ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان: روش ها و مسائل اجرایی اثر محمد حسین علیزاده

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
115 رای
ناشر نوآور
قیمت: 325,000 تومان

ناشر: نوآور

نویسنده: محمد حسین علیزاده

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی ) جزء منابع بسیار مهم آزمون های نظام مهندسی هست معمولا با کتاب کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان ( کتاب روش‌ها و مسائل اجرایی ) ۱۵ تا ۲۰ سوال را میتوان پاسخ داد. برای تدوین و تالیف این کتاب حدودا از ۶۰ منبع بصورت کتابی و بسیاری از مقالات خارجی معتبر و بروز استفاده شده است، بنابر این بدون شک این کتاب جزء کاملترین مراجع در حوزه روش های اجرایی ساختمان می‌باشد بطوریکه علاوه بر آزمونهای نظام مهندسی مرجع درسی بسیاری از دانشگاه ها در سراسر کشور می باشد.فهرست مطالب

فصل اول/ شناخت زمین

۱-۱- شناسایی ژئوتکنیکی زمین

۱-۲- تقسیم‌بندی اجرایی و تجربی زمین‌ها و عوامل مؤثر بر ظرفیت تحمل خاک ۱-۲- الف- وزن مخصوص خاك ۱ -۲- ب- شكل ذرات خاك ۱-۲-ج- دانه‌بندی خاك ۱-۲-۱- زمین‌های مرغوب ۱-۲-۱-۱- زمین‌های سنگی ۱-۲-۱-۲- زمین‌های دج ۱-۲-۱-۳- زمین‌های سفت مخلوط ۱-۲-۱-۴- زمین‌های مخلوط متوسط ۱-۲-۲- زمین‌های نامرغوب ۱-۲-۲-۱- زمین‌های شنی ۱-۲-۲-۲- زمین‌های ماسه‌ای ۱-۲-۲-۳- زمین‌های رسی ۱-۲-۲-۴- زمین‌های خاك دستی ۱-۲-۲-۵- زمین‌های با خاك نباتی ۱-۲-۲-۶- زمین‌های باتلاقی

 

۱-۳- تقسیم‌بندی زمین‌ها از دید جنس و دانه‌بندی

۱-۴- تقسیم‌بندی زمین‌ها از دیدگاه قابلیت كندن و جابه‌جایی ۱-۴-۱- زمین بیلی ۱-۴-۲- زمین پابیلی ۱-۴-۳- زمین كلنگی ۱-۴-۴- زمین دج ۱-۴-۵- زمین‌های سنگی

۱-۵- حفاری و نمونه‌برداری خاك

۱-۶- سیستم‌های طبقه‌بندی خاك ۱-۶-۱- سیستم بافتی ۱-۶-۲- سیستم آشتو ۱-۶-۳- سیستم طبقه‌بندی متحده (یونیفاید)

۱-۷- مراحل ساختمان‌سازی

۱-۸- احداث ساختمان در دامنه، بالا یا پایین شیب

۱-۹- ساخت شالوده شیبدار و شالوده در یک تراز

 

۱-۱۰- نکات مهم و کاربردی الزامات ژئوتکنیکی۱-۱۰-۱- شناسائی نوع زمین ۱-۱۰-۲- ناپایداری زمین ناشی از زلزله ۱-۱۰-۲-۱- روانگرایی ۱-۱۰-۲-۱-۱- ارزیابی استعداد روانگرایی ۱-۱۰-۲-۲- گسترش جانبی ۱-۱۰-۲-۳- روش کاهش خطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی ۱-۱۰-۲-۳-۱- تمهیدات سازه‌ای ۱-۱۰-۲-۳-۲- تمهیدات ژئوتکنیکی ۱-۱۰-۲-۳-۳- تغییر محل ساختگاه ۱-۱۰-۲-۴- زمین لغزش ۱-۱۰-۲-۴-۱- ارزیابی پایداری شیب‌ها به منظور بر استعداد زمین لغزش ۱-۱۰-۲-۵- فرونشست ۱-۱۰-۲-۵-۱- شناسائی حفرات زیر سطحی۱-۱۰-۲-۶ گسلش ۱-۱۰-۳- بزرگ نمایی ناشی از توپوگرافی ۱-۱۰-۴- دیوار نگهبان خاک

۱-۱۱- ضوابط اجرایی و نكات كلیدی
فصل دوم / گودبرداری و سازه نگهبان
۲-۱- گودبرداری

۲-۲- آماده‌سازی و تسطیح اراضی برای پی‌ریزی

۲-۳- ارزیابی خطر گود ۲-۳-۴- تحلیل پایداری گود

۲-۴- حفاظت گود در برابر اثرات جوی و محیطی

۲-۵- سطوح خاکبرداری در معرض عوامل جوی

۲-۶- تقسیم‌بندی زمین از لحاظ خاكبرداری

۲-۷- عدسی مقاوم در كف گودبرداری یا ناهمگنی خاك زیر شالوده

 

۲-۸- روش‌های گودبرداری ۲-۸-۱- گودبرداری در زمین‌های خشك و نسبتاً سست ۲-۸-۲- گودبرداری در زمین‌های آبی ۲-۸-۲-۱ صندوقچه جعبه‌ای ۲-۸-۲-۲ صندوقچه باز ۲-۸-۳- گودبرداری در زمین‌های خوب و خشك ۲-۸-۴- گودبرداری در زمین‌های سست و خشك

۲-۹- زاویه گودبرداری ۲-۹-۱- زاویه گودبرداری در زمین‌های سنگی و صخره‌ای ۲-۹-۲- زاویه‌ گودبرداری در زمین‌های دج ۲-۹-۳- زاویه گودبرداری در زمین‌های سفت مخلوط۲-۹-۴- زاویه گودبرداری در زمین‌های مخلوط متوسط ۲-۹-۵- زاویه گودبرداری در زمین‌های رسی: ۲-۹-۶- زاویه گودبرداری در زمین‌های نامرغوب شنی و ماسه‌ای اشكال زاویه‌های گودبرداری در زمین‌های مختلف
۲-۱۰- گودبرداری مرحله‌ای

۲-۱۱- حفاظت از بدنه پی و محلهای گودبرداری

۲-۱۲- عمق گودبرداری در زمینهای مختلف بدون پایه‌های ایمنی، سپری و حایل

۲-۱۳- تنگ بستن پشت خاكریز

۲-۱۴- سپركوبی ۲-۱۴-۱- سپركوبی توسط تراورس چوب ۲-۱۴-۲- سپركوبی توسط تیرآهن و پوشش تخته ۲-۱۴-۳- سپركوبی در زمین‌های مرطوب و آبدار

۲-۱۵- خاكریزی و ترانشه برداری

۲-۱۶- گودبرداری و نگهبان‌سازی ساختمان همجوار

 

۲-۱۷- تنگ بستن پشت دیوار همسایه ۲-۱۷-۱- تنگ بستن مایل پشت ساختمان همسایه به وسیله‌ی تیر و تخته ۲-۱۷-۲- تنگ بستن گسترده چوبی پشت دیوار ساختمانهمسایه ۲-۱۷-۳- تنگ‌ بستن پشت دیوار ساختمان همسایه در گودبرداری به وسیله‌ی تیرآهن ۲-۱۷-۴- تنگ بستن افقی پشت دیوار همجوار به وسیله‌یتیرآهن و تیر مركب ۲-۱۷-۵- تنگ‌اندازی افقی چوبی بین دو دیوار همجوار ۲-۱۷-۶- تنگ‌اندازی در ساختمان همجوار توسط تیر مركب چوبی به صورت افقی ۲-۱۷-۷- نگهداری ساختمان همسایه در گودبرداری به وسیله‌ی خرپای فلزی۲-۱۷-۸- نگهبان‌سازی ساختمان همجوار در گودبرداری توسط تنگ خاكی ۲-۱۷-۹- نگهبان‌سازی ساختمان همجوار در گودبرداری توسط تنگ‌بندی آجری ۲-۱۷-۱۰- نگهبان‌سازی ساختمان همجوار در گودبرداری بهوسیله‌ی تیر مركب پروفیل و تنگ آجری ۲-۱۷-۱۱- نگهبان‌سازی ساختمان همجوار در گودبرداری‌های عمیق

۲-۱۸- نگهبان‌سازی ساختمان همجوار با رعایت درز انقطاع یا بند انقطاع

۲-۱۹- انواع سازه نگهبان ۲-۱۹-۱- دیوارهای با عملكرد وزنی ۲-۱۹-۲- دیوارهای سپرگونه ۲-۱۹-۳- خاك مسلح ۲-۱۹-۴- میل مهاری و میخكوبی ۲-۱۹-۵- دیوار زیرزمین
۲-۲۰- پایداری انواع سازه‌های نگهبان

۲-۲۱- فشار خاک

۲-۲۲- فشار خاك در حالت سكون

۲-۲۳- فشار در حالت محرك و مقاوم خاك

۲-۲۴- فشار خاك در خاكریز متراكم شده

۲-۲۵- فشار خاك تحت شرایط خاص

۲-۲۶- فشار حالت محرك و مقاوم در شرایط دینامیكی

۲-۲۷- تعیین فشار خاك در پشت دیوار

۲-۲۸- پایدارسازی دیواره گودها

۲-۲۹- طراحی سازه نگهبان به روش تنش مجاز ۲-۲۹-۱- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای وزنی ۲-۲۹-۲- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای سپرگونه ۲-۲۹-۳- حداقل ضرایب اطمینان دیوارهای خاك مسلح

 

۲-۳۰- طراحی سازه نگهبان به روش حالات حدی ۲-۳۰-۴- ضرایب كاهش مقاومت در دیوارهای وزنی ۲-۳۰-۵- ضرایب تقلیل نیروی مقاوم در دیوارهای سپرگونه ۲-۳۰-۶- ضرایب كاهش نیروی مقاوم در خاكریزها و شیروانی ۲-۳۰-۷- ضرایب كاهش نیروی مقاوم در دیوارهای خاكمسلح

۲-۳۱- مهاربندی

۲-۳۲- خاکریز پشت دیوار

۲-۳۳- مسائل ایمنی ساختگاه پروژه قبل از گودبرداری

۲-۳۴- مسائل ایمنی ساختمانهای مجاور قبل از گودبرداری

۲-۳۵- مسائل ایمنی كارگاه درحین گودبرداری

۲-۳۶- در حفاری با ماشین‌آلات عمرانی به موارد زیر توجهگردد:

۲-۳۷- حفاظت گود در برابر اثرات جوی و محیطی

۲-۳۸- نشانه‌های خطرناك بودن گود

۲-۳۹- اقدامات قابل انجام برای كاهش خطر گودبرداریها
۲-۴۰ قوانین و مقررات

۲-۴۱ انواع روشهای پایدار سازی گود ۲-۴۱-۱- مهاربندی جداره‌ها توسط المان‌های افقی و مایل(Braced wall using wale struts) ۲-۴۱-۲- مهاربندی توسط المان‌های كششی(Soldier beam& lagging) ۲-۴۱-۳- مهاربندی توسط سپر كوبی (Braced sheet pile) ۲-۴۱-۳-۱- مزایای روش سپرکوبی ۲-۴۱-۳-۲- معایب روش سپرکوبی ۲-۴۱-۴- مهاربندی توسط شمع‌های درجا (Bored pile walls) ۲-۴۱-۴-الف- اجرای دیوار محافظت پیوسته (آب بند) ۲-۴۱-۴-ب- اجرای دیوار محافظت ناپیوسته۲-۴۱-۴-۱- مزایای روش اجرای شمع ۲-۴۱-۴-۲- معایب روش اجرای شمع ۲-۴۱-۵- مهاربندی توسط دیوار دیافراگمی(Diaphragm walls-Slurry wall) ۲-۴۱-۵-۱- مراحل اجرای دیوار دیافراگمی ۲-۴۱-۵-۲- مزایای روش دیوار دیافراگمی ۲-۴۱-۵-۳- معایب روش دیوار دیافراگمی ۲-۴۱-۶- جداره‌های مهاربندی شده توسط نیلینگ(Soil nailing) ۲-۴۱-۶-۱- مراحل اجرای سیستم نیلینگ (nailing) ۲-۴۱-۶-۲- اصول طراحی نیلینگ (nailing) ۲-۴۱-۷- جداره‌های مهاربندی شده توسط انكراژ (Anchorage) ۲-۴۱-۷-۱- مزایای روش مهارسازی توسط انكراژ ۲-۴۱-۷-۲- معایب روش مهارسازی توسط انكراژ ۲-۴۱-۸- جداره‌های مهاربندی شده توسط دوخت به پشتپین گذاری (Tie back) ۲-۴۱-۸-۱- مزایای روش دوخت به پشت ۲-۴۱-۸-۲- معایب روش دوخت به پشت ۲-۴۱-۹- جداره‌های مهاربندی شده توسط میكروپایل (Micropile)۲-۴۱-۹-۱- روش اجرای میكروپایل ۲-۴۱-۱۰- جداره‌های مهاربندی شده توسط خرپا(Truss – Raker) ۲-۴۱-۱۰-۱ مزایای روش خرپایی ۲-۴۱-۱۰-۲- معایب روش خرپایی ۲-۴۱-۱۱- شیبدار كردن (Slopeing)

 

۲-۴۲- زهكشی ۲-۴۲-الف- روش خندقی ۲-۴۲-ب­- روش طبیعی ۲-۴۲-ج- روش جناغی ۲-۴۲-د- روش بادبزنی۲-۴۲-هـ- روش شبكه‌ای
فصل سوم / پی‌سازی

۳-۱- تعریف پی

 

۳-۲- انواع پی‌سازی ۳-۲-الف- پی‌های سنتی ۳-۲-ب- پی‌های بتنی ۳-۲-الف-۱- پی‌سازی شفته‌ای ۳-۲-الف-۲- پی‌سازی آجری ۳-۲-الف-۳- پی‌سازی سنگی ۳-۲-الف-۴- پی‌سازی چوبی ۳-۲-ب-۱- پی سطحی ۳-۲-ب-۱-۱- ملاحظات طراحی پی‌های سطحی ۳-۲-ب-۱-۲- ظرفیت باربری پی‌های سطحی۳-۲-ب-۱-۲-۱ استفاده از روابط نظری ظرفیت باربری ۳-۲-ب-۱-۲-۲- استفاده از آزمون‌های درجا ۳-۲-ب-۱-۳- نشست مجاز ۳-۲-ب-۱-۴- روش‌های طراحی پی سطحی ۳-۲-ب-۱-۴-۱- روش تنش مجاز ۳-۲-ب-۱-۴-۲- روش حالات حدی ۳-۲-ب-۱-۴-۳-ملاحظات لرزه‌ای در طراحی پی‌های سطحی ۳-۲-ب-۲- پی‌های قابل دسترس ۳-۲-ب-۳- پی‌های عمیق ۳-۲-ب-۳-۱- نکات مهم مربوط به پی‌های عمیق ۳-۲-ب-۴- پی‌های شناور

۳-۳- انتخاب نوع فونداسیون

۳-۴- پهنای فونداسیون

۳-۵- نوع دیگری از تقسیم‌بندی پی۳-۵-۱- پی نواری ۳-۵-۲- پی بالشتكی یا پی منفرد ۳-۵-۲-۱- شناژ یا كلاف ۳-۵-۳- پی گسترده یا رادیه ژنرال یامت ۳-۵-۴- پی شمعی

۳-۶- نوع دیگری از دسته‌بندی‌ پی‌ها ۳-۶-۱-الف- پی مركب ۳-۶-۱-ب- پی مركب ذوزنقه‌ای ۳-۶-۱-ج- پی مركب نواری طره‌ای (پی نواری مشبك یا پی باسكولی) ۳-۶-۲-الف- پی صفحه‌ای ۳-۶-۲-ب- پی‌های صفحه زنبوری

۳-۷- قالب‌بندی آجری

۳-۸- قالب‌بندی فلزی

۳-۹- قالب‌بندی چوبی (كفراژبندی)
۳-۱۰- زمان قالب‌برداری

۳-۱۱- پی‌سازی نیمه عمیق تا رسیدن به زمین سفت

۳-۱۲- پی‌سازی نیمه عمیق در زمین‌های خاك دستی

۳-۱۳- قوس شفته‌ای

۳-۱۴- قوس آجری

۳-۱۵- پی‌سازی نیمه عمیق در زمین‌های ماسه نرم

۳-۱۶- پی‌های شمعی ۳-۱۶-۱- شمع‌های بتنی پیش ساخته ۳-۱۶-۱-۱- شمع‌های بتنی قطعه‌ای۳-۱۶-۱-۲- شمع وست شل ۳-۱۶-۲- شمع‌های بتنی ساخته شده در محل (شمع درجا) ۳-۱۶-۲-۱- شمع پوشش‌دار BSP ۳-۱۶-۳- شمع‌های فولادی ۳-۱۶-۴- شمع چوبی

۳-۱۷- انواع چكش‌ها ۳-۱۷-۱- چكش دیزلی ۳-۱۷-۲- چكش سقوطی ۳-۱۷-۳- چكش‌های دوطرفه ۳-۱۷-۴- چكش‌های یك‌طرفه

۳-۱۸- انواع نشست پی

۳-۱۹- پدیده‌ی تحكیم و تورم

 

۳-۲۰- انواع نشست خاك زیر پی

۳-۲۱- سطح آب زیرزمینی و پی

۳-۲۲- پدیده‌ی روانگرایی و كنترل آن

۳-۲۳- عمق مجاز یخبندان

 
فصل چهارم / جوشكاری، اتصالات و ساختمان‌های فولادی

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تعریف جوش و فرآیندهای جوشکاری

۴-۳- اتصالات جوشی

۴-۴- انواع جوش

۴-۵- وضعیت‌ها یا موقعیّت‌های جوشکاری

۴-۶- الکترود

۴-۷- روکش الکترود

۴-۸- وظایف روکش الکترود یا پودر در جوش زیرپودری

۴-۹- روکش‌های کم هیدروژن
۴-۱۰- تأثیر روکش بر قطبیت

۴-۱۱- پودر آهن

۴-۱۲- جوش شیاری

۴-۱۳- جوش گوشه

۴-۱۴- طبقه‌بندی و شماره‌گذاری الکترودها طبق

AWS ۴-۱۵- انتخاب نوع و قطر الکترود

 

۴-۱۶- دسته‌بندی الکترودها از نظر ویژگی کاربردی و نوعدرز اتصال (مشخصه‌های کاربردی الکترودها) ۴-۱۶-۱- الکترودهای پرجوش (پر بازده) ۴-۱۶-۲- الکترودهای زودجوش (الکترودهای نفوذی) ۴-۱۶-۳- الکترودهای کم هیدروژن ۴-۱۶-۴- الکترودهای ترکیبی (الکترودهای پر و زودجوشو یا الکترودهای زود رو)

۴-۱۷- تأثیر ضخامت و شکل فلزات مورد جوشکاری در انتخاب اندازه الکترود

۴-۱۸- تأثیر وضعیت جوشکاری در انتخاب الکترود

۴-۱۹- جذب رطوبت
۴-۲۰ فاسد شدن روکش الکترود

۴-۲۱- معایب ایجاد شده در جوش به سبب مصرف الکترودهای معیوب

۴-۲۲- خشک کن الکترود

۴-۲۳- بسته‌بندی و حمل‌ونقل و نگهداری الکترودها طبقمبحث‌پنجم مقررات ملی ساختمان

۴-۲۴- اندازه (قطر) و طول استاندارد

۴-۲۵- بسته‌بندی و دسته بندی

۴-۲۶- ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها

۴-۲۷- کیفیت اجرای جوشکاری

۴-۲۸- مقاومت روکش در مقابل رطوبت

۴-۲۹- استحکام روکش
۴-۳۰- بازدید ظاهری روکش

۴-۳۱- هم مرکز بودن روکش

۴-۳۲- معرفی الکترودهای متعارف و کاربرد آن ها

 

۴-۳۳ -معایب اصلی جوش ۴-۳۳-۱- تخلخل ۴-۳۳-۲- ذوب ناقص ۴-۳۳-۳- نفوذ ناقص ۴-۳۳-۴- لکه قوس ۴-۳۳-۵- جرقه و پاشش ۴-۳۳-۶- بریدگی کناره جوش(سوختگی کناره جوش) ۴-۳۳-۷- سر رفتن جوش روی فلز پایه، لوچه ۴-۳۳-۸- انواع ترک‌ها ۴-۳۳-۹- عدم پر شدگی شیار ۴-۳۳-۱۰- گرده اضافی در جوش ۴-۳۳-۱۱- ناخالصی‌های حبس شده (حبس سرباره) ۴-۳۳-۱۲- ذرات محبوس شده (آخال) ۴-۳۳-۱۳- خلل و فرج (مک) ۴-۳۳-۱۴- پاشش ۴-۳۳-۱۵- ترک جوش

۴-۳۴- دهانه یا بازشدگی (R)

۴-۳۵- تسمه‌های پشت‌بند

۴-۳۶- گرده جوش

۴-۳۷- ضخامت ریشه (پیشانی)

۴-۳۸- سنگ زدن ریشه از پشت (شیارزنی پشت)

۴-۳۹- انقباض عرضی
۴-۴۰- هلالی شدن بال

۴-۴۱- شمشیری شدن (انحنای طولی)

۴-۴۲- حرارت تولیدی در فعالیت جوشکاری(حرارت القایی)

۴-۴۳- کربن معادل و سرعت خنک شدن

۴-۴۴- بازرسی عینی (چشمی) جوش

۴-۴۵- آزمایش‌های مخرب

۴-۴۶- آزمایش‌های غیر مخرب

۴-۴۷- پیش گرمایش

۴-۴۸ شدت جریان و ولتاژ تقریبی

۴-۴۹- ولتاژ و شدت جریان مورد نیاز الکترود
۴-۵۰- انتخاب قطر كابل جوشكاری

۴-۵۱- پارامترهای مؤثر بر خواص فیزیكی و ظاهر جوش

۴-۵۲- جوش‌پذیری فولاد

 

۴-۵۳- پیچ و واشر ۱ ۴-۵۳- ۱- پیچ‌های معمولی ۴-۵۳-۱-۱- پیچ‌های سیاه (ساده) ۴-۵۳-۱-۲- پیچ‌های براق (دقیق) ۴-۵۳-۲- پیچ‌های پرمقاومت

۴-۵۴- چگونگی اتصال پیچ و نقش واشر در اتصال ۱ ۴-۵۴-۱- اتصال اصطكاكی ۴-۵۴-۲- اتصال اتكایی

۴-۵۵- ویژگی‌های سوراخ پیچ ۴-۵۵-۱- سوراخ‌های لوبیایی ۴-۵۵-۱-الف- سوراخ لوبیایی كوتاه ۴-۵۵-۱-ب- سوراخ لوبیایی بلند ۴-۵۵-۲- سوراخ استاندارد ۴-۵۵-۳- سوراخ لق یا فراخ ۴-۵۵-۴- سوراخ صفحه ستون

۴-۵۶- محاسن اتصالات پیچی

۴-۵۷- معایت اتصالات پیچی

۴-۵۸- پرچ

۴-۵۹-الف- اتصالات قابی

 

۴-۶۰-الف-۱- قاب‌های ساده یا قاب‌های مهاربندی ۴-۵۹- اتصالات ۴-۵۹-الف-۲- قاب‌های خمشی ۴-۵۹-الف-۳- قاب‌‌های نیمه صلب ۴-۵۹-ب- اتصالات تیر – ستونی ۴-۵۹-ب-۱- اتصال مفصلی ساده ۴-۵۹-ب-۲- اتصال صلب یا گیردار ۴-۵۹-ب-۳- اتصال خورجینی یا قیچی ۱۳۶ -۵۹-ج- اتصالات تیر به تیر
۴-۶۰- ضخامت گلوی مؤثر برای جوش‌های شیاری نیمه نفوذی

۴-۶۱- حداقل طول پوششی در اتصالات پوششی

۴-۶۲- ارزش جوش

۴-۶۳- تنش مجاز جوش

۴-۶۴- ضریب بازرسی جوش (ϕ)

 

فصل پنجم / ساختمان‌های فولادی

۵-۲- عناصر و تركیبات آلیاژ فولاد -۲-۱- كربن (C) ۵-۲-۱-الف- فولاد كم كربن ۵-۲-۱-ب- فولاد كربن ملایم یا فولاد نرمه ۵-۲-۱-ج- فولاد كربن متوسط ۵-۲-۱-د- فولاد پركربن ۵-۲-۱-هـ- فولاد خشكه یا ۵-۱-معرفی فولاد ۵-۲-۲- منگنز (Mn) ۵-۲-۳- مس (Cu) ۵-۲-۴- سیلسیم (Si)

۵-۳- ایجاد اثرات و خواص مختلف در آلیاژ فولاد ۵-۳-۱- فسفر (P) ۵-۳-۲- گوگرد (S) ۵-۳-۳- وانادیم (Va) ۵-۳-۴- كروم ۵-۳-۵- كبالت (Co) ۵-۳-۶- نیكل (Ni) ۵-۳-۷- مولبیدن (Mo) ۵-۳-۸- تنگستن (W)

۵-۴- فولادهای بی‌آلیاژ و با آلیاژ

۵-۵- فولاد كم آلیاژ و پر آلیاژ

 

۵-۶- ترتیب عملیات اجرایی ساختمانهای فولادی ۵-۶-۱- عملیات برشکاری و آماده سازی لبه‌ها و عملیات سوراخکاری ۵-۶-۲- ساخت اعضا ۵-۶-۳- عملیات تمیز کاری و رنگ ۵-۶-۴- عملیات حمل ۵-۶-۵- عملیات پیش مونتاژ و مونتاژ در پای کار ۵-۶-۶- عملیات واداشتن، نصب، خال جوش و اتصالات موقت ۵-۶-۷- شاقولی کردن ستون ها، هم محور نمودن ستون‌ها و تکمیل اطلاعات ۵-۶-۸- رواداری نصب ستون و نصب کف ستون

۵-۷- مزیت‌های سازه‌های فولادی

۵-۸ ضعف‌ها و معایب سازه‌های فولادی

۵-۹- نیمرخ‌های نورد شده
۵-۱۰- نیمرخ I معمولی یا نرمال

۱۴۸ ۵-۱۱- نیمرخ IPE یا نیمرخ I بال موازی

۱۴۸ ۵-۱۲- نیمرخ‌های بال پهن ۵-۱۲-الف- نیمرخ‌های بال پهن IPB ۵-۱۲-ب- نیمرخ بال پهن سنگین IPBv ۵-۱۲-ج- نیمرخ بال پهن سبك

IPBI ۵-۱۳- نیمرخ‌های نبشی (L) ۵-۱۳-الف- نیمرخ‌های نبشی بال مساوی ۵-۱۳-ب- نیمرخ نبشی با بال‌های نامساوی

۵-۱۴- نیمرخ‌های سپری ۵-۱۴-الف- نیمرخ سپری T معمولی ۵-۱۴-ب- نیمرخ سپری بال پهن TB ۵-۱۵- نیمرخ‌های ناودانی ۵-۱۵-الف- نیمرخ ناودانی معمولی

UNP ۵-۱۵-ب- نیمرخ ناودانی بال موازی

UAP ۵-۱۶- ورقها ۵-۱۶-الف- ورق‌های صاف ۵-۱۶-ب- ورق‌های آبدار ۵-۱۶-ج- ورق‌های سوراخ‌دار و مشبك

۵-۱۷- تسمه‌ها

۵-۱۸- ستون‌ها

۵-۱۹- شكل مقطع ستون‌ها ۵-۱۹-الف- مقاطع ساده ۵-۱۹-ب- مقاطع مركب

 

۵-۲۰- انواع ستون‌ها با مقاطع مركب ۵-۲۰-الف- اعضای فشاری مركب از نیمرخ‌ها و ورق‌های سراسری یا جان پر ۵-۲۰-ب- اعضای فشاری مركب با بست‌های موازی ۵-۲۰-ج- اعضای فشاری مركب با بست‌های چپ و راست ۵-۲۰-د- اعضای فشاری مركب با لقمه
۵-۲۱- صفحه‌ی ستون (base plate)

۵-۲۲- نصب بیس پلیت بر پی

۵-۲۳ محل نصب ستون بروی صفحه ستون

۵-۲۴- تعیین ضخامت صفحه ستون

۵-۲۵- نصب میل مهار

۵-۲۶- رفتار ورق پای ستون

۵-۲۷- محافظت از بیس پلیت

۵-۲۸- تراز کردن کف ستون

۵-۲۹- محافظت حدیدها

۵-۳۰- جوش نبشی‌های اتصال

 

۵-۳۱- تیر و انواع آن ۵-۳۱-الف- تیر حمال، شاهتیر یا تیر اصلی ۵-۳۱-ب- تیر كش ۵-۳۱-ج- تیر كنسول ۵-۳۱-د- تیر فرعی ۵-۳۱-هـ- تیر لاپه ۵-۳۱-و- تیر نعل درگاه

۵-۳۲- چگونگی تقویت بال‌ها ۵-۳۲-الف- دو برابر پهنای ورق تقویتی ۵-۳۲-ب- یك و نیم برابر پهنای ورق تقویتی ۵-۳۲-ج- پهنای ورق تقویتی

۵-۳۳- مقاطع مركب

۵-۳۴- تیرهای لانه زنبوری ۵-۳۴-۱- روش ساخت ۵-۳۴-۲- مزیت‌های تیر لانه زنبوری ۵-۳۴-۳- ضعف تیر لانه زنبوری ۵-۳۵-۱- كمترین مقدار ضخامت دال و عرض موثر آن

۵-۳۵- تیرهای مختلط

۵-۳۶- طویل كردن ستونها

۵-۳۷- نحوه طویل كردن ستونها

۵-۳۸- ستونها با مقاطع دایره‌ای

۵-۳۹- ضوابط اجرایی ساختمانهای فولادی

 
فصل ششم / مصالح و فرآورده‌های ساختمانی

۶-۱- مقدمه

۶-۲- آجر

۶-۳ کاشی

۶-۴ سنگ

۶-۵ سنگدانه

۶-۶ سیمان و فرآورده‌های آن (بلوک، بتن، موزائیک،ورق و ملات سیمانی) ۶

-۷ مواد افزودنی شیمیایی بتن

۶-۸- آهک و فرآورده‌های آن

۶-۹ گچ و فرآورده‌های آن
۶-۱۰ ملاتهای ساختمانی

۶-۱۱ فلزها و مصالح جوشکاری

۶-۱۲ چوب و فرآورده‌های آن

۶-۱۳- قیر و قطران

۶-۱۴ شیشه

۶-۱۵ رنگ و پوشش ساختمانی ۶

-۱۶- عایق رطوبتی

۶-۱۷ عایقهای حرارتی

۶-۱۸ پلیمرهای ساختمانی

۶-۱۹ نانو مواد

 
فصل هفتم/ بتن و ساختمان‌های بتن مسلح

۷-۱- مواد تشكیل‌دهنده‌ی بتن ۷-۱-۱- سیمان ۷-۱-۱-۱- انواع سیمان‌های پرتلند ۷-۱-۱-۱-۱- نوع ۱، سیمان معمولی ۷-۱-۲- آب ۷-۱-۳- سنگدانه‌ها ۷-۱-۴- مواد افزودنی

۷-۲- مقاومت فشاری بتن و عوامل مؤثر بر آن ۷-۲-۱- نسبت آب به سیمان ۷-۲-۲- نوع سیمان ۷-۲-۳- سن بتن ۷-۲-۴- روش به عمل آوردن بتن ۷-۲-۵- مواد افزودنی ۷-۲-۶- نوع و حداكثر قطر مصالح سنگی

۷-۳- كارایی بتن و عوامل مؤثر بر ‌آن ۷-۳-۱- میزان آب ۷-۳-۲- مصالح مصرفی ۷-۳-۳- سن بتن ۷-۳-۴- درجه حرارت

۷-۴- پایایی بتن ۷-۴-۱- یخ‌بندان‌های متناوب ۷-۴-۲- عوامل شیمیایی خورنده ۷-۴-۳- سایش و فرسایش ۷-۴-۴- سنگدانه‌های واكنش‌زا ۷-۴-۵- خوردگی آرماتور

۷-۵- عوامل كاهش كیفیت سیمان

۷-۶ -پذیرش سیمان

۷-۷- آزمایش گیرش و آزمایش مقاومت فشاری

۷-۸- پذیرش ماسه

۷-۹- پذیرش شن
۷-۱۰- نحوه‌ی محاسبه‌ی حداكثر شن موجود

۷-۱۱- مقاومت بتن در برابر سایش ۷-۱۱-۱- مقاومت فشاری ۷-۱۱-۲- میزان هوا ۷-۱۱-۳- پرداخت سطح بتن ۷-۱۱-۴- فرسایش سطح بتن ۷-۱۱-۵- دانه‌بندی مصالح ۷-۱۱-۶- اسلامپ

۷-۱۲- خزش

۷-۱۳- رده‌های بتن با مقاومت مشخصه‌ی مختلف

۷-۱۴- بتن پیش تنیده

۷-۱۵- نفوذناپذیری بتن ۷-۱۵-۱- نسبت آب به سیمان ۷-۱۵-۲- نسبت‌های اختلاط ۷-۱۵-۳- ریختن، عمل آوردن و مراقبت ۷-۱۵-۴- درزهای اجرایی

۷-۱۶- اختلاط مصالح بتن

۷-۱۷- ترتیب ورود مصالح بتن به دستگاه

۷-۱۸- بتن آماده

۷-۱۹- حداكثر زمان حمل بتن
۷-۲۰- انتقال بتن توسط پمپ

۷-۲۱- قالب‌بندی بتن

۷-۲۲- باز كردن قالب‌ها

۷-۲۳- پایه‌های اطمینان

۷-۲۴- بتن‌ریزی اجرایی ساختمان

۷-۲۵- بتن‌ریزی در هوای سرد

۷-۲۶- بتن‌ریزی در هوای گرم

۷-۲۷- بتن‌ریزی در زیر باران

۷-۲۸- بتن‌ریزی در زیر آب

۷-۲۹- درزهای ساختمان ۷-۲۹-۱- درز اجرایی (یا درز سرد) ۷-۲۹-۲-الف- درز انقباض ۷-۲۹-۲-ب- درز انبساط ۷-۲۹-۳- درز انقطاع

۷-۳۰- بتن‌های مخصوص ۷-۳۰-۱- بتن سبک سازه‌ای ۷-۳۰-۲- بتن سبک غیر سازه‌ای ۷-۳۰-۳- بتن سنگین ۷-۳۰-۴- بتن پیش تنیده ۷-۳۰-۵- بتن غلتکی
۷-۳۱- آرماتورگذاری

۷-۳۲- رده‌بندی میلگردها از لحاظ مشخصات مکانیکی

۷-۳۳- شبکه‌های مفتولی

۷-۳۴- خم کردن، بریدن و حداقل قطر خم میلگردها

۷-۳۵- بتن خود تراكم

۷-۳۶- آزمایش تواتر

۷-۳۷- اتصال میلگردها

۷-۳۸- ستون‌های بتنی

۷-۳۹- نکات مهم در مورد بتن

 
فصل هشتم/ دیوارچینی

۸-۱- دیوار

۸-۲- انواع دیوارها ۸-۲-۱- دیوار بنایی ساده ۸-۲-۲- دیوارهای بتن مسلح ۸-۲-۳- دیوارهای مخصوص

۸-۳- دیوار در ساختمان‌های با مصالح بنایی

۸-۴- دیوار چینه‌ای

۸-۵- ساختمان‌های خشتی

۸-۶- دیوار خشتی

۸-۷- دیوار سنگی

۸-۸- دیوار آجری

۸-۹- ویژگیها و الزامات کاربردی آجر به استناد بند

۵-۲-۳-۱ مقررات ملی مبحث پنجم
۸-۱۰- دیوار یک نیمه

۸-۱۱- آجرکاری به روش خندان چینی

۸-۱۲- دیوار یک آجره

۸-۱۳- دیوار یک آجره با پیوند بلوکی

۸-۱۴- دیوار یک و نیم آجره کله و راسته

۸-۱۵- دیوار ۵/۱ آجره بلوکی

۸-۱۶- دیوارسازی سبک

۸-۱۷- دیوار یک آجره مجوف

۸-۱۸- دیوار آجری حفره‌ای جناغی

۸-۱۹- دیوار آجری حفره‌ای بال کبوتری
۸-۲۰- دیوارسازی آجری توخالی صندوقه‌ای

۸-۲۱- تقاطع دیوارها

۸-۲۲- دیوارهای بلوک بتنی

۸-۲۳- برخی اصطلاحات دیوارچینی ۸-۲۳-۱- کله و راسته ۸-۲۳-۲- ریسمانی کردن کار ۸-۲۳-۳- بندکشی ۸-۲۳-۴- کلاف‌بندی افقی ۸-۲۳-۵- مشخصات و محل تعبیه میلگردها در كلافهای افقی بتنی۸-۲۳-۶- اتصال كلافهای افقی ۸-۲۳-۷- کلاف‌بندی قائم به استناد ۸-۵-۵-۱۰-۲ مقررات ملی مبحث هشتم ۸-۲۳-۸- مشخصات و محل تعبیه میلگردها در كلافهای قائم بتنی ۸-۲۳-۹- اتصال كلافهای قائم ۸-۲۳-۱۰- معادل كردن كلافهای قائم ۸-۲۳-۱۱- پیوند بلوکی یا انگلیسی ۸-۲۳-۱۲- پیوند هلندی ۸-۲۳-۱۳- پیوند هشتگیر۸-۲۳-۱۴- پیوند لابند ۸-۲۳-۱۵- دیوار لاریز ۸-۲۳-۱۶- ماکادام (بلوکاژ، قلوه چینی) ۸-۲۳-۱۷- فارسی بر کردن ۸-۲۳-۱۸- سه قدی، کلوک، نیم لانی، قلمدانی، کلاغ‌پر، چارک

۸-۲۴- نکات و ضوابط اجرایی دیوارسازی

 
فصل نهم / كف‌سازی و عایق‌كاری رطوبتی

۹-۱- كف‌سازی و انواع آن ۹-۱-۱- كف‌سازی بر روی خاك (یا زمین) ۹-۱-۲- كف‌سازی طبقات ۹-۱-۳- كف‌سازی سرویس‌ها در طبقات

۹-۲- قلوه‌چینی كف

۹-۳- پوشش‌های كف ۹-۳-۱- موزائیك ۹-۳-۲- سنگ ۹-۳-۳- لینولیم ۹-۳-۴- گرانولیتیك ۹-۳-۵- پاركت ۹-۳-۶- لاستیك ۹-۳-۷- PVC ۹-۳-۸- آرملات

۹-۴- عایقكاری رطوبتی

۹-۵- جذب رطوبت توسط دیوار

۹-۶- مواد و مصالح عایقكاری رطوبتی ۹-۶-۱- قیر ۹-۶-۲- گونی ۹-۶-۳- گونی قیر اندود (قیرگونی)

۹-۷- عایقكاری رطوبتی دیوارهای داخلی، هنگامی كه رطوبتاز طریق پی و زمین نفوذ می‌كند

۹-۸- عایقكاری رطوبتی دیوارهای داخلی، هنگامی كه رطوبت از طریق بدنه نفوذ می‌كند

۹-۹- عایقكاری رطوبتی دیوارهای خارجی هنگامی كه رطوبت از طریق پی و زمین نفوذ می‌كند
۹-۱۰- عایقكاری رطوبتی دیوارهای خارجی هنگامی كه رطوبت از طریق بدنه نفوذ می‌كند

۹-۱۱- عایقكاری رطوبتی خارجی هنگامی كه رطوبت از روی دیوارنفوذ می‌‌كند

۹-۱۲- عایقكاری رطوبتی دیوار زیرزمین

۹-۱۳- توضیح دو اصطلاح مهم ۹-۱۳-۱- كرسی چینی۹-۱۳-۲- ازاره

 
فصل دهم / پله، رامپ، آسانسور و پله برقی

۱۰-۱- پله

۱۰-۲- تعاریف مربوط به پله

۱۰-۳- ارتفاع و كف پله‌

۱۰-۴- عرض پله و پاگرد

۱۰-۵- ارتفاع سرگیر پله

۱۰-۶- پله فرار

۱۰-۷- مقررات حفاظت ساختمانها در برابر حریق برای پلکان فرار

۱۰-۸- رامپ

۱۰-۹- شیب رامپ
۱۰-۱۰- رامپ‌های عابر پیاده (در اماكن عمومی)

۱۰-۱۱- رامپ‌های جدول (یا رامپ در فضای شهری)

۱۰-۱۲- رامپ‌های دسترسی به پاركینگ

۱۰-۱۳- شیبراه در حفاظت ساختمانها در برابر حریق

۱۰-۱۴- آسانسور و پلکان برقی بر اساس مبحث پانزدهم

 
فصل یازدهم / سقف

۱۱-۱- سقف و انواع آن

۱۱-۲- سقف‌های مستوری

۱۱-۳- سقف طاق ضربی

۱۱-۴- سقف تیرچه و بلوك

۱۱-۵- سقف كاذب ۱۱-۵-الف- سقف كاذب بارابیتس و اندود ۱۱-۵-ب- سقف كاذب با آکوستیک ۱۱-۵-ج- سقف كاذب با قطعات گچی ۱۱-۵-د- سقف كاذب با لمبه چوبی

۱۱-۶- سقف شیبدار ۱۱-۶-۱- پوشش سقف‌های شیب‌دار ۱۱-۶-۱-۱- پوشش با ورق‌های موج‌دار ۱۱-۶-۱-۱-الف- صفحات موج‌دار آزبست سیمانی ۱۱-۶-۱-۱-ب- صفحات موج‌دار فلزی ۱۱-۶-۱-۱-ج- صفحات موج‌دار پلاستیكی ۱۱-۶-۱-۲- پوشش با ورق‌های توسكانا ۱۱-۶-۱-۳- پوشش با قطعات سفالی یا موزاییكی سفالی ۱۱-۶-۱-۴- پوشش با چوب ۱۱-۶-۱-۵- پوشش با نمد قیر اندود ۱۱-۶-۱-۶- پوشش با ورق‌های آردواز ۱۱-۶-۱-۶-الف- زیرسازی ۱۱-۶-۱-۶-ب- همپوشانی ۱۱-۶-۱-۶-ج- شیب سقف‌های دارای پوشش باورق‌های آردواز ۱۱-۶-۱-۷- پوشش با ورق‌های گالوانیزه‌ای صاف

۱۱-۷- سقف دال بتنی دو طرفه

۱۱-۸- سقف مركب (كامپوزیت)

۱۱-۹- سقف‌های منحنی ۱۱-۹-۱- قوس نیم‌دایره ۱۱-۹-۲- قوس دایره ۱۱-۹-۳- قوس اژیوی ساده ۱۱-۱۰- مصالح مصرفی در سقف ساختمانهای بنایی و عناصرسقف

 
فصل دوازدهم/ ملات

۱۲-۱- ملات و انواع آن ۱۲-۱-الف- ملات آبی ۱۲-۱-ب- ملات‌های هوایی ۱۲-۱-۱- ملات ساروج ۱۲-۱-۲- ملات سیمان بنایی ۱۲-۱-۳- ملات ماسه آهك ۱۲-۱-۴- ملات سیمان ـ پوزولانی و آهك ـ پوزولانی ۱۲-۱-۵- ملات گچ و پرلیت ۱۲-۱-۶- ملات گچ و خاك ۱۲-۱-۷- ملات گچ و آهك ۱۲-۱-۸- ملات گل آهك۱۲-۱-۹- ملات شفته آهكی ۱۲-۱-۱۰- ملات گچ كشته ۱۲-۱-۱۱- ملات گچ خالص ۱۲-۱-۱۲- ملات كاه‌گل و گل ۱۲-۱-۱۳- ملات گچ مرمری ۱۲-۱-۱۴- ملات ماسه سیمان ۱۲-۱-۱۵- ملات باتارد ۱۲-۱-۱۶- ملاتهای ضد اسید ۱۲-۱-۱۷- ملات گچ و ماسه ۱۲-۱-۱۸- ملاتهای قیری (ماسه آسفالت)

۱۲-۲- نكات مهم در خصوص ملات‌ها

 
فصل سیزدهم / نماسازی

۱۳-۱- نماسازی و انواع آن

۱۳-۲- نماسازی با آجر

۱۳-۳- نماسازی با آجر گری

۱۳-۴- نماسازی با آجر تراش و آب‌ساب

۱۳-۵- نماسازی با آجر ماشینی

۱۳-۶- اجرای نماسازی با آجر

۱۳-۷- نقش‌های مختلف نماسازی با آجر

۱۳-۸- مقابله با آلوئك و سفیدك در نمای آجری

۱۳-۹- نماسازی با سنگ
۱۳-۱۰- ملات مصرفی برای دیوارهای سنگی و دیوارهای با نمای سنگی

۱۳-۱۱- روش نماسازی با سنگ

۱۳-۱۲- انواع نماسازی ۱۳-۱۲-۱- نماسازی با سنگ‌های غیرمنظم ۱۳-۱۲-۲- نماسازی با سنگ‌های منظم ۱۳-۱۲-۳- نماسازی با سنگ پلاك

۱۳-۱۳- نماسازی با گچ

۱۳-۱۴- نماسازی با اندودها ۱۳-۱۴-۱- چكش‌كاری آجدار۱۳-۱۴-۲- شكل‌دهی سوزنی

۱۳-۱۵- نماسازی با مواد و مصالح شیمیایی

۱۳-۱۶- روش‌های تمیزكاری برای انواع نماها ۱۳-۱۶-الف- سنگ‌های آهكی ۱۳-۱۶-ب- سنگ‌های آذرین ۱۳-۱۶-ج- نماهای آجری

۱۳-۱۷- نكات نماسازی براساس بند ۸-۳-۱-۱۳ مقررات ملی مبحث هشتم

 
فصل چهاردهم / كف‌سازی بام

۱۴-۱- كف‌سازی بام مسطح

۱۴-۲- زیرسازی

۱۴-۳- شیب‌بندی

۱۴-۴- عایق‌كاری بام

۱۴-۵- دست‌انداز اطراف بام

۱۴-۶ محافظت از عایق‌كاری

۱۴-۷ جزئیات اجرای كف‌سازی بام كلید واژه

منابع و مآخذ کتاب روش‌ها و جزئیات اجرایی ساختمان

مشخصات روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان: روش ها و مسائل اجرایی اثر محمد حسین علیزاده

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: محمد حسین علیزاده
تعداد صفحه: 368
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001686665
وضعیت: موجود در بازار
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001686665

نظرات کاربران درباره روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان: روش ها و مسائل اجرایی اثر محمد حسین علیزاده

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان: روش ها و مسائل اجرایی اثر محمد حسین علیزاده نظر می دهد.

ارسال نظر درباره روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان: روش ها و مسائل اجرایی اثر محمد حسین علیزاده

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان: روش ها و مسائل اجرایی اثر محمد حسین علیزاده

ساختمان مهندسی عمران روش ها و مسائل اجرایی ساختمان ساختمان سازی کتاب روش ها و جزئیات اجرایی ساختمان

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام