سمت

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

358 برنامه ریزی شهرهای جدید

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)

مولف: کرامت الله زیاری

قیمت: 12,000 تومان

آب و هواشناسی توریسم (کد:1442) اثر دکتر حسن ذوالفقاری

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: دکتر حسن ذوالفقاری
قیمت: 9,500 تومان

آب و هواشناسی سینو پتیک ایران (کد:2030) اثر محمد سلیقه

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: محمد سلیقه

قیمت: 15,000 تومان

آسیب شناسی حدیث (کد:1688) اثر عبدالهادی مسعودی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: عبدالهادی مسعودی

قیمت: 24,000 تومان

آشنایی با ادیان بزرگ (کد:401) اثر حسین توفیقی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: حسین توفیقی

قیمت: 70,000 تومان

آشنایی با بانک های اطلاعاتی اثر آتش جعفر نژاد

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: آتش جعفر نژاد

آشنایی با علم حدیث (کد:1812) اثر مجید معارف

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: مجید معارف - سیلا پیروز فر

آشنایی با علوم قرآنی (کد:429) اثر محمد مهدی رکنی یزدی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: محمد مهدی رکنی یزدی

آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس اثر مرادپیری

ناشر: سمت

مولف: هادی مرادپیری، مجتبی شربتی

قیمت: 120,000 تومان

آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش (کد:294) اثر جی اف نلر ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : جی اف نلر/فریدون بازرگان دیلمقانی
قیمت: 12,000 تومان

آشنایی با نهج البلاغه (کد:472) اثر حمید رضا شیخی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: حمید رضا شیخی - آیت الله محمد واعظ زاده خراسانی

آمادگی جسمانی (کد:712) اثر عباسعلی گائینی-حمید رجبی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : عباسعلی گائینی-حمید رجبی

قیمت: 109,000 تومان

آمادگی جسمانی پیشرفته ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی ( کد:1726 ) اثر ویویان اچ هیوارد ترجمه احمد آزاد - محمدرضا حامدی نیا

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : ویویان اچ هیوارد / احمدآزاد-محمدرضا حامدی نیا-حمیدرجبی-عباسعلی گائینی

قیمت: 117,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول اثر آذر

ناشر: سمت

مولفین: عادل آذر ،منصور مومنی

قیمت: 122,000 تومان

آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم اثر عادل آذر

ناشر: سمت

مولفین: عادل آذر، منصور مومنی

قیمت: 167,000 تومان

آمارگیری نمونه ای اثر ریچاردال ترجمه دکترکریم منصورفر

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: ریچاردال - ویلیام مندن هال - لایمن اوت / دکترکریم منصورفر

آموزش صرف عربی اثر عبدالهادی فقهی زاده

ناشر: سمت

مولف: عبدالهادی فقهی زاده

آموزش هندبال (گام به گام) ؛ (کد : 2216) اثر خسرو نصیری

ناشر : سمت

مولفین : خسرو نصیری - علی اصغر فلاحی

قیمت: 26,000 تومان

آموزش هنر در دبستان (کد:1344) اثر هلن دالوندی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : هلن دالوندی

قیمت: 100,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی (کد:166) اثر لوتان کوی ترجمه محمد یمنی دوزی سرخابی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : لوتان کوی/محمدیمنی دوزی سرخابی

قیمت: 42,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی (کد:407) اثر احمد آقازاده

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : احمدآقازاده

قیمت: 149,000 تومان

آموزش والیبال (مهارت هاوتاکتیک ها) ؛( کد: 1855 ) اثر نادر شوندی -اسفندیار خسرو ی زاده

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : نادرشوندی -اسفندیارخسرو ی زاده

آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی (کد:951) اثر خلیل قبله ای خویی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : خلیل قبله ای خویی