تصفیه هوا

مرتب سازی بر اساس:   نام کتاب (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

هندبوک سیستم ها و تجهیزات HVAC کتاب دوازدهم: بازیافت انرژی (روش ها و تجهیزات) ترجمه محمدرضا افضلی

ناشر: یزدا

مولف: انجمن ASHRAE آمریکا

مترجم: محمدرضا افضلی

قیمت قبلی: 19,800 تومان
قیمت: 18,810 تومان

هندبوک سیستم ها و تجهیزات HVAC کتاب چهاردهم: تصفیه هوا و گازهای صنعتی ترجمه محمدرضا افضلی

ناشر: یزدا

مولف: انجمن ASHRAE آمریکا

مترجم: محمدرضا افضلی

قیمت قبلی: 18,000 تومان
قیمت: 17,100 تومان

طبقه بندی تجهیزات و سیستم ها (ویرایش سوم)

ناشر: یزدا

مولف: محمدرضا سلطاندوست

قیمت قبلی: 8,000 تومان
قیمت: 7,600 تومان