ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی اثر فرشادفر

وضعیت موجودی: ناموجود
8 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

نویسنده: محمد علی فرشادفر

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

استخراج- مستندسازی- شفاف سازی- تهیه چک لیستها- طراحی فرآیندهای مختلف برگزاری مناقصات و ارجاع کار در دستگاه های اجرایی و غیر اجرایی از متن بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه از جمله اهدافی است که در این مجموعه- «متن كامل قرارداد در طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی»- به جهت دسترسی سهل الوصول و آسان و نهایتاً- تنظیم و عقد قرارداد در کوتاهترین زمان ممکن برای کارشناسان و متخصصان طرحهای عمرانی دولتی و غیردولتی مد نظر قرار گرفته است.

كلمات كلیدی: قراردادهای عمرانی دولتی - تملك داراییهای سرمایه ای - نصاب معاملات دولتی - معاملات كوچك - معاملات متوسط - معاملات بزرگ - طبقه بندی انواع مناقصات - مناقصه یك مرحله ای - مناقصه دو مرحله ای - مناقصه عمومی - مناقصه محدود - ارزیابی كیفی - پیمانكاران - فراخوان عمومی - فرم استعلام ارزیابی كیفی - معیارهای ارزیابی كیفی پیمانكاران - اقدامات قبل از برگزاری مناقصه - اقدامات پیمانكاران در مناقصات - اقدامات روز بازگشایی پاكت های مناقصات - لیست مدارك لازم جهت برگزاری مناقصه - لیست مدارك لازم برای قراردادهای فهرست بهایی - لیست مدارك لازم برای قراردادهای زیربنا - لیست مدارك لازم برای قراردادهای ترك تشریفات مناقصه - پیمان اجرای كارهای ساختمانی با نرخ متر مربع زیر بنا - شرایط عمومی پیمان - شرایط خصوصی پیمان - صورتجلسه تحویل زمین - شرایط مناقصه - عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان در معاملات دولتی - مدارك و اسناد پاكت الف - مدارك و اسناد پاكت ب - مدارك و اسناد پاكت ج - ضمانتنامه شركت در مناقصه - ضمانتنامه انجام تعهدات - ضمانتنامه پیش پرداخت - ضمانتنامه كسور حسن انجام كار - نامه دعوت به ارایه پیشنهاد - برگ پیشنهاد قیمت - صورتجلسه برنده مناقصه - فرم خوداظهاری - فراخوان ارزیابی كیفی مشاوران - فرم استعلام ارزیابی كیفی مشاوران - معیارهای ارزیابی كیفی مشاوران - ارزیابی فنی پیشنهادهای مشاوران - ارزیابی مالی پیشنهادهای مشاوران - راهنمای مناقصه - تجزیه بها - آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی - مجوز ترك تشریفات مناقصه - كارهای امانی - قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح) - قرارداد اجرای ساختمان (پیمان مدیریت) قرارداد نظارت بر اجیای ساختمان - قرارداد مشاركت در ساخت بنا - قرارداد مقاطعه كاری معین و موقت


 

فهرست مطالب

 
 
فصل اول: کلیات
1-1 معرفی نرم افزار 
فصل دوم: ترسیم شکل هندسی مدل سازه و واحدها
2-1  انتخاب واحدها
2-2 ترسیم خطوط كمكی
2-3 ابزار ترسیم المان ها
2-4 موضوعات نمایش مدل
2-5 موضوعات نمایش سازه
فصل سوم: تعریف خواص مصالح
3-1 تعریف خواص مصالح بتنی
3-2 تعریف خواص مصالح فولادی
3-3 تعریف مقاطع با روش ورودی
3-4 تعریف مقاطع با روش تولید مقطع I شكل
3-5 تعریف لیست مقاطع انتخاب خودكار
3-6 تعریف مقطع توسط برنامه ترسیم
3-7 تعریف مقاطع متغیر
3-8 تعریف سقف
3-8-1 سقف مجوف
3-8-2 سقف با استفاده از ورق پله ای
3-8-3 سقف كامپوزیت
3-9 معرفی دیوار برشی
3-10 تعریف طیف طرح
3-10-1 استفاده از فایل متنی
3-10-2 تعریف طیف طرح توسط كاربر
3-11 تعریف بارگذاری استاتیكی
3-12 معرفی ترکیب بار
3-13 معرفی جرم مشارکت در نیروی جانبی
فصل چهارم: ابزارترسیم- انتخاب- نسبت دادن
4-1 ابزارهای ترسیم
4-2 ابزار انتخاب مدل
4-3 ابزار نسبت دادن
4-3-1 نسبت دادن صلبیت به گره ها
4-3-2 نسبت دادن تکیه گاه صلب
4-4 نسبت دادن مقطع
4-5 نسبت دادن آزاد سازی اتصالات
4-6 طراحی اتصال ویژه تیر به ستون
4-7 نسبت دادن نواحی صلب
4-8 نسبت دادن دوران به مقطع
4-9 نسبت دادن افزایش یا کاهش مشخصات هندسی مقطع
4-10-1 نسبت دادن سقف – دیوار برشی
4-10-2 نسبت دادن باز شو
4-10-3 نسبت دادن سقف صلب
4-10-4 نسبت دادن چرخش به جهت بار گذاری سقف
4-11-1 نسبت دادن بار متمرکز به گره
4-11-2 نسبت دادن بار متمرکز به المان خطی
4-11-3 نسبت دادن بار گسترده
4-11-4 نسبت دادن بار سطحی به سقف
4-12 انجام آنالیز
4-13-1 نمایش بار در گره
4-13-2 نمایش بار های خطی
4-13-3 نمایش بار بر روی سطح
4-13-4 نمایش تغییر شکل
4-13-5 نمایش تغییر شکل مدها
4-13-6 نمایش نیروی محوری- ممان- برش
4-14 تعیین پنجره های نمایش
فصل پنجم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت قاب خمشی بتنی با سقف تیرچه
بلوک
5-1-1  نقشه های معماری
5-1-2 معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط
5-2 تعریف خواص مصالح بتن
5-3 تعریف مقاطع اولیه سازه
5-4 تعریف سقف تیرچه بلوك
5-5 معرفی ترکیب بار براساس مقررات ملی ساختمان ایران مبحث نهم
5-6 تعریف جرم مشارکت
5-7 نسبت دادن صلبیت به گره های تکیه گاهی
5-8 بارهای وارده به سقف- دتایل های سقف و دیوار
5-9 نسبت دادن نواحی صلب
5-10 نسبت دادن ترک خوردگی به تیر و ستون
5-11 نسبت دادن اثر P- Delta
5-12كنترل جابه جایی طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران
5-13 انجام طراحی بتنی
5-14 -1 طراحی میلگرد خمشی تیر
5-14-2 طراحی میلگرد برشی تیر
5-15 طراحی ستون
5-16 انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به  SAFE
5-17 فرض اولیه برای مهندسانی كه ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
5-18 ترسیم هندسه پی
5-19 معرفی پی
5-20 معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
5-21 تعیین نوار های طراحی آرماتورها
5-22 آنالیز و کنترل ابعاد پی
5-23 طراحی میلگردها
5-24 کنترل برش منگنه ای
فصل ششم: پروژه ساختمان سه طبقه با اسکلت فلزی و قاب خمشی در جهت x و قاب ساده با بادبند در جهت Y با سقف تیرچه بلوک
6-1   نقشه های معماری و ضوابط شهرداری در خصوص پارکینگ ها    
6-2 معرفی هندسه سازه با توجه به رعایت ضوابط شهرداری
6-3 معرفی خواص فولاد
6-4 معرفی مقطع توسط برنامه ترسیم
6-5 تعریف سقف تیرچه بلوك
6-6 بارگذاری استاتیکی زلزله
6-7 معرفی ترکیب بار
6-8 تعریف جرم مشاركت در نیروی جانبی
6-9 بارهای وارده به سقف- دتایل های سقف و دیوار
6-10 نسبت دادن اثر P- Delta
6-11نسبت دادن تحلیل دینامیکی
6-12 اصلاح برش پایه تحلیل شبه دینامیکی زلزله
6-13-1 انجام طراحی
6-13-2 طراحی خودكار با لیست مقاطع
6-13-3 طراحی بادبند ها طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
6-14 انتقال اطلاعات برای طراحی پی از برنامه ETABS به  SAFE
6-15 فرض اولیه برای مهندسانی كه ابعاد اولیه پی را مد نظر ندارند
6-16 ترسیم هندسه پی
6-17 معرفی پی
6-18 معرفی ترکیب بار جهت کنترل تنش خاک زیر پی
6-19 ترسیم نوار های طراحی آرماتورها
6-20 آنالیز وکنترل ابعاد پی
6-21 طراحی میلگرد ها
6-22 کنترل برش منگنه ای

مشخصات متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی اثر فرشادفر

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: محمد علی فرشادفر
تعداد صفحه: 336
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786005514582
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786005514582

نظرات کاربران درباره متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی اثر فرشادفر

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی اثر فرشادفر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی اثر فرشادفر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی اثر فرشادفر

قرارداد ها در طرح های عمرانی طرح های عمرانی متن کامل قرارداد در طرح های عمرانی دولتی و غیر دولتی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام