ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی اثر امین هماینی دمیرچی

وضعیت موجودی: ناموجود
3 رای
ناشر بعثت

ناشر: بعثت 

مولف: امین هماینی دمیرچی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست

عنوان 

فصل اول: کوانتوم و فیزیک کوانتومی  15

مقدمه  15

آشنایی ابتدایی  15

تاریخچه فیزیک کوانتوم  17

فیزیک کوانتومی و فیزیک کلاسیک   18

کاربردهای فیزیک کوانتومی  19

فیزیك كوانتوم و زیست‌‌شناسی  21

اصول و قوانین فیزیک کوانتومی و ارتباط آن با دنیای اطلاعات   24

1. دوگانگی موجی/ ذره‌‌ای... 24

2. مسأله اندازه‌گیری: بور و شرودینگر. 25

3. کل انگاری... 27

پیامدهای فلسفی مکانیک کوانتومی  29

فصل دوم: سازمان و مکاتب کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریتی  33

مقدمه  33

تعریف و مفهوم‌پردازی تئوری سازمان  33

تعریف اسكات‌‌‌‌‌‌   34

تعریف هال از سازمان  35

تعریف مورگان  36

پیشینه و تعریف مدیریت   38

نظریه‌‌های کلاسیک   40

الف) مدیریت علمی (Scientific Management). 40

ب) نظریه اداری (اصول­گرایان) (Adminitrative Theory). 42

ج) بوروکراسی (دیوان‌سالاری)(Bureaucracy). 43

نظریه‌های نئوکلاسیک   44

نظریه پیش- روابط انسانی مری پاركر فولت.... 44

نظریه فولت در باب دموكراسی.. 45

حل تعارض از طریق یک­پارچه‌سازی... 45

نظریه فولت درباره قدرت و اختیار. 47

تبعیت از قانون موقعیت.... 48

نظریه رهبری فولت.... 49

چهار اصل سازمانی فولت   49

نقش پایدار فولت.... 50

نظریه روابط انسانی.. 52

مطالعات هاثورن  54

خدمات مکتب روابط انسانی  56

چشم‌‌انداز نظریه روابط انسانی  56

علوم رفتاری   57

نظریه رفتار سازمانی  60

رفتار سازمانی.. 60

تعریف رفتار سازمانی  62

ماهیت رفتار انسان در سازمان  62

ویژگی‌‌های رفتار سازمانی  64

هدف‌‌های رفتار سازمانی  66

توضیح... 66

پیش‌بینی.. 66

کنترل.. 66

سطوح تشکیل‌دهنده رفتار سازمانی  66

مقایسه مكاتب كلاسیك و نئوكلاسیك   67

فصل سوم: مکاتب نوین مدیریتی  69

مقدمه  69

نظریه سیستمی و اهمیت آن  69

ویژگی سیستم‌‌ها 71

سازمان‌ها به­عنوان سیستم  73

نظریه اقتضایی  75

دیدگاه مصالحه­جویانه اقتضایی  77

از تفکرات مهم در تئوری اقتضایی که مدیران سازمان‌‌ها باید به آن توجه داشته باشند  77

پیشنهادات کاربردی نظریه اقتضائی در مدیریت   77

نظریه آشوب یا بی‌‌نظمی  79

بی‌نظمی یا آشوب چیست؟ 79

ویژگی تئوری آشوب   80

1- اثر پروانه‌‌ای (Butterfly Effect). 80

2– سازگاری پویا (Dynamic Adaptation). 81

3- جاذبه‌های غریب (Strange Attractors). 81

4 – خود مانائی (Self – similarity). 81

تصمیم‌گیری در شرایط آشوب   82

اولین ابهام؛ 82

دومین ابهام؛ 82

سومین ابهام؛ 83

ت‍أثیرات عمده نظریه آشوب بر تصمیم‌گیری   83

بازتاب جلوه‌های نظریه آشوب در مدیریت   83

1- خاصیت پروانه‌ای و ت‍أثیر آن در مدیریت.... 84

2- خاصیت سازگاری پویا و ت‍أثیر آن در مدیریت.... 85

3- خاصیت خودمانایی و ت‍أثیر آن در مدیریت.... 85

4- خاصیت جاذبه‌های غریب و ت‍أثیر آن در مدیریت.... 86

پنج رهنمود یا توصیه به­منزله‌ی پنج اصل اولیه برای مدیریت در شرایط آشوب   86

1- بازاندیشی در مفاهیم سنتی مدیریت.... 86

2- هنر تغییر. 87

3- تغییرات كوچك و اثرات بزرگ..... 87

4– نقش مدیران.. 87

5 - یادگیری هنر جورسازی (كلاژ). 88

نظریه سازمان یادگیرنده 88

سازمان یادگیرنده چیست؟ 89

زمینه‌های شکل‌گیری نظریه سازمان یادگیرنده 90

فعالیت‌های سازمان یادگیرنده 92

ویژگی‌های سازمان‌های یادگیرنده 92

تفاوت سازمان‌های سنتی و سازمان‌های یادگیرنده 94

فصل چهارم: مدیریت نیوتنی در برابر رهبری کوانتومی  97

مقدمه  97

تعریف مدیریت و رهبری   98

تفاوت مدیریت و رهبری   99

Gain Knowledge: کسب دانش.... 100

Reach out to other: ارتباط با دیگران، در جهت کمک به رشد و پیشرفت آن‌ها 100

Open your world: بزرگ کردن دنیای رهبری... 100

Walk toward wisdom: حرکت به­سوی خردمندی... 101

پارادایم مدیریت نیوتنی در برابر پارادایم رهبری کوانتومی  103

فصل پنجم:کاربرد رهبری کوانتومی در سازمان‌‌ها 111

مقدمه  111

مدل کوانتومی  112

سازمان‌‌های کوانتومی و رهبری کوانتومی در آن‌ها 113

ویژگی رهبران کوانتومی  116

اصول رهبری کوانتومی  117

ﻣﻬﺎرت‌‌ﻫﺎی رﻫﺒﺮ ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ  119

ﺻﻔﺎت رﻫﺒﺮ ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ  120

هفت ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﻫﺒﺮی ﻛﻮاﻧﺘﻮﻣﻲ  122

وظایف رهبران کوانتومی  123

تئوری‌‌های مدیریت: تأکید بر مدیریت سنتی یا مدیریت کوانتومی در جهت افزایش بهره‌‌وری سازمان  126

فصل ششم: مدیریت و رهبری کوانتومی در آیینه پژوهش   131

مقدمه  131

مقاله اول: ت‍أثیر مبانی فکری و فلسفی مکانیک کوانتوم بر تئوری­های سازمان و مدیریت.... 131

مقدمه  131

علیت   132

رئالیسم  132

خردگرایی  133

طرد اصل موجبیت   133

ایده‌آلیسم  134

کل­گرایی  136

مکملیت   136

علوم رفتاری   137

1- ارزیابی عملکرد. 138

2- انگیزش.... 139

فرایند مدیریت   139

روش‌شناسی  140

مقاله دوم: پارادایم کوانتومی در علم مدیریت.... 142

مقدمه  142

ماهیت پارادایم کوانتومی  143

مفروضات پارادایم کوانتومی  144

روش‌شناسی پارادایم کوانتومی  147

سازمان کوانتومی  150

مدیریت کوانتومی  152

رهبری کوانتومی  156

نتیجه‌گیری   160

مقاله سوم: نقش تئوری پیچیدگی در تحول سازمان‌ها 160

مقدمه  160

سازمان یادگیرنده 161

تئوری پیچیدگی  162

ت‍أثیر تئوری پیچیدگی بر سازمان یادگیرنده با توجه به دیدگاه کوانتومی  163

مهارت‌های کوانتومی  165

1. دیدن کوانتومی (Quantum seeing). 165

2. تفکر کوانتومی (Quantum Thinking). 166

3. احساس کوانتومی (Quantum Feeling). 166

4. شناخت کوانتومی (Quantum knowing). 166

5. عمل کوانتومی (Quantum Acting). 166

6. اعتماد کوانتومی (Quantum Trusting). 167

7. موجودیت کوانتومی (Quantum Being). 167

ویژگی رهبران کوانتومی  167

وظایف رهبران کوانتومی  168

مقاله چهارم: رهیافت رهبری کوانتومی در سازمان‌های یادگیرنده. 171

مقدمه  171

سازمان‌های یادگیرنده و یادگیری سازمانی  172

رهبری و یادگیری   173

یادگیری کوانتومی  175

نقش رهبران در سازمان‌‌های یادگیرنده 177

درک روشن فناوری اطلاعات   177

هدایت مارپیچ دانش    178

به‌کارگیری راهبرد تکمیل تدریجی نتیجهگرا در استقرار یادگیری سازمانی  179

ت‍أثیر راهبرد تکمیل تدریجی نتیجه­گرا بر یادگیری سازمانی  179

مقاله پنجم: مدل مهارت‌های کوانتومی در مدیریت: پارادایم نوینی برای ارتقای رهبری اثربخش.... 182

مقدمه  182

مدل مهارت­های کوانتومی  184

مدل مهارت­های کوانتومی  186

مهارت­های روان‌شناختی کوانتومی  186

نگاه کوانتومی.. 186

تفکر کوانتومی  188

احساس کوانتومی  190

مهارت­های غیرمادی کوانتومی  192

شناخت کوانتومی.. 192

عمل کوانتومی  194

اعتماد کوانتومی  196

مهارت کانونی زیست کوانتومی  199

خلاصه و نتیجه‌گیری   200

منابع  201

واژه‌نامه            205

پیش‌گفتار مولف

سال 2005 به‌‌‌‌دلیل صدمین سال چاپ سه مقاله اینشتین "سال جهانی فیزیک" نام‌گذاری شد. سه مقاله یادشده در سال 1905 و طی چند ماه منتشر شد. معروف‏ترین این مقالات، احتمالا همان سومین آن‏هاست که نظریه نسبیت را پی‏ریزی کرد. مقاله دیگر، شواهد روشنی (ولی در آن زمان بحث‌انگیزی) را در مورد نظریه شکل‏گیری ماده از اتم‏ها، مطرح کرد. هر دوی این مقالات، ت‍أثیر شگرفی بر توسعه علم فیزیک در طی قرن بیستم و سال‏های بعد از آن گذاشت، اما همان اولین مقاله اینشتین بود که منجر به پدید آمدن "فیزیک کوانتومی" و به‌‌وجود آمدن نگرش جدید به فیزیک شد.

کتاب حاضر در مورد کوانتوم و مدیریت کوانتومی است. در مورد رفتار مرموز جهان میکرو، و خواص نامانوس نظریه کوانتومی که چنین رفتاری را پیش‌‌بینی می‌کند. در تلاشی برای درک جهان کوانتومی، به فراسوی فیزیک یقیناً به فلسفه و شاید حتی به نظام عالم وجود روان‌شناسی و الهیات و بالاخره مدیریت به‌‌خصوص مدیریت کوانتومی رهنمون می‌‌شویم. فیزیک کوانتومی کاربردهای بی‌‌شماری در زمینه‌‌های متفاوت دارد. در این کتاب سعی شده است تا کاربرد کوانتوم و فیزیک کوانتوم را در زمینه مدیریت مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

 امروزه مدیران بر این نکته واقفندکه تنها عنصر ثابت معادلات عصر حاضر تغییر است. بسیاری از رهبران دانسته‌‌اند که ثبات در سازمان‌ها، عقیده‌ای قدیمی و منسوخ است و کنترل و پیش‌بینی چیزی بیهوده و عبث است. هنوز هم تا حدود زیادی، شیوه‌های مدیریت، از این فرضیات متغیر در مورد واقعیت، مصون نمانده است. در گذشته تفکر سازمانی به‌‌طور عمیقی تحت‌‌ت‍أثیر تفکر مکانیکی قرار گرفته بود که معتقد بود جهان مجموعه‌ای از سیستم‌‌ها و معلول‌های خطی است که برایند علت‌‌های خاص هستند. تحت‌‌ت‍أثیر این فضای فکری، اولویت رهبران سازمان حفظ وضع موجود بود. اما پیچیدگی و تغییرات روزافزون در محیط‌های سازمانی امروزی، مفاهیم جدیدی از جمله نظریه پیچیدگی، دیدگاه کوانتومی و سازمان یادگیرنده را وارد ادبیات مدیریت و سازمان کرده است. دیدگاه کوانتومی، جهان را به‌عنوان یک سیستم پویا، خود سازمانده و غیرقابل‌پیش‌بینی توصیف می‌‌کند. در این دیدگاه سازمان‌ها باید آرایش یاد‌‌گیرنده داشته باشند. بنابراین در چنین سازمان‌هایی ویژگی‌‌ها، مهارت‌ها و وظایف رهبران باید متفاوت از نوع سنتی آن باشد تا بتوانند در چنین محیطی ظرفیت یادگیری‌‌شان را بهبود بخشند و سازمان‌‌های‌‌شان را توسعه دهند.

کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی، برای سازمان‌‌های متغیر و پیچیده امروز و رهبران آن­ها به نگارش در آمده است و موضوعات مهم و جدید مدیریتی را بررسی می‌‌کند. مجموعه مطالب کتاب حاضر در شش فصل گرد آمده و سعی شده تا حد امکان به‌‌مسایل و موضوعات متناسب با مدیریت پرداخته و از حاشیه‌‌پردازی پرهیز شود.

فصل اول درباره کوانتوم و فیزیک کوانتومی؛ فصل دوم درباره سازمان، تئوری‌‌های کلاسیک و نئوکلاسیک مدیریت؛ فصل سوم درباره مکاتب نوین مدیریت؛ فصل چهارم درباره مدیریت نیوتونی در برابر رهبری کوانتومی؛ فصل پنجم درباره کاربرد رهبری کوانتومی در سازمان‌‌ها و بالاخره فصل شش درباره مدیریت و رهبری کوانتومی در آیینه پژوهش می‌‌باشد. لازم به توضیح است که در فصل ششم از پنج مقاله که مرتبط با موضوع کتاب بوده و درباره مدیریت کوانتوم می‌‌باشد استفاده شده است. در ضمن اسامی نویسندگان مقالات نیز در زیر عنوان هر مقاله در فصل شش آورده شده است.

هدف اصلی نگارش کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی این می‌‌باشد که منبع مناسب و به‌روزی در زمینه مدیریت سازمان‌‌ها در جهان متحول و متغیر امروز در اختیار مدیران و رهبران کشور قرار گیرد. امید که این‌‌گونه باشد.

مشخصات کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی اثر امین هماینی دمیرچی

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: کوانتوم و مدیریت کوانتومی
مولف: امین هماینی دمیرچی
تعداد صفحه: 208
شابک: 9786007084809
ناشر بعثت
کد کتاب 9786007084809

نظرات کاربران درباره کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی اثر امین هماینی دمیرچی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی اثر امین هماینی دمیرچی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی اثر امین هماینی دمیرچی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب کوانتوم و مدیریت کوانتومی اثر امین هماینی دمیرچی

فیزیک کوانتوم کوانتوم دنیای کوانتومی

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام