ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

آزمون های روانشناختی (جلد 2 دوم) اثر علی فتحی آشتیانی - بهاره محمدی

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
128 رای
ناشر بعثت
قیمت: 300,000 تومان

ناشر: بعثت

مولفین: علی فتحی آشتیانی

بهاره محمدی

مینا فتحی آشتیانی

  • شخصیت
  • سلامت روانی
  • روان شناسی مثبت 
  • روان شناسی صنعتی - سازمانی
  • روان شناسی سلامت

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست اجمالی

کلیات... 15

بخش اول: آزمون‌های شخصیت... 53

پرسش‌نامه طرحواره‏های ناسازگار اولیه یانگ.... 54

مقیاس بازداری / فعال‏سازی رفتاری.. 74

پرسش‌نامه راهبردهای مقابله‌‌‌‌‌‏ای.. 82

سیاهه مقابله با موقعیت‏های استرس‏زا. 95

سیاهه حالت رگه بروز خشم اسپیلبرگر. 102

سیاهه کمالگرایی (هیل). 112

مقیاس کمال‏گرایی اهواز. 127

سیاهه روانی- اجتماعی نیرومندی من.. 133

مقیاس هوش هیجانی شات- تجدیدنظر شده. 147

مقیاس منبع کنترل راتر. 159

پرسش‌نامه تیپ شخصیتی A و B. 166

بخش دوم: روانشناسی صنعتی - سازمانی.. 177

تیپ‌نمای مایرز- بریگز. 178

بخش سوم: روانشناسی مثبت... 247

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف.... 248

مقیاس تاب‏آوری کانر- دیویدسون.. 260

پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد. 267

مقیاس امید میلر. 276

مقیاس نستوهی (سخت‏رویی) کوباسا. 283

بخش چهارم: روانشناسی سلامت... 293

نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهندۀ سلامت... 294

مقیاس کیفیت زندگی   SF-36. 302

پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت... 314

بخش پنجم: سلامت روانی.. 332

پرسش‌نامه اضطراب کتل.. 333

مقیاس درجه‏بندی اضطراب همیلتون.. 344

مقیاس درجه‏بندی افسردگی همیلتون.. 359

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو. 367

مقیاس وسواسی- اجباری ییل- براون.. 376

منابع.. 384

واژه‌نامۀ فارسی – انگلیسی.. 406

واژه‌نامۀ انگلیسی – فارسی.. 413

نمایه اعلام. 420

نمایه موضوعی.. 424

فهرست تفصیلی

کلیات... 15

اعتبار. 16

منابع خطا. 17

روش‏های برآورد اعتبار. 18

1- نمونه‏گیری زمانی.. 18

1-1- بازآزمایی.. 18

1-2- فرم موازی یا همتا. 20

2- نمونه‏گیری حیطه. 21

2-1- روش دونیمه کردن.. 21

2-2- روش کودر- ریچاردسون.. 22

2-3- ضریب آلفای کرونباخ.. 22

عوامل مؤثر در اعتبار. 23

1- تغییرپذیری وابسته به سن (زمان). 23

2- تاثیر تمرین و یادگیری.. 24

3- تاثیر طول آزمون (افزایش تعداد سؤال‏های آزمون). 24

4- حذف سؤال‏های ناهمساز. 24

ارتباط منابع خطا با روش سنجش اعتبار. 25

روایی.. 26

روش‏های برآورد روایی.. 26

1- روایی وابسته به محتوا. 27

1-1- روایی محتوا. 27

نحوه ارزیابی روایی محتوا (محاسبه CVI و CVR). 27

1-2- روایی صوری.. 30

2- روایی وابسته به ملاک.... 31

2-1- روایی پیش‏بین.. 32

2-2- روایی هم‏زمان.. 32

3- روایی وابسته به سازه. 32

3-1- روایی همگرا. 33

3-2- روایی واگرا. 33

3-3- روایی افتراقی.. 34

عوامل مؤثر بر روایی.. 34

ارتباط بین اعتبار و روایی.. 34

هنجار / نُرم. 35

نرم مرجع و ملاک مرجع.. 35

انتخاب گروه نُرم. 36

مشخصات مطلوب یک نُرم. 36

شرایط ضروری یک نرم. 37

انواع نرم. 37

1- نرم ملی، منطقه‏ای و محلی.. 37

2- نُرم سنی.. 38

3- نرم کلاسی.. 38

4- نرم درصدی (صدک‏ها). 39

5- نرم نمرات استاندارد. 40

انواع نمره‏های استاندارد. 41

اجرای آزمون . 41

1- رابطه بین آزمون‏گیرنده و آزمودنی.. 42

2- نژاد آزمون‏گیرنده. 43

3- زبان آزمودنی.. 44

4- آموزش به مجریان آزمون‌ها. 45

5- اثر انتظار. 45

6- اثر پاسخ‏های تقویت‏شده. 47

7- اجرای آزمون به کمک کامپیوتر. 48

8- حالت‏های اجرا. 49

9- متغیرهای مربوط به آزمودنی.. 50

منابع.. 51

 

بخش اول: آزمون‌های شخصیت... 53

پرسش‌نامه طرحواره‏های ناسازگار اولیه یانگ.... 54

معرفی پرسش‌نامه. 55

اعتبار و روایی.. 55

شیوه نمره‏گذاری.. 57

تفسیر نمرات... 57

حوزۀ اول: بریدگی و طرد. 57

1- رهاشدگی/ بی‏ثباتی.. 59

2- بی‏اعتمادی/ بدرفتاری.. 59

3- محرومیت هیجانی.. 60

4- نقص/ شرم. 60

5- انزوای اجتماعی احساس بیگانگی.. 61

حوزۀ دوم : خودگردانی و عملکرد مختل.. 61

6- وابستگی/ بی‏کفایتی.. 61

7- آسیبپذیری نسبت به ضرر و بیماری.. 62

8- خود تحول‏نیافته (خودگرفتار). 62

9- شکست... 63

حوزه سوم: محدودیت‏های مختل.. 63

10- استحقاق/ بزرگ‏منشی.. 63

11- خویشتن‏داری/ خود‏انضباطی ناکافی.. 64

حوزۀ چهارم: دیگر جهت‏مندی.. 64

12- اطاعت... 64

13) ایثار. 65

14) پذیرش‏جویی/ جلب توجه. 65

حوزه پنجم: گوش‌به‌زنگی بیش‌ازحد و بازداری.. 65

15- منفی‏گرایی/ بدبینی.. 66

16- بازداری هیجانی.. 66

17- معیارهای سرسختانه/ عیب‏جویی افراطی.. 66

18- تنبیه. 67

منابع.. 68

پرسش‌نامه YEMSQ.. 70

مقیاس بازداری / فعال‏سازی رفتاری.. 74

معرفی مقیاس... 75

اعتبار و روایی.. 76

شیوه نمره‏گذاری.. 76

تفسیر نمرات... 77

منابع.. 79

مقیاس BAIS. 80

پرسش‌نامه راهبردهای مقابله‌‌‌‌‌‏ای.. 82

معرفی آزمون.. 83

اعتبار و روایی.. 84

شیوه نمره‌گذاری.. 86

تفسیر نمرات... 89

منابع.. 90

پرسش‌نامه CQS. 91

سیاهه مقابله با موقعیت‏های استرس‏زا. 95

معرفی سیاهه. 96

اعتبار و روایی.. 97

شیوه نمره‏گذاری.. 97

منابع.. 99

سیاهه CISS. 100

سیاهه حالت رگه بروز خشم اسپیلبرگر. 102

معرفی سیاهه. 103

اعتبار و روایی.. 104

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 105

منابع.. 108

پرسش‌نامه حالت- رگه خشم اسپیلبرگر (STAXI-2). 109

سیاهه کمالگرایی (هیل). 112

معرفی مقیاس... 115

اعتبار و روایی.. 116

شیوه نمره‏گذاری.. 118

تفسیر نمرات... 119

منابع.. 121

HPS. 123

مقیاس کمال‏گرایی اهواز. 127

معرفی مقیاس... 128

اعتبار و روایی.. 128

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 129

منابع.. 130

مقیاس APS. 131

سیاهه روانی- اجتماعی نیرومندی من.. 133

معرفی سیاهه. 134

اعتبار و روایی.. 135

نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 136

نمره‏گذاری فرم 64 عبارتی.. 136

نمره‏گذاری فرم 32 عبارتی.. 136

منابع.. 138

PIES - فرم 32 عبارتی.. 139

PIES - فرم 64 عبارتی.. 142

مقیاس هوش هیجانی شات- تجدیدنظر شده. 147

معرفی مقیاس... 148

اعتبار و روایی.. 149

نمره‏گذاری.. 150

تفسیر نمرات... 150

منابع.. 152

SSEIT. 153

MSEIS. 156

مقیاس منبع کنترل راتر. 159

معرفی مقیاس... 160

اعتبار و روایی.. 160

نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 160

منابع.. 162

RLCS. 163

پرسش‌نامه تیپ شخصیتی A و B. 166

معرفی پرسش‌نامه. 167

اعتبار و روایی.. 168

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 168

ویژگی‏های تیپ شخصیتی A. 168

ویژگی‏های تیپ شخصیتی B. 170

چگونه تیپ A را از تیپ B تشخیص دهیم؟. 171

منابع.. 173

پرسش‌نامه A و B. 174

بخش دوم: روانشناسی صنعتی - سازمانی.. 177

تیپ‌نمای مایرز- بریگز. 178

معرفی مقیاس... 179

اعتبار و روایی.. 183

شیوه نمره‏گذاری فرم 60 سؤالی.. 184

شیوه نمره‏گذاری فرم 87 سؤالی.. 186

تفسیر تیپ‌نما. 190

درون‏گرا Introvert  (I). 190

برون‏گرا Extravert  (E). 190

حسی Sensing  (S). 191

شهودی  Intuiting  (N). 192

تفکری Thinking (T). 193

احساسی  Feeling  (F). 193

داوری‏کننده Judging (J). 194

ادراک‏کننده Perceiving  (P). 195

منابع.. 233

پرسش‌نامه MBTI- فرم 60 سؤالی.. 234

پرسش‌نامه MBTI - فرم 87 سؤالی.. 239

بخش سوم: روانشناسی مثبت... 247

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف.... 248

معرفی مقیاس... 249

اعتبار و روایی.. 250

نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 252

نسخه کوتاه 18 ماده‏ای.. 252

منابع.. 254

PWBS. 255

فرم کوتاه PWBS. 259

مقیاس تاب‏آوری کانر- دیویدسون.. 260

معرفی مقیاس... 261

اعتبار و روایی.. 261

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 262

منابع.. 264

CD-RISC. 265

پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد. 267

معرفی پرسش‌نامه. 268

اعتبار و روایی.. 269

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 271

منابع.. 272

OHQ.. 274

مقیاس امید میلر. 276

معرفی پرسش‌نامه. 277

اعتبار و روایی.. 277

نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 278

منابع.. 279

مقیاس MHS. 280

مقیاس نستوهی (سخت‏رویی) کوباسا. 283

معرفی مقیاس... 285

اعتبار و روایی.. 285

شیوه نمره‏گذاری.. 286

تفسیر نمرات... 286

منابع.. 288

پرسش‌نامه HS. 289

بخش چهارم: روانشناسی سلامت... 293

نیمرخ سبک زندگی ارتقاء دهندۀ سلامت... 294

معرفی مقیاس... 295

اعتبار و روایی.. 295

شیوه نمره‌گذاری.. 295

تفسیر نمرات... 296

منابع.. 298

HPLP-II 299

مقیاس کیفیت زندگی   SF-36. 302

معرفی پرسش‌نامه 304

خرده مقیاس‏های SF- 36. 305

اعتبار و روایی.. 306

شیوه نمره‌گذاری.. 308

نحوه محاسبه دو زیرمقیاس کلی.. 308

تفسیر نمرات... 308

منابع.. 310

مقیاس SF-36. 311

پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت... 314

معرفی پرسش‌نامه. 315

اعتبار و روایی.. 316

شیوه نمره‌گذاری.. 316

منابع.. 320

WHOQOL-BREF. 321

پرسش‌نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت WHOQOL-100 (نسخه ایرانی). 324

بخش پنجم: سلامت روانی.. 332

پرسش‌نامه اضطراب کتل.. 333

معرفی پرسش‌نامه. 334

اعتبار و روایی.. 335

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 335

نمره‏گذاری اضطراب پنهان و آشکار. 338

منابع.. 339

پرسش‌نامه‌ی CAQ.. 340

مقیاس درجه‏بندی اضطراب همیلتون.. 344

راهنمای مصاحبه‏گر. 345

اعتبار و روایی.. 353

نمره‏گذاری و تفسیر نمرات کل مقیاس... 353

منابع.. 355

مقیاس HARS. 356

دستورالعمل.. 356

تعریف درجات مختلف ارزشیابی.. 356

مقیاس درجه‏بندی افسردگی همیلتون.. 359

اعتبار و روایی.. 360

شیوه نمره‏گذاری.. 360

تفسیر نمرات... 361

منابع.. 362

HDRS. 363

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرو. 367

معرفی مقیاس... 368

اعتبار و روایی.. 368

نمرهگذاری و تفسیر نمرات... 369

منابع.. 372

مقیاس EPDS. 373

شرایط لازم پیش از اجرای مقیاس ادینبرو. 373

دستور اجرا:. 373

مقیاس وسواسی- اجباری ییل- براون.. 376

معرفی پرسش‌نامه. 376

اعتبار و روایی.. 377

شیوه نمره‏گذاری و تفسیر نمرات... 377

منابع.. 379

زمان صرف شده توسط افکار وسواسی.. 380

تداخل افکار وسواسی.. 380

ناراحتی مربوط به افکار وسواسی.. 380

مقاومت در برابر افکار وسواسی.. 381

میزان کنترل بر افکار وسواسی.. 381

رفتار وسواسی.. 381

میزان کنترل بر افکار وسواسی.. 381

تداخل وسواس‏های عملی.. 382

ناراحتی مربوط به وسواس‏‏‏های عملی.. 382

مقاومت در برابر وسواس‏های عملی.. 383

میزان کنترل بر وسواس‏های عملی.. 383

منابع.. 384

واژه‌نامۀ فارسی – انگلیسی.. 406

واژه‌نامۀ انگلیسی – فارسی.. 413

نمایه اعلام. 420

نمایه موضوعی.. 424

مشخصات آزمون های روانشناختی (جلد 2 دوم) اثر علی فتحی آشتیانی - بهاره محمدی

مشخصات کتاب
موضوع: روانشناسی
مولف / مترجم: علی فتحی آشتیانی بهاره محمدی مینا فتحی آشتیانی
ناشر: بعثت
مولف: دکتر علی فتحی آشتیانی، بهاره محمدی، مینا فتحی آشتیانی
تعداد صفحه: 428
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1395
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786004370059
وضعیت: موجود در بازار
ناشر بعثت
کد کتاب 9786004370059

نظرات کاربران درباره آزمون های روانشناختی (جلد 2 دوم) اثر علی فتحی آشتیانی - بهاره محمدی

سلام جلد اول نداره ؟ علی فتحی یه کتاب دیگه داره آزمون های روانشناختی با این چه فرقی داره ؟

ارسال نظر درباره آزمون های روانشناختی (جلد 2 دوم) اثر علی فتحی آشتیانی - بهاره محمدی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آزمون های روانشناختی (جلد 2 دوم) اثر علی فتحی آشتیانی - بهاره محمدی

روانشناسی عمومی روانشناسی کودک و نوجوان رشته روانشناسی روانشناسی روانشناسی بالینی کتاب روانشناسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام