ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب طراحی موتورخانه (ویرایش سوم) اثر سلطان دوست نشر یزدا

وضعیت موجودی: ناموجود
69 رای
ناشر یزدا
انتخاب ها

ناشر: یزدا

مولف: محمدرضا سلطاندوست

 موتور خانه منشاء تأمین شرایط آسایش در ساختمان است و برای اینکه این نقش به خوبی ایفا شود، باید دقایق و ظرایف دو مورد کلی تجهیزات و مکان موتور خانه متناسب با یکدیگر مدنظر قرار گیردکه بر همین اساس در این کتاب پس از ارائه ی برخی کلیات در پیش گفتار گفتار اول به تجهیزات موتورخانه های مرکزی اختصاص  یافت و در گفتار دوم نیز مکان موتور خانه و ویژگی های آن با طرح ده مثال تحلیل شده است و سپس مراحل  طراحی موتور خانه در قالب مثالی دیگر در گفتار سوم جای گرفته است. در لوح فشردهی همراه کتاب نیز صدها نقشه حاوی جزییات تجهیزات موتور خانه های مرکزی گرد آمده است.

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

معرفی کتاب از زبان نویسنده

طراحی موتورخانه یکی از مهمترین مراحل در روند طراحی ساختمان است زیرا چگونگی موارد متعدد مرتبط با آن مانند موقعیت مکانی، مساحت، ،ارتفاع نحوه دسترسی آلودگیهای محیطی ،ایمنی، نوع و ظرفیت تجهیزات،تاثیرات تعیین کننده ای بر کمیت مالی و کیفیت فنی ساختمان دارند. موتورخانه منشاء تامین شرایط آسایش در ساختمان است و برای اینکه این نقش به خوبی ایفا شود باید دقایق و ظرایف دو مورد کلی تجهیزات و مکان موتورخانه متناسب با یکدیگر مد نظر قرار گیرد. برهمین اساس پس از ارائه برخی کلیات در پیش گفتار، گفتار اول کتاب حاضر به تجهیزات موتورخانه های مرکزی اختصاص یافته و در گفتار دوم نیز مکان موتورخانه و ویژگیهای آن با طرح ده مثال تحلیل شده است و سپس مراحل طراحی موتورخانه در قالب مثالی دیگر در گفتار سوم جای گرفته است در لوح فشرده همراه کتاب نیز صدها نقشه حاوی جزئیات تجهیزات موتورخانههای مرکزی گردآمده است که فهرست مهمترین آنها در نمایه ارائه شده است. ویرایش نخست این کتاب در اواخر تابستان ۱۳۸۹ منتشر و با استقبال شد علاقه مندان روبرو و دیری نپایید که ضرورت انتشار مجدد آن در تابستان ۱۳۹۰ به وجود آمد از این رو فرصت را مغتنم دانسته ضمن بازخوانی دگرباره متن پاره ای ،مطالب از جمله بخش منابع و ایستگاههای پمپاژ و اهمیت تهیه نقشه های سه بعدی را به متن اولیه افزودم در بخش اهمیت طراحی و تهیه نقشه های سه بعدی دوستان عزیزم آقای مهندس علی رسولی و سرکار خانم مریم دادگری یاری رسان من بودند که از ایشان سپاسگزاری میکنم اکنون ویرایش سوم این کتاب به همراه لوح فشرده تقدیم علاقه مندان میشود؛ که امیدوارم همچون گذشته مورد استقبال و استفاده ایشان قرار گیرد.

محمدرضا سلطاندوست (بهار ۱۳۹۴)


فهرست
پیش گفتار

گفتار اول
تجهیزات موتورخانه
سوخت، سوخت رسانی و احتراق
انواع
مخازن سوخت نفتی
ابعاد استاندارد مخازن سوخت نفتی
تعیین ظرفیت مخازن سوخت نفتی
گرمکن سوخت
ظرفیت گرمکن سوخت
 تعیین قطر لوله گاز طبیعی
تعیین دبی لوله گاز (۲)
طراحی موتورخانه
تعیین دبی لوله گاز (۳)
تعیین دبی لوله گاز (۴)
حفاظت کاتدی
مشعل
دودکش
هوای احتراق و تهویه
مقررات و توصیه ها
دیگ
انواع
تعیین ظرفیت دیگ
انتخاب دیگ
سوخت دیگهای چدنی و فولادی لوله - آتش
مقدار هوای احتراق دیگ چدنی و فولادی لوله - آتش
دیگ فولادی لوله - آب
بازده احتراق
مقررات و توصیه ها
کوره هوای گرم
انواع
ساختار و قطعات اصلی
تعیین ظرفیت و انتخاب کورههای هوای .گرم
مقررات و توصیه ها
مبدل حرارتی
انواع
تعیین دبی آب گرم کننده در مبدلهای آب به آب
تعیین دبی بخار در مبدل بخار به آب
ضریب رسوب گذاری
سرعت جریان آب
مقررات و توصیه ها
 منابع تولید آبگرم مصرفی
انواع
مقررات و توصیه ها منابع انبساط
انواع
منبع جداکننده هوا
مقررات و توصیه ها
سیستم بخار
انواع
تعیین قطر لوله
نمودار تعیین قطر لوله بخار
مقررات و توصیه ها
ایستگاه تقلیل فشار
تله بخار
محاسبه تله بخار
جداکننده
مخزن چگالیده
دیریتور
مخزن تخلیه دیگ
منبع بخار آنی
شبکه لوله کشی گرمایش و سرمایش
انواع
اجزای شبکه
افت فشار
تعیین قطر لوله
تعداد لوله های منشعب از لوله اصلی
طراحی موتورخانه
تعیین قطر کلکتور
تعیین مقدار گلیکول برای جلوگیری از یخ زدگی
مقررات و توصیه ها
پمپ
انواع
اجزاء
منحنی مشخصه پمپ
انطباق منحنی سیستم آبی و منحنی پمپ
محاسبه توان پمپ
توان ورودی پمپ و بازده
قوانین پمپها
تخمین دبی پمپ برای سیستم آبی
تخمین فشار دهش پمپ
تبدیل واحدها در پمپ
تعیین هد پمپ بر اساس قطر پروانه
مقررات و توصیه ها
چیلر جذبی
انواع
اجزاء
شرایط کار
مقررات و توصیه ها
چیلر تراکمی
انواع
اجزاء
مقررات و توصیه ها
کندانسور
 انواع
انتخاب کندانسور ..هوایی
لوله کشی مبرد ۱۲- ۲۲-R)
مقررات و توصیه ها
برج خنک کننده
انواع
انتخاب
دبی هوا
بازده برج خنک کننده
مقدار آب جبرانی برج خنک کننده
دبی آب در شبکه لوله کشی برج خنک کننده
مقررات و توصیه ها
سختی گیر
هوای فشرده خلاء و گاز طبی
مقررات و توصیه ها
فونداسیون و معابر
برق موتورخانه
منابع آب و ایستگاه پمپاژ
منبع آب مصرفی
منبع آتش نشانی
منبع آبیاری ایستگاه پمپاژ
تعیین دبی پمپ آب رسانی
تعیین فشار پمپ آب رسانی
تعیین حجم منبع تحت فشار از نوع دیافراگمی
تعیین دبی پمپ آتش نشانی
تعیین فشار پمپ آتش نشانی
مقررات و توصیه ها

گفتار دوم
تحلیل فضای موتورخانه
مثال اول موتورخانه دو فصلی با دیگ فولادی آبگرم و چیلر جذبی
مثال دوم (موتورخانه دوفصلی با دیگ چدنی آب گرم و چیلر تراکمی
مثال سوم (موتورخانه دو فصلی با دیگ فولادی آب گرم و چیلر تراکمی
مثال چهارم (موتورخانه دو فصلی با دیگ فولادی آب گرم و چیلر تراکمی
مثال پنجم (موتورخانه دو فصلی با دیگ چدنی آب گرم و چیلر تراکمی
مثال ششم (موتورخانه دو فصلی با دیگ فولادی آب گرم و چیلر جذبی
مثال هفتم موتورخانه دو فصلی با چیلر جذبی شعله مستقیم .
 مثال هشتم (موتورخانه دو فصلی با دیگ چدنی آبگرم و چیلر تراکمی
مثال نهم (موتورخانه دو فصلی با دیگ فولادی بخار و چیلر جذبی
مثال دهم (موتورخانه تک فصلی با دیگ چدنی آبگرم

گفتار سوم
مراحل طراحی موتورخانه
تعیین مشخصات تجهیزات
گام اول تعیین ظرفیت و مشخصات چیلر جذبی
گام دوم تعیین ظرفیت برج خنک کننده
گام سوم تعیین ظرفیت مبدل حرارتی
گام چهارم تعیین ظرفیت منبع آبگرم کوئلدار
گام پنجم تعیین ظرفیت پمپها
گام ششم تعیین ظرفیت منابع انبساط
گام هفتم تعیین ظرفیت دیگ ...بخار
گام هشتم اندازه دودکش دیگ
گام نهم تعیین هوای احتراق و تهویه

گام دهم : تعیین ظرفیت تجهیزات سیستم بخار
گام یازدهم : تعیین ظرفیت سختی گیر نقشه مسیر جریان
اهمیت طراحی و تهیه نقشههای سه بعدی
پیوست اول: علائم اختصاری واحدهای اندازه گیری در سیستم SI
پیوست دوم :علائم اختصاری واحدهای اندازه گیری در سیستم (IP)
پیوست سوم : تبدیل واحدهای اندازه گیری
پیوست چهارم :  مشخصات بخار اشباع)
نمایه
منابع و مراجع 

مشخصات کتاب طراحی موتورخانه (ویرایش سوم) اثر سلطان دوست نشر یزدا

مشخصات کتاب
ناشر: یزدا
مولف: محمدرضا سلطاندوست
تعداد صفحه: 680
قطع : رحلی
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : گالینگور
شابک: 9786001653988
وضعیت : منتشر شده
ناشر یزدا
کد کتاب 9786001653988

نظرات کاربران درباره کتاب طراحی موتورخانه (ویرایش سوم) اثر سلطان دوست نشر یزدا

سلام خسته نباشید میشه پی دی اف کتاب واسم بفرستید البته هر چقدر هزینه داشته باشه تقبل میکنم خواهشا
باسلام، امکان قرار دادن فایل pdf کتاب باتوجه به رعايت قوانين جاري و آتي و قانون حمايت از حقوق مترجمان و مصنفان مصوب 1348 در سایت امکانپذیر نمی باشد. تنها امکان تهیه و خرید کتاب امکانپذیر میباشد.

ارسال نظر درباره کتاب طراحی موتورخانه (ویرایش سوم) اثر سلطان دوست نشر یزدا

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب طراحی موتورخانه (ویرایش سوم) اثر سلطان دوست نشر یزدا

سوخت مبدل حرارتی سیستم بخار چیلر فونداسیون فضای موتورخانه تجهیزات موتورخانه طراحی موتورخانه طرح و ساختمان تاسیسات

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام