ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها اثر روانشادنیا

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
15 رای
ناشر نوآور

ناشر: نوآور

مولف: حمیدرضا روانشادنیا، هومان بابا احمدی میلانی، امیر ناصری دهکردی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

ویرایش جدید به همراه کلیدواژه
تشریح کامل مطالب درسی آزمون های نظام مهندسی
ارایه نکات کلیدی و کاربردی متن درس
طبقه بندی سوالات آزمون های نظام مهندسی بر اساس موضوع و سال با پاسخنامه کاملا تشریحی
بر اساس آخرین ویرایش و سرفصل های شورای ندوین مقررات ملی ساختمان
هدف از تحلیل سازه, تعیین نیروهای داخلی در اعضا سازه و مشخص نمودن تغییر مکان نقاط مختلف سازه تحت بارگذاری مورد نظر با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مکانیکی آن ها سات. با توجه به تنوع روش های تحلیل سازه, در نگارش این کتاب راهنمای مناسبی در ابتدای هر فصل برای انتخاب روش تحلیل سازه با توجه به نوع سازه و نحوه بارگذاری ارایه شده است که کمک شایانی به حل سوالات طرح شده در آزمون نظام مهندسی خواهد کرد. در این کتاب سعی شده است مفاهیم پایه ای مورد نیاز از استاتیک در شرح و درس ارایه شود تا از رجوع به کتب دیگر بی نیاز باشید. پس از توضیح و آموزش هر روش تحلیل سازه با طرح مثال های ساده مرحل تحلیل پیاده سازی شده است و در انتهای هر فصل نیز سوالات غیر تکراری از آزمون های سال های اخیر نظام مهندسی حل شده است.
فهرست مطالب

پيشگفتار

فصل اول: مباني، مفاهيم و كلّيات
1-1- سازه و تحليل سازه
1-2- معرفی انواع اعضاي سازه‌اي
1-3- انواع قيدها و اتّصالات سازه‌اي    
1-4- انواع تكيه‌گاه‌ها و شرايط تکيه‌گاهي
1-5- معرفی انواع فنرها    
1-6- انواع نيروهاي وارد بر سازه‌ها    
1-7- مفاهيم تعادل، پايداري و ناپايداري در سازه‌ها
1-7-1- تعادل    
1-7-2- پايداري    
1-7-3- الگوهاي پايداري در سازه‌ها    
1-3-7-1- مفصل موهومی    
1-8- پايداري نسبي (اتصال دو سازه، سه سازه)    
1-8-1- انواع اتصال دو جسم بهم    
1-8-2- انواع اتصال سه جسم متصل    

فصل دوم: معين و نامعين بودن سازه‌ها    
2-1- درجه نامعيني سازه‌ها    
2-2- تعيين درجه نامعيني در قابها    
2-2-1- روش شمارش معادلات و مجهولات    
2-2-1-1- معادلات شرط    
2-2-2- روش شمارش حلقه‌ها و کادرهاي بسته    
2-2-3- روش تبديل قاب به شاخه‌هاي معين    
2-3- تعيين درجه نامعيني در تيرهاي تحت بارگذاري قائم    
2-4- تعيين درجه نامعيني در خرپاها    
2-5- تعيين درجه نامعيني در سازه‌هاي دارای کابل    
2-6- تعيين درجه نامعيني در سازه‌هاي داراي فنرهاي انتقالي، و فنرهاي دوراني    

فصل سوم: تحليل سازه‌هاي معين    
پيش‌نيازهاي فصل سوم    
3- 1- مقدمه    
3-2- راهنماي انتخاب روش براي تحليل سازه‌هاي معين    
3-3- یادآوری از استاتیک: ترسیم نمودار تغییرات نیروی محوری، نیروی برشی و لنگر خمشی
3-3-1- تعریف نیروی برشی
3-3-2- تعریف نیروی محوری
3-3-3- تعریف لنگر خمشی
3-3-4- نمودار تغییرات نیروی برشی و لنگر خمشی (روش جمع زدن)
3-3-4-1- ترسیم نمودار تغییرات نیروی برشی با استفاده از روش جمع زدن
3-3-4-2- ترسیم نمودار لنگر خمشی به روش جمع زدن
3-3-4-3- مثال‌هایی برای ترسیم نمودار برش و لنگر خمشی در سازه‌های معین
3-4- تعیین تغییرشکل‌هاي سازه معین
3-5- روش كار مجازي ”بار واحد“ برای تحلیل سازههای معین
3-5-1- گامهای روش کار مجازی برای تحلیل سازه معین    
3-5-2- محاسبه تغییر شکل سازه معین در صورتیکه نشست تکیهگاهی، تغییر دما یا خطای ساخت وجود داشته باشد    
3-5-3- رابطه كار مجازي برای تحلیل خرپاهای معین    
3-6- روش كار حقيقي ـ انرژي برای تحلیل سازههای معین    
3-6-1- قضیه کاستیگلیانو    
3-6-2- انرژی کرنشی داخلی تحت بارهای محوری    
3-6-3- انرژی کرنشی داخلی تحت خمش خالص    
3-6-4- انرژی کرنشی داخلی بر اثر تنش برشی    
3-6-5- انرژی کرنشی در تیر بر اثر نیروی برشی    
3-6-6- انرژی کرنشی در میله بر اثر گشتاور پیچشی    
3-6-7- تعیین تغییر شکل تیر و قابها به روش انرژی    
3-6-7-1- تعیین تغییر شکل تیرهای خمیده    
3-7- روش تير مزدوج برای تحلیل سازههای معین    
3-7-1- گام‌هاي روش تير مزدوج    
3-7-2- چند نكته مهم در روش تير مزدوج    
3-8- روش لنگر سطح    
3-8-1- مراحل روش لنگرسطح    
3-8-2- چند نكته مهم در روش لنگر سطح    
3-9- استفاده از روابط تیرهای پایه برای تحلیل سازههای معین    
3-10- تحلیل خرپاهای معین    
3-10-1- روش مفصل برای تحلیل خرپای معین    
3-10-2- روش مقطع برای تحلیل خرپاهای معین    
تسـت‌هاي فصل سـوم آزمـون نظام مهندسي سال‌‌هاي گذشته    

فصل چهارم: تحلیل سازه‌های نامعین    
4-1- پیش نیازهای فصل 4    
4-2- خلاصه تحلیل سازههای نامعین    
4-3- راهنمای انتخاب روش تحلیل سازههای نامعین    
4-3-1- راهنمای استفاده از روش نیرو ( نرمي)    
4-3-2- راهنمای استفاده از روش تغییر مکان (سختي)    
4-3-3- راهنمای استفاده از روش معادل‌سازی با فنر    
4-3-4- راهنمای استفاده از روش تحلیل تقريبي    
4-4- روش سازگاری تغییر شکل‌ها برای تحلیل سازههای نامعین    
4-5- روش معادل‌سازی با فنر برای تحلیل سازههای نامعین    
4-5-1- معرفی انواع فنر و نحوه معادل سازی یک عضو با فنر    
4-5-1-1- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت نیروی محوری    
4-5-1-2- سختی فنرهای خطی، معادل با اعضاء تحت خمش    
4-5-1-3- سختی فنرهای دورانی، معادل با اعضاء تحت پیچش    
4-5-1-4- فنرهاي موازي    
4-5-1-5- فنرهای سری    
4-6- روش شيب افت    
4-6-1 درجه آزادی    
4-6-1-1 درجه آزادي انتقالي (D1)    
4-6-1-2 درجه آزادي چرخشي (D2)    
4-6-1-3  نکاتي راجع به درجه‌ي آزادي    
4-6-2 مجهولات، قراردادها و روابط روش شیب افت    
4-6-2-1- قرارداد علامت شیب‌ها و دوران‌ها در روش شیب‌افت    
4-6-2-2- روابط شیب افت    
4-7 روش توزیع لنگر    
4-7-1 تعاریف و اصطلاحات مربوط به روش توزیع لنگر    
4-7-2 مراحل تحلیل سازه به روش توزیع لنگر    
4-8 روش پرتال    
4-9 تعاريف تقارن و پادمتقارن    
4-9-1- نمونه‌هایی از بارگذاري متقارن    
4-9-2- نمونه‌هايي از بارگذاري پادمتقارن    
4-9-3- سازه متقارن ـ بار متقارن    
4-9-4- سازه متقارن - بار پاد متقارن    
4-9-5- سازه پادمتقارن ـ بار متقارن    
4-9-6- سازه پادمتقارن ـ بار پادمتقارن    
تسـت‌هاي فصل چهارم آزمـون  نظام مهندسي سال‌هاي گذشته    

فصل پنجم: خط تاثیر    
5-1- خط تأثير چيست؟    
5-2- روش مولر ـ برسلاو    
5-2-1- خط تأثير لنگر خمشي    
5-2-2- خط تأثير نيروي برشي در عضو    
5-3- خط تأثير در سازه‌هاي نامعين    
5-4- كاربرد خط تأثير    
تسـت‌هاي فصل پنجم آزمـون نظام مهندسي سال‌‌هاي گذشته  
 

 

مشخصات شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها اثر روانشادنیا

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: حمیدرضا روانشادنیا هومان بابا احمدی میلانی امیر ناصری دهکردی
تعداد صفحه: 184
قطع : وزیری
نوبت چاپ: 6
سال چاپ : 1397
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001681967
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681967

نظرات کاربران درباره شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها اثر روانشادنیا

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها اثر روانشادنیا نظر می دهد.

ارسال نظر درباره شرح و درس آزمون های نظام مهندسی تحلیل سازه ها اثر روانشادنیا

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام