پژوهشکده مطالعات راهبردی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اقتصاد سیاسی مداخله گرایی در سیاست خارجی آمریکا اثر عبداله قنبرلو

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: عبداله قنبرلو
قیمت: 4,800 تومان

ایالات متحده و قدرت های بزرگ سیاست های جهانی در قرن بیست و یکم 21 اثر بری بوزان ترجمه عبدالمجید حیدری

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: بری بوزان/عبدالمجید حیدری
قیمت: 5,800 تومان

تغییر اجتماعی و توسعه مروری بر نظریه های نوسازی وابستگی و نظام جهانی اثر آلوین.ی.سو ترجمه محمود حبیبی مظاهری - امیر محمد حاجی یوسفی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: آلوین.ی.سو / محمود حبیبی مظاهری - امیر محمد حاجی یوسفی
قیمت: 20,000 تومان

راهنمای جامعه شناسی سیاسی (جلد اول) اثر کیت نش ترجمه قدیر نصری - محمد علی قاسمی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: کیت نش / قدیر نصری - محمد علی قاسمی
قیمت: 22,000 تومان

راهنمای جامعه شناسی سیاسی (جلد دوم) اثر کیت نش ترجمه محمد خضری

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: کیت نش - آلن اسکات / محمد خضری - فرامرزتقی لو - فرزاد پورسعید
قیمت: 20,000 تومان

روش و نظریه در علوم سیاسی اثر دیوید مارش ترجمه امیرمحمد حاجی یوسفی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: دیوید مارش - جری استوکر / امیر محمد حاجی یوسفی
قیمت: 25,000 تومان

فلسفه جغرافیای سیاسی اثر محمد حافظ نیا

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی ؛ نویسنده / مترجم: محمد حافظ نیا - مرادکاویانی راد

قیمت: 18,500 تومان

مناطق و قدرت ها ساختار امنیت بین المللی اثر باری بوزان ترجمه رحمان قهرمان پور

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: باری بوزان - الی ویور / رحمان قهرمان پور

قیمت: 18,000 تومان

منطق سیاست خارجی آمریکا نظریه های نقش جهانی آمریکا اثر پاتریک کالاهان ترجمه داود غرایاق زندی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: پاتریک کالاهان / داود غرایاق زندی - محمود یزدان فام - نادر پور آخوندی
قیمت: 18,000 تومان

نظم های منطقه ای امنیت سازی در جهان نوین اثر دیوید ای لیک ترجمه سید جلال دهقانی

ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ نویسنده / مترجم: دیوید ای لیک - پاتریک ام مورگان / سید جلال دهقانی فیروزآبادی

قیمت: 24,000 تومان