کارکرد گرایی معماری

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آیا معماری را در میان هنرها جستجو باید کرد ترجمه محسن موسوی

ناشر: علم و دانش

نویسنده: آوگوست زارنتیس

ترجمه: سید محسن موسوی

قیمت: 15,000 تومان

به سوی معماری جدید اثر لوکوربوزیه ترجمه محمدرضا جودت

ناشر: آرمانشهر

نویسنده: لوکوربوزیه

ترجمه: محمدرضا جودت

قیمت: 27,500 تومان