا 051205) 81
5.14 گروه 13 بارگيري و حمل، كوبيدن و خارج كردن سپر فلزي- اضافه و كسربها (آيتم‌هاي 051301 تا 051311) 82
5.15 گروه 14 بارگيري سپر بتني مسلح و كوبيدن تا عمق6 متر (آيتم‌051401) 83


فصل 6 عمليات بنايي با سنگ 95
6.1 تعاريف 96
6.2 كليات 96
6.3 گروه 1 سنگ‌ريزي (درناژ، بلوكاژ، گابيون) (060101 تا 060106) 97
6.4 گروه 2 بنايي با سنگ لاشه در پي (آيتم‌هاي 060201 تا 060203) 97
6.5 گروه 3 اضافه‌بهاي بنايي با سنگ لاشه در ديوار (آيتم 060301) 97
6.6 گروه 4اضافه‌بهاي نماسازي (آيتم‌هاي 060401 تا 060404) 98
6.7 گروه 5 بنايي با سنگ سرتراش، نيم‌تراش، تمام تراش (آيتم‌هاي 060501 تا 060503) 98
6.8 گروه 6 اضافه‌بها- كسربها- تعبيه درز انقطاع (آيتم‌هاي 060601 تا 060606) 98
7.9 گروه 7 حمل مصالح 100


فصل 7 اندود و بندكشي 105
7.1 كليات 106
7.2 گروه 1 اندود سيماني (آيتم 070101 تا 070104) 106
7.3 گروه 2 بندكشي و اضافه‌بها (آيتم 070201 تا 070203) 106


فصل 8 فهرست بها قالب‌بندي و چوب‌بست 109
8.1 تعاريف 110
8.2 كليات 111
8.3 گروه 1 تهيه وسايل و قالب‌بندي پي‌ها و جداول (آيتم 080101 و 080102) 111
8.4 گروه 2 تهيه وسايل و قالب‌بندي ديوارها و ستون‌هاي بتني (آيتم 080201 تا 080205) 111
8.5 گروه 4 اضافه بها (آيتم 080401 تا 080403) 112
8.6 گروه 5 قالب‌بندي درز (آيتم 080501 و 080502) 114
8.7 گروه 6 جلوگيري از ريزش خاك (آيتم 080601) 114
8.8 گروه 7 قالب‌بندي تير پيش‌ساخته بتني و كسربها (آيتم 080701و 080702) 114
8.9 گروه 8 قالب لغزنده (آيتم 080801 و 080802) 115
8.10 گروه 9 چوب‌بست براي تثبيت جدار تونل (آيتم 080901 و 080902) 116
8.11 گروه 10 قالب‌بندي بتن پوششي تونل قالب يكپارچه لاينينگ و اضافه‌بها (آيتم 081001 تا 081007) 117


فصل 9 كارهاي فولادي با ميلگرد 127
9.1 تعاريف 128
9.2 كليات 128
9.3 گروه 1 تهيه، بريدن، خم كردن و كار گذاشتن ميلگرد ساده (آيتم 090101 تا 090104) 128
9.4 گروه 2 تهيه بريدن و خم كردن و كار گذاشتن ميل‌گرد آجدار (آيتم 090201 تا 090206) 129
9.5 گروه4 اضافه‌بها (آيتم 090401) 129
9.6 گروه 5 ميل‌ مهاروبست (آيتم 090501 تا 090504) 130
9.7 گروه 6 تهيه و اجراي داول (آيتم 090601 و 090602) 130
9.8 گروه 7 تهيه كابل و كشيدن آن در تيرها و ميل مهار دوسر رزوه (آيتم 090701 و 090702) 130


فصل 10 كارهاي فولادي سنگين 135
10.1 تعاريف 136
10.2 كليات 136
10.3 گروه 1 و 2 تهيه مصالح، ساخت و نصب خرپا يا تير و بادبندهاي پل فلزي (آيتم‌هاي 100101 تا 100204) 136
10.4 گروه 3 مصالح فلزي گالري‌هاي بهمن‌گير و كلاف‌بندي داخل تونل و اضافه‌بها (آيتم 100301 تا 100307) 136
10.5 اضافه‌بها (آيتم‌هاي 100304 تا 100307) 137
10.6 گروه 4 درز انبساط پل (آيتم 100401 تا 100403) 137
10.7 گروه 5 تهيه شمع، سپر و لوله فلزي و حفاظ فلزي نوك شمع و سپر (آيتم 100501 تا 100507) 138

فصل 11 كارهاي فولادي سبك 143
11.1 تعاريف 144
11.2 كليات 144
11.3 گروه 1 گاردريل، مسلح كردن خاك و اضافه‌بها (آيتم 110101 تا 110105) 144
11.4 گروه 3 لوله و سرناودان و درپوش‌هاي جذبي و دريچه‌هاي فلزي و انواع پل‌هاي فلزي (آيتم 110301 تا 110303) 145
11.5 گروه 4 مش از ميلگرد و اضافه‌بها (آيتم 110401 تا 11407) 145


فصل 12 بتن درجا 151
12.1 تعاريف 152
12.2 كليات 152
12.3 گروه 1 تهيه و اجراي بتن با شن و ماسه طبيعي يا شكسته از مصالح رودخانه‌اي (آيتم‌هاي 120101 تا 120107) 153
12.4 گروه 2 بتن‌ريزي با فينيشر (آيتم 120201) 153
12.5 گروه 3 اضافه‌بها (رديف‌هاي 120301 تا 120310) 154
12.6 گروه 4 تهيه و اجراي بتن‌پاشي جداره تونل و اضافه‌بها (120401 تا 120406) 156
12.7 گروه 5 عمليات تزريق (آيتم‌هاي 120501 تا 120505) 157
12.8 گروه 6 اضافه‌بهاي استفاده از سنگ‌ كوهي (آيتم 120601) 158
12.9 گروه 7 اضافه‌بها مصرف سيمان (آيتم 120701 تا 120703) 158
12.10 گروه 8 حمل بتن با تراك ميكسر (آيتم 120801) 158
12.11 گروه 9 تهيه مصالح و اجراي بتن داخل تونل و اضافه‌بها (آيتم 120901 تا 120903) 159
12.12 گروه 10 حمل مصالح (آيتم 121001 و 121002) 159


فصل 13 بتن پيش‌ساخته 165
13.1 تعاريف 168
13.2 كليات 170
11.3 گروه 1 تيرهاي بتني پيش‌ساخته (آيتم 130101) 171
13.4 گروه 2 اضافه‌بها طول تير (آيتم 130202) 174
13.5 گروه 3 اضافه‌بها پيش‌كشيدگي با پس‌كشيدگي تير (آيتم 130301 و 130302) 172
13.6 گروه 4 بارگيري و حمل و نصب تيرهاي پيش‌ساخته (آيتم 130401 تا 130407) 172
13.7 گروه 5 اضافه‌بها (آيتم 130501 تا 130503) 173
13.8 گروه 6 حمل تير و پل جعبه‌اي پيش ساخته تا دپوي محل ساخت (آيتم 130601و 130602) 174
13.9 گروه 7 پردال (آيتم 130701) 175
13.10 گروه 8 جدول و قطعات بتني پيش‌ساخته (آيتم 130801 تا 130807) 175
13.11 گروه 9 و 10 گارد بلوك (آيتم 130901) و نيوجرسي (آيتم 131001) 176
13.12 گروه 11 لوله سيماني و بتني (آيتم 131101 تا 131110) 176
13.13 گروه 12 كول بتني (آيتم 131201) 177
13.14 گروه 13 پل‌هاي بتني پيش‌ساخته (آيتم 131301) 177
13.15 گروه 14 سگمنت (آيتم 131401) 177
13.16 گروه 15 حمل مصالح در راه آسفالتي (آيتم 131501 و 131502) 178
13.17 گروه 16 تراورس پيش‌تنيده (آيتم 131601 و 131602) 178


فصل 14 زيراساس، اساس، بالاست 187
14.1 تعاريف 188
14.2 كليات 188
14.3 گروه 1 تهيه مصالح زيراساس از مصالح رودخانه‌اي (آيتم‌هاي 140101 تا 140103) 188
14.4 گروه 2 اضافه‌بها (آيتم 140201) 189
14.5 گروه 3 تهيه مصالح زيراساس از سنگ كوهي (آيتم‌هاي 140301 تا 140303) 189
14.6 گروه 4 تهيه مصالح اساس از مصالح رودخانه‌اي (آيتم‌هاي140401 تا140403) 190
14.7 گروه 6 تهيه مصالح اساس از سنگ كوهي (آيتم‌هاي 140602 تا 140603) 190
14.8 گروه 7 پخش، آب‌پاشي، تسطيح و كوبيدن (آيتم‌هاي 140701 تا 140704) 191
14.9 گروه 8 اضافه‌بها (آيتم 140801) 191
14.10 گروه 9 آماده‌سازي سطح اساس (آيتم 140901) 192
14.11 گروه 10 تهيه و حمل مصالح توونان (آيتم‌هاي 141001 و 141002) 192
14.12 گروه 11 تثبيت با آهك و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 141101 تا 141104) 193
14.13 گروه 12 تثبيت باسيمان و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 141201 و 141202) 194
14.14 گروه 13 تثبيت با قيرمحلول و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 141301 و 141302) 194
14.15 گروه 14 اضافه‌بهاي ضخامت لايه (آيتم 141401و 141402) 195
14.16 گروه 15 اضافه‌بهاي استفاده از قرضه (آيتم 141501) 195
14.17 گروه 16 تهيه بالاست از سنگ كوهي (آيتم‌هاي 141601 و 141602) 195
14.18 گروه 17 تهيه بالاست از سنگ قلوه رودخانه‌اي (آيتم‌هاي 141701 و 141702) 196
14.19 گروه 18 بارگيري بالاست از محل دپو (آيتم 141801) 196
14.20 گروه 19 حمل مصالح (آيتم‌هاي 141901 تا 141902) 194


فصل 15 آسفالت 207
15.1 تعاريف 208
15.2 كليات 208
15.3 گروه 1 اندود نفوذي (پريمكت) آيتم‌هاي (150101 و 150102) 209
15.4 گروه 2 اندود قير (آيتم‌هاي 150201 و 150202) 210
15.5 گروه3 اندود سطحي (تك‌كت) (آيتم 150301) 210
15.6 گروه 4 آسفالت سطحي (آيتم‌هاي 150401 تا 150404) 210
15.7 گروه 5 آسفالت سرد (ردميكس) و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 150501 تا 150503) 211
15.8 گروه 6 بتن آسفالتي و اضافه‌بها (آيتم‌هاي 150601 تا 150607) 211
15.9 گروه 7 اضافه‌بهاي مصرف سنگ كوهي (آيتم‌هاي 150701 و 150702) 212
15.10 گروه 8 اضافه‌بها و كسربهاي قير مصرفي (آيتم‌هاي 150801 و 150802) 213
15.11 گروه 9 تهيه فيلر (آيتم‌هاي 150901 و 150902) 213
15.12 گروه 10 بازيافت سرد آسفالت، اضافه‌بها و كسربها (آيتم‌هاي 151001 تا 151011) 213
15.13 گروه 11 بازيافت آسفالت گرم (آيتم 151101) 214
15.14 گروه 12 حمل مصالح 214


فصل 16 عايق‌كاري 223
16.1 كليات 224
16.2 گروه 1 عايق‌كاري رطوبتي (رديف‌هاي 160101 تا 160103) 224


فصل 17 تاسيسات تونل‌ها، پل‌ها، نقاط مه‌گر و سطوح پروازي 227
17.1 كليات 228
17.2 گروه 1 عمليات تهويه تونل‌ها (آيتم 170101) 228
17.3 گروه 2 تامين روشنايي تونل (آيتم 170201 و 170202) 228
17.4 گروه 3 اضافه‌بهاي طول تونل (آيتم 170301) 229


فصل 18 ساختمان‌ها، علايم، تجهيزات ايمني 231
18.1 تعاريف 232
18.2 كليات 232
18.3 گروه 1 تهيه مصالح و اجراي ساختمان راهدار خانه، بين راه با پست نگهباني (آيتم‌هاي 180101 تا 180103) 232
18.4 گروه 2 تهيه و نصب نوار شبرنگ و رنگ‌آميزي شبرنگ (آيتم 180201 و 180202) 233
18.5 گروه 3 تهيه مصالح و خط‌كشي با رنگ گرم ترافيكي و دوره 18 ماهه و اضافه‌بها (آيتم 180301 تا 180306) 233
18.6 گروه 4 تهيه مصالح و خط‌كشي با رنگ گرم ترافيكي و دوام 36 ماهه (آيتم 180401 تا 180404) 234
18.7 گروه 5 تهيه مصالح و خط‌كشي (پر و خالي) و اضافه‌بها (آيتم 180501 و 180502) 234
18.8 گروه 6 تهيه مصالح و خط‌كشي برجسته (لقمه‌اي) و اضافه بها (آيتم 180601 و 180602) 235
18.9 گروه 7 تهيه مصالح و خط‌كشي منقطع و متصل با رنگ سرد ترافيكي (آيتم 180701 تا 180708) 235
18.10 گروه 8 تهيه مصالح و خط‌كشي سطوح پروازي (آيتم 180801) 235
18.11 گروه 9 خط‌كشي با رنگ دو جزئي (آيتم 180901) 236


فصل 19 متفرقه 241

19.1 تعاريف 242
19.2 كليات 243
19.13 گروه 11 آبكشي (آيتم 191101 و 191102) 244
19.3 گروه1 درز در روسازي‌هاي بتني (آيتم 190101 تا 190104) 244
19.4 گروه 2 نئوپرن (آيتم 190201 و 190202) 244
19.5 گروه 3 مواد بيتوپلاستيك در توقف‌گاه هواپيما (آيتم 190301) 244
19.6 گروه 4 زنگ‌زدايي و ضدزنگ (آيتم 190401 تا 190406) 244
19.7 گروه 5 لوله‌گذاري پلاستيكي و واتراستاپ (آيتم 190501 تا 190508) 245
19.8 گروه 6 تهيه مصالح و اجراي ژئوگريد (آيتم 190604- 190610) 245
19.9 گروه 7تهيه مصالح ژئوتكستال نبافته (آيتم 190701 و 190702) 246
19.10 گروه 8 تهيه مصالح ژئوتكستال بافته (آيتم 190801 و 190802) 247
19.11 گروه 9 ژئوتكستال نبافته و ژئوكمپوزيت (آيتم 190901 تا 190903) 247
19.12 گروه 10 ژئومبراين (آيتم 191001) 247


فصل 20 حمل‌ونقل 256
20.1 كليات 256
20.2 گروه 1 حمل آهن‌آلات و سيمان پاكتي (آيتم 200101 تا 200106) 256
20.3 گروه 2 حمل قيرفله (آيتم‌هاي 200201 تا 200203) 258
20.4 گروه 3 حمل ريلي بالاست و خط بسته (آيتم 200301 تا 200304) 258
20.5 تغييرات فهرست‌بهاي 92 نسبت به سال‌هاي 88 و 87 و 86 259


فصل 21 دست‌مزدي 263
21.1 كليات 264
21.2 گروه 2 نقشه‌برداري براي روسازي راه‌آهن (آيتم 210201 تا 210203) 264


فصل 22 ريل، سوزن و ملحقات 267
22.1 تعاريف 268
22.2 كليات 272
22.3 گروه 1 تهيه ريل (آيتم 220101) 272
22.4 گروه 2 تهيه سوزن (آيتم 220201 تا 220204) 272
22.5 گروه 3 تهيه سيستم پابند و سلو (آيتم 220301 تا 220304) 272


فصل 23 اجراي روسازي راه‌آهن 275
23.1 تعاريف 276
23.2 كليات 277
23.3 گروه 1تهيه خط بسته (كوبلاژ) (آيتم 230101) 277
23.4 گروه 2 بارگيري و حمل و پخش بالاست (آيتم 230201) 277
23.5 گروه 3 بارگيري، تخليه و نصب خطوط بسته (آيتم 230301 تا 230304) 278
23.6 گروه 4 بالاست ريزي با واگن، تسطيح با خط‌آرا، رلواژ اول و دوم با زيركوب 08 (آيتم 230401 تا 230404) 278
23.7 گروه 5 آماده‌سازي ريل و جوش‌كاري توسط ماشين جوش الكتريك (آيتم 230501 و 230502) 278
23.8 گروه 6 رلواژ نهايي (آيتم 230601 تا 230604) 279
23.9 گروه 7 نصب انواع سوزن (آيتم 230701 تا 230702) 279
23.10 گروه 8 ساخت و نصب نقاط ثابت خطي (آيتم 230801) 280
23.11 گروه 9 جمع‌آوري كوپلاژهاي قديمي (آيتم 230901 تا 230903) 280
23.12 گروه 10 بارگيري و حمل خطوط بسته مستعمل (آيتم 231001) 280
23.13 گروه 11 دمونتاژ سوزن با تراورس چوبي (آيتم 231101) 280
23.14 گروه 12 تفكيك بالاست با دستگاه سرند (آيتم231201 و231203) 281
23.15 گروه 13 تخليه، توزيع و تعويض تراورس (آيتم231301 تا231307) 281
23.16 گروه 14بالاست‌ريزي و رلواژ اول و دوم (آيتم 231401 و 231402) 281
23.17 گروه 15بالاس‌ريزي تكميلي و رلواژ نهايي (آيتم 131501 و 131502) 282
23.18 گروه 16 علائم ثابت خطي (231601) 282
23.19 گروه 17 جمع‌آوري و انتقال تراورس حاصل از تعويض (آيتم 231701 و 231702) 282
23.20 گروه 18 تعويض ريل معيوب (آيتم 231801) 282


فصل 24 فهرست‌بها تجمعي 289
24.1 كليات 290
24.2 تعاريف 290
24.3 شرح رديف‌هاي فصول فهرست بهاي تجمعي 292
24.4 فصل دوم فهرست بهاي تجمعي: عمليات زيرسازي راه باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن 293
24.5 فصل سوم: زيراساس و اساس 297
24.6 فصل چهارم: عمليات آسفالت 297
24.7 فصل پنجم تجهيزات ايمني و علائم ترافيكي 299
24.8 فصل 6 ابنيه كوچك 300
24.9 فصل 7: پل‌هاي بزرگ 303
24.10 فصل 8: تونل 303
24.11 نحوه برآورد هزينه اجراي كار و تهيه فهرست‌بها و مقادير 304
24.12 نحوه تهيه صورت وضعيت‌ها 305


فصل 25 ضرايب پيمان 309
25.1 ضريب پيشنهادي پيمانكار 310
25.2 ضريب بالاسري 310
25.3 ضريب منطقه‌اي 311
25.4 ضريب صعوبت كار در ترافيك 311
25.5 ضريب صعوبت تعريض 312
25.6 ضريب تعديل 312


فصل 26 فهرست‌بها آناليزبها يا تجزيه‌بها 321
26.1 نحوه آناليزبها يا تجزيه‌بها 322

فصل 27 مصالح پاي كار 325

فصل 28 تفاوت بهاي مصالح و تغيير مقادير كار 329
28.1 محاسبه تفاوت بهاي قير مصرفي در كارهاي آسفالتي 330
28.2 مابه‌التفاوت نرخ سيمان و فولاد پيمانهايي كه بصورت مترمربع زيربنا منعقد شده‌اند 332
28.3 مابه‌التفاوت نرح سيمان و فولاد پيمان‌هايي كه فاقد تعديل آحادبها مي‌باشند 333
28.4 تغيير مقادير كار 334


فصل 29 نقشه‌هاي مسير 337
29.1 نقشه‌هاي مسير (معرفي پروفيل طولي و عرضي و پلان) 338
29.2 نقشه پلان 338
29.3 پروفيل طولي 339
29.4 پروفيل عرضي راه 243


فصل 30 فهرست‌بها حجم عمليات خاكي 347
30.1 حجم عمليات خاكي 348
30.2 محاسبه حجم عمليات خاكي 351
30.3 احجام منشوري 354
30.4 تصحيح حجم واقع در قوس 354


فصل 31 جرائم را‌ه‌سازي 357
31.1 ضوابط محاسبه كسر بهاي عمليات راهسازي 358
31.2 عمليات خاكي 358
31.3 زيراساس 359
31.4 اساس 360
31. 5 بتن آسفالتي 362


فصل 32 آيتم‌هاي مرتبط 365
32.1 آيتم‌هاي مرتبط 366
32.2 نوع ارتباط آيتم‌ها با هم 366


پيوست‌ها 385
پيوست 1 نصاب معاملات 386
پيوست 2 شرح اقلام هزينه‌هاي بالاسري 388
پيوست 3 دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه 391
پيوست 4 كارهاي جديد 400


 


 

مشخصات کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی اثر اکرم اسدی بیک زاده ناشر فدک ایساتیس

مشخصات کتاب
ناشر: فدک ایساتیس
مولف: اکرم اسدی بیک زاده
تعداد صفحه: 402
قطع : وزیری
نوبت چاپ: 2
سال چاپ : 1397
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : CD دارد
شابک: 9786001602344
وضعیت : منتشر شده
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب F9786001602344

نظرات کاربران درباره کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی اثر اکرم اسدی بیک زاده ناشر فدک ایساتیس

با سلام لطفا شرح فهرست بر اساس فهرست 95 رو هم بزارید.یا تهیه کنید

ارسال نظر درباره کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی اثر اکرم اسدی بیک زاده ناشر فدک ایساتیس

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب شرح فهرست بهای راه و باند و ارائه نکات فنی اثر اکرم اسدی بیک زاده ناشر فدک ایساتیس

راه و باند ابنیه ارائه نکات فنی تفسیر فهرست بها رشته راه و ترابری مهندسی عمران شرح فهرست بها

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام