ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب روان شناسی جنایی اثر ام.فیلیپ فلدمن ترجمه حسین آزاد

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
1 رای
ناشر بعثت

ناشر: بعثت 

مولف: ام. فیلیپ فلدمن

مترجم: دکتر حسین آزاد

(تحلیل روان شناختی رفتار جنایی)

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب

پیشگفتار. 8

فصل اول: توصیف جرم‌‌ها و مجرمها 10

مجرمها: تعریف‌‌ها و ویژگی‌ها 10

زمینه‌ی اجتماعی.. 10

مدل‌‌های تفاوت فردی در رفتار 11

فصل دوم: یادگیری مرتکب جرم نشدن: تجربه و تعلیم کودکی.. 14

دیدگاه پیاژه 15

نظریه‌ی کُلبرگ... 16

الف) دوره‌ی پیش اخلاقی.. 16

ب) دوره‌ی  همنوایی قراردادی با قوانین.. 16

پ) دوره‌ی اخلاق مربوط به اصول خودپذیرشی.. 16

تجدید نظرهایی نسبت به نظام‌‌های رشد اخلاقی.. 17

محرومیت مادری.. 18

نظریهی جان بالبی: تایید ادعا و مطالعات.. 18

اجتماعی‌شدن کودکی.. 20

مکانیزم‌‌های اجتماعی‌شدن.. 23

آرون فرید چند نکته‌ی کلیدی در این باره به‌دست داده است: 24

1- خود-‌انتقادی.. 26

2- جبران.. 26

3- اعتراف (اقرار) 27

نقش تعلیم و تربیت.. 28

فنون تربیت کودک و نگرش‌‌ها و رفتار مجرمانه‌ی بعدی.. 28

مدیریت مولفه‌های اجتماعی‌شدن.. 30

یادگیری اجتماعی در طول عمر یا فراخنای زندگی.. 31

فصل سوم: یادگیری جرم و تخلف: اموال و اشخاص.... 32

یادگیری مشاهده‌ای.. 32

ایجاد و تغییر نگرش: ارتباط‌‌های برانگیزاننده 34

عوامل مربوط به منبع پیام. 35

عوامل مربوط به جذابیت پیام. 35

عوامل مربوط به رسانه‌ی پیام. 36

عوامل مربوط به گیرندهی پیام. 36

عوامل مربوط به هدف پیام. 36

مصون‌سازی علیه ترغیبپذیری.. 37

تشکیل نگرش و تغییر آن؛ رویکرد یادگیری.. 37

‌موقعیت‌های اجتماعی.. 38

‌موقعیت‌های بین دو شخص.... 38

تأثیرات گروه بر رفتار 39

تعریف پرخاشگری.. 39

اکتساب پرخاشگری.. 40

شرطی‌سازی کلاسیک و تأثیرات یادگیری.. 40

برانگیختگی هیجانی قبل از پرخاشگری و الکل.. 41

تجربه‌‌های بیزارکننده‌ی قبلی.. 42

تجربه‌‌های بیزارکننده‌ی بدنی-جسمی.. 42

تجربه‌‌های بیزار‌کننده کلامی.. 42

محرومیت از تقویت‌ها 42

ناکامی یا ناامیدی.. 43

فرمان‌‌‌ها و دستورها 44

عوامل جنسی نسبت به پرخاشگری و قربانی‌شدن.. 44

تنبیه. 44

تقویت خارجی.. 45

خود-تقویتی.. 45

نظریهی پالایش یا روان‌پاکسازی.. 46

نتیجه‌گیری نهایی.. 46

فصل چهارم: یادگیری برای محدودسازی اعمال جنایی.. 47

رفتار یاری‌گر اجتماعی.. 47

رفتار یاری‌گر. 47

نظریه‌‌های مربوط به رفتار یاری‌گر. 48

نظریه‌‌های زیست‌شناختی.. 48

نظریه‌ی یادگیری.. 49

رویکرد روان‌شناختی اجتماعی.. 49

اکتساب رفتار یاری‌گر. 49

‌موقعیت‌های اجتماعی.. 49

یادگیری مستقیم و مشاهده‌ای.. 50

تعیین‌کننده‌‌های موقعیتی رفتار یاری‌گر. 50

حضور الگوی یاری‌گر. 50

محرک‌‌های فراخوان و برانگیزاننده 51

نظریهی عدالت در یاری‌ کردن.. 51

تفسیر و نتیجه‌گیری.. 52

فصل پنجم: عوامل زیست‌شناختی.. 53

شباهت نسبی با بدن حیوان.. 53

تفاوت‌‌های جنسی.. 53

نابهنجاری‌‌های کروموزومی.. 54

وراثت ژنتیک... 56

مطالعات دوقلویی.. 57

نتیجه‌گیری نهایی.. 57

فصل ششم: شخصیت و جنایت و جرم. 58

برونگرایی، دارای اختلال عصبی، جانی‌روانی یا جامعه‌ستیزی.. 60

فصل هفتم: اختلالات ذهنی و روانی و ارتکاب جرم. 63

بیماری روانی و ارتکاب جرم. 64

نارسایی و نقص هوش... 65

ضایعه‌ی مغزی.. 65

جانی‌روانی یا جامعه‌ستیز. 66

نوع‌، گونه، جهت و موقعیت.. 66

بررسی جمعیت‌ها 67

مطالعات توصیفی.. 68

1) یادگیری.. 68

الف- یادگیری اجتنابی.. 68

ب- یادگیری پاداش... 68

همبستگی‌‌های فیزیولوژیایی.. 69

رفتار بین شخصی.. 69

مطالعات تبیینی.. 70

الف) یادگیری اجتنابی ناقص.... 70

ب)حساسیت نسبت به آدرنالین مزمن و برچسب‌زنی(نامگذاری) کلامی.. 70

پ) کم برانگیختگی شایع یا مزمن.. 71

ت) نظریه‌‌های اجتماعی‌شدن.. 72

ث) نسبتدادن جانی‌روانی و جامعه‌ستیزی به مقاصد منفی.. 72

ج) تمرین و مرور ذهنی شناختی.. 73

نتیجه‌گیری.. 74

فصل هشتم: رویکردهای جامعه‌شناختی.. 75

تبیین‌‌های اقتصادی.. 75

فقر و بی سامانی اجتماعی (بی خانمانی) 76

بیکاری.. 76

نظریه‌‌های قصور و بیگانگی اجتماعی.. 77

مشکلات اجتماعی جوانان و نوجوانان.. 77

نظریه‌ی همخوانی افتراقی یا بیگانگی از خود. 78

نظریه‌ی کنترل.. 79

نظریه‌ی حفظ استانداردها 80

نظریه‌ی برچسب‌زنی(نامگذاری) اجتماعی.. 81

فصل نهم: نظام کیفری متداول. 83

فنون پیشبینی‌کننده 83

پیش‌بینی مجرمان آینده 83

اظهار نظر نهایی.. 84

فصل دهم: روش‌‌های روان‌شناختی کنترل رفتار جنایی.. 85

رواندرمانگری و روش‌‌های وابسته به آن.. 86

درمان مجرمان پیش‌بینی‌شده با روش روان‌درمانگری.. 87

درمان مجرمان محکوم‌شده 88

1- گرانت و گرانت.. 90

2- آدامز. 90

3- امپی و دیگران.. 91

4- جسنس... 91

وارن و دیگران.. 91

نتایج درمانی مجرمان از طریق رواندرمانگری.. 92

درمان مجرمانی که بهعنوان افراد مبتلا به اختلالات روان‌پزشکی در رنج هستند. 93

روان‌شناسی تجربی و کنترل رفتار جنایی.. 94

اقتصاد ژتونی.. 95

تعدیل و اصلاح رفتار در محیط طبیعی.. 96

درمانگری بیزار‌کننده (نفرت‌انگیز) 96

یادگیری مشاهده‌ای.. 97

موضوعات فرعی درباره‌ی رویکردهای رفتاری.. 98

1- همراهی اولیه‌ی تقویت و سایر رفتارهای «پیش درمانگرانه». 98

2- مبادله‌ی رفتاری.. 98

3- محروم ساختن از تقویت مثبت.. 99

4- جبران.. 99

5- شخصیت و روش... 99

مطالعات تأثیر مکان و موقعیت پیشرفت.. 100

فصل یازدهم: زمینه‌ی اجتماعی کنترل رفتار جنایی.. 101

دیدگاه‌‌های حقوقی و تعیین‌کننده‌ی رفتار انسان.. 101

رویکردهای روان‌شناسانه برای کنترل: انتقادهای حقوق مدنی.. 103

فصل دوازدهم: نتیجه‌گیری نهایی.. 104

منابع. 107

پیش­گفتار نویسنده

این کتاب قسمتی از روان‌شناختی افراد مختلفی است که دارای استعداد و آمادگی ذهنی فراوانی (باهوش) هستند و با استفاده از هوش خود و انواع ترفندها و حیله‌های مختلف دست به جرم و جنایت زده‌اند. در این کتاب سعی شده است، به غیر از مسایل طبیعی به مسایل خارج از هوشی و فکری و ذهنی نیز پرداخته شود.

در این کتاب راجع به افرادی بحث می‌شود که در نقاط مختلف دنیا درباره آن‌ها تحقیق و بررسی شده است. این افراد دارای قدرت‌های فوق‌العاده‌ای بوده‌اند و بعد از نگهداری در بازداشتگاه‌ها و کانون‌های اصلاح و تربیت یا زندان پلیس، درمانگران به نکات برجسته و مهمی نسبت به آنان دست یافته‌اند.

مطالعه‌ی این کتاب چون نکات آموزنده زیادی دارد بسیار توصیه می‌شود. بنابراین مانند یک دانه یا نهال گیاهی که می‌کارید و به دقت از آن مراقبت و رسیدگی می‌کنید، باید مطالب آن را نیز به دقت در نظر بگیرید.

این کتاب به شما نشان خواهد داد که افراد در موقعیت‌های مختلف خصوصیات مختلفی را از خود بروز می‌دهند. اکثر این افراد قشر جوانی هستند که می‌شود با روش‌های مختلف روان‌شناختی و مراقبت‌های خانواده‌ها و معلمان و مربیان آن‌ها را کنترل کرد. البته بعد از آزمایش‌های مختلفی که در آزمایشگاه‌های متعددی انجام داده‌اند متوجه شده‌اند که در تعدادی از مجرمین موضوع غیرطبیعی در آن‌ها -جسمی یا فیزیکی- پیدا نکرده‌اند بلکه رفتارهای آن‌ها در دوران کودکی و نوجوانی غیرطبیعی گردیده است.

با مطالعه و تحقیق مشخص گردیده است که مجرمان با وجود این‌که از کشورهای مختلف و تقریباً هم‌سن بودند از نظر رفتارهای جرم و جنایی خیلی شبیه هم بودند، یعنی چندان به جغرافیا ربط ندارد و بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که تعداد افرادی که دست به جرم و جنایت می‌زنند در کشورهای مختلف جهان بیشتر شده است.

آنان با مطالعه‌ی الگوی رفتاری و صفاتی که در نوجوانان و جوانان بررسی کردند، متوجه شدند که با وجود هوش و ذکاوتی که این که افراد دارند عموماً از خانواده‌های فقیر هستند و توانستند با آموزش و توجه و مراقبت جلوی این رفتار جنایی آنان را بگیرند و آنان را به راه‌های مثبت سوق دهند.

با مطالعه بعدی که انجام دادند، محقق شد که شاخص افرادی که دارای شغل شدند، این اشتیاق به جرم و جنایت در آن‌ها کمتر شد. همچنین آشکار گشت که جرم و جنایت رابطه‌ی زیادی به جنسیت دختر و پسر و زن و مرد ندارد.

ام. فیلیپ فلدمن

 

مشخصات کتاب روان شناسی جنایی اثر ام.فیلیپ فلدمن ترجمه حسین آزاد

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: روان شناسی جنایی (تحلیل روان شناختی رفتار جنایی)
مولف: ام. فیلیپ فلدمن
مترجم: حسین آزاد
تعداد صفحه: 118
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : بهار 1400
شابک: 9786004371049
ناشر بعثت
کد کتاب 9786004371049

نظرات کاربران درباره کتاب روان شناسی جنایی اثر ام.فیلیپ فلدمن ترجمه حسین آزاد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب روان شناسی جنایی اثر ام.فیلیپ فلدمن ترجمه حسین آزاد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب روان شناسی جنایی اثر ام.فیلیپ فلدمن ترجمه حسین آزاد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب روان شناسی جنایی اثر ام.فیلیپ فلدمن ترجمه حسین آزاد

روان شناسی روانشناسی جنایی جرم مجرم جنایت

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام