ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
 • انتخاب واحد پول:

کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات) اثر حمیدرضا روانشادنیا

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
27 رای
ناشر نوآور
قیمت: 214,000 تومان

ناشر : نوآور

مولفان : حمیدرضا روانشادنیا - هومان بابا احمدی میلانی - سینا اخطاری

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب کتاب استاتیک،مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها

مقدمه

فصل اول : استاتیک و مقاومت مصالح

 • ۱-۱ مقدمه
 • ۱-۲ نیرو
 • ۱-۳ بردار
 • ۱-۳-۱ جمع ترسیمی بردارها
 • ۱-۳-۲ تجزیه بردار به مولفه‌های آن
 • ۱-۳-۳ جمع تحلیلی دو بردار
 • ۱-۳-۴ ضرب داخلی و بردار
 • ۱-۳-۵ ضرب خارجی دو بردار
 • ۱-۴ ایستایی یک جسم صلب
 • ۱-۴-۱ جهت قراردادی نیروها
 • ۱-۴-۲ انواع نیرو و نقطه اثر
 • ۱-۴-۳ گشتاور یک نیرو
 • ۱-۴-۴ جابجایی نیروها
 • ۱-۴-۵ گشتاور کوپل
 • ۱-۵ معادله تعادل
 • ۱-۶ عضو دو نیرویی
 • ۱-۶-۱ عضو سه نیرویی و بیشتر
 • ۱-۷ قیود و تکیه‌گاه‌های دو بعدی
 • ۱-۸ نمودار جسم آزاد
 • ۱-۹ روش حل مسائل تعادل جسم صلب
 • ۱-۱۰ خرپا
 • ۱-۱۰-۱ معین ـ نامعین
 • ۱-۱۰-۲معینی یا نامعینی خرپا
 • ۱-۱۰-۳ تحلیل خرپا
 • ۱-۱۰-۴ تحلیل خرپا به روش مفصل
 • ۱-۱۰-۵ تحلیل خرپا به روش مقطع
 • ۱-۱۰-۶ تشخیص اعضا صفر نیروئی
 • ۱-۱۱ مرکز سطح
 • ۱-۱۲ لنگر اول سطح یا ممان استاتیک
 • ۱-۱۳ لنگر دوم سطح یا ممان اینرسی
 • ۱-۱۳-۱ حاصلضرب اینرسی
 • ۱-۱۳-۲ ممان اینرسی قطبی
 • ۱-۱۳-۳ قضیه محورهای موازی
 • ۱-۱۳-۴ ممان اینرسی مقاطع پر کاربرد
 • ۱-۱۴ شعاع ژیراسیون
 • ۱-۱۵ نیروهای داخلی و ترسیم نمودارهای آنها
 • ۱-۱۶ نیروهای خارجی وارد شده به تیر
 • ۱-۱۶-۲ نیروهای داخلی
 • ۱-۱۶-۳ جهت‌های قراردادی در ترسیم نمودارهای نیروی محوری و لنگر خمشی
 • ۱-۱۶-۴ عکس‌العمل‌های تکیه‌گاهی
 • ۱-۱۷ محاسبه نیروهای برشی و لنگر خمشی
 • ۱-۱۷-۱ رسم نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی
 • ۱-۱۷-۲ روابط میان نیروی بار، نیروی برشی و لنگر خمشی
 • ۱-۱۸ مقاومت مصالح
 • ۱-۱۸-۱ تنش عمودی
 • ۱-۱۸-۲ تنش برشی (متوسط)
 • ۱-۱۸-۳ تنش برشی در پین‌های اتصال
 • ۱-۱۸-۴ تنش حرارتی
 • ۱-۱۸-۵کرنش
 • ۱-۱۸-۶ پیچش
 • ۱-۱۸-۷ تنش خمشی در تیرها

فصل دوم : مبانی، مفاهیم و کلیات تحلیل سازه

 • ۲-۱- سازه و تحليل سازه
 • ۲-۲- معرفی انواع اعضاي سازه‌اي
 • ۲-۲-۱- معرفی عضو دو نيرویي (محوري)
 • ۲-۲-۲- تعریف تير
 • ۲-۲-۳- تعریف سُتون
 • ۲-۲-۴- تعریف قاب
 • ۲-۳- انواع قيدها و اتّصالات سازه‌اي
 • ۲-۳-۱- تعریف قيد سازهای
 • ۲-۳-۱-۶- قيد کامل، صلب، گيردار، فیکس
 • ۲-۴- انواع تكيه‌گاه‌ها و شرايط تکيه‌گاهي
 • ۲-۴-۱- تكيه‌گاه ساده
 • ۲-۴-۲- تكيه‌گاه غلتکي
 • ۲-۴-۳- تكيه‌گاه گيردار
 • ۲-۴-۴- تكيه‌گاه لغزنده گيردار
 • ۲-۴-۵- تكيه‌گاه رابط يا ميله‌اي
 • ۲-۵- معرفی انواع فنرها
 • ۲-۶- انواع نيروهاي وارد بر سازه‌ها
 • ۲-۷- مفاهيم تعادل، پايداري و ناپايداري در سازه‌ها
 • ۲-۷-۱- تعادل
 • ۲-۷-۱-۱- عضو دو نيروئي
 • ۲-۷-۱-۲- عضو سه نيرويي
 • ۲-۷-۲- پايداري
 • ۲-۷-۲-۱ ناپايداري ايستايي
 • ۲-۷-۲-۲- ناپايداري هندسي داخلي
 • ۲-۷-۲-۳- ناپايداري هندسي خارجي
 • ۲-۷-۳- الگوهاي پايداري در سازه‌ها
 • ۲-۷-۳-۱- مفصل موهومی
 • ۲-۸- پايداري نسبي (اتصال دو سازه، سه سازه)
 • ۲-۸-۱- انواع اتصال دو جسم بهم
 • ۲-۸-۱-۱-اتصال دو جسم توسط سه ميله غير همرس و غير موازي
 • ۲-۸-۱-۲- اتصال دو جسم توسط يک ميله و يک مفصل
 • ۲-۸-۲- انواع اتصال سه جسم متصل
 • ۲-۸-۲-۱- اتصال سه جسم توسط سه مفصل
 • ۲-۸-۲-۲- اتصال سه جسم توسط شش عضو دو نیروئی

فصل سوم : معين و نامعين بودن سازه‌ها

 • ۳-۱- درجه نامعيني سازه‌ها
 • ۳-۲- تعيين درجه نامعيني در قاب‌ها
 • ۳-۲-۱- روش شمارش معادلات و مجهولات
 • ۳-۲-۱-۱- معادلات شرط
 • ۳-۲-۲- روش شمارش حلقه‌ها و کادرهاي بسته
 • ۳-۲-۳- روش تبديل قاب به شاخه‌هاي معين
 • ۳-۳- تعيين درجه نامعيني در تيرهاي سراسری
 • ۳-۴- تعيين درجه نامعيني در خرپاها
 • ۳-۵- تعيين درجه نامعيني در سازه‌هاي دارای کابل
 • ۳-۶- تعيين درجه نامعيني در سازه‌هاي داراي فنرهاي انتقالي، و فنرهاي دوراني

فصل چهارم : تحليل سازه‌هاي معين

 • پيش‌نيازهاي فصل چهارم
 • ۴- ۱- مقدمه
 • ۴-۲- راهنماي انتخاب روش براي تحليل سازه‌هاي معين
 • ۴-۲-۱- راهنمای روش‌هاي انرژي برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۲-۲- راهنمای روش تير مزدوج
 • ۴-۲-۳- راهنمای روش لنگر سطح
 • ۴-۲-۴- راهنمای روابط تيرهاي پايه
 • ۴-۳- یادآوری از استاتیک
 • ۴-۳-۱- تعریف نیروی برشی
 • ۴-۳-۲- تعریف نیروی محوری
 • ۴-۳-۳- تعریف لنگر خمشی
 • ۴-۳-۴- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)
 • ۴-۳-۴-۱- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن
 • ۴-۳-۴-۲- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن
 • ۴-۳-۴-۳- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌های معین
 • ۴-۴- تعیین تغییرشکل‌هاي سازه معین
 • ۴-۵- روش كار مجازي ”بار واحد“ برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۵-۱- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین
 • ۴-۵-۲- محاسبه تغییر شکل سازه معین در صورتیکه نشست تكيه‌گاهي، تغییر دما یا خطای ساخت وجود داشته باشد
 • ۴-۵-۳- رابطه كار مجازي برای تحلیل خرپاهای معین
 • ۳-۶- روش كار حقيقي ـ انرژي برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۶-۱- قضیه کاستیگلیانو
 • ۴-۶-۲- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری
 • ۴-۶-۳- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص
 • ۴-۶-۴- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تلاش برشی
 • ۴-۶-۵- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی
 • ۴-۶-۶- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی
 • ۴-۶-۷- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی
 • ۴-۶-۷-۱- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده
 • ۴-۷- روش تير مزدوج برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۷-۱- گام‌هاي روش تير مزدوج
 • ۴-۷-۲- چند نكته مهم در روش تير مزدوج
 • ۴-۸- روش لنگر سطح
 • ۴-۸-۱- مراحل روش لنگرسطح
 • ۴-۸-۲- چند نكته مهم در روش لنگر سطح
 • ۴-۹- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین
 • ۴-۱۰- تحلیل خرپاهای معین
 • ۴-۱۰-۱- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین
 • ۴-۱۰-۲- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین
 • تست‌هاي فصل چهارم آزمـون نظام مهندسي سال‌‌هاي گذشته

فصل پنجم : تحلیل سازه‌های نامعین

 • ۵-۱- پیش نیازهای فصل ۵
 • ۵-۲- خلاصه تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۳- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۳-۱- راهنمای استفاده از روش نیرو (نرمي)
 • ۵-۳-۲- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختي)
 • ۵-۳-۳- راهنمای استفاده از روش معادل‌سازی با فنر
 • ۵-۳-۴- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقريبي
 • ۵-۴- روش سازگاری تغییر شکل‌ها برای تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۵- روش معادل‌سازی با فنر برای تحلیل سازههای نامعین
 • ۵-۵-۱- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر
 • ۵-۵-۱-۱- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری
 • ۵-۵-۱-۲- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش
 • ۵-۵-۱-۳- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش
 • ۵-۵-۱-۴- فنرهاي موازي
 • ۵-۵-۱-۵- فنرهای سری
 • ۵-۶- روش شيب افت
 • ۵-۶-۱ درجه آزادی
 • ۵-۶-۱-۱ درجه آزادي انتقالي (D1)
 • ۵-۶-۱-۱-۱- چند نکته در محاسبه درجه آزادی انتقالی
 • ۵-۶-۱-۲ درجه آزادي چرخشي (D2)
 • ۵-۶-۱-۳ نکات درجه‌ي آزادي
 • ۵-۶-۲ مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت
 • ۵-۶-۲-۱- قرارداد علامت شیب‌ها و دوران‌ها در روش شیب‌افت
 • ۵-۶-۲-۲- روابط شیب افت
 • ۵-۷ روش توزیع لنگر
 • ۵-۷-۱ تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر
 • ۵-۷-۱-۱- سختی دورانی
 • ۵-۷-۱-۱-۱- جدول مقادیر سختی دورانی
 • ۵-۷-۱-۲- ضریب انتقال لنگر عضو (C)
 • ۵-۷-۱-۳- ضریب توزیع لنگر (D)
 • ۵-۷-۱-۳-۱- جدول ضرایب انتقال
 • ۵-۷-۱-۴- لنگرهای گیرداری F.E.M.
 • ۵-۷-۲ مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر
 • ۵-۸ روش پرتال
 • ۵-۹ تعاريف تقارن و پادمتقارن
 • ۵-۹-۱- نمونه‌هایی از بارگذاري متقارن
 • ۵-۹-۲- نمونه‌هايي از بارگذاري پادمتقارن
 • ۵-۹-۳- سازه متقارن ـ بار متقارن
 • ۵-۹-۴- سازه متقارن – بار پاد متقارن
 • ۵-۹-۵- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن
 • ۵-۹-۶- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن
 • تسـت‌هاي فصل پنجم آزمـون نظام مهندسي سال‌هاي گذشته

فصل ششم : خط تاثیر

 • ۶-۱- خط تأثير چيست؟
 • ۶-۲- روش مولر ـ برسلاو
 • ۶-۲-۱- خط تأثير لنگر خمشي
 • ۶-۲-۲- خط تأثير نيروي برشي در عضو
 • ۶-۳- خط تأثير در سازه‌هاي نامعين
 • ۶-۴- كاربرد خط تأثير
 • تسـت‌هاي فصل ششم آزمـون نظام مهندسي سال‌‌هاي گذشته

كليد واژه
منابع و مآخذ

مشخصات کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات) اثر حمیدرضا روانشادنیا

مشخصات کتاب
موضوع: نظام مهندسی
ناشر: نوآور
عنوان اصلی: کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات)
تعداد صفحه: 252
قطع : وزیری
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786001685569
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001685569

نظرات کاربران درباره کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات) اثر حمیدرضا روانشادنیا

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات) اثر حمیدرضا روانشادنیا نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات) اثر حمیدرضا روانشادنیا

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها (عمران اجرا، نظارت و محاسبات) اثر حمیدرضا روانشادنیا

نظام مهندسی تحلیل سازه ها محاسبات مقاومت مصالح عمران مهندسی عمران

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام