ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

زیباسازی شهری

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

دانش زیباسازی شهری 17: پرچم زیر نظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیر نظر: دکتر جمال کامیاب


برای سازمان زیباسازی شهر تهران

قیمت: 6,000 تومان

دانش زیباسازی شهری 24: مفاهیم اولیه در صنعت رنگ زیرنظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیر نظر: دکتر جمال کامیاب


برای سازمان زیباسازی شهر تهران

قیمت: 6,000 تومان

دانش زیباسازی شهری 25: طبقه بندی رنگ ها براساس نوع رزین زیرنظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن
 
زیر نظر: دکتر جمال کامیاب

برای سازمان زیباسازی شهر تهران

 

دانش زیباسازی شهری 26: فیزیک و ویژگی های بصری رنگ زیرنظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیرنظر: دکتر جمال کامیاب


سازمان زیباسازی شهر تهران

دانش زیباسازی شهری 27: قابلیت های پوشانندگی رنگ زیرنظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیرنظر: دکتر جمال کامیاب


برای سازمان زیباسازی شهر تهران

دانش زیباسازی شهری 28: آماده سازی سطح در رنگ آمیزی زیر نظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیرنظر: دکتر جمال کامیاب


سازمان زیباسازی شهر تهران

دانش زیباسازی شهری 30: خوردگی سطوح زیرنظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیرنظر: دکتر جمال کامیاب


سازمان زیباسازی شهر تهران

دانش زیباسازی شهری 37: عناصر یادمانی و زیباسازی زیرنظر کامیاب

ناشر: هنر معماری قرن

زیر نظر: دکتر جمال کامیاب


برای سازمان زیباسازی شهر تهران