جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

راهسازی اثر کی منش

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
17 رای
ناشر نوآور
قیمت: 165,000 تومان

ناشر: نوآور

مولف: محمودرضا کی منش، علی نصراله تبار

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

آنچه که در این کتاب می خوانیم:

محتوی این کتاب مبتنی بر سرفصل های آموزشی وزارت علوم فناوری و تحقیقات می باشد..
این کتاب می تواند مرحعی مناسب برای دروس راهسازی و پروژه راهسازی مهندسی عمران باشد.
این کتاب می تواند مرجعی مناسب برای داوطلبان شرکت در آزمون های ورودی مقطع کارشناسی ارشد و همچنین آزمون ترافیک نظام مهندسی باشد.

این کتاب مبتنی برا آیین نامه طرح هندسی راه های ایران (نشریه 415) می باشد.
محتوای این کتاب بر المان های اصلی و پرکاربرد در طرح هندسی راه تمرکز نموده است.
ساختار این کتاب به شکل گیری ذهنیت صحیح و خلاقانه مخاطبان از طرح هندسی راه کمک می نماید.
در این کتاب تنها به تیوری توجه نشده بلکه یکی از نرم افزارهای پرکاربرد طرح هندسی راه ارایه شده است.
فهرست مطالب
پيشگفتار مولف
فصل اول: مباني
1-1- مقدمه
1-2- عوامل تأثيرگذار بر طرح هندسي
1-2-1- سرعت طرح
1-2-2- توپوگرافي
1-2-3- ساير عوامل
1-3- طبقه‌بندي راه‌ها
1-3-1- معيار‏هاي طبقه‌بندي راه‌ها
1-3-2- طبقه‌بندي راه‌ها براساس آيين نامه طرح هندسي راه‌هاي ايران

فصل دوم: مسیریابی
2-1- عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر
2-2- نقشه‌های مورد نیاز برای مسيريابي
2-2-1- نقشه توپوگرافي
2-2-2- عكس‏هاي هوايي (يا فتوگرامتري)
2-2-3- نقشه زمين‏شناسي
2-2-4- نقشه منحني‏هاي هم باران
2-2-5- نقشه‌های پيمايش زميني
2-3- نقشه‌هاي اجرایی احداث راه
2-4- تعیین مسیر برروی نقشه‌ها
2-4-1- مسير شكسته
2-4-1-1- تعیین فاصله مبنا یا خط صفر برحسب شیب طولی مجاز مسیر
2-4-1-2- رسم مسیر شکسته با استفاده از طول مبنا
2-4-2- مسیر بهینه
فصل سوم: امتداد افقی راه
3-1- قوس‏های افقی(پیچ)
3-1-1- قوس دایرهای ساده
3-1-2- قوس‏های مرکب
3-1-2-1- قوس مركب دو مركزي
3-1-2-2- قوس مركب سه مركزي
3-1-3- قوس‏هاي معكوس (وارونه)
3-1-4- قوس سرپانتين
3-1-5- قوس افقی تخت پشت
3-2- پیکتاژ قوس افقی
3-3- فاصله دید در مسیرهای افقی
3-4-1- حالتی که S 3-4-2- حالتی که S>L باشد:
3-5- تعيين حداقل شعاع قوس‏هاي دايره‏اي ساده
3-6- بربلندی
3-6-1- مقادیر حداکثر بربلندی
3-6-2- طول تأمین بربلندی
3-6-3- نحوه اعمال بربلندی
3-6-4- محدودیت‎های اعمال بربلندی
3-7- ضوابط کلی امتداد افقی راه
3-8- تهیه نقشه پلان
فصل چهارم: قوس‏هاي اتصال
4-1- مقدمه
4-2- معامله عمومي قوسهاي اتصال
4-3- قوس‏هاي كلوتوئيد
4-3-1- معادلات كلي قوس‏هاي كلوتوئيد
4-3-2- اجزاي قوس كلوتوئيد
4-4- حداقل طول لازم براي قوس اتصال
4-5- روش‏های پیاده کردن شاخه کلوتوئید
فصل پنجم: امتداد قائم راه
5-1- شیب طولی
5-2- قوس‏های قائم
5-3- فاصله دید
5-3-1- انواع فواصل دید
5-3-2- مشخص‎کردن فاصله دید در نقشه‎ها
5-4- تعیین طول قوس‏های قائم
5-4-1- تعیین طول قوس قائم گنبدی (قوس برآمده)
5-4-2- تعیین طول قوس قام کاسه‎ای (قوس فرورفته)
5-5- پیاده کردن قوس‏های قائم بر روی پروفیل طولی
5-6- معیارهای کلی نیمرخ طولی مسیر
فصل ششم: نیمرخ عرضی راه
6-1- اجزاي نیمرخ عرضي
6-1-1- سواره‌رو
6-1-2- شانه
6-1-3- میانه
6-1-4- حريم راه
6-1-5- ناحیه عاري از مانع
6-1-6- شیروانی
6-1-7- نهر جانبى)جوى کنارى(
6-2- نحوه رسم نیمرخ عرضی
فصل هفتم: جابجایی خاک
7-1- روش‏هاي محاسبه سطح نيمرخهاي عرضي
7-1-1- محاسبه سطح نيمرخهاي عرضي به روش هندسي
7-1-2- محاسبه سطح نيمرخهاي عرضي به روش تقسيم به سطوح كوچكتر با ارتفاع يكسان
7-1-3- محاسبه سطح نيمرخ‏هاي عرضي به روش ترسيمي و استفاده از پلان متر
7-1-4- محاسبه سطح نيمرخ‏هاي عرضي به روش كامپيوتري
7-1-5- محاسبه سطح نيمرخهاي عرضي به روش مختصات
7-2- محاسبه حجم عمليات خاكي بين دو نيمرخ عرضي متوالي
7-3- محاسبه حجم عملیات خاکی در پروژه
7-4- حمل خاک
7-5-1- عزم حمل و فاصله حمل متوسط
7-5-2- منحنی بروکنر
7-5-3- مشخصات منحنی بروکنر
7-5-3-1- ترسیم خط پخش بهینه
7-5-3-2- اصلاح منحنی بروکنر براساس فاصله جانبی محل‌های قرضه و دپو
فصل هشتم: تقاطع همسطح
8-1- انواع تقاطع
8-1-1- انواع طرح‌هاى سه راهى
8-1-2- انواع طرح‌هاى چهارراه
8-1-3- انواع طرح‌هاى چندراهى
8-1-4- ميدان
8-2- مسير افقي و قائم در تقاطع‌ها
8-2-1- مسير افقي
8-2-2- مسير قائم
8-3- فاصله ديد در تقاطع
8-4- طراحى تقاطع‌ها
8-4-1- اطلاعات پايه
8-4-2- طراحى مقدماتى
8-4-3- تعيين طرح پيشنهادى
8-4-4- انتخاب گزينه بهينه
8-5- مسیرهای گردشی
8-5-1- طرح مسیرهای گردشی با جزيره‌هاي ترافیکی
8-5-2- طراحی مسیرهای گردشی برای جریان آزاد
8-5-3- بربلندی مسیر گردشی تقاطع‌ها
8-6- بریدگی ميانه‌ها در محل تقاطع
8-7- دوربرگردان‌ها
8-8- خط‌هاي کمکی در تقاطع
فصل نهم: تقاطع غیرهمسطح (تبادل)
9-1- انواع تبادل
9-1-1- تبادل‌هاى سه‌راه
9-1-2- تبادل‌هاى چهارراه
9-1-2-1- تبادل با رابط يگانه
9-1-2-2- تبادل‌هاى لوزوى
9-1-2-3- تبادل‌هاى شبدرى
9-1-2-4- تبادل‌هاى جهتى و نيمهجهتى
9-2- انتخاب روگذر یا زیرگذر
9-3- طراحی تبادل‌ها
9-3-1- مراحل طرح
9-3-2- معيارهاى طراحى
9-3-2-1- توازن تعداد خط‌ها
9-3-2-2- بخش تداخلی
9-3-2-3- رابط‌ها
9-3-2-4- پایانههای رابط‌ها
پیوست 1: نرم‏افزار AutoCAD Land Desktop
مدیریت و ایجاد پروژه
مدیریت نقاط
ویرایش نقاط
پاک کردن نقاط
ایجاد سطح
ترسیم منحنی میزان
ترسیم خطوط مثلث‏بندی
تنظیمات نمایش منحنی میزان
طراحی مسیر (Alignment)
قوس‏ ساده
رسم قوس بين دو خط (مماس) Curve Between Two Lines
رسم قوس بین دو خط (مماس) Curve On Two Line
رسم قوس با عبور از یک نقطه ثابت Curve Through Point
قوس‏های چند تایی Multiple Curves
رسم قوس از انتهای یک خط یا قوس From End Of Object
مرکب یا معکوس Reverse or Compound
برازش یک قوس دایره‏ای بین چند نقطه Best Fit Curve
قوس اتصال
معرفی مسیر(Alignmens)
زدن کیلومتراژ مسیر
برچسبگذاری مسیر
پروفیل طولی
تنظیمات نمونهبرداری از مسیر
ایجاد پروفیل طولی
ترسیم خط پروژه
ترسیم قوس قائم
تعریف خط پروژه
برچسبگذاری بر روی خط پروژه
مراجع


 

 

مشخصات راهسازی اثر کی منش

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: محمود رضا کی منش علی نصراله تبار
تعداد صفحه: 194
قطع : وزیری
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001682384
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682384

نظرات کاربران درباره راهسازی اثر کی منش

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد راهسازی اثر کی منش نظر می دهد.

ارسال نظر درباره راهسازی اثر کی منش

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با راهسازی اثر کی منش

مهندسی عمران راهسازی

بر اساس سلیقه شما...

مقایسه اقلام