تحقق پذیری طرح های شهری

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مجموعه مقالات توسعه شهری1 موضوع ویژه: تحقق پذیری طرح های شهری طرح های شهری

ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران

پدیدآور: کمیته پژوهش توسعه شهری

به کوشش احمد سعیدنیا

قیمت: 15,000 تومان