ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing( و تهیه لیستوفر مقاطع) اثر صادقی

وضعیت موجودی: ناموجود
12 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

مولفین: سهیل صادقی، سامان صادقی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

Autodesk AutoCAD Structural Detailing نرم‌افزای برای ترسیم وبر‌سی سازه‌های فولادی و بتنی و مخصوص مهندسین سازه می‌باشد.
شما به عنوان مهندسین طراح و مجریان سازه، با استفاده از توانایی‌هایی که این نرم‌افزار برای شما فراهم نموده است،می‌توانید  طرح‌ها‌یتان را با دقت بسیار بیشتر و بهتر ایجاد و پپیاده نمایید. این نرم‌افزار با داشتن کتابخانه‌ها‌یی از مواد و مصالح استاندارد آرماتوری، فولادی و اتصالات آنها..، طراحی و پیاده‌سازی انواع سازه‌های متعارف (المانهای‌ساختمانی) و غیر متعارف( المانهای‌ مخازن‌ بتنی، سد‌ها، پل‌ها‌و‌...) را بسیار ساده سریع و آسان نموده است وتوانایی انجام تمام اقدامات و فر‌آیند‌های طراحی و پیاده‌سازی یک سازه (اسکلت‌سازه‌های‌بتنی‌و‌فولادی،گلخانه‌شیشه‌ای‌با‌فولاد‌و تاسیسات‌فولادی‌و‌...) را از جمله برنامه‌یزی،ترسیم،تهیه فهرست لوازم و مصالح ، جزئیات سازه، انتخاب انواع اتصالات، ارائه اسناد و مدارک ، دستورات اجرایی و.. را تماما در خود گرد‌آورده است.آموزش این نرم‌افزار در دو جلد ارائه می‌شود، کتاب اول مربوط به سازه‌های بتنی و کتاب دوم مربوط به سازه‌های فولادی می‌باشد. در تمامی روند آموزشی کتاب همواره، سعی بر آن داشته‌ایم که مطالب را بصورت تصویری و پویا ارائه نمائیم، تا روند یاد‌گیری و یاد‌آوری مطالب آموخته شده ، به‌منظور بهره‌وری بیشتر، تسریع و تسهیل شود.  

  فهرست مطالب

فصل 1: پيشگفتار
فصل 2: شرح كلي برنامه
2-1- شرح كلي برنامه
2-2- مراحل کار روی نقشه‌هاي سازه مربوط يك پروژه
2-3- روبان
 
فصل 3: پیکربندی
3-1- نحوه استفاده از Job preferences براي تنظيم اولويت‌ها
3-1-1- تنظيم اولويت‌ها
3-1-2- تنظیم واحدها
3-1-3- تنظیم آيين‌نامه‌ها/كدها/متريال‌ها
3-1-4- آپشن‌ها
3-1-5- نحوه نمايش ميلگردها
3-1-6- نحوه توزيع (ميلگردها)
3-1-7- آپشن‌هاي ميلگرد
3-1-8- مدل شكل ميلگرد
3-1-9- استايل‌هاي ميلگرد
3-1-10- نحوه نمايش تور فولادي
3-1-11- استايل‌هاي تور فولادي
3-1-12- استايل‌هاي پروفايل‌هاي فولادي
3-1-14- استايل‌ها (سمبل‌ها)
3-1-15- اطلاعات پروژه
3-2- نحوه استفاده از Preferences براي تنظيم اولويت ها
3-2-1- اولويت‌ها
 
فصل 4: بازبيني اشيا
4-1- توصیف بازبيني اشيا
4-2- سربرگ Model
4-3- سربرگ Positions
4-4- سربرگ ASD-Center
4-5- سربرگ Printouts
 
فصل 5: سازه‌هاي نمونه (ماكروهاي بتن آرمه)
5-1- آرماتورگذاري / قالب المانهاي سازه‌ي بتن آرمه نمونه
5-2- توصیف سازه‌هاي نمونه (ماكروهاي بتن آرمه)
5-2-1- المان‌هاي اتصال
5-3- پي غلافي
5-1-3- تعريف هندسه قالب پي غلافي
5-2-3- تعريف آرماتورگذاري پي غلافي
5-3-3- تعريف آرماتورگذاري پايه‌ها و ستونك‌هاي پي غلافي
5-4- پي يكسره
5-4-1- تعريف هندسه قالب پي يكسره
5-4-2- تعريف آرماتورگذاري پي يكسره
5-5- گوشه
5-5-1- تعريف هندسه قالب گوشه‌ها و كنج‌هاي بتن آرمه
5-5-2- تعريف آرماتورگذاري گوشه‌ها و كنج‌هاي بتن آرمه
5-6- آرماتورگذاري بازشو (دال بتن آرمه)
5-6-1- تعريف هندسه و ابعاد باز شو
5-6-2- تعريف آرماتورگذاري باز شو
5-7- گوشه‌ي دال
5-7-1- تعريف آرماتورگذاري گوشه‌ي دال
5-7- توزيع دال‌هاي پيش ساخته
5-7-1- تعريف هندسه قالب دال‌هاي پيش ساخته
5-7-2- تعريف آرماتورگذاري دال‌هاي پيش ساخته
5-7-3- تعريف پارامترهاي مربوط به ترسيم دال‌هاي پيش ساخته
5-9- مثالي از تعريف توزيع دال پيش ساخته
5-10- پلكان
5-10-1- تعريف هندسه قالب پلكان
5-10-2- تعريف آرماتورگذاري پلكان
5-11- كلاهك شمع
5-11-1- تعريف هندسه قالب كلاهك شمع
5-11-2- تعريف آرماتورگذاري كلاهك شمع
5-12- شمع
5-12-1- تعريف آرماتورگذاري در مقطع شمع
5-12-2- تعريف آرماتورگذاري در طول شمع
5-13- تير كف
5-13-1- تعريف هندسه قالب تير كف
5-13-2- تعريف آرماتورگذاري عرضي تير كف
5-13-3- تعريف آرماتورگذاري طولي تير كف
5-14- جان پناه (دست انداز)
5-14-1- تعريف هندسه قالب جان پناه (دست انداز)
5-14-2- تعريف آرماتورگذاري جان پناه (دست انداز)
5-15- ديوار حائل
5-15-1- تعريف هندسه قالب ديوار حائل
5-15-2 تعريف هندسه پي ديوار حائل
5-15-3- تعريف هندسه پيشامدگي‌هاي ديوار حائل
5-15-4- تعريف آرماتورگذاري ديوار ححائل
5-16- المان‌هاي اتصال
5-16-1- المان‌هاي اتصال
5-17- تير
5-17-1- تعريف هندسه تير
5-17-2- تعريف آرماتورگذاري
5-17-2-1- تعريف آرماتورگذاري عرضي
5-17-2-2- آرماتورگذاري طولي
5-17-3- تقسيم و وصله اورلپ آرماتورها
5-18- ستون
5-18-1- تعريف هندسه ستون
5-18-2- تعريف آرماتور گذاري
5-18-2-1- آرماتورگذاري طولي
5-18-2-2- آرماتورگذاري عرضي
5-18-3- آرماتورهاي انتظار
5-19- پي گسترده
5-19-1- تعريف هندسه پي گسترده
5-19-2- آرماتورگذاري پي گسترده
5-19-2-1- آرماتورگذاري طولي
5-19-2-2- آرماتورگذاري عرضي
5-19-3- آرماتورهاي انتظار (ریشه و مهار)
5-20- المان‌هاي خطي
5-20-1- خلق المان‌هاي خطي
5-20-2- درج المان‌هاي خطي
5-20-3- پارامترهاي المان‌هاي خطي
5-20-4- مثالي از كاربرد المان‌هاي خطي
 
فصل 6: قواعد بکار رفته در حین تعریف آرماتورگذاری
6-1- موقعيت آرماتورها در نقشه
6-2- زاویه خمش قلاب
 
فصل 7: مشخصات/تعریف آرماتور- آرماتور طولی
7-1- تعريف آرماتورگذاري- نماي ميلگرد (آرماتورگذاري طولي)
7-2- ميلگرد مستقيم
7-3- تعريف ميلگرد مستقيم (آرماتورگذاري طولي)
7-4- میلگرد خمیده – تیپ 1
7-5- میلگرد خمیده – تیپ 2
7-6- میلگرد از ديتابيس
7-7- شكل دلخواهي از ميلگرد
7-8- توصیف آرماتورها
7-9- مثالي از تعريف آرماتورگذاري طولي
 
فصل 8: تعريف آرماتورگذاري - آرماتورگذاري عرضي
8-1- تعريف آرماتورگذاري - مقطع ميلگرد (آرماتورگذاري عرض)
8-2- خاموت مستطيل شكل (بسته)
8-3- خاموت دايره‌اي
8-4- آرماتور پين شكل
8-4- آرماتور سنجاقي (قلاب شكل)
8-6- میلگرد از ديتابيس
8-7- ترسيم شكل ميلگرد دلخواه
8-8- توصیف آرماتورگذاري
8-9- مثالي براي تعريف آرماتورگذاري عرضي
 
فصل 9: تعريف آرماتورگذاري - خاموت‌هاي ويژه
9-1- تعريف آرماتورگذاري - مقطع ميلگرد (خاموت‌هاي ويژه)
9-2- خاموت‌هاي ويژه - خاموت با چهار ساق
9-3- خاموت‌هاي ويژه - ميلگردها با شكل دو حرف U
فصل 10: تعريف آرماتورگذاري نقطه‌اي
10-1- آرماتورگذاري نقطه‌اي
10-2- قانون توزيع آرماتورگذاري
10-3- توزيع خودكار آرماتورگذاري
10-4- توزيع آرماتورها به هر صورت
10-5- مثالي از تعريف آرماتورگذاري نقطه‌اي
 
فصل 11: تعريف آرماتورگذاري ويژه
11-1- آرماتورگذاري ويژه
11-2- آرماتورگذاري تاج شكل
11-2- مثالي براي تعريف آرماتورگذاري تاج شكل
11-3- آرماتورگذاري كماني شكل
11-4- آرماتورگذاري “دوپايه”
11-5- آرماتورگذاري پيشامدگي (دستك زير سري)
11-6- آرماتورگذاري مار پيچ
11-6-1- مثالي از آرماتورگذاري مار پيچ
11-7- حلقه عمودي
11-8- آرماتور دستگيره‌هاي انتقالي (دستگيره‌هاي انتقالي)
 
فصل 12: تور فولادي در برش عرضي
12-1- تور فولادي در برش عرضي - شكل تور فولادي
12-2- توصیف آرماتورها - شكل تور فولادي
فصل 13: توزيع تور فولادي
13-1- توزيع تور فولادي
 
فصل 14: توزيع آرماتورها – آرماتورها
14-1- توزيع آرماتورها
14-2- توزيع همزمان ميلگردهاي عرضي
14-2-1- توزيع خطي
14-2-1-1- توزيع خطي (Zone)
14-2-1-2- توزيع خطي(Module)
14-2-1-3- توزيع خطي (Caquot)
14-2-1-2- توزيع خطي مختلف
14-2-1-3- توزيع بطور خطي مختلف (Zone)
14-2-2-2- توزيع خطي مختلف(Module)
 
14-2-3- توزيع شعاعي
14-2-3- توزيع در امتداد polyline
14-2-4-1- توزيع آرماتورها - در امتداد  polyline
14-2-5- توزيع به هر شكل
 
فصل 15: توزيع آرماتورها بصورت سطحي - تورهاي فولادي
15-1- توزيع سطحي تورهاي فولادي
15-2- توزيع تورهاي فولادي - سبك دستي
15-3- توزيع تورهاي فولادي - سبك خودكار
15-3-1- مثالي از تعريف توزيع سطحي تورهاي فولادي
 
فصل 16: توزيع آرماتورها بصورت سطحي - ميلگردها
16-1- توزيع بصورت سطحي – ميلگردها
16-2- آرماتورگذاري - مشخصات و جزئيات
16-2-1- آرماتورگذاري
16-2-2- شكل/قالب
16-2-3- بازشوها
16-2-4- جزئيات آرماتورگذاري
16-2-5- گزينه‌هاي جزئيات
16-2-6- اورلپ آرماتورگذاري
16-2-7- پارامترهاي اضافي
16-3- توصیف آرماتورهاي توزيع شده
16-3-1- مثالي از تعريف توزيع ميلگردها بصورت سطحي
 
فصل 17: توزيع آرماتورها بصورت سطحي - ميلگردها (آرماتورگذاري شعاعي)
17-1- آرماتورگذاري شعاعي – ميلگردها
17-2- مشخصات و جزئيات آرماتورگذاري شعاعي/قطبي
17-2-1- شكل آرماتورگذاري
17-2-2- توزيع آرماتورها
17-2-3- گزينه‌هاي توزيع
17-2-4- وصله اورلپ
17-3- توصیف آرماتورها - آرماتورگذاري شعاعي/قطبي
 
فصل 18: پروفيل‌هاي آهن
18-1- پروفيل‌هاي آهن
18-2- توصیف پروفايل‌هاي آهن
18-3- عمليات انجام شده روي پروفايل‌هاي آهن
 
فصل 19: مديريت المان
19-1- مديريت المان
 
فصل 20: اصلاح آرماتورگذاري
20-1- اصلاح آرماتورگذاري طولي (آرماتورگذاري در نما و ارتفاع)
20-2- اصلاح آرماتورگذاري عرضي (آرماتورگذاري در مقطع)
20-3- اصلاح آرماتورگذاري ويژه
20-4- وصله‌هاي اورلپ آرماتور
20-5- وصله‌هاي اورلپ تور فولادي
20-6- اصلاح پارامترهاي گرافيكي آرماتورگذاري
20-6-1- اصلاح پارامترهاي گرافيكي آرماتورگذاري (ميلگردها)
20-6-2- اصلاح پارامترهاي گرافيكي آرماتورگذاري (تورهاي فولادي)
20-7- اصلاح توزيع آرماتورها
20-8- اصلاح شكل تور فولادي-اصلاح برش عرضي تور فولادي
20-8-3- مثالي از اصلاح آرماتورگذاري
 
فصل 21: توصیف آرماتورگذاري
21-1- توصیف شكل آرماتورگذاري
21-2- توصیف آرماتورها
21-2-1- ميلگرد‌ها
21-2-1-1- شكل ميلگرد
21-2-1-2- توصیف آرماتورگذاري دو انتهاي ميلگرد
21-2-1-3- تعريف سمبل‌هاي انتهاي ميلگرد
21-2-1-4- توصیف آرماتورهاي دو انتهاي ميلگرد (آرماتورهاي فرعي)
21-2-1-5- نماي توزيع المان‌ها
21-2-1-6- توزيع آرماتورگذاري نقطه‌اي
21-2-1-7- سمبل ميلگرد
21-2-2- تورهاي فولادي
21-2-2-1- شكل تور فولادي
21-2-2-2- توزيع تورهاي فولادي
21-2-2-3- سمبل تور فولادي
21-2-3- پروفيل‌ها
21-2-3-1- پروفيل آهن
21-2-3-2- ارائه گرافيكي
فصل 22: استايل‌هاي سمبل‌ها
22-1- استايل‌هاي سمبل‌ها
22-1-1- محورها
22-1-3- علامت ارتفاع
22-2- علامت ارتفاع روي پلان
22-3- سمبل برش
22-3-1- علامت نمودار گرافيكي
22-3-2- توصیف برش
 
فصل 23: استايل‌هاي الگوي نقشه
23-1- تنظيمات نقشه‌هاي ساختمان
23-2- المان‌هاي اتصال
23-3- پارامترهاي نما/برش
23-4- لايوت‌هاي نقشه
23-5- اندازه‌گذاري
23-6- توصیف آرماتورها
 
فصل 24: جداول آرماتورگذاري
24-1- جداول آرماتورگذاري (مديريت استايل)
24-1-1- اصلاح / تعريف استايل
24-1-1-1- اصلاح / تعريف استايل جدول آرماتورگذاري

مشخصات آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing( و تهیه لیستوفر مقاطع) اثر صادقی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: سهیل صادقی، سامان صادقی
تعداد صفحه: 380
قطع : وزیری
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : DVD دارد
شابک: 9786001681615
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681615

نظرات کاربران درباره آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing( و تهیه لیستوفر مقاطع) اثر صادقی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing( و تهیه لیستوفر مقاطع) اثر صادقی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing( و تهیه لیستوفر مقاطع) اثر صادقی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با آموزش کاربردی ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی در AutoCAD Structural Detailing( و تهیه لیستوفر مقاطع) اثر صادقی

سازه AutoCAD Structural Detailing ترسیم نقشه های اجرایی نقشه های اجرایی سازه های بتنی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام