ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

کتاب مدیریت مالی جامع اثر داریوش فرید ناشر فدک ایساتیس

وضعیت موجودی: موجود در بازار / موجود در انبار
34 رای
ناشر دانش بنیاد
قیمت قبلی: 285,000 تومان
قیمت: 256,500 تومان

ناشر : دانش بنیاد

مولفان : داریوش فرید - مجید منتشری

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

فهرست مطالب

 فصل 1         

مقدمه‌اي بر مديريت مالي   1

مقدمه    2

مديريت مالي    2

 تجزیه ‌و تحلیل مالي (Financial Analysis)    3

اهداف مديريت مالي    4

افزايش ثروت سهام‌داران و مسؤوليت اجتماعي    4

وظايف مدير مالي    5

 فصل 2         

تجزیه ‌و تحلیل نسبت‌های مالي   7

تجزیه ‌و تحلیل شرکت    8

 تعريف نسبت    8

محدوديت‌هاي به‌کارگیری نسبت‌ها    8

روش‌هاي تحليل نسبت‌ها    9

تقسیم‌بندی نسبت‌ها    9

نسبت‌هاي اصلي    10

نسبت قيمتي    14

نسبت‌هاي فعاليت يا کارايي    17

گردش حساب‌هاي دريافتني    18

نسبت گردش کل دارایی‌ها    19

نسبت‌هاي اهرمي    23

نسبت بدهي    24

 فصل 3         

اهـرم‌هـا و نقطـه سربه‌سر   27

مقدمه    28

نقطه سربه‌سر    28

اهرم    30

اهرم مالي    39

مزاياي تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر    53

معايب تجزيه و تحليل نقطه سربه‌سر    54

مزاياي تجزيه و تحليل اهرم‌ها    54

معايب تجزيه و تحليل اهرم‌ها    54

 فصل 4         

رياضيات مالي   55

مقدمه    56

نرخ بهره    56

بهره مركب    56

روش محاسبه بهره مركب    57

ارزش مركب    57

محاسبه نرخ بهره    58

محاسبه مدت‌زمان    59

اقساط مركب    60

جدول اقساط مساوي یک‌ریالی    61

محاسبه ساير متغيرها    62

ارزش فعلي (تنزيل) (Discounting)    63

محاسبه ساير متغيرها    64

جدول ارزش فعلي اقساط آينده    66

محاسبه ساير متغيرها    67

تشخيص جدول بهره    70

تعيين ارزش اوراق قرضه    71

مسائل پس‌انداز براي بازنشستگي    72

اقساط مادام‌العمر    73

محاسبه بهره مركب (چند بار در يك سال)    74

 فصل 5         

بودجه‌بندی و روش‌های پیش‌بینی    77

مقدمه    78

بودجه‌بندي    78

بودجه جامع    79

بودجه‌بندي نقدي    80

بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعيت مطمئن معيارها    87

مراحل اجرايي بودجه‌بندي سرمايه‌اي    88

مفروضات بودجه‌بندي سرمايه‌اي    88

معيارهاي بودجه‌بندي سرمايه‌اي    95

تفسير دوره برگشت سرمايه    97

ارزش فعلي خالص (NPV)    98

نرخ بازده داخلي    101

روش نرخ بازده حسابداري (ARR)    107

شاخص سودآوري (Profitibility Index)    110

تفاوت بين نرخ بازده داخلي، ارزش فعلي خالص و شاخص سودآوري    111

بودجه‌بندي سرمايه‌اي در وضعیت‌های مطمئن: تصميم‌گيري    113

طرح‌هاي مانع¬الجمع (ناسازگار)    121

ارزش فعلي خالص دو طرح ناسازگار    125

تصميم‌گيري در مورد خريد يا اجاره ماشين‌آلات    132

جیره‌بندی سرمايه    135

 فصل 6         

ريسک و بازده    141

مقدمه    142

بودجه‌بندی سرمایه‌ای در وضعیت‌های نامطمئن    142

ريسك در چارچوب بودجه‌بندی سرمايه    142

مفروضات بودجه‌بندي سرمایه‌ای    143

روش‌هاي آماري براي محاسبه ريسك و بازده    144

ريسك، بازده و ارزش فعلي خالص طرح    151

بازده و ريسك سرمايه‌گذاران    152

ريسك مجموعه سهام و بازده سرمايه    152

منحني ريسك و بازده    154

ارزش فعلي خالص طرح بر مبناي طرح تنزيل تعدیل‌شده    156

ريسك و بازده مجموعه اوراق بهادار    156

 فصل 7         

سرمایه در گردش   175

مقدمه    176

اهمیت مدیریت سرمایه در گردش    176

استراتژی بدهی‌های جاری    186

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مربوط به سرمایه در گردش    187

سیاست مطلوب در مدیریت سرمایه در گردش    188

هزینه بدهی بلندمدت در مقایسه با بدهی کوتاه‌مدت    190

ریسک بدهی بلندمدت در مقایسه با بدهی کوتاه‌مدت    191

تعادل ریسک و بازده    192

مدیریت صندوق باوجود هزینه¬های ورشکستگی    196

 فصل 8        

مدیریت دارایی‌های جاری   199

مدیریت وجوه نقد    200

مدیریت جریانات نقدی    201

مدیریت اوراق بهادار قابل‌فروش    204

اوراق خزانه: (هدف انتشار تأمین کسر بودجه دولت مرکزی)    206

صندوق¬های مشترک سرمایه‌گذاری    208

سیاست‌های سرمایه‌گذاری    209

وجوه لازم برای اجرای سیاست‌های اعتباری    211

ارزیابی سیاست‌های مختلف    213

استراتژی شرکت¬ها در رابطه با کارت¬های اعتباری    215

استراتژی‌های اعتبارات تجاری    218

میزان معاملات بهینه    228

 فصل 9         

مدیریت بدهی‌های جاری   231

اعتبارات تجاری    232

 تخفیف‌های نقدی    233

اوراق تجاری    236

وام‌های بانکی    237

وام‌های کوتاه‌مدت بدون تضمین    238

حد اعتبار    239

وام‌های یک‌ماهه    239

نرخ بهره مؤثر عاملیت    244

مؤثر وام عادی    245

هزینه عاملیت    246

بازپرداخت وام    247

ویژگی‌های تأمین مالی از طریق وام‌های بانکی (اعتبار در حساب‌جاری)    248

تأمین مالی از محل گروگذاردن یا پیش‌فروش حساب‌های دریافتنی    248

شرایط وام    249

تأمین مالی از طریق گروگذاری حساب‌های دریافتنی    251

وظایف خریدار حساب‌های دریافتنی    250

شرایط واگذاری حساب‌های دریافتنی    251

تأمین مالی از طریق سایر داراییها    256

 فصل 10         

ساختارهای بازار مالی   257

بازارهای سهام و اوراق قرضه    258

بانک‌های سرمایه‌گذاری    258

روش مذاکره    260

دلیل تشکیل سندیکای بانک‌های سرمایه‌گذار    261

روش مزایده    263

 فصل 11         

هزینه سرمایه   275

مفهوم هزینه سرمایه    276

هزینه بدهی‌ها    277

هزینه سهام ممتاز    280

هزینه خاص سهام عادی    281

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه    285

الگوهای تعیین سود و ارزش    299

تغییرات ساختار سرمایه    300

ساختار مطلوب سرمایه    304

مفروضات تأمین مالی    305

هزینه نهایی ثابت سرمایه    309

 فصل 12         

ساختار سرمایه- ریسک سیستماتیک و ارزش شرکت   317

ارزش شرکت، ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک    318

 هزینه سرمایه    319

 بحران مالی و ریسک بدهی    323

 تأثیر هزینه بحران مالی در ساختار مطلوب سرمایه    325

 فصل 13         

روش‌های تعیین ساختار سرمایه   327

ساختار سرمایه    328

 روش سود خالص (NI)    331

 روش سنتی    332

 نظریه میلر- مودیگلیانی    334

 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه    334

 تجزیه و تحلیل سود عملیاتی- سود هر سهم EBI T – EPS    334

 فصل 14         

سیاست تقسیم سود و اندوخته کردن سود   339

سیاست تقسیم سود    340

عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود    341

تئوری‌های تقسیم سود    346

مدل والتر    346

محدودیت‌های مدل والتر    350

مدل گوردون    352

سود سهام و عدم اطمینان: (سیلی نقد بهتر از حلوای نسیه)    357

تئوری پرنده در دست    360

تئوری اولویت مالیاتی    360

فرضیه نامربوطی سود سهام – فرضیه مودیلیانی و میلر: (MMTheory)    361

انتقاد فرضیه مودیلیانی و میلر    364

تفاوت‌های مالیاتی‌    364

وجود هزینه‌های شناور    365

وجود هزینه‌های معامله و تمایل به درآمدهای جاری    ‌365

محتوی اطلاعاتی سودهای سهام    366

سیاست‌های متداول تقسیم سود    368

نسبت‌ها و تاریخ تقسیم سود    371

شیوه‌های پرداخت سود سهام    374

سود سهمی (سهام جایزه)   

تجزیه سهام    377

وجوه تشابه بين سود سهمی و تجزیه سهام    379

بازخرید سهام    379

سود سهام به‌صورت دارایی (Property Dividend)    382

سود سهام به‌صورت اوراق قرضه    383

جداول   385

مراجع    395

پیشگفتار

     پیچیدگی سازمان­های عصر جدید و همچنین تحولات کنونی در عرصه اقتصاد، سیاست، تکنولوژی و سایر عوامل محیطی سازمان­ها را بر آن می­دارد که به‌منظور ادامه حیات خود را توانمند سازند. در این خصوص استفاده از ابزارها و تکنیک­های مدیریت مالی باعث می‌شود مدیران بتوانند با استفاده از روش­های مختلف تأمین مالی و استفاده از تکنیک­های مناسب نقش مهمی را در بقای سازمان­ها ایفا نمایند.

     از وظایف مهم مدیریت مالی، ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب جهت به‌کارگیری بهتر از منابع مالی موجود در جامعه است و یکی از موضوعات مهم آن، فراهم نمودن شرایط مناسب جهت انتخاب بهینه طرح­های سرمایه­گذاری است. با به‌کارگیری این دانش، کارایی استفاده از ثروت عمومی جامعه افزایش‌یافته و ضمن ارج نهادن به نعمات الهی، تلاش است که نتیجه آن اعتلای ثروت عمومی و رفاه اجتماعی است.

     با توسعه شرکت­ها و گسترش بازار سرمایه، نیاز به دانش مدیریت مالی افزایش‌یافته و دانشگاه ­ها نیز جهت ارضای این نیاز اقدام به توسعه رشته­های آموزش مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری نموده­اند.

     مديريت مالي، يكي از مباحث کاربردی، شيرين و درعین‌حال مشکل در رشته مديريت است. اين مبحث از آن­جا که به بحث پول و سرمايه می‌پردازد، موردتوجه اکثر مديران و سازمان‌ها است. از طرفی مديريت مالي با توجه به ادبيات خاصي که دارد، براي اکثر دانشجويان مديريت به درسي مشکل و ديرفهم تبدیل‌شده است.

     با توجه به تجربيات چندين ساله در زمينه تدريس در مقاطع مختلف، در اين کتاب سعي شده است با زباني ساده به مفاهیم مديريت مالي به‌صورت جامع پرداخته و به درک آسان مطالب مطرح‌شده کمک شود.

 

مشخصات کتاب مدیریت مالی جامع اثر داریوش فرید ناشر فدک ایساتیس

مشخصات کتاب
موضوع: مدیریت مالی
ناشر: دانش بنیاد
عنوان اصلی: کتاب مدیریت مالی جامع
مولف: داریوش فرید - مجید منتشری
تعداد صفحه: 400
قطع : وزیری
نوع جلد: شومیز
شابک: 9786226054294
ناشر دانش بنیاد
کد کتاب F9786226054294

نظرات کاربران درباره کتاب مدیریت مالی جامع اثر داریوش فرید ناشر فدک ایساتیس

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب مدیریت مالی جامع اثر داریوش فرید ناشر فدک ایساتیس نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب مدیریت مالی جامع اثر داریوش فرید ناشر فدک ایساتیس

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب مدیریت مالی جامع اثر داریوش فرید ناشر فدک ایساتیس

مدیریت مالی حسابداری مدیریت بازرگانی حسابداری مالی دانشگاهی مدیریت

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام