ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی) اثر حسین آزاد

وضعیت موجودی: ناموجود
1 رای

ناشر: بعثت

مولف: دکتر حسین آزاد

(درمانگری روانی)

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست

پيشگفتار مؤلف... 11

فصل اول. 15

ديدگاه روان‏پويايي.. 15

فرويد و نظريۀ تحليل‏رواني.. 16

مفاهيم اساسي نظريۀ فرويدي.. 17

فرضيۀ روان‏شناسي عمقي.. 17

ضرورت تعبير و تفسير. 19

رشد شخصيت (رشد رواني جنسي) 20

مرحلۀ دهاني.. 20

مرحلۀ مقعدي.. 21

ويژگي‏هاي مرحلۀ مقعدي.. 21

مرحلۀ احليلي.. 22

ويژگي‏هاي مرحلۀ احليلي.. 23

مرحلۀ نهفتگي.. 24

مرحلۀ تناسلي.. 24

ساختارهاي شخصيت.. 25

نهاد. 25

ايگو (من). 26

سوپرايگو (فرامن). 26

انديشه‏ها و تکانه‏هاي ناهشيار. 28

اضطراب.. 29

اضطراب به­عنوان علامتي از تعارض... 29

ارزيابي ديدگاه تحليل‏رواني.. 30

انتقاد بر نظريۀ تحليل‏رواني.. 30

خلاصۀ فصل اول. 31

منابع فصل اول. 34

فصل دوم. 36

نوفرويدي‏ها 36

تفاوت‏هاي بين فرويد و نوفرويدي‏ها 36

نظريه‏هاي روان‏پويايي جديد. 38

سلف و نظريۀ سلف... 39

سلف... 39

سلف مرکزي.. 40

سلف ذهني.. 41

سلف کلامي.. 42

سلف عيني.. 42

اهميت سلف... 43

خلاصۀ فصل دوم. 44

منابع فصل دوم. 45

فصل سوم. 48

نظريه‌ها و تأکيدهاي نسل‏هاي بعد از فرويد. 48

کارل گوستاو يونگ... 49

آلفرد آدلر. 51

هاري استاک سوليوان. 52

کارن هورناي.. 54

روان‏شناسان ايگو. 55

هينز هارتمن.. 55

اريک فرام. 56

اريک اريکسون. 57

خلاصۀ فصل سوم. 59

منابع فصل سوم. 61

فصل چهارم. 63

نظري دقيق‏تر بر ديدگاه بين‏شخصي.. 63

ريشه‏هاي ديدگاه بين‏شخصي.. 63

نظريۀ بين‏شخصي سوليوان. 65

جنبه‏هاي اضطراب‏انگيز روابط بين‏شخصي.. 65

ويژگي‏هاي ديدگاه بين‏شخصي.. 67

نقش‏ها و تبادل‏هاي اجتماعي.. 67

ارتباط و انطباق بين‏شخصي.. 68

تأثير ديدگاه بين‏شخصي.. 68

طرح‏واره‏ها و خود-‏طرح‏واره‏ها 70

درون‏سازي برونسازي.. 71

خلاصۀ فصل چهارم. 72

منابع فصل چهارم. 73

فصل پنجم. 75

ديدگاه‏هاي روان‏پويايي جديدتر. 75

نسل دوم نظريه‏پردازن روان‏پويايي.. 75

ديدگاه روابط موضوعي.. 76

مارگارت ماهلر. 76

هينز کاهوت.. 79

اتو کرنبرگ... 80

نظريۀ روان‏پويايي و رشد زنانگي.. 81

بازي‏درمانگري و خانواده‏درمانگري.. 84

نظريۀ ملاني کلاين، نظريۀ آنا فرويد، و نظريۀ ويرجينيا آکسلين.. 84

خلاصۀ فصل پنجم. 86

منابع فصل پنجم. 87

فصل ششم. 89

دفاع‏ها و ناخودآگاهي‏ها (ناهشياري‏ها( 89

راهبردهاي سازشي روزمره 89

سرکوبي.. 90

فرافکني.. 92

واکنش عکس (واکنش‏سازي). 93

جابه‏جاسازي.. 95

همسان‏سازي.. 95

انکار. 97

جداسازي.. 97

توجيه عقلاني (انديشه‏ورزي). 98

دليل‏تراشي.. 99

باطل‏سازي.. 100

واپس‏روي.. 101

خيال‏پردازي.. 101

تثبيت.. 102

انشقاق (دونيمه‏کردن). 102

جبران. 102

افراط در جبران. 103

والاگرايي.. 103

سازمان‏يافتگي راهبردهاي سازشي.. 104

سطح اول. 104

سطح دوم. 104

سطح سوم. 105

سطح چهارم. 105

شکل‏گيري تجربۀ هشيارانه. 105

انتخاب دفاع‏ها و نيروي سازشي.. 105

سطح چهارم. 105

سطح سوم. 106

سطح دوم. 106

سطح اول. 107

خلاصۀ فصل ششم. 108

منابع فصل ششم. 109

فصل هفتم. 111

تأثير ديدگاه‏هاي روان‏پويايي.. 111

ارزيابي ديدگاه روان‏پويايي.. 112

نظريۀ روان‏پويايي در برابر مدل پزشکي.. 112

بحث‏هاي مربوط به­ نظريۀ روان‏پويايي.. 113

فقدان پشتوانۀ آزمايشي.. 113

تکيه بر استنباط.. 115

عدم ارايۀ نمونه‏گيري و سوگيري‏هاي فرهنگي.. 115

نگرش تقليل‏گرايانۀ زندگي و انسانيت.. 116

کمک‏هاي نظريۀ روان‏پويايي.. 117

خلاصۀ مطالب بخش اول. 119

منابع فصل هفتم. 122

فصل هشتم. 125

ديدگاه درمانگري رفتاري.. 125

خاموش‏سازي (درمانگري‏هاي تيپ  A). 126

حساسيت‏زدايي منظم. 129

درمانگري بيزارکننده. 132

مدل‏سازي (سرمشق‏گيري). 133

استفاده از تقويت نظام‏دار (تيپ  R). 135

شکل‏گيري پاسخ. 135

اقتصاد ژتوني.. 136

قرارداد رفتاري.. 137

درمانگري ابراز وجود. 138

درمانگري با استفاده از پس‏خوراند زيستي.. 139

ارزيابي درمانگري رفتاري.. 141

خلاصۀ فصل هشتم. 142

منابع فصل هشتم. 143

فصل نهم. 146

ديدگاه درمانگري شناختي.. 146

اصول و کاربردها 146

پيش‏فرض‏هاي ديدگاه شناختي.. 147

درمانگري شناختي.. 147

توجه به جريان‏هاي شناختي کوتاه‏مدت در درمانگري شناختي.. 149

چيرگي بر انتظارات خود-‏خوارشماري.. 149

تعديل و اصلاح برآوردهاي منفي.. 151

تغيير اِسنادها 152

توجه به جريان‏هاي شناختي درازمدت در درمانگري شناختي.. 154

ارزيابي ديدگاه درمانگري شناختي.. 155

خلاصۀ فصل نهم. 156

منابع فصل نهم. 157

فصل دهم. 159

ديدگاه درمانگري رفتاري‏-‏شناختي.. 159

درمانگري منطقي-‏هيجاني.. 162

درمانگري تلقيح استرس.. 165

درمانگري رفتاري-‏شناختي بک... 166

نمونه‏اي از درمانگري رفتاري-‏شناختي.. 169

ارزيابي درمانگري‏هاي رفتاري-‏شناختي.. 171

خلاصۀ فصل دهم. 172

منابع فصل دهم. 173

فصل يازدهم. 176

چند موضوع اساسي در رويکردهاي رفتاري و شناختي.. 176

رفتار داخلي و شناخت.. 176

عوامل ناهشيار. 177

طيف وسيع‏تري از درمان. 180

عوامل ارتباطي.. 181

نگاهي عميق‏تر بر بنياد‏هاي نظري ديدگاه رفتاري.. 181

درمانگري تحليل‏رواني و رفتاري.. 183

آيا يک تجديد رابطه است؟. 183

روان‏پويايي‏هاي چرخشي.. 184

مباحثۀ لازاروس-‏مسر. 186

بحث‏هايي عليه وحدت رشد نايافتۀ درمانگري‏ها 192

خلاصۀ فصل يازدهم. 194

منابع فصل يازدهم. 195

فصل دوازدهم. 199

ديدگاه انسان‏گرايي.. 199

ريشه‏هاي ديدگاه انسان‏گرايي.. 200

اصول ديدگاه انسان‏گرايي.. 200

سلف به‏عنوان يک موضوع وحدت‏بخش... 200

تأثير ديدگاه انسان‏گرايي.. 202

درمانگري‏هاي انسان‏گرايي.. 204

مداخلۀ درمانگرانه. 205

صداقت، توجه مثبت بي‏قيد و شرط، و فهم و همدلي درست و به‏جا 206

همدلي.. 206

همدلي اوليه. 208

ارزيابي.. 209

خلاصۀ فصل دوازدهم. 211

منابع فصل دوازدهم. 212

فصل سيزدهم. 214

ديدگاه اصالت وجودي.. 214

زيربناي عقايد اساسي ديدگاه اصالت‏وجودگرايان. 214

1- وجود و ماهيت.. 215

2- انتخاب، آزادي، شهامت.. 215

3- معني، ارزش، تعهد. 215

4- اضطراب اصالت وجودي و مقابله با نيستي.. 216

رشد  و ظهور نظريه‏هاي اصالت وجودي.. 216

اضطراب اساسي ناشي از مرگ و زندگي.. 216

استثنايي­بودن به‏عنوان محافظت از مرگ... 217

هم‏جوشي با ديگران به­عنوان محافظت از مرگ... 218

درستي و نادرستي رفتار. 219

پيش‏فرض‏هاي ديدگاه اصالت وجودي.. 220

مسئوليت.. 220

آزادي و اراده. 221

درمانگري اصالت وجودي.. 222

هدف‏هاي درمانگري اصالت وجودي.. 225

ارزيابي درمانگري اصالت وجودي.. 227

خلاصۀ فصل سيزدهم. 227

منابع فصل سيزدهم. 228

فصل چهاردهم. 230

ديدگاه درمانگري گشتالتي.. 230

مفاهيم اساسي درمانگري گشتالتي.. 231

فنون درمانگري گشتالتي.. 232

1- استفاده از «من در تکلم». 233

2- صندلي خالي.. 234

3- فرافکني احساسات.. 234

4- فن معکوس.. 235

5- توجه به نشانه‏هاي غيرکلامي.. 235

6- استفاده از استعاره. 235

7- تعبير خواب و رؤيا 237

ارزيابي.. 238

خلاصۀ فصل چهاردهم. 240

منابع فصل چهاردهم. 241

فصل پانزدهم. 243

ديدگاه درمانگري گروهي، زناشويي، خانوادگي و اجتماعي.. 243

درمانگري گروهي.. 243

درمانگري گروهي با جهت‏گيري بينشي.. 245

درمانگري گروهي روان‏کاوانه. 245

گروه‏هاي چهره‏به‏چهره و تعليم حساسيت.. 246

سطوح ارتباط.. 248

گوناگوني‏ها 248

گروه‏هاي درمانگري رفتاري.. 249

درمانگري رفتاري فردي در گروه. 249

گروه‏هاي تعليم مهارت‏هاي اجتماعي.. 250

گروه‏هاي تعليم ابراز وجود. 250

ارزيابي درمانگري گروهي.. 251

درمانگري زناشويي و خانوادگي.. 254

بهنجار بودن تعارض... 255

از درمانگري فردي تا درمانگري مشترک... 256

توجهات خاص... 261

ارزيابي درمانگري خانوادگي و زناشويي.. 261

رويکرد روان‏شناسي اجتماعي.. 263

خلاصۀ فصل پانزدهم. 264

منابع فصل پانزدهم. 265

پيشگفتار مؤلف

هدف اصلي روان‏درمانگري عبارت است از کمک به مراجعان تا مشکلات خود را بشناسند، ناراحتي خود را کاهش دهند، رفتار مساله‏آفرين خود را کنترل نمايند، يا تشويق به ابراز احساسات خود شوند. براي رسيدن به اين هدف‏هاي درمانگري، درمانگر ممکن است به جست‏وجوي فراهم ساختن حمايت اجتماعي، براي ظهور و رشد راه‏هاي جديد رفتار و تفکر برآيد، يا در جهت افزايش بينش و خود- اکتشافي درمان‌جو گام بردارد. هر روش خاصي که انتخاب شود، درمان‌جو در بين ساير حقوق، حق رازداري را از جانب درمانگر داراست.

عمده‏ترين رويکردهاي روان‏درمانگري عبارت‏اند از: روان‏درمانگري روان‏پويايي، تحليل ­رواني (روان­کاوي) و انشعاب‏هاي گسترده‏ي آن، رفتاردرمانگري، درمانگري شناختي، درمانگري رفتاري- شناختي، درمانگري‏هاي گروهي و خانوادگي، و درمانگري پديدارشناختي.

روان‏درمانگري‏هاي روان‏پويايي با روان‏تحليل‏گري (روان‏کاوي) فرويد آغاز گشت و در جست‏وجوي کمک به‏مراجعان در جهت رسيدن به بينش نسبت به تکانه‏ها و تعارض‏هاي ناهشيار و به‏دنبال آن کشف عواملي که موجب اختلالات رواني شده‏اند هستند.

هدف‏ها و روش‏هاي تحليل ­رواني در برگيرنده‏ي کشف ناهشيار از طريق همخواني آزاد انديشه، تحليل خواب و رؤيا، و تحليل انتقال است. درمانگر معمولاً آنچه را که درمان‌جو مي‏گويد و انجام مي‏دهد به‏منظور کمک به‏کشف معاني ناهشيار مورد تعبير و تفسير قرار مي‏دهد.

روان‏تحليل‏گري رسمي (سنتي) فرويد توسط پيروان وي شامل يونگ و آدلر، پس از آن توسط نظريه‏پردازاني مانند سوليوان، اريکسون، و کلاين مورد تعديل و اصلاح واقع شده است. رويکردهاي روان‏درمانگري پيشگامان تحليل رواني تحت‏عنوان مکتب روان‏پويايي ناميده شده‏اند.

فنون رفتاري کلاسيک (سنتي) براي درمان اختلالات رواني عبارت‏اند از حساسيت‏زدايي منظم، درمانگري بيزارکننده (تنفرآميز)، و برنامه‏هاي اقتصاد ژتوني که به دنبال رويکردهاي روان‏پويايي رشد يافتند. اين رويه‏ها انعکاسي بودند نسبت به توجه بر عينيت علمي در تحليل اختلالات رواني که همگي پايه‏هاي نيرومند تجربي داشتند.

درمانگري‏هاي شناختي، عبارتند از درمانگري منطقي- هيجاني، تعديل و اصلاح رفتارشناختي، و درمانگري کنترل تناقضي که بر افکار کنترل‏کننده‏ي رفتار تأکيد مي‏ورزند. بدين معني که افکار ناسازگار موجب ناسازگاري‏هاي روان‏شناختي مي‏شوند، بنابراين بکارگيري رويکرد منطقي نسبت به يک موقعيت مي‏تواند منجر به تغييرات سازگارانه در رفتار گردد.

رويکرد درمانگران انسان‏گرايي، از قبيل درمانگري مراجع- محوري، درمانگري اصالت وجودي، و درمانگري گشتالتي، اساساً بر کمک به مراجعان در جهت رشد آگاهي روشن هم نسبت به نيازهاي داخلي و هم نسبت به واقعيت‏هاي زندگي آنان متمرکزاند.

رويکردهاي درمانگري گروهي و خانوادگي هم داراي ويژگي‏هاي مشترکي هستند و هم با يکديگر تفاوت‏هايي دارند. هر دو رويکرد گزينه‏هاي متداولي که در درمانگري فردي توسط فرويد ارايه شده‏اند را بکار مي‏گيرند.

رويکرد روان‏درمانگري پديدارشناختي معطوف است به کمک به درمان‌جويان در جهت آگاه­شدن بيشتر از تفاوت‏هاي بين احساسات و رفتار خويش. اين تفاوت‏ها  به‏عنوان پايه و ريشه‏ي اختلالات رفتاري نگريسته مي‏شوند، و براساس رويکرد پديدارشناختي، مي‏توانند در پرتو رابطه‏ي خوب درمان‌جو با درمانگر حل شوند.

حسين آزاد - زمستان 

مشخصات کتاب دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی) اثر حسین آزاد

مشخصات کتاب
ناشر: بعثت
عنوان اصلی: دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی)
مولف: حسین آزاد
تعداد صفحه: 272
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786005116588
کد کتاب 9786005116588

نظرات کاربران درباره کتاب دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی) اثر حسین آزاد

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی) اثر حسین آزاد نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی) اثر حسین آزاد

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی (درمانگری روانی) اثر حسین آزاد

دیدگاه و نظریه روانشناسی روان شناسی روان درمانی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام