ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

راهنمای نظارت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

وضعیت موجودی: ناموجود
7 رای
ناشر نوآور

ناشر: نوآور

مولف: محمدعلی فرشادفر

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

در تهیه «راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی» سعی شده است- عمده موضوعات و مطالب مورد نیاز جامعه مهندسین در بخش نظارت و به طور اخص صنعت ساختمان آورده شود. آشنایی با فرآیند شكل گیری یك پروژه در قالب موافقتنامه طرحهای عمرانی و شرح فصول موافقتنامه و نیز كلیاتی از روال تنظیم مبالغ پیش بینی اولیه اعتبار یك پروژه- جهت آگاهی و به حداقل رساندن درصد خطاهای احتمالی كه عمدتاً تحت عنوان اصلاحیه موافقتنامه رفع می گردد- آورده شده است. در ادامه اهم وظایف دستگاه نظارت- كارفرما- ناظرین مقیم در كارگاه و نحوه بررسی و ارایه صورت وضعیت كاركرد پیمانكاران و نیز كلیات و مثالهایی از مبحث ساختار شكست كار (WBS) در قراردادهای پیمان با نرخ متر مربع زیربنا جمع آوری و ارایه گردیده است. از دیگر ویژگیهای كتاب «راهنمای نظارت در طرح های عمرانی» مقدمه ای بر مباحث برنامه ریزی و كنترل پروژه و به خصوص آشنـایی با برنـامه زمانبندی CPM (مسیـر بحـرانی) می باشد. در ضمن به جهت دسترسی سهل و آسان مهندسین ناظر- متن كامل شرایط عمومی پیمان كه به طور فزاینده مورد رجوع در طرحهای عمرانی می باشد- در پایان این مجموعه ارایه شده است.

كلمات كلیدی : راهنمای نظارت در طرحهای عمرانی - طرحهای عمرانی و انواع آن - اجرای كار به صورت پیمانی - اجرای كار به صورت امانی - یوزانس - اعتبارات اسنادی - بیع متقابل - فانیاس - شورای برنامه ریزی و توسعه استان - اعتبارات طرحهای عمرانی - برآورد اولیه - پیش بینی اعتبار طرح عمرانی - موافقتنامه در طرحهای عمرانی - فصول طبقه بندی اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای - گردش كار اجرای طرح های عمرانی - وظایف كارفرما - وظایف دستگاه نظارت - پیشرفت فیزیكی پروژه - دستورالعمل پرداخت صورت وضعیت های كاركرد - ساختار شكست كار - ضرایب قراردادی - برنامه ریزی و كنترل پروژه - سیر بحرانی CPM - مهندس محمد علی فرشاد فر

فهرست مطالب

مقدمه
مفاهيم و اصطلاحات بودجه‌ريزي (كليد واژه‌ها)
بودجه
تعريف بودجه
بودجه عمومي دولت
اعتبارات جاري (هزينه‌اي)
اعتبارات عمراني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي)
ساير منابع تأمين اعتبار
تنخواه‌گردان
1- تنخواه‌گردان خزانه
2- تنخواه‌گردان استان
3- تنخواه‌گردان حسابداري
4- تنخواه‌گردان پرداخت
تأمين اعتبار
درخواست وجه
تخصيص اعتبار
طرح‌هاي عمراني و انواع آن
طرح انتفاعي
طرح غيرانتفاعي
طرح مطالعاتي
طرح‌هاي ملي و استاني
پروژه
قرارداد
اجراي كار به صورت پيماني
اجراي كار به صورت اماني
يوزانس (Usance)
اعتبارات اسنادي  
بيع متقابل
فايناس (تسهيلات مالي (Finace))
شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان
چگونگي برآورد اعتبارات در قالب پروژه‌ها و برآورد اعتبار طرح
نحوه تنظيم اعتبارات مورد نياز براي طرح‌هاي عمراني
الف) برآورد اوليه
ب) ضرايب متفرقه قابل اعمال به برآورد اوليه به منظور پيش‌بيني اعتبار طرح عمراني
موافقتنامه در طرح‌هاي عمراني چيست؟
ـ دارايي‌هاي توليد شده (دارايي‌هاي ثابت)
فصل اول ـ ساختمان و مستحدثات
فصل دوم ـ ماشين‌آلات و تجهيزات
فصل سوم ـ ساير دارايي‌هاي ثابت
فصل چهارم ـ‌ تغيير در موجودي انبار
فصل پنجم ـ اقلام گران‌بها
فصل ششم ـ زمين
فصل هفتم ـ ساير دارايي‌هاي توليد نشده
شرح فصول طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
فصل اول ـ ساختمان و ساير مستحدثات
فصل دوم ـ ماشين‌آلات و تجهيزات
فصل سوم ـ ساير دارايي‌هاي ثابت
فصل چهارم ـ موجودي انبار
فصل پنجم ـ اقلام گران‌بها
فصل ششم ـ زمين
فصل هفتم ـ ساير دارايي‌هاي توليد نشده
نمونه موافقنامه طرح‌هاي عمراني
نمونه برگ درخواست اعتبارات طرح‌هاي عمراني
گردش كار اجراي طرح‌هاي عمراني
وظايف كارفرما و دستگاه نظارت در قراردادهاي پيمانكاري (برگرفته از پيمان و شرايط عمومي پيمان)
اختيارات و وظايف كارفرما در پيمان و شرايط عمومي پيمان
اختيارات و وظايف دستگاه نظارت در پيمان و شرايط عمومي پيمان
چگونگي تعيين پيشرفت فيزيكي پروژه‌ها و پيشرفت فيزيكي طرح
الف) پيشرفت فيزيكي پروژه
ب) پيشرفت فيزيكي طرح
تعريف يك شاخص
شرح وظايف مهندس ناظر مقيم
1- تعريف ناظر مقيم
2- آشنايي با مدارك پروژه
3- آشنايي با محيط كار
4- تعيين نقاط اصلي و تحويل كارگاه
5- پياده كردن نقشه‌ها
6- گزارش وضعيت زمين محل اجراي پروژه
7- دفتر كارگاه
8- برنامه پيشرفت كار
9- تهيه وسايل اندازه‌گيري
10- اطلاع از مقررات و قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي
11- پرسنل پيمانكار
12- صورت مجالس و دستور مراحل مختلف اجراي كار
13- گزارشات كارگاه
14- نمونه‌ها و آزمايشات
15- ماشين‌آلات كارگاه
16- تهيه صورت وضعيت‌هاي موقت
17- دستمزد كارگران
18- تعطيلي كارگاه
19- گزارش پايان كار
20- تحويل موقت
21- تهيه صورت وضعيت قطعي
22- خاتمه كار و پايان وظايف ناظر مقيم
دستورالعمل پرداخت صورت وضعيت‌هاي كاركرد در قراردادهاي فهرست بهائي
نحوه و تدوين صورت وضعيت‌هاي كاركرد
جدول شمارة (1)
جدول شمارة (2)
جدول شمارة (3)
جدول شمارة (4)
جدول شمارة (5)
شرح وظايف واحدهاي دست‌اندركار در تهيه، بررسي و پرداخت صورت وضعيت‌هاي موقت
برنامه زمان‌بندي پرداخت صورت وضعيت‌هاي موقت
فرآيند اجرايي پرداخت صورت وضعيت‌ها در قراردادهاي فهرست بهائي
نكات قابل توجه
مستندات و مدارك پيوست صورت وضعيت‌ها
دستورالعمل پرداخت صورت وضعيت‌هاي كاركرد در قراردادهاي پيمان با نرخ مترمربع زير بنا
جدول شمارة (1)
جدول شمارة (2)
جدول شمارة (3)
جدول شمارة (4)
ساختار شكست كار (Work Break down Structure) (WBS)
نمونة يك (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بخشنامه پيمان با نرخ مترمربع زير بنا)
نمونه‌اي از تفكيك عمليات اجرايي يك ساختمان (اسكلت فلزي)
نمونة دو (سازمان مسكن و شهرسازي)
ساختمان مسكوني (اسكلت فلزي)
نمونة سه (سازمان مسكن و شهرسازي)
ساختمان مسكوني (اسكلت بتني)
نمونة چهار (سازمان مسكن و شهرسازي)
محوطه‌سازي خانه مسكوني
نمونة پنجم (سازمان مسكن و شهرسازي)
مراكز فرهنگي و هنري (اسكلت فلزي)
نمونة شش (سازمان مسكن و شهرسازي)
ساختمان اداري (اسكلت بتني)
نمونة هفتم (اداره كل نوسازي مدارس)
ساختمان‌هاي فلزي
نمونه هشتم (اداره كل نوسازي مدارس)
(ساختمان بتني)
اداره كل نوسازي و مدارس
جدول درصدبندي انجام تجهيز و برچيدن كارگاه (نسبت به كل قرارداد)
اداره كل نوسازي و مدارس
جدول درصد پيشرفت فيزيكي عمليات تأسيسات مكانيكي ساختمان اصلي
اداره کل نوسازي و مدارس
جدول درصد پيشرفت فيزيكي عمليات تأسيسات برقي ساختمان اصلي
اداره كل نوسازي مدارس
جدول درصد پيشرفت فيزيكي محوطه با رويه آسفالتي
تأسيسات مكانيكي محوطه
تأسيسات برقي محوطه
(اداره كل نوسازي مدارس)
جدول درصد پيشرفت فيزيكي ديوار و دورنما (متر طول)
شرح ضرائب قراردادي
1- ضريب بالاسري
1) هزينه بالاسري عمومي
2) هزينه بالاسري كار
جدول آناليز ضرائب بالاسري در دوران‌هاي مختلف
2- ضريب منطقه‌اي
ضرايب منطقه‌اي استان تهران
3- ضريب طبقات
4- ضريب ارتفاع
5- ضريب پيمان (ضريب پيشنهادي پيمانكار)
نمودار نحوه محاسبه ضريب افزايش و يا كاهش در مناقصه (پلوس و مينوس)
6- ضريب تجهيز كارگاه
نحوه پرداخت
فهرست رديف‌هاي تجهيز و برچيدن كارگاه
نمودار نحوه محاسبه مبلغ برآورد هزينه اجرا و نحوه اعمال هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن كارگاه
نمودار نحوه پرداخت هزينه‌هاي تجهيز و برچيدن كارگاه
نحوه محاسبه اضافه مبلغ تجهيز كارگاه در موارد كارهاي اضافي (جديد)
نمودار مبلغ تجهيز كارگاه در موارد كارهاي اضافي (جديد)
7- ضريب تعديل
الف) قراردادهاي فهرست بهائي
ب) قراردادهاي پيمان با نرخ مترمربع زير بنا
محاسبه D
8- ضريب مابه‌التفاوت مصالح
كسورات
1- صورت وضعيت قبلي
2- تضمين حسن انجام كار
3- پيش‌پرداخت
4- كسور قانوني
نمودار دامنه شمول و نوع قرارداد حق بيمه تأمين اجتماعي
نمودار نحوه محاسبه حق بيمه تأمين اجتماعي
نمودار نحوه پرداخت حق بيمه و اخذ مفاصاحساب
آشنايي با برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
تعريف پروژه
مديريت پروژه
مسئوليت‌هاي مدير پروژه
وظايف مدير پروژه
برخي از مهم‌ترين آثار و نشانه‌هاي مديريت ضعيف و بد در پروژه‌ را به شرح زير مي‌توان برشمرد
سيستم برنامه‌ريزي و كنترل پروژه چيست؟
انواع روش‌هاي زمان‌بندي و نمايش فعاليت يك پروژه
1- روش نمودار ميله‌اي (Bar chart)
2- روش‌هاي تحليل شبكه
ويژگي‌هاي روش‌هاي تحليل شبكه (مسير بحراني، سي. پي. ام CPM)
آيا سي. پي. ام (C. P. M) مشكلات ما را حل مي‌كند؟
مقدمه‌اي بر برنامه‌ زمان‌بندي پروژه (مسير بحراني CPM) در مديريت پروژه
برخي مفاهيم كلي در مديريت پروژه
مشخصه‌هاي روابط (Dependency Attributes)
نمودار پرت
مشخصات مسير بحراني
روش رياضي
به مشكل عمومي پروژه‌ها يعني زمان مي‌پردازيم
شرايط عمومي پيمان
فصل اول ـ تعاريف و مفاهيم
ماده 1ـ پيمان
ماده 2ـ موافقتنامه
ماده 3ـ شرايط عمومي
ماده 4ـ شرايط خصوصي
ماده 5ـ برنامه زماني اجراي كار
ماده 6ـ كارفرما
ماده 7ـ پيمانكار
ماده 8ـ مدير طرح
ماده 9ـ مهندس مشاور، مهندس ناظر
ماده 10ـ رئيس كارگاه
ماده 11ـ پيمانكار جزء
ماده 12ـ كار، كارگاه، تجهيز و برچيدن كارگاه
ماده 13ـ مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار، ماشين‌آلات و ابزار، تأسيسات و ساختمانهاي موقت، وسايل
ماده 14ـ برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان، مبلغ اوليه پيمان، مبلغ نهايي پيمان، ضريب پيمان، نرخ پيمان، مدت پيمان، مدت اوليه پيمان، متوسط كاركرد فرضي ماهانه
ماده 15ـ روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها
فصل دوم ـ تأييدات و تعهدات پيمانكار
ماده 16ـ تأييدات پيمانكار
ماده 17ـ كاركنان
ماده 18ـ مسئوليت حسن اجراي كار، برنامه كار، گزارش پيشرفت كار، هماهنگي با پيمانكاران ديگر، رئيس كارگاه
ماده 19ـ كنترل نقاط نشانه‌، پياده كردن نقشه‌ها، اندازه‌گيري‌ها
ماده 20ـ تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين‌آلات
ماده 21ـ حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌هاي لازم
ماده 22ـ ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها
ماده 23ـ حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آن‌ها
ماده 24ـ واگذاري، پيمانكاران جزء
ماده 25ـ اجراي كار در شب
ماده 26ـ آثار تاريخي و اشياي عتيقه
ماده 27ـ اقامتگاه قانوني
فصل سوم ـ تعهدات و اختيارات كارفرما
ماده 28ـ تحويل كارگاه
ماده 29ـ تغيير مقادير كار، قيمت‌هاي جديد، تعديل نرخ پيمان
ماده 30ـ تغيير مدت پيمان
ماده 31ـ مديريت اجرا
ماده 32ـ نظارت بر اجراي كار
ماده 33ـ مهندس ناظر
فصل چهارم ـ تضمين، پرداخت، تحويل كار
ماده 34ـ تضمين انجام تعهدات
ماده 35ـ تضمين حسن انجام كار
ماده 36ـ پيش پرداخت
ماده 37ـ پرداخت‌ها
ماده 38ـ پرداخت‌هاي ارزي
ماده 39ـ تحويل موقت
ماده 40ـ صورت وضعيت قطعي
ماده 41ـ تحويل قطعي
ماده 42ـ مسئوليت‌هاي دوره تضمين
فصل پنجم ـ حوادث قهري، فسخ، ختم، تعليق، هزينه تسريع، خسارت تأخير، تسويه حساب، حل اختلاف
ماده 43ـ بروز حوادث قهري
ماده 44ـ ممنوعيت قانوني
ماده 45ـ حقوق انحصاري ثبت شده
ماده 46ـ موارد فسخ پيمان
ماده 47ـ اقدامات فسخ پيمان
ماده 48ـ خاتمه پيمان
ماده 49ـ تعليق
ماده 50ـ هزينه تسريع كار، خسارت تأخير كار
ماده 51ـ صورتحساب نهايي
ماده 52ـ تسويه حساب
ماده 53‌ـ حل اختلاف
ماده 54ـ قوانين و مقررات حاكم بر پيمان
قوانين و مقررات و شرح وظايف ناظرين حقيقي و حقوقي نظام مهندسي ساختمان    276
نمايه
منابع و مآخذ


 

مشخصات راهنمای نظارت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: محمدعلی فرشادفر
تعداد صفحه: 294
قطع : وزیری
نوبت چاپ: 6
سال چاپ : 1400
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001680281
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001680281

نظرات کاربران درباره راهنمای نظارت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد راهنمای نظارت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر نظر می دهد.

ارسال نظر درباره راهنمای نظارت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با راهنمای نظارت در طرح های عمرانی اثر فرشادفر

مهندسی عمران برنامه ریزی و کنترل پروژه مدیریت و کنترل پروژه مهندسی صنایع

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام