رشته تربیت بدنی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمون دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی اثر مجید شریفی

ناشر: دانش بیگی 1 ؛ نویسنده / مترجم : مجید شریفی

قیمت: 40,000 تومان

آسیب شناسی ورزشی ( پیام نور) اثر سید رضا رفیع-ابوالفضل فراهانی-آذر آقایاری

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم : سید رضا رفیع-ابوالفضل فراهانی-آذر آقایاری

آمادگی جسمانی پیشرفته ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی ( کد:1726 ) اثر ویویان اچ هیوارد ترجمه احمد آزاد - محمدرضا حامدی نیا

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : ویویان اچ هیوارد / احمدآزاد-محمدرضا حامدی نیا-حمیدرجبی-عباسعلی گائینی

قیمت: 34,000 تومان

آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی اثر دکتر رسول حمایت طلب

ناشر: علم وحرکت ؛ نویسنده / مترجم : دکتر رسول حمایت طلب

قیمت: 32,500 تومان

آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی اثر دکتر وازگن میناسیان

ناشر: علم وحرکت ؛ نویسنده / مترجم : دکتر وازگن میناسیان

قیمت: 52,500 تومان

آموزش دفاع شخصی در کونگ فو: تین شای پای کونگ فو چین نای اثر ویلی لین ترجمه روبن شاهوردیان

ناشر: علم وحرکت ؛ نویسنده / مترجم : ویلی لین / روبن شاهوردیان

قیمت: 12,500 تومان

آموزش روان شناسی ورزشی اثر محمدکاظم واعظ موسوی-معصومه شجاعی

ناشر: رشد ؛ نویسنده / مترجم : محمدکاظم واعظ موسوی-معصومه شجاعی

قیمت: 35,000 تومان

آموزش گام به گام دو میدانی اثر سید محمدعلی یثربی

ناشر: بامداد کتاب ؛ نویسنده / مترجم : سید محمدعلی یثربی

قیمت: 70,000 تومان

آناتومی بدنسازی اثر نیک ایوانز ترجمه هیمن محمدی-هیمن ابراهیمی-مهدی شاهرخی

ناشر: حتمی ؛ نویسنده / مترجم : نیک ایوانز / هیمن محمدی-هیمن ابراهیمی-مهدی شاهرخی-رسول اسلامی

قیمت: 69,900 تومان

آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن اثر برت کانترراس ترجمه امیدکاشی-صادق کریمی

ناشر: حتمی ؛ نویسنده / مترجم : برت کانترراس / امیدکاشی-صادق کریمی-حسن وهبی بخش

قیمت: 49,900 تومان

آناتومی تمرینات قدرتی تشریح تمرینات بدن سازی آقایان و بانوان اثر فردریک دلاویر ترجمه احمد نیک روان-ابراهیم متشرعی

ناشر: حتمی ؛ نویسنده / مترجم : فردریک دلاویر / احمد نیک روان-ابراهیم متشرعی-محسن زروار-محمد حتمی رازلیقی-نعیما خواجوی

آناتومی عضلات بدن و تمرینات پرورش اندام برای آقایان و بانوان اثر فردریک دلاویر ترجمه عطا اله محمدعلی نژاد

ناشر: علم و ورزش ؛ نویسنده / مترجم : فر دریک دلاویر مهندس پژ مان محمد علی نژاد / عطا اله محمد علی نژاد

قیمت: 70,000 تومان

آناتومی و فیزیولوژی انسان هولز (1) ؛ (دو جلدی) اثر هولز.د شی یر ترجمه خسرو ابراهیم

ناشر: حتمی ؛ نویسنده / مترجم: د شی یر - جی باتلر - ر لوئیس / خسرو ابراهیم - مجید کوزه چیان - سیده مونا حسینی

قیمت: 79,900 تومان

آناتومی پرورش اندام اثر نیک ایوانز ترجمه پویان ثابت - منصور دارابی

ناشر: بامداد کتاب ؛ نویسنده / مترجم : نیک ایوانز / پویان ثابت-منصور دارابی

قیمت: 139,000 تومان

ارزیابی برنامه برای مدیران ورزشی ( پیام نور ) اثر جیمز ال کستنر ترجمه حسن اسدی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم : جیمز ال کستنر / حسن اسدی

اساس بیومکانیک حرکت انسان (جلد دوم 2) مبانی بیومکانیک حرکت (کد: 1370) اثر جوزف همیل-کتلین ام نوتزن ترجمه سیروس چوبینه

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : جوزف همیل-کتلین ام نوتزن / سیروس چوبینه-ولی الله دبیدی روشن-حمید محبی

قیمت: 41,000 تومان

اصول آموزش ژیمناستیک (جلد: اول 1 ) ؛ ( پیام نور) اثر حمزه دانشمندی نیما صمد زاده

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم : حمزه دانشمندی نیما صمد زاده

اصول آموزش کشتی ( جلد دوم 2 ) ؛ ( پیام نور) اثر مرتضی رضایی صوفی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم : مرتضی رضایی صوفی

قیمت: 7,000 تومان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (انرژی؛سازگاریهاوعملکردورزشی ) ؛(جلد: اول 1)؛ (کد:947) اثر رابرت آرابرگز ترجمه عباسعلی گائینی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : رابرت آرابرگز -استیون جی کتائیان / عباسعلی گائینی - ولی ا...دبیدی روشن

قیمت: 52,000 تومان

اصول تغذیه و ورزش (پیام نور) اثر دکتر محمدرضا رمضانپور

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم : دکتر محمدرضا رمضانپور

اصول حرکت شناسی ساختاری (کد:510) اثر آر تی فلوید ترجمه ولی الله دبیدی روشن

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : آر تی فلوید -کلیم دبلیو تامپسون / ولی الله دبیدی روشن

قیمت: 63,000 تومان

اصول سازمان ومدیریت ورزشی اثر حمید قاسمی - سارا کشکر

ناشر: علم وحرکت ؛ نویسنده / مترجم : حمید قاسمی-سارا کشکر-مهوش نور بخش

قیمت: 35,000 تومان

اصول مبارزه درتکواندو اثر کوک هیون چونگ کیونک میونگ - لی سانگ هوان کیم ترجمه روبن شاهوردیان

ناشر: علم وحرکت ؛ نویسنده / مترجم : کوک هیون چونگ کیونک میونگ.لی سانگ هوان .کیم / روبن شاهوردیان

قیمت: 15,000 تومان

اصول مربیگری اثر محمدرضا مشایخ - حسن معصومی

ناشر: بامداد کتاب ؛ نویسنده / مترجم : محمدرضا مشایخ-حسن معصومی

قیمت: 50,000 تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی (پیام نور): اصول فلسفه تربیت بدنی اثر حسن خلجی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم : حسن خلجی

اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی (کد:1119) اثر حسن خلجی-عباس بهرام

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : حسن خلجی-عباس بهرام-سیدمهدی آقاپور

قیمت: 19,000 تومان

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش اثر احمد آذربانی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : احمد آذربانی-رضا کلانتری

قیمت: 30,000 تومان

اصول ورزش و تغذیه ورزشی اثر ماریا دانفورد ترجمه محمدرضا اسد-فرح حدادی

ناشر: حتمی ؛ نویسنده / مترجم : ماریا دانفورد / محمدرضا اسد-فرح حدادی

قیمت: 34,900 تومان