ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

برونر سودارث

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب برونر سودارث پرستاری داخلی و جراحی ( 9 ) : گوارش ( ویراست پانزدهم 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه مریم علیخانی نشر جامعه نگر

مولف: جانیس ال هینکل کری اچ چیویر کریستن جی اورباو ترجمه مریم علیخانی ناهید دهقان نیری

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 149,000 تومان

کتاب برونر سودارث پرستاری داخلی و جراحی 8 ( ارتوپدی ویراست پانزدهم 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه نسیم هاتفی مودب شایان علیجان پور نشر جامعه نگر

مولف: جانیس ال هینکل کری اچ چیویر کریستن جی اورباو ترجمه نسیم هاتفی مودب  شایان علیجان پور

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 149,000 تومان

کتاب برونر سودارث درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ( 14 ) : چشم و گوش ویراست پانزدهم ( 2022) اثر جانیس ال هینکل ترجمه منصوره علی اصغر پور ناشر جامعه نگر

مولف: جانیس ال هینکل ، کری اچ چیویر ، کریستن جی اورباو ترجمه منصوره علی اصغر پور ، طاهره نجفی قزلچه ، ناهیددهقان نیری

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 67,900 تومان

کتاب برونر سودارث درسنامه پرستاری داخلی و جراحی ( 7 ) : ایمونولوژی ( ویراست پانزدهم 2022) اثر جانیس ال هینکل ترجمه فروزان آتش زاده نشر جامعه نگر

مولف: جانیس ال هینکل ، کری اچ چیویر ، کریستن جی اورباو ترجمه فروزان آتش زاده شوریده ، زهرا رضایی شهسوارلو ، ناهید دهقان نیری

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 99,900 تومان

کتاب برونر سودارث درسنامه پرستاری داخلی و جراحی (16 ) : عفونی و اورژانس ( ویراست پانزدهم 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه محمد رضا حیدری ناشر جامعه نگر

مولف: جانیس ال هینکل ، کری اچ چیویر ، کریستن جی اورباو ترجمه محمد رضا حیدری ، ناهید دهقان نیری

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 89,900 تومان

کتاب برونر سودارث درسنامه پرستاری داخلی و جراحی 11 : ( کلیه و مجاری ادراری ویراست پانزدهم 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه دریادخت مسرور رودسری ناهید دهقان نیری نشر جامعه نگر

مولف : جانیس ال هینکل - کری اچ چیویر کریستن جی اورباو ترجمه دریادخت مسرور رودسری ناهید دهقان نیری

ناشر : جامعه نگر

قیمت: 129,000 تومان

کتاب برونر سودارث پرستاری داخلی و جراحی ( 1 ) : اصول حرفه ای پرستاری ویراست پانزدهم ( 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه دکتر ناهید دهقان نیری

مولف: اچ چیویر کریستن جی اورباو ترجمه دکتر ناهید دهقان نیری - لیلی رستم نیا مجتبی سنمار

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 149,900 تومان

کتاب برونر سودارث پرستاری داخلی و جراحی ( 12 ) : تولید مثل ( ویراست پانزدهم 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه دکتر میترا زندی ناشر جامعه نگر

مولف: جانیس ال هینکل کری اچ چیویر کریستن جی اورباو ترجمه دکتر میترا زندی عاطفه سلیمی اکین آبادی ناهید دهقان نیری

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 137,900 تومان

کتاب برونر سودارث پرستاری داخلی و جراحی ( 13 ) : پوست و سوختگی ویراست پانزدهم ( 2022 ) اثر جانیس ال هینکل ترجمه اسماعیل شریعت نشر جامعه نگر

مولف: اچ چیویر کریستن جی اورباو ترجمه اسماعیل شریعت آسیه موحد پور ناهید دهقان نیری

ناشر: جامعه نگر

قیمت: 119,000 تومان