زمین شناسی ایران

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

رخدادهای زیستی (پرکامبرین - پالئوزوئیک)

ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز ؛ نویسنده / مترجم: محمد رضا اسمعیل بیگ
قیمت: 4,800 تومان

کتاب آب شناسی اثر همایون مقیمی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: همایون مقیمی - محمود صداقت
قیمت: 6,900 تومان

کتاب آب شناسی کاربردی اثر همایون مقیمی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: همایون مقیمی
قیمت: 4,100 تومان

کتاب آب های زیرزمینی اثر محمد حسین قبادی

ناشر: دانشگاه بوعلی سینا ؛ نویسنده / مترجم: محمد حسین قبادی
قیمت: 16,000 تومان

کتاب آتشفشان شناسی اثر علی درویش زاده

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: علی درویش زاده

قیمت: 27,000 تومان

کتاب آتشفشان شناسی با نگرشی بر آتشفشانهای ایران اثر منصور قربانی

ناشر: آرین زمین ؛ نویسنده / مترجم: منصور قربانی
قیمت: 9,500 تومان

کتاب آزمایشگاه زمین شناسی ساختمانی اثر دکتر محسن الیاسی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: دکتر محسن الیاسی
قیمت: 8,000 تومان

کتاب آزمایشگاه سنگ شناسی آذرین اثر فلوریز خیری

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: فلوریز خیری

کتاب آزمایشگاه سنگ شناسی رسوبی اثر ناصر ارزانی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: ناصر ارزانی
قیمت: 8,000 تومان

کتاب آشنایی با تجهیزات پالایشگاهی و پتروشیمی اثر ایمان یدملت

ناشر: فدک ایساتیس ؛ نویسنده / مترجم: ایمان یدملت

کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی اثر علی اصغر حسنی پاک

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: علی اصغر حسنی پاک
قیمت: 28,000 تومان

کتاب اصول برداشت و تفسیر نگارهای چاه پیمایی اثر محمد رضا رضایی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: محمد رضا رضایی - علی چهرازی
قیمت: 50,000 تومان

کتاب اصول مدل سازی زمین آماری جریان سیال ها در محیط های متخلخل اثر محمد کمال قاسم العسگری

ناشر: انتشارات ستایش ؛ نویسنده / مترجم: محمد کمال قاسم العسگری
قیمت: 12,000 تومان

کتاب اصول مهندسی تونل اثر دکتر حسن صادقی

ناشر: جامع دانشگاه امام حسین ؛ نویسنده / مترجم: دکتر حسن صادقی
قیمت: 19,000 تومان

کتاب اطلس رخساره های میکروسکپی (دو جلدی) اثر خسرو خسروتهرانی

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: خسرو خسروتهرانی
قیمت: 50,000 تومان

کتاب انتقال رسوب اثر سید امیرامامی

ناشر: جهاد دانشگاهی امیر کبیر ؛ نویسنده / مترجم: سید امیرامامی
قیمت: 12,000 تومان

کتاب انگلیسی برای رشته زمین شناسی (کد: 695) اثر ابراهیمی سامانی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم: ابراهیمی سامانی - کاظم میر جلیلی - مهشید روشنی
قیمت: 20,000 تومان

کتاب بلور شناسی هندسی اثر مهین محمدی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: مهین محمدی

کتاب تئوری و کاربردی انتقال رسوب اثر چه تد یانگ ترجمه صلاح کوچک زاده

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: چه تد یانگ / صلاح کوچک زاده - کامران یوسفی
قیمت: 11,500 تومان

کتاب تحلیل داده های اکتشافی اثر حسنی پاک

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: حسنی پاک - شرف الدین
قیمت: 18,000 تومان

کتاب تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی اثر حسن مدنی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: حسن مدنی - عبدالمجید یعقوب پور

کتاب ترمودینامیک (برای زمین شناسان) اثر ریموند کرن ترجمه علی اصغر حسنی پاک

ناشر: دانشگاه تهران ؛ نویسنده / مترجم: ریموند کرن - آلن وایزبرد / علی اصغر حسنی پاک

قیمت: 5,400 تومان

کتاب تقویت توده سنگها باد و غابهای پایه سیمانی در روش عدد شدت تزریق (GIN) اثر شریف زاده

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر ؛ نویسنده / مترجم: شریف زاده - خسروی - نودهی
قیمت: 3,200 تومان

کتاب تونل سازی و مکانیک (تونل نگرش منطقی به تونل سازی) اثر دیمتریوس کولیمبوس ترجمه رحمان صمدزادگان

ناشر: نوپردازان ؛ نویسنده / مترجم: دیمتریوس کولیمبوس / رحمان صمدزادگان - یاوری شهرضا
قیمت: 24,000 تومان

کتاب خاکهای شور و سدیمی (اصول - دینامیک - مدلسازی) اثر برسلر ترجمه حسام مجللی

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: برسلر- مک نیل - کارتر / حسام مجللی
قیمت: 4,800 تومان

کتاب خواص مهندسی سنگها اثر دکترمحمود وفائیان

ناشر: ارکان ؛ نویسنده / مترجم: دکترمحمود وفائیان
قیمت: 13,000 تومان

کتاب درآمدی بر مکانیک سنگ اثر کاتسویاما ترجمه فاروق حسینی

ناشر: نشرکتاب دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: کاتسویاما - وی اس وتوکوری / فاروق حسینی
قیمت: 42,000 تومان

کتاب درس و کنکور زمین شناسی مهندسی اثر مهندس محسن مبینی زاد

ناشر: گسترش علوم پایه ؛ نویسنده / مترجم: مهندس محسن مبینی زاد
قیمت: 3,200 تومان

کتاب دیرینه شناسی (1) ؛ (ماکروفسیل) اثر مهناز پروانه نژاد شیرازی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: مهناز پروانه نژاد شیرازی

کتاب دیرینه شناسی (2) اثر کورش رشیدی

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: کورش رشیدی
قیمت: 32,000 تومان

کتاب دیرینه شناسی اثر محمد رضا کبریایی زاده

ناشر: دانشگاه پیام نور ؛ نویسنده / مترجم: محمد رضا کبریایی زاده - رحیم شعبانیان - سیداحمد بابازاده
قیمت: 20,000 تومان