آیین دادرسی مدنی

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

18 دوره پرسش های حقوق تجارت آزمون وکالت سال 79 تا 95 اثر چتردانش

ناشر: چتر دانش ؛ نویسنده / مترجم : چتردانش
قیمت: 14,000 تومان

18 دوره پرسش های حقوق جزا آزمون وکالت سال 79 تا 95 اثر چتر دانش

ناشر: چتر دانش ؛ نویسنده / مترجم: چتردانش
قیمت: 16,000 تومان

20 سال آزمون های طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی کیفری (براساس قانون مصوب 1392) اثر یوسف نیازی

ناشر: آوا ؛ نویسنده / مترجم : یوسف نیازی - علیرضا شکر بیگی - محمدحسین صادقی
قیمت: 22,500 تومان

آثاربرگزیده حقوقی (4) مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران اثر ناصرکاتوزیان

ناشر: کتابخانه گنج دانش ؛ نویسنده / مترجم: ناصر کاتوزیان

قیمت: 35,000 تومان

آثاربرگزیده حقوقی (7) کلیات حقوق نظریه عمومی اثر ناصرکاتوزیان

ناشر: گنج دانش ؛ نویسنده / مترجم : ناصرکاتوزیان

قیمت: 43,500 تومان

آثاربرگزیده حقوقی (8) فلسفه حقوق (جلد 3 سوم ) منطق حقوق اثر ناصرکاتوزیان

ناشر: گنج دانش ؛ نویسنده / مترجم : ناصرکاتوزیان

قیمت: 70,000 تومان

آداب و تشریفات دیپلماتیک اثر پرویز ذوالعین

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : پرویز ذوالعین
قیمت: 15,000 تومان

آداب و شگردهای وکالت در دادگستری اثر بهمن کشاورز

ناشر: انتشارات جاودانه جنگل ؛ مولف / مترجم: بهمن کشاورز

قیمت: 40,000 تومان

آزمون محورحقوق تجارت (4) ؛ (کد:2526) اثر یلدا میرزا جعفری

ناشر: انتشارات راه ؛ نویسنده / مترجم : یلدا میرزا جعفری
قیمت: 6,000 تومان

آسیب شناسی قوانین مربوط به جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران اثر پژوهش قوه قضاییه

ناشر: مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضائیه ؛ نویسنده / مترجم : پژوهش قوه قضاییه
قیمت: 35,000 تومان

آموزش تصویری پیشرفته اصول فقه با متد مهندسی معکوس اثر میثم مقدسی

ناشر: موسسه کمک آزمون ؛ مولف / مترجم: میثم مقدسی

قیمت: 88,000 تومان

آناتومی کاربردی برای قضات با نگاهی به قانون مجازات اسلامی اثر سعید شعبانی

ناشر: انتشارات جاودانه جنگل ؛ مولف / مترجم: سعید شعبانی-سارا سجادی-سپیده محبی

قیمت: 10,000 تومان

آیات الاحکام حقوق مدنی و جزایی (کد:951) اثر خلیل قبله ای خویی

ناشر: سمت ؛ نویسنده / مترجم : خلیل قبله ای خویی
قیمت: 4,500 تومان

آیات الاحکام حقوق و جزایی اثر دکتر ابوالقاسم گرجی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : دکتر ابوالقاسم گرجی
قیمت: 15,000 تومان

آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اثر سید جلیل محمدی

ناشر: طرح نوین اندیشه ؛ مولف / مترجم: سید جلیل محمدی - سید فرید الدین محمدی

قیمت: 105,000 تومان

آیین دادرسی امور دعاوی خانوادگی اثر لیلا سادات اسدی - فریده شکری

ناشر: دانشگاه امام صادق ؛ نویسنده / مترجم : لیلا سادات اسدی - فریده شکری

قیمت: 82,000 تومان

آیین دادرسی تعزیرات حکومتی اثر امید رستمی غازانی - علیرضا جمشیدی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : امید رستمی غازانی - علیرضا جمشیدی
قیمت: 18,000 تومان

آیین دادرسی مدنی فراملی اثر محسن محسنی

ناشر: سهامی انتشار ؛ نویسنده / مترجم : محسن محسنی
قیمت: 22,500 تومان

آیین دادرسی مدنی ( جلد 1 اول) اثر گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

قیمت: 45,000 تومان

آیین دادرسی مدنی ( جلد 2 دوم) اثر گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : گودرزافتخارجهرمی - مصطفی السان

قیمت: 27,000 تومان

آیین دادرسی مدنی ( دوره بنیادین) ؛ ( جلد 2 دوم) اثر عبدالله شمس

ناشر: دراک ؛ نویسنده / مترجم : عبدالله شمس

قیمت: 29,000 تومان

آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ؛ ( جلد 3 سوم) اثر عبدالله شمس

ناشر: دراک ؛ نویسنده / مترجم : عبدالله شمس
قیمت: 77,000 تومان

آیین دادرسی مدنی (1) اثر علی عباس حیاتی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : علی عباس حیاتی
قیمت: 10,000 تومان

آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد نخست) اثر عبدالله شمس

ناشر: دراک ؛ نویسنده / مترجم : عبدالله شمس
قیمت: 64,000 تومان

آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین ( جلد 1 اول) اثر عبدالله شمس

ناشر: دراک ؛ نویسنده / مترجم : عبدالله شمس

قیمت: 26,000 تومان