ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

آیین دادرسی کیفری

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

راهنمای حقوق مدنی (6) اثررضا بنیادی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: رضا بنیادی

راهنمای حقوق مدنی(2) (اموال و مالکیت) اثر مریم بلندی برزکی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: مریم بلندی برزکی

راهنمای حقوق و کاربردی دعاوی (1) ؛ (مطالبه طلب) اثرمحمد رضا فولادی

ناشر: انتشارات جاودانه جنگل ؛ نویسنده / مترجم : فولادی

قیمت: 35,000 تومان

راهنمای حقوقی و کاربردی دعاوی فک پلاک خودرو اثر محمدرضا فولادی

ناشر: انتشارات جاودانه جنگل ؛ نویسنده / مترجم : محمدرضافولادی

راهنمای درآمدی برسیاست جنایی (همشهری) اثر معصومه ولی پور

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم : معصومه ولی پور
قیمت: 40,000 تومان

راهنمای طلایی حقوق جزای عمومی (3) نسل سوم اثر جمیله کرمی

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم: جمیله کرمی

راهنمای قواعد فقه (1) اثر زینب فرقانی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: زینب فرقانی
قیمت: 55,000 تومان

راهنمای قواعد فقه (2) اثر زینب فرقانی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: زینب فرقانی

قیمت: 55,000 تومان

راهنمای متون حقوقی (1) (کد 492) اثر سارا زرگر

ناشر: انتشارات راه ؛ نویسنده / مترجم: سارازرگر
قیمت: 195,000 تومان

راهنمای متون حقوقی (1) ؛ (همشهری) اثر حسن جهانبان اسفهلان

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: حسن جهانبان اسفهلان

راهنمای متون حقوقی (2) ؛ (طلایی) اثر مصطفی جلالی

ناشر: پویندگان دانشگاه ؛ نویسنده / مترجم : مصطفی جلالی

قیمت: 75,000 تومان

راهنمای متون حقوقی (3) ؛ (همشهری) اثر حسن جهانبان اسفهلان

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم: حسن جهانبان اسفهلان

راهنمای متون فقه (4) ؛ (همشهری) اثر محمد رضا عونی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم : محمد رضا عونی

راهنمای کیفرشناسی ( همشهری) اثر امیر یعقوبی

ناشر: پیام دانشگاهی ؛ نویسنده / مترجم : امیریعقوبی
قیمت: 60,000 تومان

رای فصلنامه رای شماره (11) اثر پژوهشگاه قوه قضائیه

ناشر: مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضائیه ؛ نویسنده / مترجم : پژوهشگاه قوه قضائیه

رای فصلنامه شماره (10) اثر پژوهشگاه قوه قضائیه ترجمه سلطانی

ناشر: مرکز مطبوعات وانتشارات قوه قضائیه ؛ نویسنده / مترجم : پژوهشگاه قوه قضائیه / سلطانی لسانی

رساله جرایم و مجازات ها اثر سزار بکاریا ترجمه محمدعلی اردبیلی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : سزار بکاریا / محمدعلی اردبیلی

قیمت: 35,000 تومان

رهیافتی به اصول عملیه یا ادله فقاهتی اصول فقه (2) اثر سید محمد صدری

ناشر: اندیشه های حقوقی ؛ نویسنده / مترجم: سید محمد صدری

قیمت: 130,000 تومان

رویکردی انتقادی به آیین دادرسی خانواده اثر امین امیرحسینی

ناشر: دانشگاه امام صادق ؛ نویسنده / مترجم : امین امیرحسینی

قیمت: 9,500 تومان

زمینه حقوق جزای عمومی اثر رضا نوربها

ناشر: میزان ؛ نویسنده / مترجم : رضا نوربها

قیمت: 230,000 تومان

ساده ساز متون حقوقی میزان اثر سید مهدی موسوی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : سید مهدی موسوی

قیمت: 620,000 تومان

سازمانهای بین المللی اثر رضا موسی زاده

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم: رضا موسی زاده

قیمت: 255,000 تومان

سنجش برتر ( شامل : 360 پرسش و پاسخ در درس حقوق مدنی ) اثر جمعی از اساتید موسسه دادآفرین

ناشر: موسسه داد آفرین ؛ نویسنده / مترجم : جمعی ازاساتیدموسسه دادآفرین

سیاست جنایی ایران و انگلستان در قلمرو جرایم مطبوعاتی اثر عباس شیخ الاسلامی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : عباس شیخ الاسلامی
قیمت: 23,000 تومان

سیاست جنایی مشارکتی اثر علیرضا جمشیدی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : علیرضا جمشیدی
قیمت: 14,000 تومان

سیاست کیفری و کودکان و نوجوانان بزه دیده و بزهکار اثر حسین پورمحی آبادی

ناشر: نشرمیزان ؛ نویسنده / مترجم : حسین پورمحی آبادی - حسین میر محمدصادقی
قیمت: 33,000 تومان

شرح ماده به ماده قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394به انضمام آیین نامه میانجی گری مصوب 1394 اثر حسین گرامی

ناشر: انتشارات جاودانه جنگل ؛ نویسنده / مترجم: حسین گرامی - مجتبی فرهمند