ارسال رایگان سفارش های بالای 500 هزار تومان خرید آنلاین مجموعه وحدت رویه قضایی
  • انتخاب واحد پول:

برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی

وضعیــت موجــودی:

قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش

ممکن است هنگام تهیه دچار تغییر قیمت یا عدم موجود شود

24 رای
ناشر نوآور
قیمت: 117,000 تومان

ناشر: نوآور

مولف: فرشاد نجومی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

شرح کامل فعالیت‌های اجرایی ساختمانی
شرح مصالح متداول مورد استفاده در ساختمان
بررسی روش‌های اجرایی برای کاهش زمان و هزینه
آنالیز و متره مصالح برای تعیین حجم کار و تخمین زمان
شرح کامل قدم به قدم وارد نمودن فعالیت‌ها به نرم‌افزار
پروژه زمان‌بندی ساختمان هفت طبقه بتنی با سقف تیرچه بلوک
پروژه زمان‌بندی ساختمان ده طبقه فلزی با سقف کامپوزیت
به همراه لوح فشرده زمان‌بندی پروژه‌ها
فهرست مطالب
 
فصل اول: علم مديريت
1-1مديريت ذاتي
1-2 مديريت كارآمد
فصل دوم: فرآيند‌هاي برنامه‌ريزي
2-1 تعريف پروژه
2-2 تعريف فعاليت
2-3 تعریف زمان فعالیت
2-4 شناسایی فعالیت و شکست ساختار WBS
2-5 روش تخمين زمان براي هر فعاليت
2-5-1 روش کارشناسی
2-5-2 روش میزان کار
2-5-3 روش استفاده از پروژه‌های قبلی
2-5-4روش شکست فعالیت‌ها WBS
2-6 زمان تقریبی برای تعدادی از فعالیت‌های ساختمانی
2-7 ترسیم شبکه .......17
فصل سوم: آموزش کاربردی نرم‌افزار
3-1 معرفی نرم‌افزار
3-1-1 منوی File
3-1-2 منوی Edit
3-1-3 منوی View
3-1-4 منوی lnsert
3-1-5 منوی Format
3-1-6 منوی Tools
3-1-7 منوی Project
3-1-8 منوی Window
3-1-9 منوی Help
3-1-10 تقویم Calendar
3-1-11 منوی Cantt Chart
3-1-12 منوی Net Work Diagram
3-1-13 تعریف زمان شروع و خاتمه
3-1-14 منوی Task Name
3-1-15 منوی Task Infomation
3-2 اضافه نمودن یادداشت
3-3 ارتباط دادن فعالیت‌های جزء به فعالیت مرجع
3-4 تعریف تقویم کار
3-5 نسبت دادن تقویم کار به فعالیت‌ها
3-6 اضافه کردن یک فعالیت جدید
3-7 حذف یک فعالیت
3-8 مسیر بحرانی
3-9 شناوری
3-9-1 شناوری آزاد
3-9-2 شناوری کل
3-10 تغییر نمای Cantt Chart
3-11 Tracking Gantt
3-12 نمایش بردار زمانی
فصل چهارم: پروژه زمان‌بندی ساختمان ده طبقه فلزی با سقف کامپوزیت
4-1 پروژه اجرای ساختمان فلزی
4-2 اجرای خاک‌برداری و پی‌‌سازی
4-2-1 اجرای خاک‌برداری
4-2-2 اجرای پی‌سازی
4-2-3 آرماتوربندی
4-2-4 قالب‌بندی
4-2-5 بتن‌ریزی
4-3 ساخت و نصب اسکلت و سقف
4-3-1 جوشکاری با گاز محافظ
4-3-2 جوش زیر پودری
4-3-3 نصب اسکلت فلزی
4-3-4 سقف کامپوزیت
4-4 اجرای سفت‌کاری
4-4-1 دیوار بلوک سفالی
4-4-2 دیوار بلوک لیکا
4-4-3 دیوار بلوک سی‌پورکس
4-4-4 درای‌وال (Dray Wall)
4-4-5 دیوار پانل گچی
4-5 ساخت و نصب چهارچوب فلزی
4-6 ساخت و نصب فریم پنجر‌ها
4-7 اجرای گچ و خاک
4-8 اجرای کُرم و شیب‌‌بندی زیر ایزولاسیون
4-9 اجرای ایزولاسیون
4-10 اجرای کاشی‌کاری
4-11 اجرای سرامیک کف
4-12 اجرای سفیدکاری
4-13 اجرای سنگ نما و راه‌پله
4-13-1 روش سنگ‌کاری خشک
4-13-2 روش سنگ خشک پین واقع در ضخامت سنگ
4-13-3 روش سنگ خشک نمایان
4-13-4 روش سنگ خشک قرار دادن نبشی پایین و بالا واقع در ضخامت
4-13-5 روش سنگ خشک قرار دادن نبشی در پشت
4-14 اجرای رنگ‌آمیزی
4-15 تخمين زمان براي فعاليت‌ها
4-15-1 خاکبرداری و پی‌سازی
4-15-1-1 تخمين زمان خاك‌برداري
4-15-1- 2 تخمين زمان اجراي بتن مگر
4-15-1-3 تخمين زمان آرماتوربندي
4-15-1-4 تخمين زمان قالب‌بندي
4-15-1-5 تخمين زمان بتن‌ريزي
4-15-1-6 تخمين زمان نصب و هواگيري بيس پليت‌ها
4-15-2 تخمين زمان ساخت اسكلت
4-15-2-1 تخمين زمان برش‌كاري
4-15-2-2 تخمين زمان ساخت ستون
4-15-2-3 تخمين زمان ساخت تير ورق
4-15-2-4 تخمين زمان نصب ستون‌ها
4-15-2-5 تخمين زمان نصب تير ورق و تير فرعي
4-15-3 تخمين زمان اجراي سقف كامپوزيت
4-15-3-1 تخمين زمان اجراي قالب‌بندي
4-15-3-2 تخمين زمان اجراي آرماتوربندي
4-15-3-3 تخمين زمان اجراي بتن‌ريزي سقف
4-15-4 تخمين زمان اجراي ديوارچيني
4-15-5 تخمين زمان نصب چهارچوب فلزي
4-15-6 تخمين زمان اجراي گچ و خاك
4-15-7 تخمين زمان اجراي كُرم‌بندي و بتن سبك كف
4-15-8 تخمين زمان اجراي ايزولاسيون
4-15-9 تخمين زمان اجراي كاشي‌كاري و سراميك
4-15-10 تخمين زمان اجراي سنگ نما
4-15-11 تخمين زمان اجراي سفيدكاري
4-15-12 تخمين زمان نصب شيشه
4-15-13 تخمين زمان اجراي رنگ‌آميزي
4-16 وارد كردن اطلاعات به نرم‌افزار
4-17 تعريف تقویم كار
4-18 Task name
4-19 Indent
4-20 يادداشت‌هاي ضروري
فصل پنجم: پروژه زمان‌بندی اجرای ساختمان هفت طبقه بتنی با سقف تیرچه بلوک
5-1پروژه اجراي ساختمان بتني
5-2 اجرای خاک‌برداری
5-3 اجرای پی‌سازی
5-4 آرماتوربندی
5-5 قالب‌بندی
5-6 بتن‌ریزی
5-7 سقف تیرچه بلوک
5-8 تخمین زمان اجرای برای فعالیت‌ها
5-8-1 تخمین زمان اجرای خاک‌برداری
5-8-2 تخمین زمان اجرای بتن مگر
5-8-3 تخمین زمان اجرای آرماتوربندی
5-8-4 تخمین زمان اجرای قالب‌بندی
5-8-5 تخمین زمان اجرای بتن‌ریزی پی
5-8-6 تخمین زمان اجرای آرماتوربندی اسکلت
5-8-7 تخمین زمان اجرای قالب‌بندی ستون و تیر‍‌ها
5-8-8 تخمین زمان اجرای بتن‌ریزی ستون
5-8-9 تخمین زمان اجری سقف تیرچه بلوک
5-8-10 تخمین زمان اجرای دیوار چینی
5-8-11 تخمین زمان نصب چهارچوب فلزی
5-8-12 تخمین زمان اجرای گچ و خاک
5-8-13 تخمین زمان اجرای کُرم‌بندی و بتن سبک کف
5-8-14 تخمین زمان اجرای ایزولاسیون
5-8-15 تخمین زمان اجرای کاشی‌کاری
5-8-16 تخمین زمان اجرای سنگ نما
5-8-17 تخمین زمان اجرای سفیدکاری
5-8-18 تخمین زمان نصب شیشه
5-8-19 تخمین زمان اجرای رنگ‌آمیزی
5-9 وارد كردن اطلاعات به نرم‌افزار
5-9-1 تعريف تقویم كار
5-9-2 Task name
5-9-3 Indent
فصل ششم: كنترل پروژه
6-1 كنترل پروژه
6-2 گزارش پيشرفت پروژه
6-3 بازنگري برنامه زمان‌بندي
فصل هفتم: نمونه قراردادها
7-1 نمونه قرار داد‌ها
7-1-1 قرارداد گچ‌کاری
7-1-2 قرارداد آهن‌کشی آسانسور
7-1-3 قرارداد رنگ‌آمیزی
7-1-4 قرارداد گازکشی
7-1-5 قرارداد کاشی‌کاری و سرامیک
7-1-6 قرارداد سنگ پله، سنگ بدنه
7-1-7 قرارداد فروش درب
7-1-8 تیپ قرارداد بدون مصالح
7-1-9 تیپ قرارداد با مصالح
 

 

نمایش بیشتر نمایش کمتر

مشخصات برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: فرشاد نجومی
تعداد صفحه: 200
قطع : وزیری
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: دارد
شابک: 9786001680793
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001680793

نظرات کاربران درباره برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی

مهندسی عمران برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی نرم افزار Microsoft project
سوالات متداول

چرا قیمت کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی در فروشگاه فدک بوک از سایر فروشگاه ها مناسب تر است؟

علت قیمت مناسب تر کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی در فدک بوک فروش اینترنتی و کاهش هزینه ها در فروشگاه های اینترنتی است، زیرا فروش به صورت مستقیم انجام می شود و واسطه ای در میان نیست.

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی مربوط به کدام نویسنده می باشد؟

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی توسط فرشاد نجومی نوشته شده است.

زمان ارسال کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی به سراسر ایران چگونه است؟

تمامی سفارشات مربوط به کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی بعد از پردازش، بسته بندی و آماده می شود و به تحویل اداره پست می شود. چنانچه آدرس دریافت سفارش مربوط به تهران باشد، حدود ۲ تا ۵ روز کاری برای دریافت آن زمان لازم است. اگر آدرس سفارش مربوط به شهرستان باشد، ۲ تا ۴ روز کاری برای پردازش فاکتور و تهیه کتاب ها زمان لازم است و سپس سفارشات تحویل پست می گردد و ۲-۳ روز کاری زمان تحویل پست خواهد بود.

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی مربوط به کدام انتشارات می باشد؟

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی توسط انتشارت نوآور منتشر شده است.

چگونه میتوانم از فدک بوک، کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی را خریداری کنم؟

در قسمت جستجو برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی را وارد کنید و جستجو کنید. اگر با این روش موفق نشدید، در قسمت دسته بندی ها، وارد موضوع مد نظر شده و لیست محصولات را مشاهده نمایید.

آیا کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی داخل سایت موجود است؟

دو حالت برای کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی وجود دارد. در صورتی که نام کتاب در سایت نباشد امکان تهیه وجود ندارد، اما کتابی که در حالت “نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش” باشد، توسط کارشناسان فروش پیگیری شده و تهیه و سفارش امکان پذیر خواهد بود. تا قبل از ثبت سفارش، امکان گرفتن موجودی و پیگیری کتاب وجود ندارد و بایستی ابتدا ثبت سفارش صورت گیرد.

اگر بعد از ثبت سفارش، کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی موجود نبود وضعیت هزینه پرداختی به چه صورتی می باشد؟

در صورتیکه سفارش شما با پیگیری از مراکز پخش، تهیه، ناشر و فروشگاه های بزرگ یافت نشد، وجه سفارش به شما عودت داده می شود.

آیا برای خرید کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی، عضویت در سایت لازم است؟

بله، برای خرید کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی از سایت باید ابتدا به عضویت آن دربیایید. به منظور عضویت در سایت فدک بوک، باید در قسمت بالای صفحه سمت چپ گزینه “ عضوت در سایت“ را بزنید و سپس با وارد کردن اطلاعاتی که از شما خواسته شده، عضوی از خانواده فدک بوک شوید.

چگونه به دوستانم کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی را هدیه دهم؟

برای هدیه کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه های عمرانی با Microsoft Project اثر نجومی به دوستان و آشنایان، در قسمت نشانی، آدرس شخص دیگری را وارد کنید تا خرید شما برای ایشان ارسال شود.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام