ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

زمین شناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب زمین شناسی مهندسی کاربردی اثر حسن اسدی نیا

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: حسن اسدی نیا - سید حسین میرزینلی

کتاب زمین شناسی مهندسی کارست اثر محمد حسین قبادی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا ؛ نویسنده / مترجم: محمد حسین قبادی

قیمت: 47,000 تومان

کتاب زمین شناسی مواد انرژی زا (منابع انرژی زمین) اثر منصور قربانی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: منصور قربانی

کتاب زمین شناسی نفت اثر رضایی ناشر فدک ایساتیس

 

ناشر: فدک ایساتیس، علوی

مؤلفین: م‍ح‍م‍درض‍ا رض‍ای‍ی‌

کتاب زمین شناسی نفت اثر سلی ترجمه دکتر سروش مدبری

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: سلی / دکتر سروش مدبری

کتاب زمین شناسی نفت اثر عباس افشار حرب

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: عباس افشار حرب

کتاب زمین شناسی نفت پیشرفته و سازندهای نفت ایران اثر دکتر محمد کمال قاسم العسکری

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم: دکتر محمد کمال قاسم العسکری

کتاب زمین شناسی و مصالح ساختمانی اثر رضا مقصود لوراد

ناشر: عصرکنکاش ؛ نویسنده / مترجم: رضا مقصود لوراد - محمد فرخ زاد
قیمت: 10,000 تومان

کتاب زمین شناسی پزشکی اثر اسماعیل اله پور فاطمه شبانی ناشر دانشگاه پیام نور

مولف: اسماعیل اله پور فاطمه شبانی

ناشر: دانشگاه پیام نور

قیمت: 19,000 تومان

کتاب زمین شناسی پوسته اقیانوسی اثر تیری ژوتو ترجمه درویش زاده

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: تیری ژوتو- رنه موری / درویش زاده

کتاب زمین شناسی کانسارها اثر جان ام گیلبرت ترجمه سعید علیرضایی

ناشر: امیرکبیرانتشارات ؛ نویسنده / مترجم: جان ام گیلبرت - چارلزاف پارک / سعید علیرضایی

قیمت: 250,000 تومان

کتاب زمین و منابع آب (آبهای زیر زمینی) اثر محمود صداقت

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: محمود صداقت

کتاب زیست چینه نگاری اثر رحیم شعبانیان ناشر دانشگاه پیام نور

مولف: رحیم شعبانیان

ناشر: دانشگاه پیام نور

قیمت: 22,000 تومان

کتاب ساختارهای بزرگ زمین شناسی اثر ژاک دبلماس ترجمه محمود احتشام زاده افشار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: ژاک دبلماس - ژرژماسکل / محمود احتشام زاده افشار

کتاب سازنده های دوره کواترنر (مبانی نظری و کاربردی آن در منابع طبیعی) اثر دکتر حسن احمدی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: دکتر حسن احمدی - سادات فیض نیا

کتاب سنگ شناسی (جلد دوم) اثر سرابی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: سرابی - ایران پناه - زرعیان

کتاب سنگ شناسی (کربناته) اثر حسین رحیم پور بناب

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: حسین رحیم پور بناب

کتاب سنگ شناسی آذرین اثر سید مسعود همام

ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد ؛ نویسنده / مترجم: سید مسعود همام

کتاب سنگ شناسی آذرین اثر فریدون سرابی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: فریدون سرابی

کتاب سنگ شناسی آذرین اثر فلوریز خیری

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: فلوریز خیری

کتاب سنگ شناسی دگرگونی اثر علی درویش زاده

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: علی درویش زاده

کتاب سنگ شناسی رسوبی اثر حسین پروین

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: حسین پروین

کتاب سنگ شناسی رسوبی اثر فریدون سحابی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: فریدون سحابی

کتاب سنگ شناسی رسوبی اثر موریس ای تاکر ترجمه دکتر سید رضا موسوی

ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد ؛ نویسنده / مترجم: موریس ای تاکر / دکتر سید رضا موسوی - حرمی - محبوبی

قیمت: 50,000 تومان

کتاب سنگ چینه نگاری اثر رحیم سعبانیان

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: رحیم سعبانیان

قیمت: 10,000 تومان

کتاب سنگهای رسوبی غیرآواری (بجز کربناتها) اثر سادات فیض نیا

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: سادات فیض نیا

کتاب سنگواره های ذره بینی (دیرینه شناسی 3) ؛ (ریز دیرینه بینی) اثر غلامعلی شایگان

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: غلامعلی شایگان - علی میثمی
قیمت: 17,500 تومان

کتاب سوالهای کارشناسی ارشد : زمین شناسی (جلد پنجم) اثر سرور ستاینده

ناشر: پردازش ؛ نویسنده / مترجم: سرور ستاینده - حبیب اله حیدری

کتاب شناخت زمین (ابزارها ، روشها) اثر ژاک پاکت.ژان درکور ترجمه دکترعلی اقبالی

ناشر: نازلی ؛ نویسنده / مترجم: ژاک پاکت.ژان درکور / دکترعلی اقبالی

کتاب شناخت سنگ ها (جلد دوم) اثر عبدالکریم قریب

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی ؛ نویسنده / مترجم: عبدالکریم قریب

کتاب شناخت سنگها (جلد اول و دوم) اثر عبدالکریم قریب

ناشر: انتشارات علمی و فرهنگی ؛ نویسنده / مترجم: عبدالکریم قریب