کتاب زرد ساختمان

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

کتاب زرد ساختمان:مناقصات

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: علیرضا پوراسد

قیمت: 58,000 تومان

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تاسیساتی 2

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: علیرضا پوراسد

قیمت: 35,000 تومان

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: علیرضا پوراسد

قیمت: 35,000 تومان

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای عمرانی

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: علیرضا پوراسد

قیمت: 35,000 تومان

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای مشارکت در ساخت (6 تیپ)

ناشر: فدک ایساتیس

مؤلف: علیرضا پوراسد

قیمت: 45,000 تومان