ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

تحلیل و طراحی سوله در SAP اثر نجومی

وضعیت موجودی: ناموجود
4 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

مولف: فرشاد نجومی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب
فصل اول: پروژه سوله به دهانه 16 متر و به طول 6×6 متر و ارتفاع 2/8 متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000
1-1 انتخاب واحدها
1-2 معرفي هندسه سازه
1-3 ترسيم خطوط كمكي
1-4 تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
1-5 تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
1-6 تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
1-7 ترسيم ستون‌ها
1-8 ترسيم تير‌ها
1-9 ترسيم مهاربند
1-10 گره‌هاي تکيه‌گاهي
1-11 بارگذاري برف
1-12 بارگذاري نامتقارن برف
1-13 بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
1 -14 بارگذاري اثر باد
1-14-1 الف- روش تحلیل استاتیکی
1-14-2 ب- روش تحلیل دینامیکی
1-14-3 روش تجربی استفاده از تونل باد
1-14-4 اثر نيروي باد بر ساختمان
1-14-5 سرعت مبناي باد
1-14 -6 فشار مبنای ب
1-15 بارگذاري استاتيكي زلزله
1-15-1 شتاب مبنای طرح A
1-15-2 ضریب بازتاب ساختمان B
1-15-3 ضریب اهمیت ساختمان I
1-15-4 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
1-16 معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
1-17 تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
1-18 نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
1-19 معرفي تحليل سازه
1-20 انجام طراحي
1-21 روش محاسبه ضریب کمانش
1-22 وارد کردن ضریب ‌K
1-23 وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
1-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحي
1-25 کنترل تغییر مکان جانبی
1-26 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
1-27 طراحی Wall Post
1-28 طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
1-29 طراحی ورق کف‌ستون
1-30 طراحي جرثقیل
1-30-1 محاسبه تیر زیرسری
1-31 طراحي پي
1-31-1 قدم اول تعيين ابعاد پي
1-31-2 قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
1-31-3 قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
1-32 طراحي اتصال تير به ستون
1-3 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
1-32-1 ترسيم هندسه پي
1-32-2 معرفي مشخصات فولاد
1-32-3 معرفي مشخصات بتن پي
1-32-4 معرفي خاک زير پي
1-32-5 نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پي
1-32-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
1-32-7 معرفي سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
1-32-8 معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
1-32-9 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
1-32-10 آناليز و كنترل ابعاد پي
1-32-11 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
1-32-12 طراحي ميلگردها
1-32-13 کنترل برش منگنه‌اي
1-33 نقشه‌هاي اجرايي
فصل دوم: سوله به دهانه 0/20 متر و به طول 6×8 متر و ارتفاع 0/9 متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000
2-1 انتخاب واحدها
2-2 معرفي هندسه سازه
2-3 ترسيم خطوط كمكي
2-4 تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
2-5 تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
2-6 تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
2-7 ترسيم ستون‌ها
2-8 ترسيم تير‌ها
2-9 ترسيم مهاربند
2-10 گره‌هاي تکيه‌گاهي
2-11 بارگذاري برف
2-12 بارگذاري نامتقارن برف
2-13 بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
2-14 اثر نيروي باد بر ساختمان
2-14-1 سرعت مبناي باد
2-14 -2 فشار مبنای باد
2-15 بارگذاري استاتيكي زلزله
2-15-1 شتاب مبنای طرح A
2-15-3 ضریب اهمیت ساختمان I
2-15-4 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
2-16 معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
2-17 تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
2-18 نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
2-19 معرفي تحليل سازه
2-20 انجام طراحي
2-21 روش محاسبه ضریب کمانش
2-22 وارد کردن ضریب ‌K
2-23 وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
2-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحي
2-25 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
2-26 طراحی Wall Post
2-27 کنترل تغییر مکان جانبی
2-28 طراحی ورق کف ستون
2-29 طراحي پي
2-29-1 قدم اول تعيين ابعاد پي
2-29-2 قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
2-29-3 قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
2-30 طراحي اتصال تير به ستون
22-31 نسبت دادن ضريب طول موثر مهاربندهاي ضربدري
2-32 طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ ناوداني
2-33 طراحي جراثقال با نرم‌افزار
2-33-1 طراحي پل جراثقال
2-34 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
2-34-1 ترسيم هندسه پي
2-34-2 معرفي مشخصات فولاد
2-34-3 معرفي مشخصات بتن پي
2-34-4 معرفي خاک زير پي
2-34-5 نسبت دادن مشخصات Slab 60 به پي
2-34-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
2-34-7 معرفي سطح انتقال بار از بیس پلیت به پی
2-34-8 معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
3-34-9 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
2-34-10 آناليز و كنترل ابعاد پي
2-34-11 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
2-34-12 طراحي ميلگردها
2-34-13 کنترل برش منگنه‌اي
2-35 نقشه‌هاي اجرايي
فصل سوم: سوله دو دهانه 14×2 متر و به طول 6×3 متر و ارتفاع 40/8متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000
3-1 انتخاب واحدها
3-2 معرفي هندسه سازه
3-3 ترسيم خطوط كمكي
3-4 تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
3-5 تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
3-6 تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
3-7 ترسيم ستون‌ها
3-8 ترسيم تير‌ها
3-9 ترسيم مهاربند
3-10 گره‌هاي تکيه‌گاهي
3-11 بارگذاري برف
3-12 بارگذاري نامتقارن برف
3-13 بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
3-14 اثر نيروي باد بر ساختمان
3-14-1 سرعت مبناي باد
3-14-2 فشار مبنای باد
3-15 بارگذاري استاتيكي زلزله
3-15-1 شتاب مبنای طرح A
3-15-2 ضریب بازتاب ساختمان B
3-15-3 ضریب اهمیت ساختمان I
3-15-4 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
3-16 معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
3-17 تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
3-18 نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
3-19 معرفي تحليل سازه
3-20 انجام طراحي
3-21 روش محاسبه ضریب کمانش
3-22 وارد کردن ضریب ‌K
3-23 وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
3-25 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگونی
3-26 کنترل تغییر مکان جانبی
3-27 طراحی Wall Post
3-28 طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
3-29 طراحی ورق کف‌ستون
3-30 طراحي پي
3-30-1 قدم اول تعيين ابعاد پي
3-30-2 قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
2-30-3 قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
3-31 طراحي اتصال تير به ستون
3-32 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
3-32-1  ترسيم هندسه پي
3-32-2 معرفي مشخصات فولاد
3-32-3 معرفي مشخصات بتن پي
3-32-4 معرفي خاک زير پي
3-32-5 نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پي
3-32-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
3-32-7 معرفي سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
3-32-8 معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
3-32-9 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
3-32-10 آناليز و كنترل ابعاد پي
3-32-11 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
3-32-12 طراحي ميلگردها
3-32-13 کنترل برش منگنه‌اي
3-33 نقشه‌هاي اجرايي
فصل چهارم: سوله به دهانه‌ 45 متر و به طول 6×10 متر و ارتفاع 25/12 متر تحليل و طراحي با نرم‌افزار Sap 2000
4-1 انتخاب واحدها
4-2 معرفي هندسه سازه
4-3 ترسيم خطوط كمكي
4-4 تعريف خواص فولاد (Material Property Data)
4-5 تعريف مقاطع اوليه با روش توليد I شکل
4-6 تعريف مقاطع متغير Add Nonprismatic))
4-7 ترسيم ستون‌ها
4-8 ترسيم تير‌ها
4-9 ترسيم مهاربند
4-10 بارگذاري برف
4-11 بارگذاري نامتقارن برف
4-12 بارهاي مرده سقف و ديوار و دتايل‌هاي اجرايي
4-13 اثر نيروي باد بر ساختمان
4-13-1 سرعت مبناي باد
4-13-2 فشار مبنای باد
4-14 بارگذاري استاتيكي زلزله
4-14-1 شتاب مبنای طرح A
4-14-2 ضریب بازتاب ساختمان B
4-14-3 ضریب اهمیت ساختمان I
4-14-4 ضریب رفتار و شکل پذیری سازه R
4-15 معرفي تركيب بار(Define Load Combinations)
4-16 تعريف جرم مشاركت در نيروي جانبي (Mass Source)
4-17 گره‌هاي تکيه‌گاهي
4-18 نسبت دادن نواحي صلب (Frame End Length Offsets)
4-19 تحليل سازه
4-20 انجام طراحي
4-21 روش محاسبه ضریب کمانش
4-22 وارد کردن ضریب ‌K
4-23 وارد کردن نسبت طول مهار نشده جهت محور ضعیف تیر‌ها
4-24 نسبت دادن ترکیب‌بار طراحي
4-25 بررسی نتایج خروجی نیروی جانبی باد و زلزله در کنترل واژگون
4-26 طراحی Wall Post
4-27 کنترل تغییر مکان جانبی
4-28 طراحي لاپه (پرلين‌ها) با نيمرخ Z
4-29 طراحی ورق کف‌ستون
4-30 طراحي پي
4-31-1 قدم اول تعيين ابعاد پي
4-31-2 قدم دوم كنترل ضخامت پي (برش منگنه‌اي)
4-31-3 قدم دوم تعيين ميزان آرماتور مورد نياز
4-32 طراحي اتصال تير به ستون
4-33 انتقال اطلاعات براي طراحي پي از برنامه SAP به SAFE
4-33-1 ترسيم هندسه پي
4-33-2 معرفي مشخصات فولاد
4-33-3 معرفي مشخصات بتن پي
4-33-4 معرفي خاک زير پي
4-33-5 نسبت دادن مشخصات Slab 50 به پي
4-33-6 نسبت دادن مشخصات خاک به پي
4-33-7 معرفي سطح انتقال بار از بیس‌پلیت به پی
4-33-8 معرفي ترکيب بارها جهت کنترل تنش خاک زير پي
4-33-9 ترسيم نوارهاي طراحي آرماتورها
4-33-10 آناليز و كنترل ابعاد پي
4-33-11 کنترل تنش‌هاي خاک زير پي
4-33-12 طراحي ميلگردها
4-33-13 کنترل برش منگنه‌اي
4-34 نقشه‌هاي اجرايي
فهرست مراجع

 
 

مشخصات تحلیل و طراحی سوله در SAP اثر نجومی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: فرشاد نجومی
تعداد صفحه: 390
قطع : وزیری
نوع چاپ: تک رنگ
نوع جلد: شومیز
نوع کاغذ: تحریر
شرح DVD / CD: دارد
شابک: 9786001681776
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681776

نظرات کاربران درباره تحلیل و طراحی سوله در SAP اثر نجومی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد تحلیل و طراحی سوله در SAP اثر نجومی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره تحلیل و طراحی سوله در SAP اثر نجومی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با تحلیل و طراحی سوله در SAP اثر نجومی

سازه طراحی سازه

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام