جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان جشنواره فروش فدک بوک: 15 تا 25 درصد تخفیف (به مدت محدود) با استفاده از کد: OFFER20 با ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

روانشناسی تربیتی (کد: 478) ویراست سوم اثر پروین کدیور نشر سمت

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
83 رای
ناشر سمت
قیمت: 194,000 تومان

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: پروین کدیور

 

در ویراست سوم ضمن توجه به منابع جدید و استفاده از آنها در متن کتاب با توجه به نقشه مفهومی روانشناسی تربیتی تغییراتی ساختاری در فصل بندی کتاب به  به عمل آمده است

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

پیشگفتار ویراست سوم

ویراست سوم این کتاب با حفظ ماهیت کاربردی روانشناسی تربیتی تجدیدنظر شده است. کتاب حاضر با هدف کمک به دانشجویان در به کارگیری یافته ها و نتایج حاصل از مطالعات روان شناسی تربیتی در آموزش و یادگیری تدوین شده است. برقرار کردن رابطه بین پژوهش و عمل تربیتی نیز از دیگر اهداف کتاب حاضر است. در ویراست سوم ضمن توجه به منابع جدید و استفاده از آنها در متن کتاب با توجه به نقشه مفهومی روانشناسی تربیتی تغییراتی ساختاری در فصل بندی کتاب به شرح زیر به عمل آمده است:


فصل اول:روان شناسی تربیتی و آموزش
فصل دوم: ویژگیهای یادگیرندگان
فصل سوم: ویژگیهای عاطفی-اجتماعی یادگیرندگان
فصل چهارم تفاوتهای فردی
فصل پنجم: محیط یادگیری
فصل ششم: انگیزش و یادگیری
فصل هفتم: نظریه ها و رویکردهای رفتاری در آموزش و یادگیری
فصل هشتم: نظریه شناختی اجتماعی و کاربردهای آن در آموزش و یادگیری
فصل نهم : نظریه های شناختی در یادگیری و آموزش
فصل دهم: رویکرد پردازش اطلاعات
فصل یازدهم : سنجش از پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان
نکته قابل ذکر اینکه در مقایسه با ویراست ،قبل فصل نهم که به فرایندهای فراشناختی اختصاص داشت در فصل هشتم ادغام شده است.در پایان وظیفه خود میدانم از مسئولان محترم سازمان «سمت» و گروه محترم تدوین خانمها مرجان رئیس میرزایی، فاطمه جزء خراسانی، پری حیدری هائی، لیلا خاک نگار مقدم و مریم (سمیاری همچنین از گروه روان شناسی به ویژه آقای دکتر امیر علی مازندرانی که در ویراستاری این کتاب همت گماشته اند صمیمانه سپاسگزاری و برای ایشان توفیق روزافزون از درگاه خداوند منان مسئلت کنم.

پروین کدیور

فهرست مطالب
عنوان
پیشگفتار ویراست سوم
پیشگفتار چاپ پانزدهم

فصل اول : روان شناسی تربیتی و آموزش
قلمرو روان شناسی تربیتی
یادگیری
آموزش و یادگیری
رسیدن از نظریه به عمل
رابطه روان شناسی تربیتی و اهداف آموزش و پرورش
آموزش مهارتهای فکری
مهارتهای لازم برای معلم کارآمد معلم حرفه ای
خلاصه فصل

فصل دوم: ویژگیهای یادگیرندگان
رشد و تحول
مبانی رشد و تحول
قوانین عمومی رشد
رشد نتیجه تأثیر متقابل محیط و وراثت
کودک فعال در برابر کودک منفعل
مباحث نظری در زمینه رشد و تحول
تحول شناختی
نظریه پیاژه
اصول اساسی نظریه پیاژه
عوامل مؤثر در تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
عنوان
عملیات و تحول شناختی از دیدگاه پیاژه
کاربردهای نظریه پیاژه در تعلیم و تربیت
برانگیختگی درونی در برابر تقویتهای بیرونی ،
معلم برنامه و مواد درسی در نظام پیاژه
ارزیابی نظریه پیاژه
نظریه ویگوتسکی
منطقه رشدی همجوار
مقایسه نظریه پیاژه و ویگوتسکی
مراحل رشد شناختی از نظر برونر
تفاوت نظریه های برونر و پیاژه
خلاصه فصل

فصل سوم : ویژگیهای عاطفی ـ اجتماعی یادگیرندگان
رشد روانی - اجتماعی و مضامین تربیتی آن
مراحل رشد روانی - اجتماعی از نظر اریکسون
رشد هویت از نظر مارسیا
نظریه برزونسکی
نظریه بوم شناختی: نظریه برونفن برنر
تحول اخلاقی - اجتماعی و مضامین تربیتی آن
مراحل تحول اخلاقی از دیدگاه پیاژه
تحول و مراحل اخلاقی از دیدگاه کلبرگ
محدودیتهای نظری و روش شناختی دیدگاه کلبرگ
مراحل رشد اخلاقی از دیدگاه گیلیگان
از نظریه تا عمل
خلاصه فصل

فصل چهارم : تفاوتهای فردی
هوش
آزمونهای فردی هوش
بینه و آزمونهای هوشی
وکسلر و آزمونهای هوشی
آزمونهای فردی در برابر آزمونهای گروهی هوش
راهبردهای جانشین در تبیین هوش
الگوهای چندگانه در تبیین هوش
هوش چندوجهی از نظر استرنبرگ
استرنبرگ و هوش موفق
گاردنر و هوش چندگانه
نقش وراثت و محیط در هوش
کنترل کننده های شناختی
سبکهای شناختی و یادگیری
سبکهای تأملی و تکانشی
سبکهای پیچیده و ساده شناختی
سبکهای شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه
رویکردهای یادگیری
سبکهای تفکر از نظر استرنبرگ
نظریه خودرهبری ذهنی خلاصه فصل

فصل پنجم : محیط یادگیری
رهبری و هدایت کلاس
الف) شیوه های آموزشی مؤثر
ب ) پیشگیری از رفتارهای نامطلوب دانش آموزان در کلاس
از نظریه تا عمل
ج )برقراری ارتباط مؤثر و مثبت با دانش آموزان از نظریه تا عمل
د )فراهم کردن جو مثبت و مطلوب برای یادگیری و آموزش
خلاصه فصل

فصل ششم : انگیزش و یادگیری اهمیت انگیزش
نظریه های انگیزش
نظریه انسان گرایان در انگیزش
انگیزش و نیازها
نیازهای رشد
عنوان
نظریه های یادگیری در انگیزش
نظریه های رفتار گرایی
نظریه های شناختی در انگیزش
نظریه اسناد و منبع کنترل
راهبردهایی برای کمک به دستیابی به اسنادهای مناسب
 نقش محیط در ایجاد سبکهای اسنادی مناسب
اهمیت اسناد در آموزش
قلمرو عاطفی طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم
از نظریه تا عمل
خلاصه فصل

فصل هفتم : نظریه ها و رویکردهای رفتاری در آموزش و یادگیری
واتسون و رفتارگرایی
مفاهیم اساسی در دیدگاه رفتارگرایی
پاولف و شرطی شدن کلاسیک
مفاهیم اساسی نظریه پاولف و کاربردهای آن
شرطی شدن کلاسیک در کلاس درس
واتسون و گسترش شرطی شدن کلاسیک
ثورندایک و یادگیری
ثورندایک پس از ۱۹۳۰
از نظریه تا عمل
اسکینر و شرطی شدن عامل
انواع شرطی شدن در نظریه اسکینر
مفاهیم اساسی نظریه اسکینر و کاربردهای آن
از نظریه تا عمل
محدودیتهای دیدگاه رفتارگرایی
خلاصه فصل

فصل هشتم : نظریه شناختی - اجتماعی و کاربردهای آن در آموزش و یادگیری
معرفی نظریه شناختی - اجتماعی
نظریه موجبیت دوجانبه
یادگیری مشاهده ای
عنوان
نظریه های یادگیری در انگیزش
نظریه های رفتار گرایی
نظریه های شناختی در انگیزش
نظریه اسناد و منبع کنترل
راهبردهایی برای کمک به دستیابی به اسنادهای مناسب
نقش محیط در ایجاد سبکهای اسنادی مناسب
اهمیت اسناد در آموزش
قلمرو عاطفی طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم
از نظریه تا عمل
خلاصه فصل

فصل نهم : نظریه های شناختی در یادگیری و آموزش
مکتب گشتالت و شکل گیری دیدگاه شناختی
قوانین سازمان یابی ادراکی
جروم برونر و فرایند تفکر
اصول اساسی نظریه برونر
برونر و یادگیری اکتشافی
کاربردهای یادگیری اکتشافی در کلاس درس
از نظریه تا عمل
دیوید آزوبل و یادگیری معنی دار
 از نظریه تا عمل
مقایسه دیدگاههای رفتارگرایی و شناخت گرایی ساختن گرایی
ساختن گرایی
شناختی و ساختن گرایی اجتماعی ساختن گرایی اجتماعی
طبقه بندی هدفهای آموزشی
تجدید نظر در طبقه بندی بلوم
خلاصه فصل

فصل دهم : رویکرد پردازش اطلاعات ساختارهای حافظه
الگوهای پردازش اطلاعات در یادگیری
 ثبت حسی و فرایندهای کنترل کننده آن
فرایندهای کنترل
عنوان
حافظه کوتاه مدت و فرایندهای کنترل کننده آن
حافظه بلندمدت و فرایندهای کنترل کننده آن
 الگوهای دیگر پردازش اطلاعات
از نظریه تا عمل
فرایندهای فراشناختی
دانش فراشناختی
تنظیم و کنترل
مفاهیم اساسی در فرایندهای فراشناختی
اهمیت فراشناخت در آموزش
از نظریه تا عمل
کاربرد فرایندهای فراشناختی
خلاصه فصل

فصل یازدهم : سنجش از پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان
نقش سنجش در آموزش
ضرورت اندازه گیری و ارزشیابی
بازخورد
ارائه اطلاعات
ایجاد انگیزه
ویژگیهای ارزشیابی مناسب
راهبردهای ارزشیابی
انطباق راهبردهای ارزشیابی با اهداف آن
انواع ارزشیابی
ارزشیابی فرایندی
ارزشیابی نتیجه
رویکردهای جایگزین در ارزشیابی
الف) سنجش از طریق کارپوشه» یا «پورتفولیو»
ب) سنجش از عملکرد
خلاصه فصل

 

برای خرید سایر کتا ب های پرفروش روانشناسی کلیک کنید 

مشخصات روانشناسی تربیتی (کد: 478) ویراست سوم اثر پروین کدیور نشر سمت

مشخصات کتاب
موضوع: روان شناسی
مولف / مترجم: پروین کدیور
ناشر: سمت
تعداد صفحه: 299
قطع : وزيري
نوبت چاپ: 16
سال چاپ : 1393
نوع جلد: وزيري
شابک: 9786000225452
ناشر سمت
کد کتاب 9786000225452

نظرات کاربران درباره روانشناسی تربیتی (کد: 478) ویراست سوم اثر پروین کدیور نشر سمت

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد روانشناسی تربیتی (کد: 478) ویراست سوم اثر پروین کدیور نشر سمت نظر می دهد.

ارسال نظر درباره روانشناسی تربیتی (کد: 478) ویراست سوم اثر پروین کدیور نشر سمت

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با روانشناسی تربیتی (کد: 478) ویراست سوم اثر پروین کدیور نشر سمت

روانشناسی خرید اینترنتی کتاب روانشناسی روان شناسی کتاب روانشناسی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام