ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO اثر میربد

وضعیت موجودی: قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش ( ممکن است هنگام تهیه دچار افزایش قیمت یا عدم موجودی شود)
9 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 388,000 تومان

ناشر: نوآور

مولفین: مجید میربد، محمد حسینی، آدا افشار، یگانه ادیب زاده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

 
کتاب حاضر به عنوان بخش اول مرجع سری استاندارهای مدیریتی زیر با آخرین ویرایش های موجود می باشد:
 
ISO 9000 & ISO 9001 & ISO 9004 & ISO 10002 & ISO/TS 10004
 
ISO 10006 & ISO 10015 & IEC 60300-1-2-3& ISO 50001
 
OHSAS 18001& ISO 14001 & ISO 19011 & ISO 22000
 
مطالعه و استفاده از این کتاب به مخاطبان ذیل توصیه  می گردد:
 
- کلیه مدیران ارشد, میانی و عملیاتی کلیه شرکت های دولتی و خصوصی.
(جهت استفاده از مفاد استانداردهای مدیریت و اجرای عملی آن در  سازمان های متبوع)
 
- کلیه شرکت هایی که سیستم های مدیریت کیفیت در آنها پیاده سازی شده است و گواهینامه های        سری ایزو را دریافت نموده اند.
(جهت نگهداری سیستم کیفیت و ارتقاء آن)
 
- کلیه شرکت هایی که قصد پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه های سری ایزو را دارند.
(جهت آشنایی با نحوه پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت و نحوه ممیزی آن ها)
 
- کلیه کارشناسان صنعتی که با تولید کالا و خدمات سر و کار دارند.
(جهت ارتقاء کیفیت تولید کالا و خدمات خود)
 
- کلیه ممیزان سیستم های کیفیت
(جهت استفاده از مفاد استاندارد در زمان ممیزی و تهیه گزارش های نهایی)
 
- کلیه دانشجویان رشته های فنی و مهندسی و علوم پزشکی و علوم انسانی
(آشنایی با سیستم های مدیریت کیفیت و کسب آمادگی برای ورود به بازار کار)

 

فهرست مطالب
 
پيشگفتار
مقدمه
 
فصل اول: ايزو 9000
مقدمه
1- هدف و دامنه کاربرد
2- مباني سيستم‌هاي مديريت كيفيت
2- 1 دلايل وجودي سيستم‌هاي مديريت كيفيت
2- 2 الزامات سيستم‌هاي مديريت كيفيت و ... 
2- 3 رويكرد سيستم‌هاي مديريت كيفيت
2- 4 رويكرد فرآيندي
2- 5 خط‌مشي كيفيت و اهداف كيفيت
2- 6 نقش مديريت رده بالا در ... 
2- 7 مستند‌سازي
2- 8 ارزيابي سيستم‌هاي مديريت كيفيت
2- 9 بهبود مداوم
2- 10 نقش فنون آماري
2- 11 سيستم‌هاي مديريت كيفيت و ... 
2- 12 رابطه بين سيستم مديريت كيفيت و ... 
3- اصطلاحات و تعاريف Terms and definitions
3- 1 اصطلاحات مربوط به كيفيت 
3- 2 الزام ويا خواسته (1) requirement
3- 2 اصطلاحات مربوط به مديريت
3- 3 اصطلاحات مربوط به سازمان
3- 4 اصطلاحات مربوط به فرآيند و محصول 
3- 5 اصطلاحات مربوط به ويژگي‌ها 
3- 6 اصطلاحات مربوط به انطباق 
3- 7 اصطلاحات مربوط به مستندسازي
3- 8 اصطلاحات مربوط به بررسي 
3- 9 اصطلاحات مربوط به مميزي 
3- 10 اصطلاحات مربوط به مديريت كيفيت در 
 
فصل دوم: ايزو 9001
مقدمه
1- هدف و دامنه کاربرد
1- 1 کليات
1- 2 کاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
4- سيستم مديريت کيفيت
4-1 الزامات عمومي
4-2 الزامات مربوط به مستندات
5- مسئوليت مديريت
5-1 تعهد مديريت
5-2 مشتري محوري
5-3 خط‌مشي کيفيت
5- 4 طرح‌ريزي
5 - 5 مسئوليت، اختيارو ارتباطات
5- 6 بازنگري مديريت
6- مديريت منابع
6-1 فراهم کردن منابع
6-2 منابع انساني
6-3 زيرساخت
6-4 محيط کار
7- پديد آوري محصول
7-1 طرح‌ريزي پديد آوري محصول
7-2 فرآيند‌هاي مرتبط با مشتري
7-3 طراحي و تکوين
7-4 خريد
7-5 توليد و ارائه خدمات
7-6 کنترل تجهيزات پايش و اندازه‌گيري
8- اندازه‌گيري، تحليل و بهبود
8-1 کليات
8-2 پايش و اندازه‌گيري
8-3 کنترل محصول نامنطبق
8-4 تحليل داده‌ها
8-5 بهبود
8-5-1 بهبود مداوم
8-5-2 اقدام اصلاحي
8-5-3 اقدام پيشگيرا
فصل سوم: ايزو 9004
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
4- سيستم مديريت كيفيت
4- 1 مديريت كردن سيستم‌ها و فرآيندها
4- 2 مستندات
4- 3 استفاده از اصول مديريت كيفيت
5- مسئوليت مديريت
5- 1 راهنمايي كلي
5- 2 نيازها و انتظارات طرف‌هاي ذينفع
5- 3 خط‌مشي كيفيت
5- 4 طرح‌ريزي
5- 5 مسئوليت، اختيار و انتقال اطلاعات
5- 6 بازنگري مديريت
6- مديريت منابع
6- 1 راهنماي كلي
6- 2 افراد
6- 3 زيرساخت
6- 4 محيط كار
6- 5 اطلاعات
6- 6 تأمين‌كنندگان و شراكت‌ها
6- 7 منابع طبيعي
6- 8 منابع مالي
7- پديدآوري محصول
7- 1 راهنماي كلي
7-2 فرآيندهاي مرتبط با طرف‌هاي ذينفع
7- 3 طراحي و تكوين
7- 4 خريد
7- 5 توليد و ارائه خدمت
7- 6 كنترل وسايل اندازه‌گيري و پايش
8- اندازه‌گيري، تحليل و بهبود
8- 1 راهنمايي كلي
8- 2 اندازه‌گيري و پايش
8- 3 كنترل عدم انطباق
8- 4 تحليل داده‌ها
8- 5 بهبود
پيوست ب
 
فصل چهارم: 10002
مدیریت کیفیت –رضایت مشتری
مقدمه
1- هدف و دامنه کاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
3-1 شاکي
3-2 شکايت
3- 3 مشتري
3-4 رضايت مشتري
3-5 خدمات مشتري
3-6 بازخور
3-7 طرف ذينفع
3-8 هدف
3-9 خط‌مشي
3-10 فرآيند
4- اصول راهنما
4-1 کليات
4- 2 شفاف‌سازي
4-3 دسترسي
4- 4 پاسخ‌دهي
4-5 واقع‌بيني
4-6 هزينه‌ها
4-7 محرمانگي
4-8 رويکرد مشتري مداري
4-9پاسخ‌گويي
4-10 بهبود مستمر
5- چارچوب رسيدگي به شکايات
5-1 تعهد
5-2 خط‌مشي
5-3 مسئوليت و اختيار
6- طرح‌ريزي و طراحي
6- 1 کليات
6-2 اهداف
6-3 فعاليت‌ها
6-4 منابع
7- عمليات فرآيند رسيدگي به شکايات
7-1 ارتباط
7-2 دريافت شکايت
7-3 رديابي پيوست
7-4 اعلام وصول شکايت
7-5 ارزيابي اوليه شکايت
7-6 بررسي شکايت
7- 7 پاسخ به شکايت
7-8 اطلاع‌رساني تصميم
7-9 مختومه کردن شکايت
8- نگهداري و بهبود
8-1 جمع‌آوري اطلاعات
8-2 تحليل و ارزيابي شکايات
8-3 رضايت از فرآيند رسيدگي به شکايات
8-4 پايش فرآيند رسيدگي به شکايات
8-5 مميزي فرآيند رسيدگي به شکايات
8-6 بازنگري مديريت در مورد فرآيند رسيدگي
8-7 بهبود مستمر
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
پيوست د
پيوست ه
پيوست زپيوست ح
 
فصل پنجم: (استاندارد سيستم مديريت کيفيت
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2 - مراجع الزامي
3 - اصطلاحات و تعاريف
3- 1 محصول
3- 2 مشتري
3- 3 رضايت مشتري
3- 4 الزام يا خواسته
4- مفهوم رضايت مشتري
5- چهارچوب پايش واندازه‌گيري رضايت مشتري
6- طرح‌ريزي براي پايش و اندازه‌گيري رضايت
6- 1 تعريف قصد و اهداف
6- 2 تعيين دامنه كاربرد و تواتر
6- 3 تعيين روش‌هاي اجرا و مسئوليت‌ها
6- 4 تخصيص منابع
7- فعاليت‌هاي پايش و اندازه‌گيري رضايت مشتري
7- 1 كليات
7- 2 تعيين انتظارات مشتري
7- 3 گردآوري داده‌هاي رضايت مشتري
7- 4 تحليل داده‌هاي رضايت مشتري
7- 5 ارائه بازخورد براي بهبود
7- 6 پايش رضايت مشتري
8 - نگهداري و بهبود فرآيندهاي پايش و ... 
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
پيوست د
پيوست ه
فصل ششم: سيستم‌هاي مديريت كيفيت-
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
3- 1 فعاليت activity
3- 2 طرف ذينفع interested party
3- 3 فرآيند process
3- 4 ارزيابي پيشرفت progress evaluation
3- 5 پروژه project
3- 6 مديريت پروژه project management
3- 7 طرح مديريت پروژه ... 
3- 8 طرح كيفيت quality plan
3- 9 تأمين‌كننده supplier
4- سيستم مديريت كيفيت در پروژه‌ها
4- 1 ويژگي‌هاي پروژه
4- 2 سيستم‌هاي مديريت كيفيت
5- مسئوليت مديريت
5- 1 تعهد مديريت
5- 2 فرآيند استراتژيك
5- 3 بازنگري مديريت وارزيابي پيشرفت
6- مديريت منابع
6- 1 فرآيندهاي مربوط به منابع
6- 2 فرآيندهاي مربوط به كاركنان
7- پديدآوري محصول
7- 1 كليات
7- 2 فرآيندهاي مربوط به وابستگي متقابل
7- 3 فرآيندهاي مربوط به دامنه
7- 4 فرآيندهاي مربوط به زمان
7- 5 فرآيندهاي مرتبط با هزينه
7- 6 فرآيندهاي مربوط به ارتباطات
7- 7 فرآيندهاي مربوط به ريسك
7- 8 فرآيندهاي مربوط به خريد
8- اندازه‌گيري، تحليل و بهبود
8- 1 فرآيندهاي مربوط به بهبود
8- 2 اندازه‌گيري و تحليل
8- 3 بهبود مداوم
پيوست الف - فلوچارت فرآيندها در پروژه‌ها
 
فصل هفتم
(استاندارد سيستم مديريت کيفيت آموزش) 10015
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
3- 1 شايستگي
3- 2 آموزش
4- راهنمايي‌هايي براي آموزش
4- 1 آموزش: يك فرآيند چهارمرحلهاي
4- 2 تعيين نيازهاي آموزشي
4- 3 طراحي و برنامه‌ريزي آموزش
4- 4 فراهم آوردن آموزش
4- 5 ارزشيابي نتايج آموزش
5- پايش و بهبود فرآيند آموزش
5- 1 كليات
5- 2 صحه‌گذاري فرآيند آموزش
پيوست الف
 
فصل هشتم: استاندارد سيستم‌هاي مديريت
مقدمه
1-هدف و دامنه کاربرد
2-مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
3- 1 قابليت اعتماد dependability
3- 2 مديريت قابليت اعتماد 
3- 3 سيستم مديريت قابليت اعتماد
3- 4 طرح قابليت اعتماد plan dependability
3- 5 محصول product
3- 6 سيستم system
4-سيستم مديريت قابليت اعتماد
4- 1 کاربرد
4- 2 توصیه‌هاي کلی
4- 3 توصيه‌هاي مربوط به مستند سازي
5-مسئوليت مديريت
5- 1 وظيفه و تعهد مديريت در مورد قابليت اعتماد
5- 2 مشتری محوری درقابلیت اعتماد
5- 3 خط‌مشي قابليت اعتماد
5- 4 طرح‌ريزي قابليت اعتماد
5- 5 مسئوليت، اختيار و انتقال اطلاعات
5- 6 بازنگري مديريت
6- 1 تهيه و تدارک منابع
6- 2 منابع انساني
6- 3 زير ساخت
6- 4 محيط کار
7- 1 طرح‌ريزي پديد آوري محصول
7- 2 فرآيند‌هاي مرتبط با مشتري
7- 3 طراحي و تکوين
7- 4 خريد و قرارداد با پيمانکاران فرعي
7- 5 توليد و ارائه خدمات
7- 6 کنترل و سايل پايش و اندازه‌گيري
8 - اندازه‌گيري تحليل و بهبود
8- 1 کليات
8- 2 پايش و اندازه‌گيري
8- 3 کنترل محصول نامنطبق
8- 4 تحليل داده‌ها
8- 5 بهبود
پيوست الف
پيوست ب
1- هدف ودامنه كاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات وتعاريف
3- 1 قابليت اعتماد dependability
3- 2 مديريت قابليت اعتماد
3- 3 سيستم مديريت قابليت اعتماد 
3- 4 طرح قابليت اعتماد dependability plan
3- 5 عنصر برنامه‌ي قابليت اعتماد 
3- 6 تكاليف برنامه‌ي قابليت اعتماد 
3- 7 محصول product
3- 8 سيستم system
3- 9 قابليت اطمينان (عملكرد) 
3- 10 قابليت نگهداري (عملكرد) 
3- 11 عملكرد پشتيباني نگهداري 
3- 12 سطح انسجام integrity level
3- 13 قلم item
مقوله entity
3- 14 فرآيند process
3- 15 زنجيره تأمين supply chain
3- 16 مديريت management
3- 17 مديريت رده بالا top management
3- 18 بازنگري review
3- 19 چرخه عمر life cycle
4- سيستم مديريت قابليت اعتماد
5- مسئوليت مديريت
5- 1 وظيفه‌ي مديريت در مورد قابليت اعتماد
5- 2 برآورده كردن نيازهاي مشتري در ... 
5- 3 خط‌مشي قابليت اعتماد و پيامدهاي نظارتي
5- 4 برنامه‌هاي قابليت اعتماد
5- 5 نماينده مديريت
5- 6 بازنگري مديريت
6- مديريت منابع
6- 1 فراهم كردن منابع
6- 2 طرح‌ريزي، توسعه و نگهداري منابع
6- 2- 1 منابع انساني
6- 2- 2 منابع مالي
6- 2- 3 منابع اطلاعاتي
6- 3 برون سپاري
7- پديد آوري محصول
7-1 طرح‌ريزي پديدآوري محصول
7- 2 سازگارسازي برنامه‌هاي قابليت اعتماد
7- 3 كاربرد طرح قابليت اعتماد
7- 4 مديريت زنجيره‌ي تأمين
8 اندازه‌گيري، تحليل و بهبود
8- 1 اندازه‌گيري قابليت اعتماد
8- 2 پايش و تضمين قابليت اعتماد
8- 3 برآورد و تحليل قابليت اعتماد
8- 4 استفاده از اطلاعات قابليت اعتماد
8- 5 اندازه‌گيري نتايج
8- 6 بهبود قابليت اعتماد
پيوست الف
پيوست ب
پيوست ج
پيوست د
پيوست ه
پيوست و
مراحل فرآيند واستانداردها براي مديريت قابل اعتماد
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
3- 1 سيستم system
3- 2 زير سيستم subsystem
3- 3 پروفايل بهره‌برداري operating profile
3- 4 وظيفه function
3- 5 عنصر element
3- 6 انسجام integrity
4- مهندسي قابليت اعتماد سيستم وكاربردها
4- 1 مرور كلي مهندسي قابليت سيستم
4- 2 صفات قابليت اعتماد سيستم و 
5- مديريت قابليت اعتماد سيستم
5- 1 مديريت قابليت اعتماد
5- 2 پروژه‌هاي قابليت اعتماد سيستم
5- 3 سازگار‌سازي براي برآورده كردن نيازهاي 
5- 4 تضمين قابليت اعتماد
6- تحقيق قابليت اعتماد سيستم
6- 1 فرآيندي براي قابليت اعتماد مهندسي در
6- 2 دستيابي به قابليت اعتماد سيستم
6- 3 ارزيابي قابليت اعتمادسيستم
6- 4 اندازه‌گيري قابليت اعتماد سيستم
پيوست الف
پيوست ب
پيوست پ
پيوست ت
 
فصل نهم: (استاندارد سيستم مديريت انرژي) 5001
مقدمه
1- دامنه كاربرد
2- استانداردهاي مرجع
3- واژگان و تعاريف
3- 1 مرزها (Boundaries)
3- 2 بهبود مداوم (Continual Improvement)
3- 3 اصلاح (Correction)
3- 4 اقدام اصلاحي (Corrective Action)
3- 5 انرژي (Energy)
3- 6 خط مبناي انرژي (Energy Baseline)
3- 7 مصرف انرژي (Energy Consumption)
3- 8 كارآيي انرژي (Energy Efficiency)
3- 9 تم مديريت انرژي  ... 
3- 10 تيم مديريت انرژي ... 
3- 11 اهداف كلان انرژي (Energy Objective)
3- 12 عملكرد انرژي (Energy Performance)
3- 13 شاخص عملكرد انرژي ... 
3- 14خط‌مشي انرژي (Energy Policy)
3- 15 بازنگري انرژي (Energy Review)
3- 16 خدمات انرژي (Energy Services)
3- 17 هدف خرد انرژي (Energy Target)
3- 18 استفاده انرژي (Energy Use)
3- 19 طرف‌هاي ذينفع (Interested Parties)
3- 20 مميزي داخلي (Internal Audit)
3- 21 عدم انطباق (Nonconformity)
3- 22 سازمان (Organization)
3- 23 اقدام پيشگيرانه (Preventive Action)
3- 24 روش اجرايي (Procedure)
3- 25 سابقه (Record)
3- 26 دامنه كاربرد (Scope)
3- 27 استفاده انرژي بارز ... 
3- 28 مديريت ارشد (Top Management)
4- الزامات سيستم مديريت انرژي
4- 1 الزامات كلي
4- 2 مسئوليت مديريت
4- 3 خط‌مشي انرژي
4- 4 طرح‌ريزي انرژي
4- 5 اجرا و عمليات
4- 6 بررسي
4- 7 بازنگري مديريت
پيوست
1- الزامات كلي
2- مسئوليت مديريت
2- 1 مديريت ارشد
2- 2 نماينده مديريت
3- خط‌مشي انرژي
4- طرح‌ريزي انرژي
4- 1 كليات
4- 2 الزامات قانوني و ساير الزامات
4- 3 بازنگري انرژي
4- 4 خط مبناي انرژي
4- 5 شاخص‌هاي عملكرد انرژي
5- اجرا و عمليات
5- 1 كليات
5- 2 صلاحيت، آموزش و آگاهي
5- 3 ارتباطات
5- 4 مستندسازي
5- 5 كنترل عمليات
5- 6 نياز به توضيح تكميلي ندارد.
6- بررسي
6- 1 پايش، اندازه‌گيري و تحليل
6- 2 ارزيابي انطباق با الزامات قانوني و ساير الزامات
6- 3 مميزي داخلي سيستم مديريت انرژي
6- 4 عدم انطباق‌ها، اصلاحات، اقدام اصلاحي و
6- 5 كنترل سوابق
7- بازنگري مديريت
7- 1 كليات
7- 2 ورودي به جلسه بازنگري مدير يت
7- 3 خروجي از جلسه بازنگري مديريت
پيوست ب
 
فصل دهم
سيستم‌هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي- . . .
1- هدف و دامنه كاربرد
2- نشريات مورد ارجاع
3- اصطلاحات و تعاريف
3- 1 ريسك قابل قبول (acceptable risk)
3- 2 مميزي (audit)
3- 3 بهبود مداوم (continual improvement)
3- 4 اقدام اصلاحي (corrective action)
3- 5 مدرك (document)
3- 6 خطر (hazard)
3- 7 شناسايي خطر (hazard identification)
3- 8 بيماري (ill health)
3- 9 رويداد (incident)
3- 10 طرف‌هاي ذينفع (interestred party)
3- 11 عدم انطباق (nonconformity)
3- 12 ايمني و بهداشت حرفه‌اي ... 
3- 13 سيستم مديريت ... 
3- 14 هدف (OH&S objective) OH&S
3- 15 عملكرد (OH&S performance) OH&S
3- 17 سازمان (organization)
3- 18 اقدام پيشگيرانه (preventive action)
3- 19 روش اجرايي (procedure)
3- 20 سابقه (record)
3- 21 ريسك (risk)
3- 22 ارزيابي ريسك (risk assessment)
3- 23 محل كار (workplace)
4- الزامات سيستم مديريت OH&S
4- 1 الزامات عمومي OH&S
4- 2 خط‌مشي OH&S
4- 3 طرح‌ريزي
4- 4 اجرا وعمليات
4- 5 بررسي
4- 6 بازنگري مديريت
پيوست الف
پيوست ب
 
فصل يازدهم: (استاندارد سيستم مديريت ... 
مقدمه
1- دامنه كاربرد
2- استانداردهاي مرجع
3- تعاريف
3- 1 بهبود مستمر
3- 2 محيط زيست
3- 4 پيامد زيست محيطي
3- 5 سيستم مديريت زيست محيطي
3- 6 مميزي سيستم مديريت زيست محيطي
3- 7 هدف كلان زيست محيطي
3- 8 عملكرد زيست محيطي
3- 9 خط‌مشي زيست محيطي
3- 10 هدف خرد زيست محيطي
3- 11 طرف ذينفع
3- 12 سازمان
3- 13 پيشگيري از آلودگي
4- الزامات سيستم مديريت زيست محيطي
4- 1 الزامات كلي
4- 2 خط‌مشي زيست محيطي
4- 2 خط‌مشي زيست محيطي
4- 3 طرح‌ريزي
4- 4 اجرا وعمليات
4- 5 بررسي و اقدام اصلاحي
4- 6 بازنگري مديريت
پيوست
راهنمايي براي كاربرد مشخصات
الف- 1 الزامات كلي
الف - 2 خط‌مشي زيست محيطي
الف- 3 طرح‌ريزي
الف- 3- 1 جنبه‌هاي زيست محيطي
الف 3- 2 الزامات قانوني وساير الزامات
الف3- 3 اهداف خرد وكلان
الف- 3- 4 برنامه (هاي) مديريت زيست محيطي
الف- 4 اجرا و عمليات
الف- 4- 1 ساختارومسئوليت
الف4- 4 مستندات سيستم مديريت زيست محيطي
الف- 4- 5 كنترل مدارك
الف- 4- 6- كنترل عمليات
الف- 4- 7 آمادگي وواكنش در وضعيت‌هاي ... 
الف- 5 بررسي واقدام اصلاحي
الف- 5- 1 پايش واندازه‌گيري
الف- 5- 2 عدم انطباق واقدامات اصلاحي و ... 
الف - 5- 3 سوابق
الف 5- 4 مميزي سيستم مديريت زيست محيطي
الف- 6 بازنگري مديريت
پيوست ب
 
فصل دوازدهم
(روش‌هاي مميزي سيستم‌هاي مديريت کيفيت و... 
مقدمه
1- هدف و دامنه کاربرد
2- مراجع الزامي
2- 1 استاندارد ايران- ايزو 9000: سال 1380، ... 
3- اصطلاحات و تعاريف
1- 3 مميزي audit
2- 3 معيارهاي مميزي audit criteria
3- 3 شواهد مميزي audit evidence
4- 3 يافته‌هاي مميزي audit findings
5- 3 نتيجه نهايي مميزي audit conclusion
6- 3 کارفرماي مميزي audit client
7- 3 مميزي شونده auditee
8- 3 مميز auditor
9- 3 تيم مميزي audit team
10- 3 کارشناس فني technical expert
11- 3 برنامه مميزي audit program
12- 3 طرح مميزي audit plan
13- 3 دامنۀ شمول مميزي audit scope
12- 3 شايستگي competence
4- اصول مميزي
5- مديريت کردن برنامه مميزي
1- 5 کليات
2- 5 اهداف و گسترۀ برنامه مميزي
3- 5 مسووليت‌ها، منابع و روشهاي اجرايي ... 
4- 5 اجراي برنامه مميزي
5- 5 سوابق مربوط به برنامه مميزي
5- 6 پايش و بازنگري برنامه مميزي
6- فعاليت‌هاي مميزي
1- 6 کليات
4- 6 انجام بازنگري مستندات
4- 6 آماده شدن براي انجام فعاليت‌هاي مميزي ... 
5- 6 انجام فعاليت‌هاي مميزي در محل
6- 6 تهيه، تصويب و توزيع گزارش مميزي
6-7 اتمام مميزي
8- 6 انجام اقدامات پيگيري بعد از مميزي
7- شايستگي و ارزيابي مميزان
7- 1 کليات
7- 2 صفات شخصي
7- 3 دانش و مهار تها
4- 7 تحصيلات، تجربۀ کاري، آموزش مميز و ... 
5- 7 حفظ و بهبود شايستگي
6- 7 ارزيابي مميز
 
فصل سيزدهم: سيستم‌هاي مديريت ايمني
مقدمه
1  هدف و دامنه كاربرد
2  مراجع الزامي
اصطلاحات و تعاريف
3- 1 ايمني مواد غذايي
3- 2- زنجيره مواد غذايي
3- 3 خطرات ايمني مواد غذايي
3- 4 خط‌مشي ايمني مواد غذايي
3- 5 محصول نهايي
3- 6 نمودار جريان
3- 7 اقدام كنترلي
3- 8 برنامه پيش نياز
3- 10 نقطه كنترل بحراني
3- 11 حد بحراني
3- 12 پايش
3- 13 اصلاح
3- 14 اقدام اصلاحي
3- 15 صحه‌گذاري (اعتباردهي)
3- 16 تصديق
3- 17 به روز آوري
4- 1 الزامات كلي
4- 2 الزامات مستندسازي
5- 1 تعهد مديريت
5- 2 خط‌مشي ايمني مواد غذايي
5- 4 مسئوليت و اختيار
5- 5 رهبر گروه ايمني مواد غذايي
5- 6 ارتباطات
5- 6- 1 ارتباطات برون سازماني
5- 6- 2 ارتباطات درون سازماني
5- 7 آمادگي و واكنش در وضعيت‌هاي اضطراري
5- 8 بازنگري مديريت
منابع
6- 1 فراهم كردن منابع
6- 2 منابع انساني
6- 3 زيرساخت
6- 4 محيط كار
طرح‌ريزي و تحقق محصولات ايمن
7- 1 كليات
7- 2 برنامه‌هاي پيش نياز
7- 3 مراحل مقدماتي براي توانايي تجزيه و…
7- 4 تجزيه و تحليل خطر
7- 5 ايجاد برنامه‌هاي پيش نياز عملياتي (PRPs)
7- 6 ايجاد طرح HACCP
7- 7- به روز آوري اطلاعات مقدماتي و ... 
9- 7 سيستم قابليت رديابي
7- 10 كنترل عدم انطباق
8- 1 كليات
8- 2 صحه‌گذاري تركيب اقدامات كنترلي
8- 3 كنترل پايش و اندازه‌گيري
8- 4 تصديق سيستم مديريت ايمني مواد غذايي
8- 5 بهبود

مشخصات مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO اثر میربد

مشخصات کتاب
ناشر: پارسیا( نوآور)
مولف: مجید میربد، محمد حسینی، آدا افشار، یگانه ادیب زاده
تعداد صفحه: 456
قطع : وزیری
نوبت چاپ: 2
سال چاپ : 1400
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786007010174
ناشر نوآور
کد کتاب 9786007010174

نظرات کاربران درباره مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO اثر میربد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO اثر میربد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO اثر میربد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO اثر میربد

مرجع استاندارد های مدیریتی سازمان جهانی استاندارد ISO مرجع استاندارد های مدیریتی

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام