ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
 • انتخاب واحد پول:

کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی) اثر دوریک ا.و. استو ترجمه سید رضا میرباقری

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
34 رای
ناشر فدک ایساتیس
قیمت قبلی: 275,000 تومان
قیمت: 247,500 تومان

ناشر: فدک ایساتیس

مولف: دوریک ا. و. استو

مترجم: سید رضا میر باقری

 

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

خبرگذاری دانشگاه صنعتی شاهرود در باره این کتاب، منتشر کرده اند ...

معرفی کتاب مطالعه سنگ هاي رسوبي در صحرا 

براي آشنايي با متون علمي رسوب شناسي، در دسترس داشتن راهنماي رنگي بسيار مورد نياز است. حتي در مقايسه با چيزي كه از عنوان اين كتاب برمي آيد، مفهوم بسيار پررنگ تري از آن استنباط خواهيد كرد. يازده فصل از پانزده فصل اين كتاب به تعريف و توصيف انواع اصلي سنگ هاي رسوبي مي پردازد، تنوع و زيبايي اين سنگ ها با برخي تصاوير رنگي نشان داده مي شود. فصل هاي باقيمانده را مي توان مقدمه اي بر تكنيك هاي صحرايي، ويژگي هاي اصلي سنگ هاي رسوبي و تفسيري از محيط هاي رسوب گذاري در نظر گرفت كه آن ها نيز حاوي تصاوير رنگي هستند. اين فصل ها به ميزان قابل توجهي بر غناي كتاب مي افزايند. ارائه مقياس زمان چينه شناسي، علائم و سيمبل هاي ترسيمي، چارت مقايسه اي اندازه ذرات و چك ليست توصيف رسوب همراه با شبكه ولف و شبكه تصويربرداري هم ناحيه اي لامبرت، بر سودمندي كتاب در مسائل صحرايي و خارج از صحرا مي افزايد. ارائه مجموعه اي از اين پارامترها به صورت يك كتاب درسي، زمين شناس را قادر م ي سازد نوع سنگي كه با آن سروكار دارد را سريع تر تشخ يص دهد و علاوه بر آن كار كردن در صحرا را آسان تر مي كند. انتشار اين كتا ، ب كمك بزرگ ي به دانشجو يان و ني ز به افردا متخصص و حرفه اي است كه مدتي كار صحرايي انجام نداده اند و براي افردا غي ر حرفه اي (آماتور) كه اطلاعات آن ها در زمينة سنگ هاي رسوبي كامل نيست هم مفيد است . اين كتاب علاوه بر اينكه براي دانشجويان زمين شناسي، افراد متخصص و علاقه مندان غيرحرفه اي باارزش و مفيد است، براي كساني كه لحظاتي براي مطالعه عوارض زمين، روي زمين راه مي روند (از افرادي كه براي قدم زدن در تعطيلات آخر هفته مي روند تا مانورهاي نظامي سربازان)، بسيار جالب و سودمند خواهد بود.
پروفسور استاو براي نگاشتن كتاب، مسافرت هاي زيادي به سواحل دور و نزديك داشته و تجارب اين سفرها به تكميل اين اثر كمك شاياني كرده است. اين كتاب در بردارنده مثال هايي از رخنمون هاي سنگي بسياري از نقاط مختلف دنياست كه مؤلف كتاب آن ها را در مقياس هاي مختلفي نظير، ميكرون، ميلي متر و مقادير في براي اندازه ذرات ارائه كرده است تا اين اثر علمي از نظر بين المللي نيز مفيد باشد. درنهايت ناشر و تيم انتشاراتي، تلاش فراواني جهت طراحي و تهيه اين محصول انجام داده اند.من مطالعه اين كتاب را به همه دانشجويان، افراد حرفه اي و غيرحرفه اي يا اشخاصي كه علاقه مند به يادگيري بيشتر درباره مطالعة سنگ هاي رسوبي در صحرا هستند، پيشنهاد و سفارش مي كنم.
 
                                            آرنولد. ا. ج. بوما بخش زمين شناسي و ژئوفيزيك، دانشگاه لوئيزيانا ايالات متحده امريكا.

فهرست مطالب :

پيش گفتار
تقدير و تشكر
 
فصل اول : مرور
 • درباره اين كتاب
 • طبقه بندي سنگ هاي رسوبي
 • مطالعات اقتصادي
فصل دوم : تكنيك هاي صحرايي
 • ايمني در صحرا
 • تجهيزات صحرايي
 • روش هاي عمومي و دفترچه يادداشت صحرايي
 • اندازه گيري هاي اساسي و ثبت اطلاعات
 • طرح هاي صحرايي و نمودارها
 • تحليل جريان ديرينه و شيب ديرينه
 • روش هاي چينه شناسي و معيارهاي شناخت
 • سطوح بالا و پايين لايه ها
 • ساير روش ها
فصل سوم : ويژگي هاي اصلي سنگ هاي رسوبي
 • مقدمه و مفهوم رخساره
 • لايه بندي و لاميناسيون
 • تصاوير صحرايي
 • ساخت هاي فرسايشي
 • تصاوير صحرايي
 • ساخت هاي ته نشيني
 • تصاوير صحرايي: لاميناسيون و طبقه بندي موازي
 • تصاوير صحرايي: لاميناسيون موجي و عدسي، لاميناسيون و طبقه بندي مورب
 • تصاوير صحرايي: لايه هاي دانه تدريجي و توالي هاي ساختاري
 • دگرشكلي بعد از رسوب گذاري و ساخت هاي
 • ناشي از خروج آب رسوبات
 •  تصاوير صحرايي: لغزش ها، ريزش ها و به هم ريختگي ها (chaotica) 
 • تصاوير صحرايي: لايه بندي تغيير شكل يافته و قطعات شيل
 • تصاوير صحرايي: ساخت هاي حاصل از فرار آب و خشك شدگي
 • ساخت رسوبي بيوژنتيك (زيستي)
 • تصاوير صحرايي: زيست آشفتگي و ساخت هاي بيوژنيك (زيستي)
 • ساخت هاي رسوبي با منشأ شيميايي
 • تصاوير صحرايي
 • بافت و فابريك رسوب
 • تركيب رسوب
 • تصاوير لنز دستي از ذرات رسوبي
 • فسيل ها
 • رنگ رسوب

فصل چهارم : كنگلومراها

 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • طبقه بندي كنگلومراها
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل پنجم : ماسه سنگ ها
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • طبقه بندي ماسه سنگ ها
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل ششم : گل سنگ ها
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • طبقه بندي گل سنگ ها
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل هفتم : سنگ هاي كربناته
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • طبقه بندي سنگ هاي آهكي
 • ويژگي هاي اصلي دولوميت ها
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل هشتم : چرت ها و رسوبات سيليسي
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل نهم : فسفريت ها
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل دهم : زغال و نفت
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل یازدهم : تبخيري ها
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل دوازدهم : سنگ هاي آهن دار
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل سیزدهم : خاك ها، خاك هاي قديمه و دوري كراست ها
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • تصاوير صحرايي
فصل چهاردهم : رسوبات آذرآواري
 • تعريف و انواع آن
 • ويژگي هاي اصلي رسوبي
 • نحوة تشكيل
 • تصاوير صحرايي
فصل پانزدهم : تفسيرها و محيط هاي رسوب گذاري
 • بلوك هاي سازنده
 • ويژگي هاي رخساره اي و مدل ها
 • توالي هاي رخسار ه اي و سيكل ها
 • روندهاي جانبي و هندسي
 • عناصر ساختاري و رخساره هاي همراه
 • چينه نگاري سكانسي و سطوح لايه بندي
 • تصاوير صحرايي: چرخه ها، هندسه و ناپيوستگي ها
 • تفسير رسوب در مغزه ها
 • تصاوير مغزه
 • كنترل كننده ها، نرخ ها و حفظ شدگي ها
 • محيط هاي رسوب گذاري
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي آبرفتي- رودخانه اي
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي بياباني- بادي
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي يخچالي
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي دلتايي
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي آذرآواري
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي آواري دريايي كم عمق
 • تصاوير صحرايي: تبخيري ها و كربنات هاي دريايي
 • تصاوير صحرايي: محيط هاي دريايي عميق
 • جدول ها: ويژگي هاي شناختي
 • منابع و متون كليدي
 • تبديل واحدهاي متريك – ايمپريكال
 • فهرست الفبايي
پيوست ها
 • مقياس زمان چينه شناسي
 • علائم و سيمبل هاي ترسيمي
 • چارت مقايسه اي اندازه ذرات
 • چك ليست توصيف رسوب
 • شبكه ولف
 • شبكه تصويربرداري هم ناحيه اي لامبرت

 

مشخصات کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی) اثر دوریک ا.و. استو ترجمه سید رضا میرباقری

مشخصات کتاب
موضوع: زمین شناسی/سنگ شناسی/ اطلس ها
ناشر: فدک ایساتیس
عنوان اصلی: مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی)
مولف: دوریک ا. و. استو
مترجم: سید رضا میر باقری
تعداد صفحه: 326
قطع : وزیری
نوبت چاپ: اول
سال چاپ : 1400
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شابک: 9786001604096
ناشر فدک ایساتیس
کد کتاب F9786001604096

نظرات کاربران درباره کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی) اثر دوریک ا.و. استو ترجمه سید رضا میرباقری

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی) اثر دوریک ا.و. استو ترجمه سید رضا میرباقری نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی) اثر دوریک ا.و. استو ترجمه سید رضا میرباقری

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب مطالعه سنگ های رسوبی در صحرا (راهنمای رنگی) اثر دوریک ا.و. استو ترجمه سید رضا میرباقری

دانشگاهی سنگ شناسی راهنمای رنگی اطلس سنگ رسوبی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام