آمار و احتمال

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

آزمون های کارشناسی ارشد ریاضی (سال های 84 تا 86) اثر مسعود بهرامی بیدکلمه

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: مسعود بهرامی بیدکلمه - رسول پناهی - حسن باروق

قیمت: 6,500 تومان

آشنایی با ترکیبات اثر احمد محمودی

ناشر: انتشارات فاطمی ؛ نویسنده / مترجم: احمد محمودی

قیمت: 27,000 تومان

آمار در بازرگانی اثر کازمی یرترجمه علی عمیدی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: کازمی یر/ علی عمیدی

قیمت: 9,000 تومان

آمار دراقتصاد و بازرگانی (جلد 1 اول) اثر محمد نوفرستی

ناشر: خدمات فرهنگی رسا ؛ نویسنده / مترجم: محمد نوفرستی
قیمت: 45,000 تومان

آمار و احتمال درمهندسی وعلوم اثر سید مقتدی هاشمی پرست

ناشر: دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ؛ نویسنده / مترجم: سید مقتدی هاشمی پرست

قیمت: 49,000 تومان

آمار و احتمال مقدماتی اثر جواد بهبودیان

ناشر: آستان قدس رضوی ؛ نویسنده / مترجم: جواد بهبودیان

قیمت: 35,000 تومان

آمار و احتمال مهندسی اثر محمد رضا مشکانی

ناشر: فاطمی ؛ نویسنده / مترجم: محمد رضا مشکانی

قیمت: 35,000 تومان

آمار و احتمالات مهندسی اثر نادرنعمت الهی

ناشر: دالفک ؛ نویسنده / مترجم: نادرنعمت الهی

قیمت: 35,000 تومان

آمار پیشرفته کاربردی (همراه با spss) اثر هوشنگ نایبی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: هوشنگ نایبی

قیمت: 20,000 تومان

آمار کاربردی (جلد 2 دوم) اثر بامنی مقدم

ناشر: شرح ؛ نویسنده / مترجم: بامنی مقدم

قیمت: 8,500 تومان

آمارغیر پارامتری برای علوم رفتاری اثر سیدنی سیگل ترجمه یوسف کریمی

ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی ؛ نویسنده / مترجم: سیدنی سیگل / یوسف کریمی

قیمت: 10,000 تومان

آمارواحتمالات (کاردانی به کارشناسی) اثر دهکردی

ناشر: مدرسان شریف ؛ نویسنده / مترجم: دهکردی

قیمت: 27,000 تومان

آمارگیری نمونه ای اثر ریچاردال ترجمه دکترکریم منصورفر

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: ریچاردال - ویلیام مندن هال - لایمن اوت / دکترکریم منصورفر

قیمت: 17,500 تومان

آنالیز ریاضی (2) اثر علیرضا مدقالچی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: علیرضا مدقالچی

آنالیز ریاضی (3) اثر علی رضا حسینیون

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: علی رضا حسینیون

آنالیز ریاضی (3) اثر غلامعلی میرزاکریمی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: غلامعلی میرزاکریمی - فریبا ارشاد - محمد چایچی رقیمی

آنالیز ریاضی حقیقی اثر چارلز چاپمن پاگ ترجمه دکتر نوروز ایزد دوستدار

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: چارلز چاپمن پاگ / دکتر نوروز ایزد دوستدار

قیمت: 20,000 تومان

آنالیز عددی (2) اثر محمد باقر احمدی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: محمد باقر احمدی

آنالیزعددی (1) اثر اسماعیل بابلیان

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: اسماعیل بابلیان

احتمال و کاربرد آن اثر علی عمیدی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: علی عمیدی

استنباط آماری در پژوهش رفتاری (کد:788) اثر حیدرعلی هومن

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: حیدرعلی هومن

قیمت: 54,000 تومان

اصول و روشهای آمار زیستی اثر دکتر واین . و . دانیل ترجمه سید محمد تقی آیت اللهی

ناشر: امیر کبیر

نویسنده / مترجم: دکتر واین . و . دانیل / سید محمد تقی آیت اللهی

قیمت: 85,000 تومان

المپیاد ریاضی در ایران (جلد 1 اول) اثر عبادالله محمودیان

ناشر: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ؛ نویسنده / مترجم: عبادالله محمودیان

برنامه ریزی ریاضی تحقیق درعملیات (جلد 2 دوم) اثر فردریک س.هیلیر ترجمه محمد مدرس

ناشر: نشرجوان ؛ نویسنده / مترجم: فردریک س.هیلیر - جرالد ج.لیبرمن / محمد مدرس - اردوان آصف وزیری

قیمت: 28,000 تومان

بهینه سازی خطی اثر عقیله حیدری

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: عقیله حیدری

تئوری و مسائل ریاضیات مهندسی اثر اصغر برادران رحیمی

ناشر: جهاددانشگاهی مشهد ؛ نویسنده / مترجم: اصغر برادران رحیمی - مهدی طاهری مقدم

قیمت: 22,000 تومان

تاریخ و فلسفه ریاضیات اثر خدیجه احمدی آملی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: خدیجه احمدی آملی - بیژن زاده

تجزیه و تحلیل رگرسیون اثر سید تقی اخوان نیاکی

ناشر: مؤسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ؛ نویسنده / مترجم: سید تقی اخوان نیاکی

قیمت: 18,000 تومان

تحقیق در عملیات (1) اثر دکترعادل آذر

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: دکترعادل آذر

قیمت: 25,000 تومان

تحقیق درعملیات (1) ؛ (کارشناسی ارشد) اثر شهاب عباسی

ناشر: مدرسان شریف ؛ نویسنده / مترجم: شهاب عباسی

قیمت: 70,000 تومان

تحقیق درعملیات (1) اثر امیرایمن پور

ناشر: کتابخانه فرهنگ ؛ نویسنده / مترجم: امیرایمن پور

قیمت: 68,000 تومان