ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی

وضعیت موجودی: قابل تهیه: نیازمند بررسی بازار و مراکز پخش ( ممکن است هنگام تهیه دچار افزایش قیمت یا عدم موجودی شود)
7 رای
ناشر نوآور
قیمت: 200,000 تومان

نصب تجهیزات مکانیکی آسانسور


مولفان: ایرچ فصیحی، امید هاشمی

ناشر: نوآور

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

کتاب حاضر سومین جلد از مجموعه دوره جامع آسانسور و پله‌برقی می‌باشد که به چاپ رسیده است. این کتاب شامل اطلاعات و دستورالعمل‌های عملی مفیدی پیرامون نصب تجهیزات مکانیکی آسانسور می‌باشد. همچنین هر آنچه که یک نصاب در هنگام اجرای یک پروژه به آن نیاز دارد در این کتاب گنجانده شده است. در ضمن نصب تجهیزات پله‌برقی آسانسور و تجهیزات برقی و مکانیکی پله‌برقی در جلد چهارم از همین مجموعه خواهد آمد.
باعث افتخار است که این کتاب از لحاظ نگاه به مسائل, منحصر به فرد بوده و چکیده تجربه استادکاران محترم و ده‌ها دستورالعمل صنعتی و کتاب دانشگاهی و بروشور آموزشی است که با نگرشی عملی و کارگاهی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
در پایان نویسندگان این نوید را می‌دهند که در جلدهای بعدی این مجموعه, به مسائلی مانند استاندارد و بازرسی, سرویس و نگهداری, برق و الکترونیک و روانشناسی در آسانسور پرداخته خواهد شد.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: حدود کار و مسئولیتها
-1مقدمه
1ـ 2ـ تضمین کیفیت کارهاي اجرایی
1ـ 3ـ مسئولیتها
1ـ 3ـ 1ـ طراح
1ـ 3ـ 2ـ مجري )مدیر پروژه پیمانکار(
1ـ 3ـ 3ـ مهندس ناظر )بازرس(
1ـ 4ـ مراجع و مستندات قانونی
فصل دوم: نقشهکشی و نقشهخوانی و وسایل اندازهگیري
2ـ 1ـ مقدمه
2ـ 2ـ نقشهکشی و نقشهخوانی
2ـ 2ـ 1ـ نمایش اجسام صنعتی
الف: تصویر قائم نقطه و خط بر روي یک صفحه
ب: تصویر چند ضلعی بر روي صفحه
2ـ 2ـ 2ـ تصاویر اجسام
طریقه تصویر نمودن اجسام با استفاده از جعبه تصویر
2ـ 2ـ 3ـ انواع خطوط
-1خط اصلی )خط دید(
-2خط چین )خط ندید(
-3خط محور یاخط نقطه
-4خط هاشور
2ـ 2ـ 4ـ اندازهگیري
اجزاء اندازه گیري
2ـ2ـ5ـ اصول پلان ساختمان
2ـ 2ـ 5ـ 1ـ مقیاس
2ـ 2ـ 5ـ 2ـ علائم در نقشهکشی معماري
2ـ 2ـ 5ـ 3ـ ترسیم پلان
2ـ 2ـ 5ـ 4ـ درها در پلان
2ـ 2ـ 5ـ 5ـ پنجرهها در پلان
2ـ 2ـ 5ـ 6ـ پلهها در پلان
2ـ 2ـ 5ـ 7ـ علامت شمال در پلان
2ـ 2ـ 5ـ 8ـ اندازهگذاري پلان
2ـ2ـ6ـ نقشههاي آسانسوري
2ـ 2ـ 7ـ بخشی از علایم اختصاري در نقشههاي آسانسوري )نمونه(
2ـ 3ـ وسایل اندازهگیري
3-2ـ 1ـ مترو خط کش
2ـ 3ـ 2ـ کلیس
ورنیه
خواندن کلیس
کلیس دیجیتالی
2ـ 3ـ 3ـ میکرومتر
اصول کارمیکرومتر
خواندن میکرومتر
مراقبت از میکرومتر
طرز به کار بردن میکرومتر
2ـ 3ـ 4ـ پرگار
2ـ 3ـ 5ـ وسایل اندازهگیري ثابت )شابلن(
2ـ 3ـ 6ـ وسایل اندازهگیر زاویه
2ـ 3ـ 7ـ وسایل کنترل
فصل سوم: ابزار، ابزار دستی و جوشکاري
3ـ 1ـ ابزار
3ـ 2ـ چکش
3ـ 2ـ 1ـ انواع چکش
دسته چکش
3ـ 2ـ 2ـ نکات کار با چکش
3ـ 3ـ قلم
3ـ 4ـ اره
جنس تیغه
کمان اره
ماشین اره
نکات ایمنی و پیشگیري از سوانح در اره کاري
3ـ 5ـ سوهان
انواع آج سوهان
سوهانهاي یک آجه
سوهانهاي دو آجه
اندازه آج سوهانها
انواع سوهان از نظر فرم
روش سوهانکاري
نکاتی که درسوهان کاري بایستی مورد توجه قرار گیرند
3ـ 6ـ مته
دنباله )دم( مته
فازمته
جان مته
شیار مته
زوایاي مته
تیز کردن متهها
جنس متهها
فرمهاي دنباله مته
الف ـ دنباله استوانهاي
ب ـ دنباله مخروطی
ج ـ دنباله هرم ناقص
ماشینهاي مته دستی
ماشین مته پایه دار
الف- ماشین مته رومیزي
ب- ماشین مته ستونی
بستن مته
نکاتی که در سوراخ کاري بایستی مورد توجه قرار گیرد
نکات ایمنی و پیشگیري از سوانح در سوراخ کاري
خزینه کاري
3ـ 7ـ پیچ و مهرهها
شکل دندانههاي پیچ و مهره
پیچ و مهره از جهت گردش
پیچهاي متریک دنده مثلثی
پیچهاي دنده مثلث اینچی
شکل پیچ و مهرهها )آچارخور(
فرم مهرهها
واشرها
ضامن پیچ و مهرهها
پیچهاي مخصوص
3ـ 8ـ سنگ سنباده
تراکم دندانههاي سنگ سنباده
انتخاب سنگ سنباده
بستن سنگ سنباده
ماشینهاي سنگ سنباده
تیزکردن ابزارها
نکاتی که در سنگزنی بایستی مورد توجه قرار گیرند
مقررات ایمنی و پیشگیري از سوانح در سنگزنی
3ـ 9ـ قیچی
اصول قیچی کاري
لقی بین تیغهها
قیچیهاي دستی
3ـ 10ـ سوراخ کاري با سمبه ماتریس
3ـ 11ـ ابزارهاي دستی
3ـ 11ـ 1ـ پیچ گوشتی
3ـ 11ـ 2ـ درفش
3ـ 11ـ 3ـ حلزونی
3ـ 11ـ 4ـ انبردست
3ـ 11ـ 5ـ دم باریک
3ـ 11ـ 6ـ آچارتخت
3ـ 11ـ 7ـ آچار رینگی
3ـ 11ـ 8ـ آچار بکس
3ـ 11ـ 9ـ آچار فرانسه
3ـ 11ـ 10ـ آچار چپقی
3ـ 11ـ 11ـ آچار آلن)مغزي(
3ـ 11ـ 12ـ انبر قفلی
3ـ 11ـ 13ـ پولی کش
3ـ 11ـ 14ـ آچار ترك متر
3ـ 11ـ 15ـ روغن دان
3ـ 12ـ جوشکاري با قوس الکتریکی
دستگاههاي جوشکاري
الکترودها
تجهیزات محل جوشکاري
زاویه نگهداري و هدایت الکترود
برش با گاز
نکات ایمنی و پیشگیري از سوانح در برش با گاز
فصل چهارم: ایمنی
4ـ 1ـ مقدمه
4ـ 2ـ موارد عمومیدرایمنی کارکنان
4ـ 3ـ تجهیزات حفاظت شخصی )انفرادي(
4ـ 3ـ 1ـ لباس کار
4ـ 3ـ 2ـ کفشها
4ـ 3ـ 3ـ کلاه ایمنی )کلاه خود(
4ـ 3ـ 4ـ عینک حفاظتی
4ـ 3ـ 5ـ دست کشها
4ـ 4ـ نکات اساسی در جلوگیري از خطر سقوط )پرت شدگی(
4ـ 4ـ 1ـ جلیقه ایمنی
4ـ 4ـ 2ـ موانع و نردههاي حفاظ
4ـ 5ـ کابینهاي مجازي و وسایل دیگر در چاه آسانسور
4ـ 5ـ 1ـ سکوهاي متحرك
4ـ 5ـ 2ـ آسانسورهاي موقت
4ـ 5ـ 3ـ بالابر خاص
4ـ 6ـ داربست
4ـ 7ـ نردبانهاي قابل حمل
4ـ 8ـ امداد و نجات در سانحه برقگرفتگی
4ـ 8ـ -1جداسازي مصدوم
4ـ 8ـ 2ـ امدادرسانی به مصدوم
4ـ 8ـ 2ـ 1ـ تنفس مصنوعی
الف – روش دمیدن هوا
ب – روش سیلوستر
ج- روش هولگر نیلسون
د- هوارد- فشردن قفسه صدري از جلو
ه ـ روش شفر یا فشردن دندهها از پشت
و - روش الاکلنگی و یا تاب دادن تمامیبدن
4ـ 8ـ -2-2ماساژ قلبی
4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 1ـ تزریق دارو به قلب
4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 2ـ شوك الکتریکی
4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 3ـ ماساژ داخلی قلب
4ـ 8ـ 2ـ 2ـ 4ـ ماساژ خارجی قلب
4ـ 8ـ 2ـ 3ـ سوختگی
فصل پنجم: تجهیزات و متعلقات بالابرها
5ـ 1ـ مقدمه
5ـ 2ـ بالابرهاي دستی
5ـ 2ـ 1ـ قرقره زنجیر دستی
5ـ 2ـ 2ـ تیرفور )(Tirfor
5ـ 2ـ 3ـ بالابرهاي موتوري ـ برقی
5ـ2ـ4ـ بالابرهاي خاص
5ـ 2ـ 5ـ نکات اساسی در بالابردن بار
فصل ششم: مدیریت حمل و انبار کالا در پروژه
6ـ 1ـ حمل و انبار کالا
6ـ 1ـ 1ـ انبار و جابجایی کالا و تجهیزات
6ـ 1ـ 2ـ اقلام تأئید نشده و غیر مصرفی
6ـ 1ـ 3ـ تخلیۀ ضایعات و نظافت محل کار
6ـ 2ـ برنامۀ زمانبندي مراحل اجرایی
6ـ 3ـ بستهبندي
6ـ 4ـ انبارداري
6ـ 5ـ جابجایی
فصل هفتم: چاه آسانسور
7ـ 1ـ مقدمه
7ـ 2ـ آمادهسازي چاه آسانسور
7ـ 2ـ 1ـ پلان چاهک و نقشۀ سازه کف آن:
7ـ 2ـ 2ـ مقطع برش طولی از چاه با قید اندازههاي کامل از تراز کـف چاهـک تـا زیـر سـقف
موتورخانه
7ـ 2ـ 3ـ پلان محل استقرار نیروي محرکه در موتورخانه به همراه سوراخهاي محل عبور سـیم
بکسلها و جزئیات اجراي آن
7ـ 4ـ توصیههاي مهم در اجراء چاه آسانسور
7ـ 5ـ موتورخانه آسانسور و شرایط آن
فهرست مطالب ۱۳
فصل هشتم: موتورخانه و تجهیزات داخل فضاي بالاسري
8ـ 1ـ مقدمه
8ـ 2ـ شرایط موتورخانه
8ـ 3ـ موتورگیربکس
8ـ 4ـ موتور بدون گیربکس )گیرلس(
8ـ5ـ گاورنر
8ـ 6ـ سقف چاه
8ـ 7ـ شاسی
8ـ 8فلکههاي هرزگرد
8ـ 9ـ نیروي محرکه در موتورخانه بالاي چاه
8ـ10ـ موتور در پایین و کنار چاه
8ـ 11ـ ترمز مغناطیسی )مکانیکی(
-1-11-8همسطح سازي دقیق
(Rope Gripper) - ترمز سیمبکسل12-8
فصل نهم: نصب ریلها و درب طبقه
9ـ 1ـ مقدمه
9ـ 2ـ نقشه ریلهاي چاه آسانسور
9ـ 3ـ شاقولریزي ریلهاي چاهآسانسور
9ـ 4ـ شاقولریزي درآسانسورهاي گروهی و با دو درب مجاور
9ـ 5ـ تیرهاي الگوي شاقول اندازي
9ـ 6ـ نحوه بکارگیري از سیمهاي شاقول
9ـ 7ـ ریلها و براکتها
9ـ 7ـ 1ـ کلیات
9ـ 7ـ 2ـ ریلها
9ـ 7ـ 3ـ براکتها
9ـ 7ـ 4ـ براکتهاي پایه
9ـ 7ـ 5ـ )بست( لقمه ریل
9ـ 8ـ نصب براکتها
9ـ 8ـ 1ـ نصب براکت برروي سازه آهنی
9ـ 8ـ 2ـ نصب براکت برروي سازه بتنی
9ـ 8ـ 3ـ روش نصب براکتها
9ـ 9ـ آمادهسازي ریلها براي نصب
9ـ 9ـ 1ـ تمیزکاري و کنترل چشمی
9ـ 9ـ 2ـ سوار و نصب ریلها
9ـ 9ـ 3ـ شاقول کردن ریلها
9ـ 9ـ 4ـ اندازهگیرفاصله دهانه ریلها
9ـ 10ـ عملیاتنهایی و تکمیلی ریلگذاري
9ـ 11ـ ریل معلق
9ـ 11ـ 1ـ اجراء )آویزان کردن( ریلهاي معلق
9ـ 11ـ 2ـ بستن براکتها
9ـ 11ـ 3تنظیم ریل
9ـ 11ـ 4ـ بتنریزي براکتها
9ـ 11ـ 5ـ تنظیمات نهائی
9ـ 12ـ درب طبقه
9ـ 12ـ 1ـ درب لولایی
9ـ 12ـ 2ـ درب از وسط باز شود دو لته )سانترال(
9ـ 12ـ 3ـ درب کنار بازشو دولته )تلسکوپی(
9ـ 13ـ آستانه )سیل(
9ـ 14ـ نگهدارندههاي عمودي در دو طرف
فهرست مطالب ۱۵
9ـ 15ـ سردرب و تجهیزات آن
9ـ 16ـ لتههاي )پنلها( درب طبقه
9ـ 17ـ نصب درب طبقه
9ـ 17ـ 1ـ نصب درب لولائی
9ـ 17ـ 2ـ نصب درب تمام اتوماتیک
9ـ 18ـ روش تنظیم موقعیت دقیق سیل هر طبقه
9ـ 18ـ 1ـ نصب آستانه )سیل(درب طبقات
9ـ 19ـ نصب لتههاي )پنلها( درب طبقه
9ـ 19ـ 1ـ مراحل نصب لتههاي درب
9ـ 20ـ نصب سیمبکسل تک رشته
9ـ 21ـ اینترلاك
9ـ 22ـ عامل بستن درب
9ـ 23ـ نصب اینترلاك و عامل بستن درب
9ـ 24ـ سینی پاخور آستانه )سیل( درب طبقه
فصل دهم: نصب کابین و وزنه تعادل
10ـ 1ـ مقدمه
10ـ 2ـ کابین
10ـ 3ـ نصب قاب یوك کابین
10ـ 4ـ نصب کف کابین )بدون لرزه گیر(
-5-10نصب کف کابین )بهمراه لرزه گیر(
-6-10نصب )سوار کردن( اتاق کابین – )مسافربري(
-7-10نصب )سوارکردن( اتاق کابین )آسانسور باربر(
-8-10کف سازي اتاق کابین
-9-10نصب وزنه تعادل
-10-10اجراي کابین در داخل به صورت کامل
10ـ 11ـ نصب درب کابین
-1-11-10مقدمه
-2-11-10نصب درب کابین
-3-11-10مراحل نصب درب کابین
-4-11-10تجهیزات سیستم حفاظت
فصل یازدهم: سیمبکسلریزي )سیمبکسلهاي تعلیق، گاورنر، جبران(
11ـ 1ـ کلیات
11ـ 2ـ حمل و نقل و جابجایی سیم بکسل و سرهمبندي انتهاي آزاد آن در محل برش
11ـ 3ـ سیم بکسل ریزي در آسانسور با سیم بکسلبندي )(1 :1
11ـ 4ـ سیم بکسل ریزي آسانسور با سیم بکسلبندي )(2 :1
11ـ 5ـ نصب سیم بکسل گاورنر
11ـ 6ـ جبران کننده )زنجیر و سیم بکسل جبران(
11ـ 7ـ نصب زنجیر جبران
11ـ 8ـ کنترل کشش بار در سیم بکسلها
فصل دوازدهم: عملیات اجرایی در چاهک
12ـ 1ـ کلیات
12ـ 2ـ اجراي پایه )ستون( ضربهگیرها
12ـ 3ـ نصب ضربهگیر روغنی
12ـ 4ـ فلکه کششی هرزگرد ته چاه )گاورنر(
12ـ 5ـ نصب فلکه کششی سیم بکسل جبران
فصل سیزدهم: آزمونها و کنترل تنظیمات پس از اتمام عملیات نصب آسانسور
13ـ 2ـ کنترل و بازرسی
13ـ 3ـ موتورخانه
13ـ 3ـ 1ـ موارد عمومی
13ـ 3ـ 2ـ نیروي محرکه
13ــ 3ـ 3ـ گاورنر
13ـ 3ـ 4ـ تابلو کنترل
13ـ 4ـ چاه آسانسور
13ـ 4ـ 1ـ موارد عمومی
13ـ 4ـ 2ـ دربها
13ـ 4ـ 3ـ بالاسري
13ـ 4ـ 4ـ سیمکشی
13ـ 4ـ 5ـ چاهک
13ـ 5ـ کنترل موارد اجراي کابین
13ـ 5ـ 2ـ یوك )قاب( کابین
13ـ 5ـ 3ـ سقف کابین
مراجع

 

مشخصات راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: ایرچ فصیحی امید هاشمی
تعداد صفحه: 576
قطع : وزیری
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: ندارد
شابک: 9786001681653
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681653

نظرات کاربران درباره راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با راهنمای جامع آسانسور و پله برقی (3) اثر فصیحی

تاسیسات ساختمان سازی

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام