• انتخاب واحد پول:

آییژ

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آموزش و بهسازی کارکنان اثر راجر کارت رایت ترجمه نرگس حسن مرادی - مرجان آریان فر

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : راجر کارت رایت/نرگس حسن مرادی - مرجان آریان فر
قیمت: 7,000 تومان

آموزش و پرورش تطبیقی اثر عباس معدن دارآرانی - لیداکاکیا

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : عباس معدن دارآرانی - لیداکاکیا

قیمت: 70,000 تومان

آناتومی اندام چکیده گری دانشجویی اثر ریچاردال ترجمه محمد بربرستانی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : ریچاردال دریک وین وگل آدام میچل / محمد بربرستانی - لیلا حیدری -مریم خانه زاد

قیمت: 50,000 تومان

آناتومی تنه چکیده گری دانشجویی اثر ریچاردال ترجمه محمد بربرستانی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : ریچاردال دریک وین وگل آدام میچل / محمد بربرستانی - لیلا حیدری- مریم خانه زاد
قیمت: 35,000 تومان

آناتومی سروگردن چکیده گری دانشجویی اثر ریچارد ال ترجمه محمد بربرستانی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : ریچارد ال.دریک - وایان وگال-آدام دابلیو.ام.میچل / محمد بربرستانی - شهرام محمد پور

قیمت: 29,000 تومان

آنالیز عددی کاربردی اثر جرالد - ویتلی ترجمه دکترعلی اکبر عالم زاده

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم: جرالد - ویتلی / دکترعلی اکبر عالم زاده

قیمت: 80,000 تومان

ارزشیابی اثر بخشی برنامه های آموزشی ( ویراست سوم) اثر دونالد کرک پاتریک ترجمه سعید صفایی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : دونالد کرک پاتریک-جیمزکرک پاتریک/سعید صفایی موحد-اسداللهی

ارزشیابی اثر بخشی دوره های آموزشی اثر کوروش فتحی و اجارگاه

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : کوروش فتحی واجارگاه
قیمت: 28,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر (جلد 3 سوم) ؛(ویرایش پنجم) اثر مایکل ام کاکس ترجمه رضا محمدی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : لنینجر- مایکل ام کاکس - دیوید ال نلسون / رضا محمدی

قیمت: 30,000 تومان

اصول بیوشیمی لنینجر(جلد 1 اول) ؛ ( ساختمان و کاتالیز ) ؛ (ویرایش ششم) اثر آلبرت ال لنینگر ترجمه رضا محمدی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : آلبرت ال لنینگر- دیوید ل نلسون - مایکل م کاکس / رضا محمدی

قیمت: 220,000 تومان

اصول و مبانی آموزش و پرروش امروز اثر علی رووف

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : علی رووف

اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش اثر احمد آذربانی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : احمد آذربانی-رضا کلانتری

قیمت: 90,000 تومان

افزایش کارایی معلم اثر اندرسون ترجمه دکتر علی روئوف-منیره رضایی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : اندرسون/دکتر علی روئوف-منیره رضایی

انگل شناسی پزشکی اثر نوابراون ترجمه عمید اطهری

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : نوابراون / عمیداطهری

قیمت: 160,000 تومان

ایمونولوژی سلولی و مولکولی (ویرایش هفتم) اثر ابول ک عباس ترجمه دکتر جعفر سلیمان

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : ابول ک عباس - اندرو اچ لیچمن - شیو پیلای / دکتر جعفر سلیمان-سید مجتبی غیاثی

قیمت: 35,000 تومان

برنامه درسی به سوی هویت های جدید (جلد اول 1) اثر دکتر کورش فتحی واجارگاه

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : دکتر کورش فتحی واجارگاه

قیمت: 230,000 تومان

برگزیده متون روانشناسی اثر پروین کدیور-جعفرجوادی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : پروین کدیور-جعفرجوادی

قیمت: 35,000 تومان

بیماری های انگلی درایران (1) اثر تک یاختگان ترجمه اسماعیل صائبی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : تک یاختگان / اسماعیل صائبی
قیمت: 30,000 تومان

بیو شیمی پزشکی (جلد 2 دوم) اثر هیئت علمی بیو شیمی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : هیئت علمی بیو شیمی

قیمت: 230,000 تومان

بیوشیمی پرستاری و مامایی اثر رضا محمدی

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : رضا محمدی

بیوشیمی پزشکی (جلد 1 اول) اثر هیئت مولفان

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : هیئت مولفان
قیمت: 75,000 تومان

بیوشیمی پزشکی هارپر( ویرایش 29) اثر رابرت مورای

ناشر: آییژ ؛ نویسنده / مترجم : رابرت مورای - دیوید بندر - کاتلین بادم - پیتر کنلی - ویکتور رادول - آنتونی ویل / رضا محمدی