ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه( رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات)( کتاب اول: تاسیسات الکتریکی) اثر عرب صادق

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
22 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها
قیمت: 554,000 تومان

ناشر: نوآور

نویسنده: مهدی عرب صادق

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
 
پیشگفتار
اصطلاحات و تعاریف
استانداردها
تعاریف
اصطلاحات تأسیسات
 
فصل اول: سیستم‌های نیرو و ارتینگ
اهمیت اتصال به زمین
حفظ و سلامت و ایمنی افرادی که از سیستم برق ...
حفظ سلامت سیستم، صرف نظر از مسایل مربوط به ایمنی
یادآوری برخی تعاریف مهم ارتینگ
1ـ زمین (ارت)
2ـ سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)
3ـ الكترود ارت (زمین)
4ـ مقاومت الكترود ارت
5 ـ امپدانس حلقه اتصال به زمین
6 ـ اتصالی
7 ـ جریان اتصال به زمین (جریان اتصال كوتاه)
8 ـ جریان نشتی زمین
9ـ سیم اتصال به زمین (سیم ارت)
10ـ سیم خنثی (نول)
11ـ هادی‌ حفاظتی (PE)
12ـ سیم غلافدار فلزی به منظور زمین كردن
13ـ سیم مشترك ارت ـ نول (PEN)
14ـ قسمتهای بی‌حفاظ (روباز) هادی
15ـ ترمینال اصلی اتصال به زمین (ارتینگ)
16ـ قسمتهای برقدار
17ـ پتانسیل زمین (ارت)
18ـ گرادیان پتانسیل (در یك نقطه از زمین)
19ـ دستگاههای سیار (قابل حمل)
20ـ قسمتهایی كه به طور همزمان با هم قابل دسترسی هستند
21ـ دستگاه پس ماند جریان RCD
22ـ هادی بیگانه
23ـ وسایل قطع و وصل و كنترل (قبل یا بعد از تابلو)
24ـ تابلو (مجموعه‌ای از تجهیزات قطع و وصل و كنترل)
25ـ حصار
26ـ باتری
27ـ كانال كابل
28 ـ سینی كابل
29ـ تونل كابل
30ـ مدار (برقی دریك تأسیسات)
31ـ مدار توزیع (از یك تأسیسات)
32ـ كلید خودكار
33ـ جریان طراحی (یك مدار)
34ـ جریان مجاز حرارتی (یك هادی)
35ـ اضافه جریان
36ـ جریان اضافه بار (یك مدار)
37ـ شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط به یك وسیله حفاظتی)
38 ـ تماس مستقیم
39ـ تماس غیرمستقیم
40ـ ترمینال اصلی زمین (شینه ارت)
41ـ تجهیزات الكتریكی
42ـ تجهیزات مصرف‌كننده جریان
43ـ فیوز
44ـ تأسیسات الكتریكی
45ـ سرویس ورودی تأسیسات الكتریكی
46ـ عایق‌بندی
47ـ عایق‌بندی كابل
48ـ مبخش
49ـ سپر (شیلدینگ كابل)
50 ـ كلید قطع بار
51 ـ ولتاژ تماس
52 ـ ولتاژ تماس احتمالی
53 ـ ولتاژ گام
54 ـ اضافه ولتاژ صاعقه
55 ـ سیستم سیم‌كشی
حفاظت در برابر برق گرفتگی
تقسیمبندی خطرات ناشی از برق گرفتگی
عوامل موثر در برق گرفتگی
انواع تماس با هادی برقدار
روش حفاظت در برابر تماس مستقیم
روش حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده قطع خودکار مدار
منابع نیرو
حريم خطوط انتقال و توزيع برق
محور خط
مسير خط
حريم درجه يك
حريم درجه دو
کارکرد دیزل ژنراتور
نامگذاری سیستم‌های نیرو
اصول نامگذاری در سیستم‌های توزیع نیرو
سیستم TT
RCD یا کلید محافظ جان یا کلید جریان باقیمانده
 
تشریح
شماتیک سیستم TT
سیستم IT
سیستم TN (متداولترین اجباری)
نکات کلی در مورد سیستم TN
سیستم TN-C(کم کاربرد)
سیستم TN-S
سیستم TN-C-S
جمع‌بندی سیستم‌های نیرو
مقاومت زمین (سیستم TN)
آشنایی با برخی مقادیر مجاز  
مقاوت ویژه خاک
تشریح عوامل وابسته
نمونههایی از مقاومت ویژه خاک
آ‌ماده سازي خاك اطراف الكترود
اندازهگیری مقاوت ویژه خاک
نحوه اندازهگیری
تشریح روش ونر(wenner)
تشریح اساس کار روش FOP (Fall of Potential)
روش اندازه‌گیری(Fall OF Potential)
الکترود زمین
انتخاب محل احداث به ترتیب اولویت
ممنوعیت احداث
بررسی اثر شکل الکترود
الکترودهای موجود
الکترودهای مصنوعی
الکترود زمین – صفحهای(کم اثرترین الکترود)
الکترود صفحهای کم عمق
الکترود صفحهای عمیق
الکترود زمین – قایم (متداولترین)
ساختمان و جنس الکترودهای قائم
الکترود زمین – افقی یا تسمه‌ای
تشریح کاربرد
ساختمان و جنس الکترودهای تسمه‌ای
خوردگی الکترودها
درجه‌بندی خاک از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب
درجه‌بندی اثرفلزات از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب (حفاظت کاتدی)
تعداد الکترود‌ها
موارد کاربرد یک الکترودزمین
مزیت و عیب نصب یک الکترود
موارد کاربرد دو الکترود زمین
شینه و هادی اتصال زمین
الزامات اتصال زمين
 
سطح مقطع هادیها
هم‌بندی
قوانین ارتینگ
تشریح
صاعقهگیر
اجزای سیستم حفاظت در مقابل صاعقه
انواع صاعقهگیر
پیوست فصل اول
جزییات بیشتر، نکات تکمیلی و یادآوری مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین
اهمیت اتصال به زمین
اهداف اتصال به زمین از نظر انجام كار صحیح و سالم سیستم
 
تغییرات ولتاژ در سیستمی كه به زمین وصل نیست
انواع سیستمهای توزیع فشار ضعیف
شناسایی هادیها در سیستمهای جریان متناوب
جمعبندی سیستمهای اتصال به زمین
انواع مختلف اتصال به زمین
طبقه‌بندی سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف
نامگذاری سیستمهای الكتریكی
سیستم TN
الف) سیستم TN – C
ب) سیستم TN-S 
ج) سیستم TN-C-S
سیستم TT
سیستم IT
ذکر برخی جزئیات
شرح نکاتی در انواع الكترودهای مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین
الكترودهای صفحه‌ای
الكترودهای تسمه‌ای
بخش پنجم ـ مقاومت ویژه خاك و محل نصب الكترودها
الكترودهاي زمين (موجود)
الكترودهاي متفرقه
دستگاه مگر
تشریح
طرز کار با مگر
طرز تشخیص سالم بودن مگر
طریقه مگر زدن روی ماشینها
ارت
لزوم استفاده از سیستم ارت
روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی
1- زمین سطحی
2ـ زمین عمقی
اجرای سیستم ارتینگ در مراکز مسکونی
 
اتصال سیم به صفحه مسی
نصب شینه و میله برقگیردر واحد‌های مسکونی
هم‌بندی سیستم
انتخاب نصب هادی زمین
اندازه‌گیری مقاومت الكتریكی الكترود زمین
اتصال به زمین تجهیزات تولید برق
اتصال به زمین خطوط هوایی
اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الكتریكی مستقر در خیابانها
اتصال به زمین داربستهای موقت و سازه‌های فلزی
اتصال به زمین كاروانهای مسافرتی و توقفگاه آنها
اتصال به زمین بندرگاه كشتیهای كوچك و قایقها
 
فصل دوم: دیماند و انشعابات برق
بخش برخی تعاریف
متقاضی
مشترک
انشعاب برق
تأمین برق
نقطه تحویل
کابل سرویس
لوازم اندازه‌گیری
ضریب همزمانی
ضریب قدرت
برآورد بار در تاسیسات الکتریکی
روش صحیح محاسبه حداکثر درخواست توان (دیماند)
مفاهیم مورد استفاده در برآورد بار
ضریب همزمانی
همزمانی برخی بارها
ضریب همزمانی برخی بارها
ضریب قدرت و ضریب همزمانی بارها
برآورد دیماند درخواستی اولیه به روش وات بر متر مربع
ضریب قدرت برخی بارها
واگذاری شرکت برق
انواع مصرفکنندگان
نحوه واگذاری شرکت برق
انواع مشترکین مصرفی
مشترکین غیر دیماندی
مشترکین دیماندی
تعرفههاي برقي
تجهیزات محاسبات هزینه برق
کنتور
ساختمان کنتور
کنتور راکتیو
كليدهاي مينياتوري ورودي و خروجي
 
فصل سوم: جبران‌سازی توان راکتیو و خازنگذاری
محاسبات توان اکتیو، راکتیو و ظاهری
توان اکتیو (واقعی) (P)
توان راکتیو (مجازی) (Q)
توان ظاهري(S)
ضریب قدرت
روش‌های جبرانسازی
مفهوم جبرانسازی
خازن گذاری
کاربرد خازن
مزايای خازن گذاری خازنگذاری
برخی نکات اساسی خازن‌گذاری
انواع خازن
محل نصب خازن
نصب خازن قبل از ترانسفورماتور
نصب خازن بعد از ترانسفورماتور
نصب خازن در تابلوی اصلی توزیع
تقسیمبندی روش‌های خازنگذاری بر اساس محل نصب
جبرانسازی انفرادی
جبرانسازی انفرادی ترانسفورماتورها
جبرانسازی انفرادی موتورها
جبرانسازی گروهی
جبرانسازی گروهی لامپ‌های تخلیهای
جبرانسازی مرکزی
جبرانسازی ترکیبی
محاسبات قدرت خازن
مراحل تعیین مقدار خازن از طریق محاسبات
مراحل تعیین مقدار خازن از طریق کنتور
طراحی بانک خازنی
تجهیزات مورد نیاز در طراحی بانک خازن
آثار تزریق نا مناسب توان راکتیو (خازنگذاری نامناسب)
 
تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پلهها
روش‌های تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پلهها
انتخاب تجهیزات حفاظتی
انتخاب کنتاکتور
رگولاتور خازنی
طرز عملکرد
نسبت ضریب c/k
نسبت تبدیل ترانس جریان در رگولاتور خازنی
تنظیم نادرست رگولاتور
 
فصل چهارم: ترانسفورماتور و پست
مقدمه
ساختمان ترانسفورماتور
 
اجزای ترانسفورماتورها
تشریح اجزای اصلی ترانسفورماتور
هسته ترانس هسته
سیم‌پیچ ترانسفورماتور
مخزن روغن
رطوبتگیر (سیلیکاژل)
تپ چنجر
تشریح اجزای حفاطت وکنترل ترانسفورماتور
انواع حفاظت‌های ترانسفورماتور از دیدگاه شبکه
حفاظتهای داخلی
حفاظتهای خارجی
انواع حفاظت‌های ترانسفورماتور از دیدگاه عملکردی
حفاظت‌هاي مكانيكي
رله بوخهلتس (بوخهلتز)
ترمومتر
روغن نما
حفاظت‌های الکتریکی
مدل ترانسفورماتور( ایدهآل)
خصوصیات ترانسفورماتور ایدهآل
مدل ترانسفورماتور (واقعی)
ولتاژ اتصال كوتاه
جريان اتصال كوتاه
جريان هجومي يا يورشي در ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور
انواع ترانسفورماتور قدرت
ویژگی‌های ترانسفورماتور روغنی (Oil Immersed)
انواع ترانسفورماتور روغنی
ترانسفورماتور خشک (Dry-type)
انواع ترانسفورماتور قدرت بر اساس نوع سیستم خنککاری
 
ترانسفورماتور‌های سه فاز
گروه‌های برداری ترانسفورماتور سه فاز
اتصال مثلث
اتصال ستاره
اتصال زیگزاگ
شکل مداری
تقسیمبندی انواع ترانسفورماتور سه فاز از نظر نوع اتصال ورودی خروجی
اتصال ستاره – ستاره (Y-y)
اتصال مثلث – ستاره (D-y)
گروه ترانسفورماتور
موازی کردن ترانسفورماتورها
مزیت‌های موازی کردن
شروط موازی کردن ترانس‌ها (اجباری)
شروط موازی کردن ترانس‌ها (قابل اغماض)
محاسبات ترانسفورماتور
 
برآورد ظرفیت ترانس
محاسبات راندمان ترانسفورماتور
تلفات مسی (Pcu)
تلفات آهنی (Pfe)
راندمان ترانسفورماتور
پلاك‌خواني ترانسفورماتور
مراحل كامل تست يك ترانس
1- تست نسبت تبديل (RATIO)
2- تست پيوستگي تپ چنجر (TAP CONTINUE)
3- تست مقاومت عايقي (MEGGER)
4- تست جريان بي‌باري (NO-LOAD)
5- تست شار مغناطيسي MAGNETIC
6- تست گروه‌برداري (VECTOR GROUP)
7- تست اتصال كوتاه (SHORT CIRCUIT)
8- تست مقاومت اهمي (RESISTANCE)
9- تست تانژانت دلتا (TAN-DELTA)
پست
انواع پست‌ها
افزاینده (پست‌های نیروگاهی)
کاهنده
کلیدزنی
اجزای تشکیل دهنده پست فشارقوی
انواع پست‌های فشارقوی از نظر نوع عایق
پست فشار قوی معمولی
پست فشار قوی گازی(GIS)
پست ترکیبی(Hybrid)
پست زیرزمينی گازی
انواع پست‌های فشارقوی از نظر موقعیت نصب
پست پاساژ
پست اختصاصی
الزامات پست یا اتاق ترانسفورماتور
نیروی برق اضطراری (دیزل ژنراتور)
موارد مصارف اضطراری و ایمنی
مشخصات فنی دیزل ژنراتور
انواع ژنراتور
اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور
موتور ژنراتور
دینام (ژنراتور)
سیستم‌های سوخت (تانک دیزل ژنراتور)
رگولاتور ولتاژ
سیستم‌های خنک‌کننده و اگزوز
سیستم‌های روانکاری
شارژر باتری
کنترل پنل
مجمع اصلی / قاب (شاسی دیزل ژنراتور)
محل نصب دیزل ژنراتور
 
نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور
نیروی برق ایمنی (باطری‌ها و Ups)
باتریها
اجزا منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)
رله و حفاظت سیستمها
 
فصل پنجم: کابل و افت ولتاژ
ساختمان کابل
تعریف کابل
اجزای کابل
هادی کابل
عايق
پوشش الکترواستاتيکي
پوشش الکترواستاتيکي عايق (جزء غير فلزي)
جزء فلزي پوشش عايق
غلاف داخلي و لايه پرکننده (filler)
زره (Armour)
غلاف خارجي
انتخاب بهینه سطح مقطع کابل‌های فشار قوی
معیارهای انتخاب کابل
سایر عوامل موثر در انتخاب کابل
سه عامل مهم در طراحی شبکه کابلی
عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل
نامگذاری کابلها
کاربرد نمونه‌هایی ازسیمها و کابل
نمونه‌ای از سیمهای مورد استفاده
سیم NYA
سیم NYAF
سیم NYAB
کابل‌های قدرت
کابل‌های کنترل
کابل‌های ابزار دقیق
سیم‌های مورد استفاده در برق ساختمان
محاسبات کابل
برخی جداول کاربردی
شعاع خمش کابل
محاسبات افت ولتاژ
روابط افت ولتاژ
افت ولتاژ درباره‌های گسترده
الزامات نصب کابل (مبحث 13)
الزامات اولیه
چند توصيه در مورد نصب كابل
روش دفن کابل
لوله‌های قابل استفاده در سیم‌کشیها
انواع عیوب کابل
اتصال کوتاه کابل (یک یا چند رشته به یکدیگر)
 
تشخیص اتصال کوتاه کابل
اتصال به زمین کابل (یک یا چند رشته به زمین یا غلاف سربی)
تشخیص اتصال به زمین کابل
بریدگی (قطع یک یا چند رشته سیم)
تشخیص قطع کابل
تشخیص محل قطع کابل
کابل‌های شبکه
 
فصل ششم: تابلو و حفاظت
تابلو
انواع تابلو از نظر سطح ولتاژ
انواع تابلو از نظر مونتاژ
انواع تابلوهای پرکاربرد از نظر ساختمان بیرونی
دستهبندي براساس نوع عملکرد تابلو
دستهبندي براساس محل نصب تابلو
دستهبندي براساس ایستایی تابلو
دستهبندي براساس ساختمان و شکل ظاهري تابلوها
اجزاء تشکیل دهندۀ هر تابلو
لوازم قابل استفاده در ورودی تابلوها
قواعد طراحی تابلو
مشخصات اصلی الکتریکی تابلوها
محل نصب تابلو
درجه حفاظت تابلو
یادآوری از مبحث 13
خطاي شبکه (Network Fault)
خطاي اتصال کوتاه
جریان اتصال کوتاه
اثرات جریان اتصال کوتاه
موارد حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه
الزامات در شرایط حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه
انواع خطاهای اتصال کوتاه
1- خطاهای متقارن
2- خطاهای نامتقارن
3- خطاي سيستم حفاظت (Protection system fault)
شرايط خطا
در سیستم مشترک یا پله بعدی حفاظت
مفاهیم حفاظت
عوامل عمده خطر در تاسیسات الکتریکی
حفاظت پشتیبان
وسایل محدود‌کننده جریان
تجهیزات حفاظتی
فرمان اضطراری
وسایل جداکننده
پیشگیری از تاثیر متقابل بین تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی
 
قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی
انتخاب تجهیزات الکتریکی
ویژگیها
شرایط انتخاب و نصب
جلوگیری از اثر‌های زیانآور
نصب و برپایی
لزوم دقت در نصب هادیهای خنثی و حفاظتی
اصول اولیه حفاظت در برابر اضافه جریان
حفاظت در برابر اضافه بار
تجهیزات حفاظت تابلو
انواع وسایل حفاظتی
وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم
(کلید خودکار مینیاتوری) MCB
فیوز با قدرت قطع زیاد (HRC)
فیوز فشنگی
وسایل حفاظتی قابل تنظیم
زمان عملکرد وسایل حفاظتی محدود‌کننده جریان اتصال کوتاه در تابلو
مفهوم اتصال کوتاه
محاسبه حد اکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه
وسایل محدود‌کننده توان اتصال کوتاه
تشریح کلیدهای فشارضعیف
کلیدهای اتوماتیک هوایی (AirCircuit Breaker: A. C. B)
کلیدهای اتوماتیک کمپکت (Molded Case Circuit Breaker: M. C. C. B)
کنتاکتور
ساختمان کنتاکتور
مزایای کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی
جریان اسمی کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها)
انواع کنتاکتورها
کلیدهای محافظ موتور (MotorProtection Circuit Breaker: M. P. C. B)
انواع کليد حفاظت موتور
فیوز
انواع فیوز
انتخاب فیوز
انواع فیوز از نظر تکنولوژی ساخت
آمپراژ فیوزهای استاندارد در ایران
اجزا تشکیل دهنده فیوز
قدرت قطع فيوز
مشخصات فيوز
نحوه انتخاب فيوز
انتخاب فیوز در حفاظت ترانسفورمر
مشخصات پلاك
 
برخی نکات در رابطه با فیوز
فیوز مینیاتوری MCB
موارد کاربرد
کلیدهای محافظ جان(ResidualCurrent Circuit Breaker: R. C. C. B) یا RCD
دليل استفاده ازقطعات حفاظت ازجريان نشتي
جريان نشتي
تاثيرات جريان متناوب
تاثيرات جريان مستقيم DC
خطرخسارت وآسيب به تجهيزات برقي
تماس مستقيم و غيرمستقيم
استفاده ازقطعات حفاظت درمقابل جريان نشتي (RCD)
مقدار حساسيت كليدهايRCD باتوجه به نوع حفاظت
نحوه عمل كلیدهای RCD
تفاوت كلیدهای محافظRCD با سیستم اتصال زمین
انواع كلیدفیوزهای RCD
کلیدمحافظ جان سه فاز
کلید فیوز (ارزان قیمت)
کاربرد وسایل حفاطتی
کليدهای فشارقوی: (power switches)
انواع کليدهای فشارقوی
کلید بدون باریا سکسیونر: (Disconnecting switch)
خصوصيات کار سکسيونر
ترتيب قرار گرفتن سکسيونر
مشخصات سکسيونر عبارتند از
انواع سکسیونر
کلیدقابل قطع زیربار
کليد قدرت يا ديژنکتور circuit breaker (HV)
وظیفه کلی CB یا دژنکتور
برخی نکات تکميلی
انواع کلیدهای قدرت
محاسبات اتصال کوتاه
اصطلاحات اتصال کوتاه
عوامل اتصال کوتاه
در محاسبه حداقل جريان اتصال كوتاه
در محاسبه حداكثر جريان اتصال كوتاه
در محاسبه حداقل جريان اتصال كوتاه
 
فصل هفتم: سيستم‌هاي جريان ضعيف
الزامات سیستم‌های جریان ضعیف
سطح مقطع سیستم‌های جریان ضعیف
سیستم اعلام حریق
مراحل حریق
معرفترين استانداردهای اعلام حریق
اجزای سیستم اعلام حریق
 
طبقه‌بندي انواع سيستمهاي اعلام حريق (FACP)
اجزای سیستم مرسوم (FACP- Conventional)
سیستم آدرسپذیر (FACP- Adressable)
دتکتور
دتکتوردودی(SD)
1- دتکتور دودی اپتیکی
2- دتکتور دودی یونیزاسیونی
3- دتکتور دودی شعاعی(بیم)
موارد عدم استفاده از دتكتوردودي
دتکتورحرارتی(HD)
دسته‌بندی دتکتورهای حرارتی
موارد عدم استفاده از دتكتورحرارتی
دتکتورشعلهای
دتکتورگازی
استانداردBS 5839 و دتکتورها
استاندار EN 54 و دتکتورها
استاندارد NFPA 72 و دتکتورها
(call point) شستی اعلام حریق
انواع شستیها
محل نصب شستی‌ها
آژیر‌ها و چراغ‌های گردان
دستورالعمل طراحی سیستم اعلام حریق (توصیه)
سیستم صوتی
تجهیزات سیستم صوتی
تجهیزات مرکز صوتی
تعاریف سیستم صوتی
فشار صوتی
(S. P. L Require)
S. P. L (Sound Pressure Level)
N. L (Noise Level)
اختلاف فشار صوتی D. S. P-Difference Sound Pressure))
فاکتور پیک (PF)
SA (Sound Attenuation)
اختلاف فشار صوتی D. S. P-Difference Sound Pressure))
محاسبه شعاع پوشش بلندگوی سقفی
محاسبات قدرت بلندگو
الزامات سیستم صوتی
آنتن مرکزی
اجزای سیستم آنتن مرکزی
واحد گیرنده
واحد توزیع
افت‌های سيستم توزيع
1- افت كابلها
2-افت اسپليترها
3- افت جداسازی ISOLATION LOSS) (TAP LOSS))
 
4- افت عبوری
الزامات طراحی آنتن مرکزی
شبکه‌های کامپیوتری
تقسيمبندی بر اساس توپولوژی
توپولوژی BUS
مزايای توپولوژی BUS
معايب توپولوژی BUS
توپولوژی STAR
مزايای توپولوژی STAR
معايب توپولوژی STAR
توپولوژی RING
مزايای توپولوژی RING
معايب توپولوژی RING
کابل شبکه
انواع کابل شبکه
کابل کواکسيال
مزايای کابل‌های کواکسيال
معايب کابل‌های کواکسيال
کابل‌های بهم تابيده
انواع کابل‌های بهم تابيده
مزايای کابل‌های بهم تابيده
معايب کابل‌های بهم تابيده
 
فصل هشتم: روشنايي
تعاریف روشنایی
شار (Ø)
شدت نور
درخشندگی
ضریب بهره نوری
شدت روشنایی
ضریب انعکاس
انواع لامپ
لامپ‌های رشتهای
برخی مزایا و معایب این لامپها
لامپ‌های تنگستن هالوژن
برخی مزایا و معایب این لامپها
لامپ‌های فلورسنت (کم مصرف)
برخی مزایا و معایب این لامپ ها
لامپ‌های متال هالید
برخی مزایا و معایب این لامپها
لامپ‌های LED
برخی مزایا و معایب این لامپ ها
محاسبات روشنایی
هدف محاسبات روشنایی
محاسبه ضريب کاهش نور
 
محاسبه روشنایی (با اعمال ضریب بهره لامپ و ضریب کاهش نور)
ضرايب انعكاس سطوح
محاسبه RCR
محاسبه تعداد لامپها
استاندارد شدت روشنايي داخلي
چیدمان چراغها
مراحل چیدمان چراغها
محاسبات روشنایی معابر (اختیاری)
مراحل طراحی روشنایی معابر
 
فصل نهم: ماشين‌هاي الكتريكي
مقدمه
تقسیمبندی کلی موتورها
ماشين‌های سنکرون
سیستم‌های کنترل ژنراتور‌های سنکرون(نیروگاهی)
الف- گاورنر
ب- AVR(Exciter)
ماشين‌های آسنکرون (القایی)
ساختمان موتورهاي القايي سه فاز
استاتور
رتور
حلقه‌های لغزان
جاروبکها
یاتاقان و بدنه
سیمپیچی
انواع موتورهاي القايي سه فاز
موتورالقایی رتور قفسی (قفس سنجابی)
موتورالقایی رتور سیم‌پیچی
اساس كار موتور القايي
لغزش
حدود تغييرات لغزش
دیاگرام توازن قدرت در موتور‌های القایی
تلفات مسي استاتور
تلفات مسي روتور
تلفات آهني
تلفات فوكو (ادي)
تلفات هيسترزيس
روابط توان POWER relations
کنترل مشخصه گشتاور سرعت موتور القایی
کنترل مقاومت اهمی رتور
کنترل ولتاژ تغذیه
روش‌های کنترل دور موتور‌های القایی
روش‌های راه‌اندازی موتور‌های القایی
راه‌اندازی مستقیم
 
راه‌اندازی موتور به روش ستاره مثلث
روش راهاندازي توسط افزايش مقاومت رتور (موتورهاي رتور سيمپيچي شده)
روش راهاندازي موتورهاي قفس سنجابي با توجه به جريان و مقاومت رتور
کلاس A
کلاس D
کلاسهاي C، B
رتورهايي با ميله‌هاي عميق
روش راهاندازي موتورهاي بزرگ به کمک خازن
مشکل راه‌اندازي موتورهاي القايي بزرگ
عملکرد يک سيستم راه‌اندازي خازني
راه‌اندازی نرم (Soft Starter)
اینورتر (درایو، کنترل دور، F. C و 3VF)
نکاتی در رابطه با تجهیزات راه‌اندازی
موتور القایی تک فاز
روش‌های راه‌اندازی موتورالقایی تکفاز
ژنراتور القایی (آسنکرون)
مشخصه‌های الكتریكی
مزایای ژنراتور القایی
معایب ژنراتور القایی
ملاحظات
پدیده ناپایداری ژنراتورهای القایی
اتصال كوتاه سه‌فاز ناگهانی
اتصال كوتاه تك‌فاز
پدیده خود تحریكی
سیستم بهره‌برداری و كنترل
راه‌اندازی
بهره‌برداری موازی
بارگذاری
توقف آهسته
از كار افتادن (SHUTDOWN)
ماشین‌های جریان مستقیم
انواع ماشین‌های DC از دیدگاه نوع تحریک
کاربرد جوشکاری
موتور اونیورسال
 
فصل دهم: مبانی اولیه قیمت‌گذاری قيمت تجهيزات
استهلاک ماشینآلات
تعاریف استهلاک
داراییها
جاری (دارای گردش و زیر یکسال عمر)
ثابت
روش‌های محاسبه استهلاک
خط مستقیم
 
تراز نزولی
مجموع ارقام سالها
وجوه تنزیل یافته
ترم‌های معاملات خارجی
لیست برخی قیمتها
موتورژنراتور
لیست قیمت آلترناتور چینی مارک Stream
آلترناتور تکفاز سری ST
آلترناتورسه فاز سری STC
لیست قیمت ژنراتورهای STAMFORD POWER ساخت کشور چین
لیست قیمت ژنراتورهای ایتال موتورز
 
 
لیست قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور ایتالیا
قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور چین
خطوط تولید و دستگاهای برق
لیست قیمت الکتروموتورها
ليست قيمت مجاز فروش ترانسفورماتورهاي شركت ايران ترانسفو
لیست قیمت کنتاکتور شیلین الکتریک تایوان
لیست قیمت کنتاکتور ال اس
لیست قیمت کلید و رله‌ی اضافه بار ال اس
بیمتال ال اس
لیست قیمت خازن‌های سیلندری و کتابی شیلین
لیست قیمت خازن ال اس

مشخصات درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه( رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات)( کتاب اول: تاسیسات الکتریکی) اثر عرب صادق

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: مهدی عرب صادق
تعداد صفحه: 396
قطع : رحلی
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001683268
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001683268

نظرات کاربران درباره درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه( رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات)( کتاب اول: تاسیسات الکتریکی) اثر عرب صادق

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه( رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات)( کتاب اول: تاسیسات الکتریکی) اثر عرب صادق نظر می دهد.

ارسال نظر درباره درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه( رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات)( کتاب اول: تاسیسات الکتریکی) اثر عرب صادق

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با درس نامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه( رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات)( کتاب اول: تاسیسات الکتریکی) اثر عرب صادق

کارشناسی رسمی تاسیسات تاسیسات کارخانجات برق آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری قوه قضائیه تاسیسات ساختمانی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام