ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

خرید اینترنتی کتاب روانشناسی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

راهنمای تفکر و زبان اثر حسین نصیری

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم: حسین نصیری
قیمت: 8,000 تومان

راهنمای درمان افسردگی اثر مری الن کوپلند ترجمه مهدی قراچه داغی

ناشر: پیکان ؛ نویسنده / مترجم: مری الن کوپلند / مهدی قراچه داغی

قیمت: 10,000 تومان

راهنمای روان سنجی اثر اصغر ترکیان

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: اصغر ترکیان
قیمت: 6,000 تومان

راهنمای روان سنجی اثر علیرضا حافظی - شهناز بخشعلی زاده مرادی

ناشر: فروزش ؛ نویسنده / مترجم: علیرضا حافظی - شهناز بخشعلی زاده مرادی
قیمت: 2,000 تومان

راهنمای روان شناسی اجتماعی اثر اکرم خسروی یگانه

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: اکرم خسروی یگانه
قیمت: 13,000 تومان

راهنمای روان شناسی اجتماعی اثر علی پورمحمد

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم: علی پورمحمد
قیمت: 12,000 تومان

راهنمای روان شناسی تجربی اثر شهرام وکیلی

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم: شهرام وکیلی
قیمت: 6,500 تومان

راهنمای روان شناسی در قرآن اثر ابوذر مومنی زاده

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: ابوذر مومنی زاده
قیمت: 14,000 تومان

راهنمای روان شناسی صنعتی اثر مجید زارعی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: مجید زارعی

قیمت: 110,000 تومان

راهنمای روانشناسی شخصیت اثر یوسف کریمی

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: د کتر یوسف کریمی
قیمت: 6,500 تومان

راهنمای روانشناسی بازی اثر علی اکبر ابراهیمی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: علی اکبر ابراهیمی
قیمت: 9,000 تومان

راهنمای روانشناسی بازی اثر علیرضا حافظی - فاطمه اصغری هاوستین

ناشر: فروزش ؛ نویسنده / مترجم: علیرضا حافظی - فاطمه اصغری هاوستین
قیمت: 1,800 تومان

راهنمای روانشناسی بازی اثر وجیهه بشارت زاده

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: وجیهه بشارت زاده
قیمت: 5,000 تومان

راهنمای روانشناسی تربیتی اثر صفیه عرب

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: صفیه عرب
قیمت: 25,000 تومان

راهنمای روانشناسی رشد (1) پیام نور اثر ابوالفضل درودی

ناشر: نشر خاطره ؛ نویسنده / مترجم: ابوالفضل درودی

قیمت: 2,000 تومان

راهنمای روانشناسی سلامت اثر هلن جعفری

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: هلن جعفری

قیمت: 9,000 تومان

راهنمای روانشناسی عمومی (1) اثر مریم فرضی

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: مریم فرضی
قیمت: 14,500 تومان

راهنمای روانشناسی فیزیولوژیک اثر زهرا عباسپورآذر

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: زهرا عباسپورآذر
قیمت: 9,500 تومان

راهنمای روانشناسی مرضی کودک اثر محیا سروش

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: محیا سروش
قیمت: 35,000 تومان

راهنمای روانشناسی پویایی گروه اثر رحیم حمیدی پور

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: رحیم حمیدی پور

قیمت: 5,500 تومان

راهنمای روش ها و فنون تدریس اثر اعظم پهلوان صادق

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: اعظم پهلوان صادق

قیمت: 13,000 تومان

راهنمای روش ها و فنون تدریس اثر حمیرا برزیده

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: حمیرا برزیده
قیمت: 8,900 تومان

راهنمای زوج درمانی خانواده درمانی (پویندگان) اثر اعظم پیکان - سمیه محمدی

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم: اعظم پیکان - سمیه محمدی
قیمت: 7,000 تومان

راهنمای طلایی روانشناسی عمومی (2) اثر زهرا فتحی - مونا مهدی پور

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم: زهرا فتحی - مونا مهدی پور
قیمت: 35,000 تومان

راهنمای علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی اثر فهیمه قبیتی

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: فهیمه قبیتی
قیمت: 6,500 تومان

راهنمای عملی اصول و فنون مشاوره اثر محمد ارقبایی - یحیی میان بندی

ناشر: فراانگیزش ؛ نویسنده / مترجم: محمد ارقبایی - یحیی میان بندی - فرزانه مهدیان فر - بهناز لطفی

قیمت: 12,000 تومان

راهنمای عملی درمان شناختی - رفتاری: درمان خانواده محور کودک وسواسی (راهنمای درمانگر) اثر جنیفربی فریمن - آبه مارس گارسیا ترجمه مجتبی دلیر - فرزانه رسانه

ناشر: ارجمند ؛ نویسنده / مترجم: جنیفربی فریمن - آبه مارس گارسیا / مجتبی دلیر فرزانه رسانه
قیمت: 23,000 تومان

راهنمای عملی روانشناسی تجربی اثر حمزه گنجی

ناشر: ساوالان ؛ نویسنده / مترجم: حمزه گنجی

قیمت: 130,000 تومان

راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق - ویرایش اول (جلد اول) اثر عزت الله نادری

ناشر: روان ؛ نویسنده / مترجم: عزت الله نادری - سیف نراقی - شاهپوریان

قیمت: 50,000 تومان

راهنمای عملی مدیریت استرس به شیوه شناختی - رفتاری اثر مایکل آنتونی - گیل ایرونسون ترجمه سیدجواد آل محمد

ناشر: جهاد دانشگاهی اصفهان ؛ نویسنده / مترجم: مایکل آنتونی - گیل ایرونسون - نیل اشنایدرمن / سیدجواد آل محمد - سولماز جوکار - حمیدطاهر نشاط دوست

قیمت: 8,000 تومان

راهنمای عملی مصاحبه روانپزشکی اثر دانیل جی کارلات ترجمه آتوسا فرمند - مهدی نصراصفهانی

ناشر: ارجمند ؛ نویسنده / مترجم: دانیل جی کارلات / آتوسا فرمند - مهدی نصراصفهانی

 

قیمت: 170,000 تومان

راهنمای فلسفه تربیت اثر حمیرا برزیده

ناشر: استادی ؛ نویسنده / مترجم: حمیرا برزیده

قیمت: 5,500 تومان