ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مقاومت مصالح (1)

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
15 رای
ناشر نوآور
قیمت: 187,000 تومان

ناشر: نوآور

مولف: استیون تیمو شنکو جیمز ام گر،باری ج گودنو

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

ویرایش هشتم – بر اساس سیستم SI
قابل استفاده برای دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران درس مقاومت مصالح (1) و رشته های مهندسی مکانیک, معماری, شیمی, متالوژی و هوافضا و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری عمران و مکانیک
کتاب مقاومت مصالح (1), بر اساس کتاب مقاومت مصالح اساتید دانشگاه استانفورد آمریکا ترجمه شده است. کتاب اصلی شامل 12 فصل بوده که بر اساس سرفصل های درس مقاومت مصالج (1) در دوره کارشناسی رشته¬های مهندسی عمران و مکانیک, پنج فصل آن در این مجلد ترجمه شده و بقیه مطالب در کتاب مقاومت مصالح (2) که آینده نزدیک به چاپ خواهد رسید. بیان می گردد. موضوعاتی که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرند, شامل موضوعات ذیل می باشد:
1) مروری بر استاتیک و بیان مفهوم تنش, کرنش و رابطه بین تنش و کرنش, بیان مفهوم تنش برشی و کرنش برشی, خصوصیات مصالح و تنش های مجاز.
2) بررسی تغییر طول های محوری تحت شرایط یکنواخت و غیر یکنواخت, سازه های نامعین استاتیکی و نحوه حل این کونه مسایل, بیان تاثیرات حرارتی, خطاهای ساخت, بارهای ضربه ای و خستگی و نیز بیان رفتار غیر خطی مصالح و تحلیل الاستوپلاستیک.
3) بررسی تغییر شکل های پیچشی در مقاطع مدور و غیر مدور تحت پیچش های یکنواخت و غیر یکنواخت, بیان پیچش میله های نامعین استاتیکی و نیز بررسی انرژی کرنشی در حالت پیچش و برش خالص, و در نهایت بررسی تمرکز تنش در حالت پیچش.
4) بررسی انواع تیرها, بارها و عکس العمل های وارد برآنها, بیان نیروهای برشی و لنگرهای خمشی و ترسیم نموداد برشی و خمشی در تیرها تحت بارگذاری های مختلف.
5) تعریف خمش و انواع خمش: شامل خمش خالص و غیر یکنواخت, بررسی انحنای تیر و بیان رابطع لنگر – انحنا, بررسی تنش های و کرنش های عمودی در تیرهای تحت خمش, طراحی تیرها بر اساس خمش, بررسی تنش های برشی در مقاطع دایره ای, مستطیلی و جان مقاطع فولادی بال پهن, تعریف جریان برش و بررسی تیرهای چوبی و فلزی چند تکه, و در نهایت ارایه تمرکز تنش تیرها تحت خمش.
فهرست مطالب
 
پیشگفتار
 فصل اول: کشش، فشار و برش
1-1 مقدمه ای بر مکانیک مواد
1-2 مروری بر استاتیک
1-3 تنش و کرنش نرمال (عمودی)
1-4 خواص مکانیکی مواد
1-5 الاستیسیته، پلاستیسیته و خزش
1-6 الاستیسیته خطی، قانون هوک و نسبت پواسون
1-7 تنش و کرنش برشی
1-8 بارها و تنش های مجاز
1-9 طراحی بارهای محوری و برش مستقیم
خلاصه و مروری بر فصل اول
مسایل فصل اول
مسایل بخش 1-2- مروری بر استاتیک
مسایل بخش 1-3- تنش و کرنش نرمال (عمودی)
مسایل بخش 1-4- خواص مکانیکی و دیاگرام های تنش و کرنش
مسایل بخش 1-5- الاستیسیته و پلاستیسیته
مسایل بخش 1-6- قانون هوک و نسبت پواسون
 مسایل بخش 1-7- تنش و کرنش برشی
مسایل بخش 1-8-بارهای مجاز
مسایل بخش 1-9- طراحی بارهای مجاز و برش مستقیم
مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل اول
 فصل دوم: عضوهای تحت بار محوری (كـشـشــی یـا فـشــاری)
پیش گفتار فصل
2-1 مقدمه
2-2 تغییر طول عضوهای تحت بار محوری
2-3 تغییر طول میله های غیر یکنواخت
2-4 سازه های نامعین استاتیکی
2-5 تاثیرات حرارتی، خطای ساخت اعضاء سازه ای و پیش خیزها (پیش کرنش ها)
2-6 تنش بر روی سطوح مایل
2-7 انرژی کرنشی
2-8 بارهای ضربه ای
2-9 بارگذاری تکراری و خستگی
2-10 تمرکز تنش
 2-11 رفتار غیر خطی
2-12 تحلیل الاستوپلاستیک
خلاصه و مروری بر فصل دوم
مسایل فصل دوم
مسایل بخش 2-2- تغییر طول عضوهای تحت بار محوری.
مسایل بخش 2-3- تغییر طول میله های غیر یکنواخت.
مسایل بخش 2-4- سازه های نامعین استاتیکی
مسایل بخش 2-5- تاثیرات حرارتی
مسایل بخش 2-6- تنش در سطوح مایل
مسایل بخش 2-7- انرژی کرنشی
مسایل بخش 2-8- بارگذاری ضربه ای
مسایل بخش 2-10- تمرکز تنش
مسایل بخش 2-11- رفتار غیر خطی (تغییر طول میله ها)
مسایل بخش 2-12- تحلیل الاستو پلاستیک
مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل دوم
 فصل سوم: پیچش
پیش گفتار فصل
3-1 مقدّمه
3-2 تغییر شکلهای پیچشی میله های مدوّر
3-3 میله های مدوّر با مصالح الاستیک خطی
3-4 پیچش غیر یکنواخت
3-5 تنش و کرنش در برش خالص
3-6 رابطه بین مدول الاستیسیته و
3-7 انتقال قدرت توسط شفت های مدوّر
3-8 عضوهای پیچشی نامعین استاتیکی
3-9 انرژی کرنشی در پیچش و برش خالص
3-10 پیچش در شفت های منشوری غیر مدوّر
3-11 لوله های جدار نازک

خلاصه و مروری بر فصل سوم
مسایل فصل سوم
مسایل بخش 3-2- تغییر شکل های پیچشی
مسایل بخش 3-3- میله ها و لوله های مدور
مسایل بخش 3-4- پیچش غیر یکنواخت
مسایل بخش 3-5- برش خالص
مسایل بخش 3-7- انتقال قدرت
مسایل بخش 3-8- عضوهای پیچش نامعین استاتیکی
مسایل بخش 3-9- انرژی کرنشی در پیچش
 مسایل بخش 3-11- لوله های جدار نازک
مسایل بخش 3-12- تمرکز تنش در پیچش
مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل سوم
 فصل چهارم: نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
پیش گفتار فصل
4-1 مقدمه
4-2 انواع تیرها، نیروها و عكس العمل ها
4-3 نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
4-4 رابطه بین بارها، نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
4-5 نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی
خلاصه و مروری بر فصل چهارم
مسایل فصل چهارم
مسایل بخش 4-3- نیروهای برشی و لنگرهای خمشی
مسایل بخش 4-5- نمودارهای نیروی برشی و لنگر خمشی
مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل چهارم
 فصل پنجم: تنش در تیرها (مباحث پایه)
پیش گفتار فصل
5-1 مقدمه
5-2 خمش خالص و خمش غیر یكنواخت
5-3 انحناء تیر
5-4 كرنش های طولی در تیرها
5-5 تنش عمودی در تیرها (مصالح الاستیك خطی)
5-6 طراحی تیرها بر اساس تنش های خمشی
5-7 تیرهای غیر منشوری
5-8 تنش برشی در تیرهای دارای مقطع مستطیلی
5-9 تنش های برشی در تیرهای با مقطع دایره ای
5-10 تنش های برشی در جان تیرهای بالدار
5-11 تیرهای چند تكه ای و جریان برش
5-12 تیر تحت اثر بارهای محوری
5-13 تمركز تنش در خمش
خلاصه و مروری بر فصل پنجم
مسایل فصل پنجم
مسایل بخش 5-4-كرنش های طولی در تیرها
مسایل بخش 5-5- تنش های عمودی (نرمال) در تیرها
مسایل بخش 5-6- طراحی تیرها
مسایل بخش 5-7- تیرهای غیر منشوری
مسایل بخش 5-8- تنش های برشی در تیرهای مستطیلی
مسایل بخش 5-9- تنش های برشی در تیرهای دایره ای
 مسایل بخش 5-10- تنش های برشی در جان تیرهای بالدار
مسایل بخش 5-11- تیرهای چند تكه ای
مسایل بخش 5-12- تیرها تحت بارهای محوری
 - بارهای محوری خارج از محور
مسایل بخش 5-13- تمركز تنش
مسایل دوره ای و چهار گزینه ای فصل پنجم
 پیوست ها
پیوستA: سیستم آحاد و ضرایب تبدیل
پیوستB: تبدیل واحدها
پیوستC: فرمول های ریاضی
پیوستD: خصوصیات سطوح تخت
پیوستE: خواص پروفیل های ساختمانی
پیوستF: مشخصات الوارهای چوبی سازه ای
پیوستH: خصوصیات مواد و مصالح
 پاسخ مسایل
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
 منابع و ماخذ
 

 

مشخصات مقاومت مصالح (1)

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
عنوان اصلی: Meterials.Mechanics Of
مولف: استیون تیمو شنکو جیمز ام گر،باری ج گودنو
مترجم: مهندس بهمن سبحانی
تعداد صفحه: 568
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1400
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001682704
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001682704

نظرات کاربران درباره مقاومت مصالح (1)

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مقاومت مصالح (1) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مقاومت مصالح (1)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام