نشرمیزان

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آداب و تشریفات دیپلماتیک اثر پرویز ذوالعین

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : پرویز ذوالعین
قیمت: 15,000 تومان

آزمون حقوق اساسی اثر سعید نیکویی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: سعید نیکویی
قیمت: 5,000 تومان

آیات الاحکام حقوق و جزایی اثر دکتر ابوالقاسم گرجی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : دکتر ابوالقاسم گرجی
قیمت: 15,000 تومان

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی اثر امید رستمی غازانی - علیرضا جمشیدی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : امید رستمی غازانی - علیرضا جمشیدی
قیمت: 18,000 تومان

آیین دادرسی در دادگاه های خانواده اثر فاطمه بداغی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: فاطمه بداغی - سید حسین صفایی
قیمت: 10,000 تومان

آیین دادرسی مدنی ( جلد 1 اول) اثر گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

قیمت: 45,000 تومان

آیین دادرسی مدنی ( جلد 2 دوم) اثر گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

قیمت: 27,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (1) اثر علی عباس حیاتی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : علی عباس حیاتی
قیمت: 10,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (2) اثر علی عباس حیاتی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: علی عباس حیاتی
قیمت: 12,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (3) اثر علی عباس حیاتی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: علی عباس حیاتی
قیمت: 12,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (3-2-1) اثر محمدجواد بهشتی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: محمد جواد بهشتی - نادر مردانی
قیمت: 30,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (جلد اول) اثر محمدجواد بهشتی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: محمد جواد بهشتی - نادر مردانی
قیمت: 13,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (جلد دوم): مشتمل بر مباحث آیین دادرسی 2 و 3 اثر محمدجواد بهشتی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: محمد جواد بهشتی - نادر مردانی
قیمت: 8,000 تومان

آیین دادرسی مدنی اثر حسین کریمی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: حسین کریمی - مهدی شریفی
قیمت: 9,000 تومان

آیین دادرسی مدنی: در نظم حقوقی کنونی اثر علی عباس حیاتی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: علی عباس حیاتی

قیمت: 50,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (1) اثر عباس منصور آبادی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: عباس منصور آبادی - فضل الله فروغی
قیمت: 25,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) اثر عباس زراعت

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: دکتر عباس زراعت

قیمت: 60,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) اثر عباس زراعت

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: دکتر عباس زراعت
قیمت: 17,000 تومان

آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) اثر عباس زراعت

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: دکتر عباس زراعت
قیمت: 23,000 تومان

آیین دادرسی کیفری کاربردی قرارها اثر حسن حاجی تبار

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: حسن حاجی تبار فیروز جائی
قیمت: 12,000 تومان

اثرات جرم زایی مهاجرت برنسل دوم اثر زهرا عبد الحسینی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : زهرا عبد الحسینی
قیمت: 14,000 تومان

اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرا خارجی در ایران اثر نادرمردانی

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: دکتر نادرمردانی - محمد قهرمانی
قیمت: 8,000 تومان

اخلاق و حقوق مالکیت فکری مباحث جاری در حوزه سیاست گذاری علم و تکنولوژی اثر کریستین لنک ترجمه ارمغان عبیری

ناشر: نشرمیزان ؛ مولف / مترجم: کریستین لنک - نیلز هوپ و روبرتو اندورنو / ارمغان عبیری
قیمت: 16,000 تومان