ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان ارسال رایگان سفارش های بالای 700 هزار تومان
  • انتخاب واحد پول:

مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS ( به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی) اثر ترابی

وضعیت موجودی: موجـود نیسـت
8 رای
ناشر نوآور
انتخاب ها

ناشر: نوآور

نویسنده: مهدی ترابی

پشتیبانی آنلاین و تلفنی

تحویل اکسپرس

ضمانت اصالت کالا

توضیحات

از ویژگی های مجموعه حاضر:
معرفی برخی از نرم افزارهای طراحی مطرح در دنیا
تحلیل های دینامیکی طیفی در سازه ها
طراحی و مدل سازی دیوارهای برشی با بازشو و بدون بازشو در سازه ها
تحلیل انواع مسایل مبتنی بر رفتارهای دیوارهای برشی و عملکرد آن ها در سازه ها
مدل سازی دیوارهای برشی فولادی سخت نشده
تحلیل, طراح و مدل سازی دیافراگم های صلب و انعطاف پذیر
محاسبات اتصالات بتنی در شرایط شکل پذیری ویژه در مدل ها
تحلیل, طراحی و مدل سازی ستون های مرکب فولادی در نسخه های جدید
تحلیل, طراحی و مدل سازی دیوارهای بنایی مسلح در نسخه های جدید
 
قابل استفاده مهندسان و طراحان سازه در سازمان های نظام مهندسی و دانشجویان کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی عمران
 
پس از 15 سال طراحی سازه و تدریس نرم افزارهای مهندسی عمران در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان, دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی, نیاز جامعه مهندسی کشور و دانش آموختگان رشته عمران بر داشتن تفکری نو در اصول مدلسازی بهینه به همراه استفاده از تکنیک های حل عددی را ضروری دانسته و استفاده محض از نرم افزاهای این رشته را کافی نمی دانم. لذا برای نیل به این اهداف, ضرورت داشتن اطلاعات کافی برای درک رفتار سازه ها در تامین اصول پایداری, مقاومت و شکل پذیری را برای کاربران توصیه می نمایم.
در این راستا و در طی 5 سال کار مستمر در تالیف کتاب حاضر بر عناوینی تمرکز شده که اولا؛ نیاز به نسخه خاصی از نرم افزار ETABS نباشد و با هر نسخه استانداردی قابل مدلسازی باشد. ثانیا؛ گستره مطالب به نحوی در نظر گرفته شده است که قابل استفاده برای طراحان سازه در سازمان های نظام مهندسی کشور و دانش آموختگان مقطع کارشناسی عمران به بالا می باشد.
در این کتاب مفاهیم اساسی با اصول تحلیل های دینامیکی طیفی, طراحی دیوارهای برشی بتنی و فولادی و مسایل بتنی و فولادی و مسای مبتنی بر رفتارهای مختلف دیوارهای برشی در سازه ها, طراحی اجزای مرزی و جمع کننده نیروها در دیافراگم های انعطاف پذیر, طراحی اتصالات در ضوابط شکل پذیری ویژه, طراحی ستون های مرکب فولادی و دیوارهای مسلح بنایی در نسخه های جدید را خواهید آموخت.

 

فهرست مطالب
 
پيشگفتار
 
فصل اول / معرفي برخي از نرم‌افزارهاي مهندسي عمران
1-1مقدمه
1-2برنامه STA4-CAD
1-3 برنامه Abaqus
1-4 برنامه Robot Millennium
1-5 برنامه Prokon
1-6 برنامه STADD-PRO
1-7 برنامه Xsteel Tekla Structures
1-8 برنامه Straus7
1-9 برنامه Perform 3d
1-10 برنامه SAP2000
1-11برنامه ETABS
1-12 آشنايي با Etabs 2013
1-12-1 مدل سازي
1-12-2 تحليل
1-12-3 طراحي
1-12-4 خروجي متني و گرافيکي
1-12-5 جزييات
1-12-6 واسط خارجي با ساير نرم‌افزارها
1-13 برنامه SAFE
1-14برنامه CSICOL
1-15برنامه ADAPT-PT
مراجع
 
فصل دوم / مدلسازي لرزه‌اي سه بعدي در تحليل ديناميکي طیفی در ETABS
2-1 کليات
2-2 روشهاي تحليل سازه ها
2-3 روش تحليل ديناميکي طيفي
2-4 ترکيب اثر مدها
2-5 تعداد مودهاي نوسان
مثال شماره 1-1 تحلیل سه بعدی سازه با 3 درجه آزادی
گام 1) محاسبه ماتريس جرم
گام 2) محاسبه ماتريس سختي
گام 3) محاسبه فرکانس طبيعي وزمان تناوبها
گام 4) نمايش شکل مودهاي ارتعاشي
گام 5) محاسبه جرم مودي
گام 6) محاسبه ضريب تحريک
گام 7) محاسبه ضريب بازتاب و شتاب طيفي
گام 8) محاسبه نيروي جانبي طيفي
گام 9) محاسبه برش پايه طيفي
گام 10) محاسبه برش پايه استاتيکي معادل
گام 11) نکات وايجاد مدل سه بعدي درEtabs
گام 12) ايجاد شبکه
گام 13) ايجاد خواص مصالح بتني
گام 14) تعريف سطح مقطع مصالح
گام 15) تعريف مقطع سقف
گام 16) تعريف تابع طيف پاسخ
گام 17) تعريف حالات بارگذاري ثقلي و جانبي استاتيکي
گام 18) تعريف حالات بارگذاري طيفي
گام 19) تعريف درصد مشارکت بار زنده براي محاسبه وزن در زلزله
گام 20) اختصاص ديافراگم صلب به کف ها
گام 21) اختصاص قيودتکيه‌گاهي به گره‌هاي متصل به فونداسیون
گام 22) اختصاص نواحي صلب انتهايي
گام 23) بارگذاري ثقلي
گام 24) آناليز سازه (بادرنظرگرفتن اثرات  )
گام 25) نمايش نتايج تحليل طيفي درEtabs
گام 26) نمايش مقدار جرم براي تشکيل ماتريس جرم درطبقات
گام 27) نمايش شکل مودي
گام 28) نمايش ضريب مشارکت وضريب جذب جرم
گام 29) نمايش شتاب طيفي  
گام 30) نمايش بزرگي شتاب
گام 31) نمايش برش پايه طيفي
گام 32) نمايش برش پايه استاتيکي معادل
مثال شماره 1-2 تحلیل طیفی سازه 10 سقف با دیوار برشی بتنی
گام1) تعریف شبکه
گام2) تعریف خواص مصالح
گام3) تعریف مقاطع بتنی
گام4) تعریف مشخصات سقف
گام5) تعریف مقطع دیوار برشی
گام6) تعریف حالات بارگذاری استاتیکی
گام7) تعریف تابع طیف پاسخ
گام8) تعریف حالات بارگذاری طیفی
روش الف) ورود ضريب طيف پاسخ در هر راستاي U2 , U1
روش ب) ورود ضريب طيف پاسخ تحت زواياي تحريك (مثلا 15 درجه)
روش ج) روش تركيب جهت‌ها با يك ضريب مقياس
گام9) تعریف آیین نامه طراحی
گام10) تعریف ترکیبات اتوماتیک طراحی
گام11) تعریف ضرایب لرزه‌ای خاص
گام12) تعریف ترکیبات طراحی با اعمال ضرایب توسط کاربر
گام13) تعریف درصد مشارکت بار زنده در محاسبه ضریب زلزله
گام14) اختصاص دیافراگم صلب
گام15) اختصاص قیود تکیه گاهی گره‌های متصل به فونداسیون
گام16) اختصاص نواحی صلب انتهایی
گام17) نامگذاری دیوارهای برشی
گام18) ایجاد تقسیم بندی در دیوارهای برشی
گام19) بارگذاری
گام20) تنظیم پارامترهای آنالیز
گام21) نمایش خروجی ها
گام22) نمايش برش پايه استاتيکي
گام 23) نمايش تعداد مودهاي نوسان و ضرايب جذب جرم
گام24) کنترل تغيير مکان نسبي
گام25) کنترل نامنظمي در پلان
گام26) کنترل فاصله مرکزجرم ومرکز سختي
گام27) کنترل واژگوني
گام28) کنترل شاخص پايداري
گام29) نمايش مقادير برش در دیوارهای برشی
گام30) طراحی دیوار برشی
روش (الف ) استفاده از نتایج تحلیل و طراحی به روش دستی
روش (ب) تحليل وطراحي با استفاده از نرم‌افزار
گام 31) کنترل 25 درصد قاب خمشی
مراجع
 
فصل سوم / مثالهاي تکميلي درمدلسازي لرزه‌اي ديوارهاي برشي
کليات
مثال 3-1 تحليل اندرکنش قاب خمشي و ديوار برشي
مثال 3-2 تحليل تکيه‌گاه بودن ديافراگم براي ديوارهاي برشي
مثال 3-3 تحليل اثرتغيير شکل‌هاي محوري ستونها در توزيع برش درديوار
مثال 3-4 تحليل ناسازگاري دوران اتصالات در ديوارهاي برشي با بازشو
مثال 3-5 تحليل سازگاري تغيير شکل در ديوارهاي برشي
مثال 3-6 تحليل و طراحي بازشوها در ديوارهاي برشي بتني
مثال 3-7 تحليل وطراحي ديوارهاي برشي فولادي 153
گام 1) محاسبات اوليه ضخامت جان ورق ديواربرشي فولادي
گام 2) طراحي اوليه اعضاي مرزي قائم
گام 3) طراحي اوليه اعضاي مرزي افقي
گام 4)محاسبه زاويه ميدان کشش  براساس محاسبه اوليه ضخامت جان ورق
گام 5)تعريف مصالح ديوار به صورت ارتوتروپيک در نرم افزار(Orthotropic)
گام 6) تعريف المان ديوار با رفتار غشايي در نرم افزار(Membrane)
گام 7) تعريف راستاي زلزله در نرم افزار باتوجه به راستاي مصالح تعريف شده
گام 8) اختصاص زاويه جديد ميدان کشش برروي محورهاي محلي 1و2:
گام 9) مشاهده نيروي برشي ديوار(P1) براساس خصوصيات هندسي داده شده
گام 10) کنترل و محاسبه مجدد زاويه ميدان کشش
مراجع
 
فصل چهارم / مدلسازي لرزه‌اي ديافراگم‌ها
کليات
4-1 تعريف ديافراگم
4-2 ضوابط حاکم بر طراحي ديافراگمها
4-3 انواع ديافراگم ازنظرجنس وسيستم ساختماني
4-4 انواع ديافراگم از نظر صلبيت و انعطاف پذيري
4-5 تاثير سيستم باربر جانبي در صلبيت ديافراگم ها
4-6 تغيير شکل ديافراگمها
4-7 تحليل ديافراگمها
4-8 طراحي ديافراگم ها
مثال 4-1تحلیل و طراحی دیافراگم‌های انعطاف پذیر
گام 1) تعيين برش پايه در مدل ايجادشده
گام 2) تعيين نيروي حداکثر و کنترل صلبيت ديافراگم
گام 3) اعمال نيروي ديافراگم وکنترل صلبيت در مدل Etabs
گام 4) طراحي اجزاي مرزي(Chord) وجمع کننده نيروها(Collector)
مراجع
 
فصل پنجم / مدلسازي لرزه‌اي دراتصالات سازه‌هاي بتني
5-1 کليات
5-2 حدود شکل پذيري سازه
5-3 ضوابط شکل پذيري متوسط
5-3-1 محدوديت هندسي در اعضاي تحت خمش درقاب ها
5-3-1-1 آرماتورهاي طولي و عرضي در اعضاي تحت خمش
5-3-2 اعضاي تحت فشار وخمش در قاب‌ها  
5-3-3 ضوابط طراحي براي برش در اعضاي قاب‌ها
مثال5-1 محاسبه برش اتصال با شکل پذیری ویژه
گام 1) نحوه محاسبه مقادير C , T
گام 2) نحوه محاسبه ظرفيت برشي نهايي ستون Vu
مثال5-2 محاسبه ظرفیت برشی نهایی تیرها
مثال 5-3 محاسبه ظرفیت برش نهایی ستونها
مثال 5-4 محاسبه حداقل مقاومت خمشی ستونها با شکل پذیری زیاد
مراجع
 
فصل ششم / قابليتهاي ويژه مدلسازي در نسخه 2013
6-1 محاسبه نسبت تنش در ديوارهاي بنايي مسلح
6-1-1 کليات
6-1-2 رفتار خمشي مقاطع بنايي مسلح
6-1-3 فولاد کششي کم
6-1-4 فولاد کششي زياد
6-1-5 ضوابط ويژه براي نواحي زلزله خيز متوسط تا شديد
مثال 6-1محاسبه نسبت تنش در دیوارهای بنایی مسلح
مراحل مدلسازي در نسخه 2013
گام 1) تعريف خواص مصالح
گام 2) تعريف مقطع ديوار
گام 3) تعريف الگوي بار
گام 4) تعريف حالت بار وارد شده
گام 5) ترسيم ديوار و اعمال بارهاي وارده
گام 6) تعريف برچسب Pier و اختصاص برچسب به ديوار
گام 7) ايجاد الگوي آرماتور گذاري ديوار در Section Design
گام 8) اختصاص الگوي آرماتور گذاري ايجاد شده به ديوار
گام9) تحليل و طراحي ديوار بنایی مسلح
مراحل گام به گام تحلیل دستي
گام1) تعيين خروج از مرکزيت e
گام2) تعيين نيروي محوري خالص Pn
گام3) تعيين خروج از مرکزيت نسبت به فولاد کششي  
گام4) تعيين فاصله محور پلاستيک از فولاد کششي  
گام5) تعيين عمق ناحيه فشاري تا تار خنثي c و ارتفاع بلوک تنش a
گام6) تعيين مقادير کرنش   تا  
گام7) تعيين مقادير نيروي محوري و لنگر اسمي
 
6-2 طراحي ستونهاي مرکب
6-2-1 کليات
6-2-2 طراحي اعضاي مرکب
6-2-3 اعضاي محوري مختلط محاط در بتن
6-2-3-1 محدوديت‌ها
6-2-3-2 مقاومت فشاري
6-2-3-3 مقاومت کششي
6-2-3-4 مقاومت برشي
6-2-3-5 انتقال بار
6-2-3-6 جزييات اعضاي محوري محاط در بتن
6-2-3-7 مقاومت برشگيرها
6-2-4 اعضاي محوري مختلط پر شده با بتن
6-2-4-1 محدوديت‌ها
6-2-4-2 مقاومت فشاري
6-2-4-3 مقاومت برشي
6-2-4-4 انتقال بار
6-2-4-5 فاصله برشگيرها در اعضاي محوري مختلط پر شده با بتن
مثال 6-2 محاسبه نسبت تنش در ستونهای مرکب
مراحل مدلسازي در Etabs 2013
گام 1) تعريف خواص مصالح براي فولاد
گام 2) تعريف خواص مصالح براي بتن
گام 3) تعريف مقطع ستون
گام 4) تعريف الگوي بار
گام 5) تعريف حالت بار وارده
گام 6) ترسيم ستون و اعمال بارهاي وارده
گام 7) تعريف ترکيبات بارگذاري
گام 8) انتقال ترکيبات ايجاد شده براي روند طراحي
گام 9) تنظيم آييننامه طراحي
گام 10) طراحي ستون و مشاهده نتايج
مراحل گام به گام تحليل دستي
گام 1) تعيين خواص مقطع فولادي و بتني
گام 2) تعيين مقدار نيروي محوري ضريبدارPu
گام 3) تعيين مقاومت فشاري محوري ستون مختلط P0
گام 4) تعيين نيروي محوري کمانشي اولر Pe
گام 5) محاسبه مقاومت فشاري اسمي Pn
مثال 6-3 محاسبه نسبت تنش در ستونهای مرکب در قابهای خمشی
مراحل مدلسازي در Etabs 2013
مراحل گام به گام در تحليل دستي
گام 1) تعيين ترکيب بار بحراني Mu ,Pu
گام 2) تعيين مقاومت خمشي اسمي ماکزيمم MD
گام 3) تعيين مقاومت خمشي اسمي Mn
گام 4) تعيين نسبت تنش Ratio
مثال 6-4 محاسبه ستونهای محاط در بتن
کنترل شرايط مقاطع مختلط
مراحل مدل سازي در ETABS 2013
گام 1) تعريف خواص مصالح براي فولاد و ميلگرد
گام 2) تعريف خواص مصالح براي بتن
گام 3) تعريف مقطع ستون مختلط
گام 4) تعريف الگوي بار
گام 5) تعريف حالت بار وارده
گام 6) تعريف ترکيب بارگذاري
گام 7) ترسيم ستون و اعمال بارهاي وارده
گام 8) انتقال ترکيبات ايجاد شده براي روند طراحي
گام 9) تنظيم آيين‌نامه طراحي
گام 10) طراحي ستون و مشاهده نتايج
مراحل گام به گام تحليل دستي
گام 1) محاسبه مقاومت فشاري نهايي Pu
گام 2) محاسبه مقاومت فشاري موجود Po
گام 3) محاسبه بار کمانش اولر Pe
گام 4) محاسبه مقاومت فشاري طرح Pn
گام 5) محاسبه نيروي برشي مورد نياز برشگيرها
گام 6) محاسبه مقاومت اسمي گل ميخ تک
گام 7) محاسبه تعداد گل ميخ و فواصل بين آنها
مراجع
پيوست 1/ تركيب بارها

مشخصات مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS ( به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی) اثر ترابی

مشخصات کتاب
ناشر: نوآور
مولف: مهدی ترابی
تعداد صفحه: 284
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1400
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001681691
ناشر نوآور
کد کتاب 9786001681691

نظرات کاربران درباره مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS ( به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی) اثر ترابی

نظری در مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS ( به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی) اثر ترابی نظر می دهد.

ارسال نظر درباره مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS ( به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی) اثر ترابی

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS ( به همراه مثال ها و پروژه های کاربردی) اثر ترابی

داده پردازی ساختمان سازی مهندسی سازه مدلسازی لرزه ای و تحلیل عددی سازه ها در ETABS مدلسازی لرزه ای etabs تحلیل عددی سازه ها

بر اساس سلیقه شما...

مشابه در دسته بندی

مقایسه اقلام